×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Yle Uutiset Selkosuomeksi Radio - Maaliskuu 2022-03, Tiistai 8.3.2022 (radio)

Tiistai 8.3.2022 (radio)

Kansanedustajat ja Nato

Monet kansanedustajat eivät ole vielä päättäneet, kannattavatko he Suomen jäsenyyttä sotilasliitto Natossa.

Kun Yle kysyi asiaa kansanedustajilta, suurin osa kansanedustajista ei vastannut kysymykseen ollenkaan.

58 kansanedustajaa kannatti Nato-jäsenyyttä. 9 kansanedustajaa ei halunnut, että Suomesta tulee Naton jäsen.

Suomen Nato-jäsenyydestä on puhuttu paljon, sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Monien mielestä Suomi on paremmin turvassa, jos se on mukana sotilasliitto Natossa.

Nykyään Suomi ei ole Naton jäsen, mutta Suomi tekee yhteistyötä Naton kanssa.

Apua Ukrainaan

Suomi vie apua Ukrainaan. Ukrainassa on sota, koska Venäjä on hyökännyt Ukrainaan.

Suomi lähettää Ukrainaan 15 ambulanssia ja 2 paloautoa. Ne eivät ole uusia, mutta ne ovat vielä hyvässä kunnossa. Osassa ambulansseista on myös hyvät varusteet.

Ambulanssit ja paloautot ajetaan Ukrainaan viikon sisällä.

Lisäksi Ukrainaan viedään pelastustarvikkeita, esimerkiksi kypäriä ja moottorisahoja.

Ukrainan pakolaiset

Ukrainan pakolaiskriisi pahenee. Jo yli 2 miljoonaa ihmistä on paennut pois Ukrainasta sodan takia.

Myös Suomi ottaa pakolaisia Ukrainasta. Viranomaiset ovat lisänneet paikkoja vastaanottokeskuksissa. Vapaita paikkoja on nyt yli 3000.

Monet ukrainalaiset menevät kuitenkin sukulaisten tai tuttavien luokse.

Esimerkiksi maanviljelijä Kalle Åberg on kutsunut luokseen ukrainalaisia, jotka ovat olleet kesällä töissä Åbergin maatilalla.

Åbergin luokse on tullut joitakin naisia ja lapsia. Kaikki eivät kuitenkaan halua lähteä Ukrainasta ja jättää kotia ryöstäjille, Åberg kertoo.

Naistenpäivä

Tiistaina on vietetty kansainvälistä naistenpäivää.

Naistenpäivä syntyi maailmalla 1900-luvun alussa. Silloin naistenpäivänä vaadittiin esimerkiksi, että myös naiset saavat oikeuden äänestää vaaleissa.

Myöhemmin YK eli Yhdistyneet kansakunnat julisti kansainvälisen naistenpäivän. Ensimmäisen kerran kansainvälistä naistenpäivää vietettiin 8. maaliskuuta vuonna 1975.

Sää

Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa paistaa aurinko. Pohjoisessa on pilvisempää.

Lännessä lämpötila on nollan ja +3 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa -1 ja -5 asteen välillä.

Loppuviikolla sää lämpenee.

Tiistai 8.3.2022 (radio)

Kansanedustajat ja Nato MPs and NATO

Monet kansanedustajat eivät ole vielä päättäneet, kannattavatko he Suomen jäsenyyttä sotilasliitto Natossa. Many MPs have not yet decided whether they support Finland's membership in the military alliance NATO.

Kun Yle kysyi asiaa kansanedustajilta, suurin osa kansanedustajista ei vastannut kysymykseen ollenkaan. When Yle asked the MPs about it, most MPs did not answer the question at all.

58 kansanedustajaa kannatti Nato-jäsenyyttä. 58 MPs supported NATO membership. 9 kansanedustajaa ei halunnut, että Suomesta tulee Naton jäsen. 9 MPs did not want Finland to become a member of NATO.

Suomen Nato-jäsenyydestä on puhuttu paljon, sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. There has been a lot of talk about Finland's NATO membership, after Russia attacked Ukraine in February. Monien mielestä Suomi on paremmin turvassa, jos se on mukana sotilasliitto Natossa. In the opinion of many, Finland is safer if it is part of the military alliance NATO.

Nykyään Suomi ei ole Naton jäsen, mutta Suomi tekee yhteistyötä Naton kanssa. Today, Finland is not a member of NATO, but Finland cooperates with NATO.

Apua Ukrainaan Help to Ukraine

Suomi vie apua Ukrainaan. Finland takes aid to Ukraine. Ukrainassa on sota, koska Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. There is a war in Ukraine because Russia has invaded Ukraine.

Suomi lähettää Ukrainaan 15 ambulanssia ja 2 paloautoa. Finland is sending 15 ambulances and 2 fire trucks to Ukraine. Ne eivät ole uusia, mutta ne ovat vielä hyvässä kunnossa. They are not new, but they are still in good condition. Osassa ambulansseista on myös hyvät varusteet. Some of the ambulances also have good equipment.

Ambulanssit ja paloautot ajetaan Ukrainaan viikon sisällä. Ambulances and fire engines will be driven to Ukraine within a week.

Lisäksi Ukrainaan viedään pelastustarvikkeita, esimerkiksi kypäriä ja moottorisahoja. In addition, rescue equipment, such as helmets and chainsaws, is exported to Ukraine.

Ukrainan pakolaiset Ukrainian refugees

Ukrainan pakolaiskriisi pahenee. The refugee crisis in Ukraine is getting worse. Jo yli 2 miljoonaa ihmistä on paennut pois Ukrainasta sodan takia. More than 2 million people have already fled Ukraine because of the war.

Myös Suomi ottaa pakolaisia Ukrainasta. Finland also accepts refugees from Ukraine. Viranomaiset ovat lisänneet paikkoja vastaanottokeskuksissa. The authorities have increased places in the reception centers. Vapaita paikkoja on nyt yli 3000. There are now more than 3,000 vacancies.

Monet ukrainalaiset menevät kuitenkin sukulaisten tai tuttavien luokse. However, many Ukrainians go to visit relatives or friends.

Esimerkiksi maanviljelijä Kalle Åberg on kutsunut luokseen ukrainalaisia, jotka ovat olleet kesällä töissä Åbergin maatilalla. For example, farmer Kalle Åberg has invited Ukrainians who have been working on Åberg's farm in the summer.

Åbergin luokse on tullut joitakin naisia ja lapsia. Some women and children have come to Åberg. Kaikki eivät kuitenkaan halua lähteä Ukrainasta ja jättää kotia ryöstäjille, Åberg kertoo. However, not everyone wants to leave Ukraine and leave their home to robbers, says Åberg.

Naistenpäivä Womens Day

Tiistaina on vietetty kansainvälistä naistenpäivää. International Women's Day was celebrated on Tuesday.

Naistenpäivä syntyi maailmalla 1900-luvun alussa. Women's Day was born in the world at the beginning of the 20th century. Silloin naistenpäivänä vaadittiin esimerkiksi, että myös naiset saavat oikeuden äänestää vaaleissa. Then, on Women's Day, it was demanded, for example, that women also get the right to vote in elections.

Myöhemmin YK eli Yhdistyneet kansakunnat julisti kansainvälisen naistenpäivän. Later, the United Nations declared International Women's Day. Ensimmäisen kerran kansainvälistä naistenpäivää vietettiin 8. maaliskuuta vuonna 1975. International Women's Day was celebrated for the first time on March 8 in 1975.

Sää Weather

Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa paistaa aurinko. On Wednesday, the sun will shine in the southern and central parts of the country. Pohjoisessa on pilvisempää. It is cloudier in the north.

Lännessä lämpötila on nollan ja +3 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa -1 ja -5 asteen välillä. In the west, the temperature is between zero and +3 degrees, in the east and north between -1 and -5 degrees.

Loppuviikolla sää lämpenee. At the end of the week, the weather will warm up.