×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Marko, Miaj leteroj

Miaj leteroj

Marko skribis al mi belan leteron. Ĝi estas vera amletero. En la letero estis ankaŭ lia foto.

Kiam mi revenis el la lernejo, mi volis ĝin denove legi. Mi rapide eniris en mian ĉambron. Tie staris mia fratino Vera antaŭ mia tablo kaj legis mian leteron. En ŝia mano estis ankaŭ la foto.

Mi diris kolere:

– Kion vi faras tie? Ne legu leterojn de aliaj!

Mia fratino fariĝis ruĝa. La foto falis el ŝia mano sur la tablon kaj la letero falis ankaŭ.

Ŝi diris:

– Pardonu … mi serĉis mian libron …

– Sed vi bone scias, ke viaj libroj ne estas sur mia tablo. Ankaŭ ne en mia ĉambro! Redonu la leteron al mi.

Ŝi ricevis bonan lecionon: ŝi ne plu legos leterojn de aliaj.

Ankaŭ mi ricevis lecionon: mi devas bone fermi la pordon de mia ĉambro.

Miaj leteroj meine Briefe my letters mis cartas 私の手紙 minhas cartas мои письма mektuplarım

Marko skribis al mi belan leteron. Marko wrote a nice letter to me. Ĝi estas vera amletero. It's a real letter. En la letero estis ankaŭ lia foto. In the letter was also his photo.

Kiam mi revenis el la lernejo, mi volis ĝin denove legi. When I came back from school I wanted to read it again. Mi rapide eniris en mian ĉambron. I quickly entered my room. Tie staris mia fratino Vera antaŭ mia tablo kaj legis mian leteron. My dear sister stood there before my table and read my letter. En ŝia mano estis ankaŭ la foto. The photo was also in her hand.

Mi diris kolere: I said indignantly:

– Kion vi faras tie? - What are you doing there? Ne legu leterojn de aliaj! Do not read letters from others!

Mia fratino fariĝis ruĝa. My sister has become red. La foto falis el ŝia mano sur la tablon kaj la letero falis ankaŭ. The photo fell from her hand on the table and the letter fell too.

Ŝi diris: She said:

– Pardonu … mi serĉis mian libron … - Sorry ... I searched for my book ...

– Sed vi bone scias, ke viaj libroj ne estas sur mia tablo. - But you know well that your books are not on my table. Ankaŭ ne en mia ĉambro! Not even in my room! Redonu la leteron al mi. Give me the letter.

Ŝi ricevis bonan lecionon: ŝi ne plu legos leterojn de aliaj. She received a good lesson: she will no longer read letters from others.

Ankaŭ mi ricevis lecionon: mi devas bone fermi la pordon de mia ĉambro. I also received a lesson: I must close my door to the door. J'ai aussi reçu une leçon : je dois bien fermer la porte de ma chambre.