×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Kanava "Ekaterina Andryushina", Verbi saattaa

Verbi saattaa

Verbit

verbi saattaa

Kiitos teille, katsojille, kun kerrotte, mitkä sanat kiinnostavat teitä.

Saimme paljon ideoita.

Yksi toivottu sana on verbi ”saattaa”.

Se tosiaan onkin mielenkiintoinen verbi.

Verbin ensimmäinen merkitys on

”kulkea jonkun mukana seurana, oppaana, apuna”.

Esimerkiksi,

Minä saatan vieraan ovelle.

Perhe saattaa mummon viimeiselle matkalle.

Poliisi saattoi bussia.

Toinen merkitys on aiheuttaa jonkun joutuminen johonkin tilaan tai tilanteeseen;

johtaa, viedä tai saada johonkin tilanteeseen.

Esimerkiksi,

Sattuma saattoi Pekan ja Liisan yhteen.

Se tarkoittaa, että joku sattuma johti siihen, että Pekka ja Liisa ovat nyt yhdessä.

Joku sattuma vei heidät tähän tilanteeseen.

Parlamentti saattoi metsää koskevan lain voimaan.

Se tarkoittaa, että parlamentti hyväksyi lain ja se tuli voimaan.

Kolmas merkitys on sama kuin verbillä ”voida” ja pystyä.

Saatatko odottaa huomiseen?

Voitko odottaa huomiseen?

Pystytkö odottamaan?

Saatatko olla hiljaa?

Tämä on kohtelias tapa sanoa toiselle ”ole hiljaa”.

Usein verbi ”saattaa” ilmaisee, että jokin asia on mahdollista, se luultavasti tapahtuu.

Saatan tulla huomenna.

Voimme myös sanoa: ”ehkä tulen huomenna”.

Illalla saattaa sataa.

Se tarkoittaa, että ehkä illalla sataa vettä.

Mistä verbi ”saattaa” on tullut?

Se tulee verbistä ”saada”:

verbin vartaloon eli ”saa”-sanaan liitetään johdin -TTA-.

saada - saattaa

Verbi saattaa The verb may

Verbit Verbs глаголы

verbi saattaa The verb “may” глагол saattaa

Kiitos teille, katsojille, kun kerrotte, mitkä sanat kiinnostavat teitä. Thank you, viewers, for telling us which words interest you. Спасибо вам, зрители, за то, что поделились тем, какие слова вас интересуют.

Saimme paljon ideoita. We got a lot of ideas. Мы получили много идей

Yksi toivottu sana on verbi ”saattaa”. One of them was the word ”saattaa”. Одним из слов, которые написали в комментариях, был глагол ”saattaa”.

Se tosiaan onkin mielenkiintoinen verbi. It is indeed an interesting verb. Это действительно интересный глагол.

Verbin ensimmäinen merkitys on The first meaning of the verb is "to escort" - Первое значение глагола -

”kulkea jonkun mukana seurana, oppaana, apuna”. “to go with someone as a companion, as a guide, as an aid”. "сопровождать, идти с кем-то в качестве компаньона, проводника, помощника”.

Esimerkiksi, For example Например,

Minä saatan vieraan ovelle. I escort the guests to the door. Я провожаю гостя до двери.

Perhe saattaa mummon viimeiselle matkalle. The family accompanies the grandmother on her last journey. Семья провожает бабушку в ее последний путь

Poliisi saattoi bussia. Police escorted the bus. Полиция сопровождала автобус.

Toinen merkitys on aiheuttaa jonkun joutuminen johonkin tilaan tai tilanteeseen; Another meaning is to cause someone to get into a state or situation; Другое значение состоит в том, чтобы спровоцировать чьё-то попадание в определённую ситуацию или положение;

johtaa, viedä tai saada johonkin tilanteeseen. to lead, take or get into a situation.

Esimerkiksi, For example Например,

Sattuma saattoi Pekan ja Liisan yhteen. Coincidence brought Pekka and Liisa together. Случайность свела Пекку и Лизу вместе.

Se tarkoittaa, että joku sattuma johti siihen, että Pekka ja Liisa ovat nyt yhdessä. It means that some coincidence led to Pekka and Liisa being together now. Это означает, что какое-то совпадение привело к тому, что Пекка и Лииса теперь вместе.

Joku sattuma vei heidät tähän tilanteeseen. Some coincidence took them to this situation. Какое-то совпадение привело их к этому моменту.

Parlamentti saattoi metsää koskevan lain voimaan. Parliament enacted the Forest Act. Парламент провёл закон о лесах.

Se tarkoittaa, että parlamentti hyväksyi lain ja se tuli voimaan. It means that the law was approved by Parliament and entered into force. Это означает, что парламент принял закон, и он вступил в силу.

Kolmas merkitys on sama kuin verbillä ”voida” ja pystyä. The third meaning is the same as the verb “can” and "be able to". Третье значение совпадает с глаголами ”уметь” и "быть способным".

Saatatko odottaa huomiseen? Can you wait until tomorrow? Мог бы ты подождать до завтра?

Voitko odottaa huomiseen? Can you wait until tomorrow? Ты можешь подождать до завтра?

Pystytkö odottamaan? Are you able to wait? Ты сможешь подождать?

Saatatko olla hiljaa? May you be quiet? Не мог бы ты замолчать?

Tämä on kohtelias tapa sanoa toiselle ”ole hiljaa”. This is a polite way of saying to another “be quiet”. Может, ты заткнешься? Это вежливый способ сказать кому-то ”Заткнись”.

Usein verbi ”saattaa” ilmaisee, että jokin asia on mahdollista, se luultavasti tapahtuu. Often the verb “may” indicates that something is possible, it will probably happen. Часто глагол "может" указывает на то, что что-то возможно (вероятно) произойдет.

Saatan tulla huomenna. I might come tomorrow. Возможно, я приду завтра.

Voimme myös sanoa: ”ehkä tulen huomenna”. We can also say, “maybe I will come tomorrow”. Мы также можем сказать: "Может быть, я приду завтра".

Illalla saattaa sataa. It may rain in the evening. Возможно, вечером пойдёт дождь.

Se tarkoittaa, että ehkä illalla sataa vettä. It means that maybe it will rain in the evening. Это значит, что сегодня вечером может (вероятно) пойти дождь.

Mistä verbi ”saattaa” on tullut? Where did the verb “may” come from? Откуда взялся глагол ”saattaa”?

Se tulee verbistä ”saada”: It comes from the verb “saada” (to get): Он происходит от глагола ”saada”:

verbin vartaloon eli ”saa”-sanaan liitetään johdin -TTA-. the suffix -TTA- is attached to the stem of the verb, i.e. the word “saa-”. к основе слова, то есть слову ”saa” присоединяем суффикс -TTA-.

saada - saattaa saada (to get) - saattaa (to escort/can) saada - saattaa