×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Eating Out, 5 - Wie oft waren Sie schon hier?

Waren Sie zuvor schon einmal in diesem Restaurant?

Ja, ich war hier schon.

Wie oft waren Sie schon hier?

Entschuldigung, was war Ihre Frage?

Wie oft waren Sie schon hier?

Ich war mindestens schon fünf mal hier.

Was sagten Sie?

So ein Lärm.

Ich war schon mehrmals hier.

Lassen Sie uns bestellen, da kommt der Ober.

Gut, lassen Sie uns nach der Speisekarte fragen.

Hallo, Ich werde Sie heute Abend bedienen.

Guten Abend.

Darf ich Ihnen die Speisekarte bringen?

Ja, bringen Sie uns gerne die Speisekarte.

Wollen Sie etwas zu Trinken bestellen während Sie auf die Karte warten?

Gern, ich nehme ein Bier.

Was möchten Sie trinken Maria?

Ich möchte im Moment nichts.

Ich trinke meistens nicht mehr als ein Bier.


Waren Sie zuvor schon einmal in diesem Restaurant? هل زرت هذا المطعم من قبل؟ Waren Sie zuvor schon einmal in diesem Restaurant? Έχετε ξαναπάει σε αυτό το εστιατόριο; Have you been to this restaurant before? ¿Has estado en este restaurante antes? Marie: Avez-vous déjà été dans ce restaurant auparavant ? Voltál már ebben az étteremben? Sei mai stato in questo ristorante prima di adesso? この レストラン に 来た こと は ある んです か 。 여기 레스토랑에 와본 적이 있어요? Ben je hier al een keer in dit restaurant geweest? Czy byłeś już w tej restauracji? Já tinha vindo a este restaurante antes? Ты был в этом ресторане раньше? Har du varit på den här restaurangen innan? Bu restorana daha önce gittin mi? 你以前来过这家餐厅吗?

Ja, ich war hier schon. نعم ، لقد كنت هنا من قبل. Yes, I have been here. Si, ya he estado aquí antes. Pierre: Oui, j’y suis déjà allée. Sì, sono già stato qui. ええ 、 来た こと が あり ます 。 네, 예전에 와본 적이 있어요 Ja, ik ben hier al eens een keer geweest. Sim, já tinha vindo aqui antes. Да, я был здесь раньше. Ja, jag har varit här innan. Evet, daha önce buradaydım. 是的,我以前来过这里。

Wie oft waren Sie schon hier? كم مرة كنت هنا؟ Πόσες φορές έχετε βρεθεί εδώ; How many times have you been here? ¿Con qué frecuencia vienes aquí? Kuinka monta kertaa olet ollut täällä? Marie: Combien de fois êtes-vous venue ici ? Quanto spesso frequenti questo ristorante? 何回あなたはここにいましたか? 얼마나 자주 오세요? Hoe vaak ben je hier al geweest? Ile razy tu byłeś? Já veio aqui muitas vezes? Как часто ты бывал здесь? Hur ofta har du varit här? Kaç kez burada bulundun? 你来过这里多少次了?

Entschuldigung, was war Ihre Frage? اسف ما هو سؤالك sorry, what was your question? ¿Perdón? anteeksi, mikä oli kysymyksesi? Pierre: Pardonnez-moi ? Entschuldigung, war Ihre Frage? 申し訳ありませんが、あなたの質問は何ですか? 전에 몇 번이나 여기 레스토랑에 왔었어요? Sorry? Como? Извини, что ты сказалa? Ursäkta mig, vad var din fråga? Üzgünüm, sorunuz neydi? 抱歉,你的问题是什么?

Wie oft waren Sie schon hier? كم مرة كنت هنا؟ How many times have you been here? ¿Cuántas veces has estado aquí antes? Kuinka monta kertaa olet ollut täällä? Marie: Combien de fois êtes-vous venue ici ? Quante volte sei stato già qui' 何 回 くらい 来た こと が あり ます か 。 얼마나 자주 당신은 여기 왔다? Hoe veel keer ben je hier al geweest? Quantas vezes você já veio aqui? Сколько раз ты был здесь? Hur många gånger har du varit här innan? Kaç kez burada bulundun? 你来过这里多少次了?

Ich war mindestens schon fünf mal hier. لقد كنت هنا خمس مرات على الأقل. I have been here at least five times. He venido por lo menos cinco veces. Olen ollut täällä ainakin 5 kertaa. Pierre: Je suis venue ici au moins 5 fois. Sono stato già qui almeno 5 volte. 少なくとも 5 回 は 来て ます ね 。 아, 적어도 여기 5번은 왔었어요 Ik ben hier al minstens vijf keer geweest. Jeg har vært her minst 5 ganger. Já vim aqui 5 vezes pelo menos. Я был здесь по крайней мере пять (5) раз. Jag har varit här minst fem gånger. Burada en az 5 kez bulundum. 我至少来过这里5次。

Was sagten Sie? ماذا قلت؟ Τι είπες? What did you say? ¿Qué dijiste? Mitä sanoit? Marie: Qu’avez-vous dit ? Mit mondtál? Cosa hai detto? え 、 何です って ? 뭐라고 하셨죠? Wat zeg je? Co powiedziałeś Como? Что ты сказал? Vad sa du? Ne dedin 你说什么?

So ein Lärm. يالها من ضجة. Τέτοιος θόρυβος. Such a noise. Qué ruido ... Sellaista melua... Un tel bruit ... Ekkora zaj ... Così un rumore... 何度 も 来て ます 。 그래서 소음... Zo een lawaai... Slik støy ... Taki hałas ... Entonces un ruido... Такой шум... En sådan buller ... Böyle bir ses ... 这么吵...

Ich war schon mehrmals hier. لقد كنت هنا عدة مرات. Έχω πάει εδώ αρκετές φορές. I have been here several times. Que he estado aquí muchas veces. Olen ollut täällä useita kertoja. Pierre: Je suis venue ici plusieurs fois. Sono stato già qui molte volte. 何度 も 来て ます 。 여러 번 왔었다고요. Ik ben hier al vele keren geweest. Já vim aqui muitas vezes. Я был здесь много раз. Jag har varit här många gånger. Birkaç kez burada bulundum. 我来过这里好几次了。

Lassen Sie uns bestellen, da kommt der Ober. دعنا نطلب هنا يأتي النادل. Ας παραγγείλουμε, έρχεται ο σερβιτόρος. Let's order, here comes the waiter. Aquí viene el mesero. Vamos a ordenar. Tilataan, tässä tulee tarjoilija. Souhaitez-vous commander quelque chose à boire pendant que vous attendez le menu ? Rendeljünk, itt jön a pincér. Ordiniamo. Arriva il cameriere. メニュー を もらい ましょう 。ウェイター が 来 ました ね 。 저기 종업원이 오네요, 어서 주문하지요. Daar komt de ober. La oss bestille, servitøren kommer. Zamówmy, przychodzi kelner. Lá vem o garçom. Vamos pedir. Закажем, вот идет официант. Dags att beställa, nu kommer kyparen. Sipariş verelim, işte bir tane geliyor. 我们点菜吧,服务员来了。

Gut, lassen Sie uns nach der Speisekarte fragen. حسنًا ، دعنا نسأل عن القائمة. Εντάξει, ας ρωτήσουμε για το μενού. OK. Let's ask the waiter for the menu. Muy bien, vamos a preguntar por el menú. D'accord, posons des questions sur le menu. Tudo bem, vamos perguntar sobre o menu. Хорошо, давайте спросим о меню. Pekala, menüyü soralım.

Hallo, Ich werde Sie heute Abend bedienen. مرحبا سأخدمك الليلة. Γεια σας, θα σας εξυπηρετήσω απόψε. Hello, I will be your waiter this evening. Hola, te atiendo esta noche. Bonjour, je vais vous servir ce soir. 안녕하세요, 오늘 밤에 서비스를 제공하겠습니다. Olá, vou atendê-lo hoje à noite. Здравствуйте, я буду служить вам сегодня вечером. Merhaba, bu akşam size hizmet edeceğim.

Guten Abend. مساء الخير. Καλό απόγευμα. Good evening. Buenas noches. Добрый вечер.

Darf ich Ihnen die Speisekarte bringen? هل يمكنني إحضار قائمة الطعام لك؟ Can I get you the menu? ¿Puedo traerte el menú? Puis-je vous apporter le menu ? 메뉴를 가져다 드릴까요? Posso trazer-lhe o menu? Могу я принести вам меню? Size menüyü getirebilir miyim?

Ja, bringen Sie uns gerne die Speisekarte. نعم ، فنحن نرحب بك لإحضار القائمة إلينا. Ναι, μπορείτε να μας φέρετε το μενού. Yes, please bring us a menu. Sí, puede traernos el menú. Sim, você está convidado a nos trazer o menu. Да, вы можете принести нам меню.

Wollen Sie etwas zu Trinken bestellen während Sie auf die Karte warten? هل ترغب في طلب شيء لتشربه أثناء انتظار القائمة؟ Θα θέλατε να παραγγείλετε κάτι να πιείτε όσο περιμένετε το μενού; Would you like to order something to drink while you wait for the menu? ¿Te gustaría pedir algo de beber mientras esperas el menú? Vous souhaitez commander quelque chose à boire en attendant le menu ? 메뉴를 기다리는 동안 음료를 주문하시겠습니까? Gostaria de pedir algo para beber enquanto espera pelo menu? Хотите заказать что-нибудь выпить, пока ждете меню? Menüyü beklerken içecek bir şeyler sipariş etmek ister misiniz?

Gern, ich nehme ein Bier. حسناً ، سآخذ بيرة. Sure, I will have a beer. Bien, tomaré una cerveza. 알았어, 맥주 한 잔 할게. Хорошо, я выпью пива. İyi, bir bira alacağım.

Was möchten Sie trinken Maria? ماذا تريد أن تشرب ماريا؟ Was möchten Sie trinken Maria? What would you like to drink Maria? ¿Y tú, Mary? Et vous, Marie? Tu cosa prendi Maria? あなた は どう し ます 、 アイ さん 。 당신은 어때요 메리? Wat wil jij hebben Marie? E você, Maria? А ты, Мария? Vad vill du ha Anders? Maria'yı ne içmek istersin? 你想喝点什么玛丽亚?

Ich möchte im Moment nichts. لا اريد اي شيء في الوقت الراهن. Ich möchte im Moment nichts. I do not want anything right now. No, estoy bien por ahora. En halua tällä hetkellä mitään. Marie: Non, rien pour le moment. No, non voglio nulla adesso. 今 は 結構 です 。 아, 저는 지금은 괜찮아요. Nee, bedankt. Por enquanto estou bem assim. Мне достаточно. Det är bra för mig. Şu an hiçbir şey istemiyorum. 我现在什么都不想要。

Ich trinke meistens nicht mehr als ein Bier. عادة لا أشرب أكثر من بيرة واحدة. Ich trinke meistens nicht mehr als ein Bier. I usually do not drink more than a beer. Generalmente no bebo más de una cerveza. Normalerweise trinke ich nicht mehr als ein Bier. Normalmente non bevo più di una birra. だいたい ビール 1 杯 まで しか 飲ま ない ので 。 저는 주로 맥주 한잔 이상은 마시지 않아요. Ik drink meestal niet meer dan één bier. Zwykle nie piję więcej niż jednego piwa. Não costumo beber mais do que uma cerveja. Я обычно не пью больше одного бокала пива. Jag dricker vanligtvis inte mer än en öl. Genelde bir biradan fazlasını içmem. 我通常不喝超过一瓶啤酒。