×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Kalevala, Introduction to Finnish Kalevala | Hear the first song!

Introduction to Finnish Kalevala | Hear the first song!

Heippa hei!

Tällä videolla mää aion puhua Suomen kansalliseepoksesta Kalevalasta.

28. helmikuuta on suomalaisen kulttuurin ja Kalevalan päivä.

Mää kerron siitä, miten Kalevala syntyi, mistä se kertoo, ja vähän sen runomitasta.

Videon lopussa mää laulan Kalevalan ensimmäisen runon.

Kalevala perustuu pääosin Suomen Karjalasta kerättyihin runoihin, jotka Elias Lönnrot koosti yhtenäiseksi kertomukseksi.

Kalevalassa on myös läntisestä Suomesta Karjalaan kulkeutunutta runoutta.

Kalevalainen runomitta alko hävitä Suomesta 1500-luvulla, koska luterilainen kirkko piti runonlaulantaa pakanallisena.

Euroopasta leviävä riimeihin perustuva runous valloitti Suomen lännestä päin.

Idässä perinteinen runolaulu säilyi kauemmin.

Maailma syntyi Kalevalan mukaan Sotkan munista.

Aluksi oli vain ilmaa ja vettä, ja alkumeressä ui ilman impi Ilmatar.

Maailman ensimmäinen lintu sotka laskeutui alkumereen Ilmattaren polvelle, ...ja muni siihen 7 munaa: kuus kultasta ja yhen rautaisen.

Ilmatar liikutti polveaan, jolloin munat putosi mereen ja meni rikki.

Kuorten palasista syntyi maa, taivas, aurinko, kuu, tähet ja pilvet.

Ilmatar itse synnytti Väinämöisen, suuren tietäjän.

Kalevala on paikannimi: Kalevalassa asuu kaikki Kalevala-eepoksen sankarit.

Tarinan pahikset puolestaan asuu paikassa nimeltä Pohjola.

Kalevalan päähenkilöt on tietäjä Väinämöinen, seppä Ilmarinen, Pohjolan akka Louhi, ...Väinämöisen kilpailija Joukahainen, traaginen orpolapsi Kullervo sekä Tuonelan virrasta pelastettu Lemminkäinen.

Eepoksessa tapahtuu paljon, mutta kenties tunnetuin juonen osa käsittelee Sampoa.

Sampo on maaginen mylly, joka luo rikkauksia omistajalleen.

Sen on takonu seppä Ilmarinen Louhelle, Pohjolan akalle.

Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen yrittää varastaa Sammon Louhelta, mutta kamppailussa Sampo särkyy ja sen osat vajoaa mereen.

Elias Lönnrot keräsi Kalevalan runot vuosien 1828 ja 1834 välisenä aikana tekemillään runonkeruumatkoilla.

Hän kulki jalan pitkin Karjalaa ja tapasi kymmeniä runonlaulajia, joiden runot hän kirjotti muistiin.

Hänen lisäkseen D. E. D. Europaeus keräsi runoja Kalevalaan.

Lönnrot koosti ja muokkasi runot johdonmukaseksi tarinaksi.

Kalevalan runomitta eli kalevalamitta tunnetaan myös nimellä nelipolvinen trokee.

Kalevalamitassa jokainen runon säe koostuu 8 tavusta, joista joka toinen on painollinen.

Alkusointua käytetään loppusoinnun sijasta.

Kalevalassa esiintyy paljon myös kertoa, eli sama asia sanotaan kahteen kertaan eri sanoin.

Esimerkiksi tämä säepari noudattaa kalevalamitan sääntöjä:

Sorsa soitti kanteletta vesilintu vempelettä.

Siinä on 8 tavua, siinä sanotaan sama asia kahesti, ja siinä käytetään alkusointua.

Kalevalan runot lauletaan perinteisellä kalevalasävelmällä.

Seuraavaksi mää laulan Kalevalan ensimmäiset säkeet:

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa'ani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan.

Sanat suussani sulavat, puhe'et putoelevat, kielelleni kerkiävät, hampahilleni hajoovat.

Introduction to Finnish Kalevala | Hear the first song! مقدمة إلى الفنلندية كاليفالا | اسمع الأغنية الأولى! Einführung in das finnische Kalevala | Hören Sie das erste Lied! Introduction to Finnish Kalevala | Hear the first song! フィンランド・カレワラ入門|第1曲を聴く! Fin Kalevala'sına Giriş | İlk şarkıyı dinleyin!

Heippa hei! Hello! Güle güle!

Tällä videolla mää aion puhua Suomen kansalliseepoksesta Kalevalasta. في هذا الفيديو سأتحدث عن الملحمة الوطنية الفنلندية كاليفالا. In this video I'm going to talk about Finland's national epic, Kalevala. У цьому відео я розповім про фінський національний епос "Калевала".

28. helmikuuta on suomalaisen kulttuurin ja Kalevalan päivä. 28 فبراير هو يوم الثقافة الفنلندية وكاليفالا. 28th of February is the day of Finnish culture and Kalevala. 28 Şubat, Fin kültürünün ve Kalevala'nın günüdür. 28 лютого - день фінської культури та Калевали.

Mää kerron siitä, miten Kalevala syntyi, mistä se kertoo, ja vähän sen runomitasta. سوف أخبركم كيف ولدت كاليفالا ، وما هي حولها ، وقليلًا عن بُعدها الشعري. I'm going to tell about how Kalevala was born, what it's about, and a little about its metre. Я розповім вам про те, як виникла "Калевала", про що вона, і трохи про її поезію.

Videon lopussa mää laulan Kalevalan ensimmäisen runon. في نهاية الفيديو ، أغني أول قصيدة في كاليفالا. In the end of the video, I'll sing Kalevala's first poem. Наприкінці відео я співаю перший вірш "Калевали".

Kalevala perustuu pääosin Suomen Karjalasta kerättyihin runoihin, jotka Elias Lönnrot koosti yhtenäiseksi kertomukseksi. يعتمد كاليفالا بشكل أساسي على القصائد التي تم جمعها من كاريليا في فنلندا ، والتي جمعها إلياس لونروت في سرد متماسك. Kalevala is based on folklore collected mostly in Finnish Karelia, which Elias Lönnrot compiled into a coherent story. В основі "Калевали" лежать переважно вірші, зібрані у фінській Карелії, які Еліас Леннрот скомпонував у цілісну історію.

Kalevalassa on myös läntisestä Suomesta Karjalaan kulkeutunutta runoutta. يحتوي كاليفالا أيضًا على شعر جاء من غرب فنلندا إلى كاريليا. Kalevala also has poetry that has travelled from Western Finland to Karelia.

Kalevalainen runomitta alko hävitä Suomesta 1500-luvulla, koska luterilainen kirkko piti runonlaulantaa pakanallisena. بدأ مقياس كاليفا يختفي من فنلندا في القرن السادس عشر ، لأن الكنيسة اللوثرية كانت تعتبر الشعر الغنائي وثنيًا. Kalevala metre started to disappear from Finland in the 1500s because the Lutheran Church considered ‘poem-singing' (the old traditional style) pagan. Поетичний метр "Калевали" почав зникати з Фінляндії у 1500-х роках, оскільки лютеранська церква вважала спів поезії язичницьким.

Euroopasta leviävä riimeihin perustuva runous valloitti Suomen lännestä päin. غزا الشعر القائم على القوافي المنتشرة من أوروبا فنلندا من الغرب. European style poetry that's based on rhymes conquered Finland starting from the west. Поезія, заснована на римах, поширюючись з Європи, захопила Фінляндію із Заходу.

Idässä perinteinen runolaulu säilyi kauemmin. In the east the traditional poem-singing lasted longer.

Maailma syntyi Kalevalan mukaan Sotkan munista. وفقًا لكاليفالا ، وُلد العالم من بيض سوتكا. The world was born, according to Kalevala, from bluebill's eggs. Згідно з "Калевалою", світ народився з яєць Сотки.

Aluksi oli vain ilmaa ja vettä, ja alkumeressä ui ilman impi Ilmatar. في البداية لم يكن هناك سوى الهواء والماء ، وفي البحر الأول ، سبح الإيمبي إيلماتار بدون هواء. At first, there was only air and water, and in the primeval sea swam the air maiden, Ilmatar. Спочатку були тільки повітря і вода, а на початку був повітряний імпі Ілматар.

Maailman ensimmäinen lintu sotka laskeutui alkumereen Ilmattaren polvelle, ...ja muni siihen 7 munaa: kuus kultasta ja yhen rautaisen. هبط أول طائر في العالم ، السوتكا ، في البحر الأول على ركبة إلماتاري ، ... ووضع 7 بيضات: ست ذهب وحديد واحد. The world's first bird, bluebill (duck), descended to the primeval sea onto Ilmatar's knee, ...and laid 7 eggs: 6 golden ones and one iron egg.

Ilmatar liikutti polveaan, jolloin munat putosi mereen ja meni rikki. حركت Ilmatar ركبتها ، مما تسبب في سقوط البيض في البحر وكسره. Ilmatar moved her knee, and the eggs fell into the sea and broke.

Kuorten palasista syntyi maa, taivas, aurinko, kuu, tähet ja pilvet. From the pieces of the eggs were born earth, sky, the sun, the moon, stars and clouds.

Ilmatar itse synnytti Väinämöisen, suuren tietäjän. Ilmatar herself gave birth to Väinämöinen, the mighty wizard.

Kalevala on paikannimi: Kalevalassa asuu kaikki Kalevala-eepoksen sankarit. Kalevala is a placename: there live all Kalevala-epic's heroes.

Tarinan pahikset puolestaan asuu paikassa nimeltä Pohjola. The villains of the story in turn live in a place called Pohjola.

Kalevalan päähenkilöt on tietäjä Väinämöinen, seppä Ilmarinen, Pohjolan akka Louhi, ...Väinämöisen kilpailija Joukahainen, traaginen orpolapsi Kullervo sekä Tuonelan virrasta pelastettu Lemminkäinen. الشخصيات الرئيسية في كاليفالا هي العالم Väinämöinen ، والحداد Ilmarinen ، وبطارية Pohjola Louhi ، ... منافس Väinämöinen ، Joukahainen ، اليتيم المأساوي Kullervo و Lemminkäinen ، الذي تم إنقاذه من تيار تونيلا. Kalevala's main characters are wizard Väinämöinen, blacksmith Ilmarinen, Pohjola's Lady (or crone) Louhi, ...Väinämöinen's rival Joukahainen, tragic orphan Kullervo, and Lemminkäinen who was saved from the Tuonela river (the underworld).

Eepoksessa tapahtuu paljon, mutta kenties tunnetuin juonen osa käsittelee Sampoa. A lot happens in the epic, but perhaps the best known plot line deals with Sampo.

Sampo on maaginen mylly, joka luo rikkauksia omistajalleen. Sampo is a magical mill that creates riches for its owner.

Sen on takonu seppä Ilmarinen Louhelle, Pohjolan akalle. صاغها الحداد إلمارينين لوهي ، المعروف باسم Pohjola's. It was forged by blacksmith Ilmarinen for Louhi, the Lady of Pohjola.

Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen yrittää varastaa Sammon Louhelta, mutta kamppailussa Sampo särkyy ja sen osat vajoaa mereen. Väinämöinen, Ilmarinen and Lemminkäinen try to steal Sampo from Louhi but in the battle Sampo breaks and its pieces fall into the ocean.

Elias Lönnrot keräsi Kalevalan runot vuosien 1828 ja 1834 välisenä aikana tekemillään runonkeruumatkoilla. Elias Lönnrot collected Kalevala's poems between years 1828 and 1834 in his poem-collecting trips.

Hän kulki jalan pitkin Karjalaa ja tapasi kymmeniä runonlaulajia, joiden runot hän kirjotti muistiin. He travelled on foot along Karelia and met tens of poem-singers, whose poems he wrote down.

Hänen lisäkseen D. E. D. Europaeus keräsi runoja Kalevalaan. In addition D.E.D Europaeus collected poems for Kalevala.

Lönnrot koosti ja muokkasi runot johdonmukaseksi tarinaksi. Lönnrot compiled and edited the poems into a logical story.

Kalevalan runomitta eli kalevalamitta tunnetaan myös nimellä nelipolvinen trokee. Kalevalas metre, Kalevala metre is also known by the name trochaic meter.

Kalevalamitassa jokainen runon säe koostuu 8 tavusta, joista joka toinen on painollinen. In Kalevala metre, poem's each line consists of 8 syllables, of which every second is stressed.

Alkusointua käytetään loppusoinnun sijasta. Alliteration is used instead of rhymes.

Kalevalassa esiintyy paljon myös kertoa, eli sama asia sanotaan kahteen kertaan eri sanoin. In Kalevala, a lot of repetition is also used, meaning that the same thing is said twice with different words.

Esimerkiksi tämä säepari noudattaa kalevalamitan sääntöjä: For example, these 2 lines follow the rules of Kalevala metre:

Sorsa soitti kanteletta vesilintu vempelettä. Duck played a kantele, (Finnish national instrument) waterbird (played) a contraption.

Siinä on 8 tavua, siinä sanotaan sama asia kahesti, ja siinä käytetään alkusointua. It has 8 syllables, the same thing is said twice, and it uses alliteration.

Kalevalan runot lauletaan perinteisellä kalevalasävelmällä. Kalevala poems are sung in traditional Kalevala tune.

Seuraavaksi mää laulan Kalevalan ensimmäiset säkeet: Next, I'll sing Kalevala's first lines:

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa'ani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan. My mind is doing, my brain is thinking, to go to sing, to get to dictate, a family hymn to crank out, a kin song to sing.

Sanat suussani sulavat, puhe'et putoelevat, kielelleni kerkiävät, hampahilleni hajoovat. Words melt in my mouth, speeches are falling, arriving at my tongue, breaking at my teeth.