×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Yle Uutiset Selkosuomeksi Radio - toukokuu 2022-05, Perjantai 20.5.2022 (radio)

Perjantai 20.5.2022 (radio)

Kaasu Venäjältä

Maakaasua ei pian enää tule Venäjältä Suomeen. Venäjä lopettaa kaasun tuonnin Suomeen lauantaina aamulla kello 7. Asiasta kertoo kaasuyhtiö Gasum. Syy on se, että Suomi ei suostu maksamaan Venäjälle kaasusta ruplilla.

Suomen energiasta vain vähän yli 5 prosenttia on maakaasua. Maakaasua käyttää eniten teollisuus.

Suomi vuokraa LNG-laivan, jotta kaasua on tulevaisuudessa tarpeeksi. Suomi vuokraa laivan USA:sta 10 vuodeksi. Laiva on käytössä ehkä ensi talvena. LNG-laivassa on maakaasua, joka on muutettu nesteeksi.

Venäjän tukikohdat

Venäjä perustaa uusia sotilasyksiköitä maan länsiosiin.

Asiasta kertoo Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu. Hän sanoo, että uusien sotilasyksiköiden syy on Naton laajentuminen. Shoigu kertoo, että Venäjä perustaa tämän vuoden loppuun mennessä 12 uutta sotilasyksikköä.

Suomi ja Ruotsi hakivat Naton jäseneksi virallisesti keskiviikkona.

Ukraina

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Venäjä on tuhonnut kokonaan Donbasin alueen Itä-Ukrainassa. Zelenskyi syyttää Venäjää pommituksista, joissa ei ole mitään järkeä.

Zelenskyi sanoi videopuheessa myös, että 12 ihmistä kuoli järjettömässä pommituksessa torstaina.

Vesilinnut

Suomen valtio auttaa vesilintuja. Tarkoitus on, että lintujen katoaminen pysähtyy. Monia vesilintuja on paljon vähemmän kuin aikaisemmin.

Suomen valtio rakentaa linnuille kosteikoita. Valtio myös korjaa vanhoja kosteikoita. Kosteikko on sellainen märkä alue luonnossa, joka on veden ja kuivan maan välissä. Kosteikot ovat tärkeitä vesilinnuille.

Valtio myös pyydystää supikoiria ja minkkejä. Supikoira ja minkki ovat petoja, jotka tuhoavat lintujen pesiä. Supikoira ja minkki ovat vieraslajeja, eli ne eivät kuulu Suomen luontoon.

Sää [ Kuvassa: Lintubongarit seuraavat lintujen kevätmuuttoa. ]

Sää on viikonloppuna enimmäkseen poutainen. Lapissa sataa paikoin vettä.

Päivälämpötila on 11 ja 18 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 7 ja 12 asteen välillä. Yöllä lämpötila on enimmäkseen 0 ja +6 asteen välillä.

Perjantai 20.5.2022 (radio) Friday 20 May 2022 (radio)

Kaasu Venäjältä

Maakaasua ei pian enää tule Venäjältä Suomeen. Natural gas will soon no longer come from Russia to Finland. Venäjä lopettaa kaasun tuonnin Suomeen lauantaina aamulla kello 7. Russia will stop importing gas to Finland on Saturday at 7 o'clock in the morning. Asiasta kertoo kaasuyhtiö Gasum. The gas company Gasum tells about it. Syy on se, että Suomi ei suostu maksamaan Venäjälle kaasusta ruplilla. The reason is that Finland does not agree to pay Russia for gas in rubles.

Suomen energiasta vain vähän yli 5 prosenttia on maakaasua. Only slightly more than 5 percent of Finland's energy is natural gas. Maakaasua käyttää eniten teollisuus. Natural gas is mostly used by industry.

Suomi vuokraa LNG-laivan, jotta kaasua on tulevaisuudessa tarpeeksi. Finland will lease an LNG vessel so that there will be enough gas in the future. Suomi vuokraa laivan USA:sta 10 vuodeksi. Finland leases a ship from the USA for 10 years. Laiva on käytössä ehkä ensi talvena. The ship will be in use maybe next winter. LNG-laivassa on maakaasua, joka on muutettu nesteeksi. An LNG ship has natural gas that has been converted into a liquid.

Venäjän tukikohdat Russian bases

Venäjä perustaa uusia sotilasyksiköitä maan länsiosiin. Russia is establishing new military units in the western parts of the country.

Asiasta kertoo Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu. Russian Defense Minister Sergei Shoigu tells about it. Hän sanoo, että uusien sotilasyksiköiden syy on Naton laajentuminen. He says that the reason for the new military units is the expansion of NATO. Shoigu kertoo, että Venäjä perustaa tämän vuoden loppuun mennessä 12 uutta sotilasyksikköä. Shoigu says Russia will set up 12 new military units by the end of this year.

Suomi ja Ruotsi hakivat Naton jäseneksi virallisesti keskiviikkona. Finland and Sweden officially applied for NATO membership on Wednesday.

Ukraina

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Venäjä on tuhonnut kokonaan Donbasin alueen Itä-Ukrainassa. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyi says that Russia has completely destroyed the Donbas region in eastern Ukraine. Zelenskyi syyttää Venäjää pommituksista, joissa ei ole mitään järkeä. Zelenskyi accuses Russia of bombings that make no sense.

Zelenskyi sanoi videopuheessa myös, että 12 ihmistä kuoli järjettömässä pommituksessa torstaina. Zelenskyi also said in a video speech that 12 people died in the senseless bombing on Thursday.

Vesilinnut Waterfowl

Suomen valtio auttaa vesilintuja. The Finnish state helps waterfowl. Tarkoitus on, että lintujen katoaminen pysähtyy. The intention is to stop the disappearance of birds. Monia vesilintuja on paljon vähemmän kuin aikaisemmin. There are many fewer waterfowl than ever before.

Suomen valtio rakentaa linnuille kosteikoita. The Finnish government is building wetlands for birds. Valtio myös korjaa vanhoja kosteikoita. The state also repairs old wetlands. Kosteikko on sellainen märkä alue luonnossa, joka on veden ja kuivan maan välissä. A wetland is a wet area in nature that is between water and dry land. Kosteikot ovat tärkeitä vesilinnuille. Wetlands are important for waterfowl.

Valtio myös pyydystää supikoiria ja minkkejä. The state also catches raccoons and mink. Supikoira ja minkki ovat petoja, jotka tuhoavat lintujen pesiä. The raccoon dog and mink are beasts that destroy the nests of birds. Supikoira ja minkki ovat vieraslajeja, eli ne eivät kuulu Suomen luontoon. The raccoon dog and the mink are alien species, ie they do not belong to Finnish nature.

Sää [ Kuvassa: Lintubongarit seuraavat lintujen kevätmuuttoa. ] [Pictured: Bird watchers follow the spring migration of birds. ]

Sää on viikonloppuna enimmäkseen poutainen. Lapissa sataa paikoin vettä. It rains in some places in Lapland.

Päivälämpötila on 11 ja 18 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 7 ja 12 asteen välillä. Yöllä lämpötila on enimmäkseen 0 ja +6 asteen välillä.