×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Suomen valtio, oikeus jne., Parlamentaarinen hallitusjärjestelmä

Parlamentaarinen hallitusjärjestelmä

Suomen tasavallassa on parlamentaarinen hallitusjärjestelmä. Lainsäädäntövalta kuuluu 200-jäseniselle eduskunnalle yhdessä Tasavallan Presidentin kanssa. Eduskuntaan valitaan kansanedustajat neljäksi vuodeksi kerrallaan välittömillä vaaleilla. Suomessa käytetään suhteellista vaalitapaa (suhteellisen edustuksen periaate). Toimeenpanovalta kuuluu presidentille ja hallitukselle eli valtioneuvostolle. Presidentti antaa hallituksen muodostamisen jonkun mieleisensä henkilön tehtäväksi, ja tämä yhteistyössä eduskunnan puolueryhmien kanssa laatii ministerilistan. Jos tämän henkilön onnistuu saada aikaan hallitus, presidentti nimittää hänet yleensä pääministeriksi ja muut listalta ministereiksi. Hallituksen täytyy nauttia eduskunnan luottamusta, ts. sillä täytyy olla eduskunnan enemmistö takanaan. Eduskunta voi tehdä mistä asiasta tahansa ns. luottamuskysymyksen, ja jos hallitus ei saa äänten enemmistöä, se vakiintuneen tavan mukaan pyytää eroa presidentiltä.

Presidentti on suomen valtionpäämies. Presidentti valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan välillisillä vaaleilla. Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö ja sen lisäksi hänellä on suuri joukko muita valtaoikeuksia. Presidentti osallistuu lainsäädäntöön antamalla hallituksen lakiesitykset eduskunnalle, vahvistamalla eduskunnan hyväksymät lait ja antamalla asetuksia. Hän voi kutsua eduskunnan ylimääräisille valtiopäiville sekä hajoittaa sen ja toimituttaa uudet vaalit kesken vaalikautta. Presidentti johtaa maan ulkopolitiikkaa. Hän myös nimittää korkeimmat virkamiehet, myöntää yksityistapauksissa erivapauksia ja armahduksia, sekä valvoo valtion hallintoa.

Kaikilla 18 vuotta täyttäneillä kansalaisilla on äänioikeus. Suomi antoi yleisen äänioikeuden naisille ensimmäisenä maana maailmassa vuonna 1906, jolloin tuli voimaan laki yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta.


Parlamentaarinen hallitusjärjestelmä Parliamentary system of government

Suomen tasavallassa on parlamentaarinen hallitusjärjestelmä. Lainsäädäntövalta kuuluu 200-jäseniselle eduskunnalle yhdessä Tasavallan Presidentin kanssa. Eduskuntaan valitaan kansanedustajat neljäksi vuodeksi kerrallaan välittömillä vaaleilla. Suomessa käytetään suhteellista vaalitapaa (suhteellisen edustuksen periaate). In Finland, the proportional election method (principle of proportional representation) is used. Toimeenpanovalta kuuluu presidentille ja hallitukselle eli valtioneuvostolle. Presidentti antaa hallituksen muodostamisen jonkun mieleisensä henkilön tehtäväksi, ja tämä yhteistyössä eduskunnan puolueryhmien kanssa laatii ministerilistan. The president assigns the formation of the government to any person he likes, and this person, in cooperation with the parliamentary party groups, prepares the list of ministers. Jos tämän henkilön onnistuu saada aikaan hallitus, presidentti nimittää hänet yleensä pääministeriksi ja muut listalta ministereiksi. If this person succeeds in bringing about a government, the president will usually appoint him as prime minister and others on the list as ministers. Hallituksen täytyy nauttia eduskunnan luottamusta, ts. The government must enjoy the confidence of Parliament, i.e. sillä täytyy olla eduskunnan enemmistö takanaan. it must have a parliamentary majority behind it. Eduskunta voi tehdä mistä asiasta tahansa ns. The Parliament can do about any matter the so-called luottamuskysymyksen, ja jos hallitus ei saa äänten enemmistöä, se vakiintuneen tavan mukaan pyytää eroa presidentiltä. a matter of trust, and if the government does not get a majority of votes, it will, as is customary, ask for resignation from the president.

Presidentti on suomen valtionpäämies. Presidentti valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan välillisillä vaaleilla. The president is elected for six years at a time by indirect election. Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö ja sen lisäksi hänellä on suuri joukko muita valtaoikeuksia. The president is the commander-in-chief of the defense forces and, in addition to that, he has a large number of other powers. Presidentti osallistuu lainsäädäntöön antamalla hallituksen lakiesitykset eduskunnalle, vahvistamalla eduskunnan hyväksymät lait ja antamalla asetuksia. The President participates in legislation by submitting government bills to Parliament, confirming laws passed by Parliament and passing decrees. Hän voi kutsua eduskunnan ylimääräisille valtiopäiville sekä hajoittaa sen ja toimituttaa uudet vaalit kesken vaalikautta. He can summon Parliament to an extraordinary parliament and dissolve it and hold new elections in the middle of the election term. Presidentti johtaa maan ulkopolitiikkaa. Hän myös nimittää korkeimmat virkamiehet, myöntää yksityistapauksissa erivapauksia ja armahduksia, sekä valvoo valtion hallintoa. He also appoints senior officials, grants exemptions and pardons in private cases, and oversees the state administration.

Kaikilla 18 vuotta täyttäneillä kansalaisilla on äänioikeus. All citizens over the age of 18 have the right to vote. Suomi antoi yleisen äänioikeuden naisille ensimmäisenä maana maailmassa vuonna 1906, jolloin tuli voimaan laki yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. Finland was the first country in the world to grant universal suffrage to women in 1906, when the law on universal and equal suffrage came into force.