×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Marko, La amikino de Marko

La amikino de Marko

LA AMIKINO DE MARKO

Marko havas amikinon.

Ŝia nomo estas Ana. Ŝi estas juna kaj bela.

Ana kaj Marko estas geamikoj. Ana venis al la hejmo de Marko.

Bonvolu eniri, amikino.

Saluton, Marko. Kion vi faras?

Saluton. Mi legis, sed nun mi volas paroli kun vi.

Ĉu vi havas bonan libron?.

Jes, mi havas. Mi ŝatas legi nur bonajn librojn. Ĉu vi volas trinki kafon?

Jes. Ĉu viaj gepatroj kaj gefratoj estas en via hejmo?

Ne. Jen la kafo, ĝi estas ankoraŭ varma. Mi nun kuiris ĝin.

Dankon. Mi povas trinki ankaŭ malvarman kafon.

Marko rigardis la belajn okulojn de Ana. Mi vidas ke li amas ŝin.

La amikino de Marko Marks Freund Mark's friend amigo de marko マルコの友人 amigo do Marco друг Марко Marko'nun arkadaşı 马可的朋友

LA AMIKINO DE MARKO THE FIRST OF MARK AMIGO DE MARK マークの友 马克的朋友

Marko havas amikinon. Marko has a friend. 马克有一个女朋友。

Ŝia nomo estas Ana. Her name is Ana. 她的名字叫安娜。 Ŝi estas juna kaj bela. She is young and beautiful.

Ana kaj Marko estas geamikoj. Ana und Marko sind Freunde. Ana and Marko are friends. アナとマークは友達です。 安娜和马科是朋友。 Ana venis al la hejmo de Marko. Ana kam zu Markos Haus. Ana came to Marko's home. アナはマークの家に来ました。 安娜来到了马科的家。

Bonvolu eniri, amikino. Bitte komm herein, mein Freund. Please enter, friend. Por favor, entra, amigo. 来てください、友達。 请进来,我的朋友。

Saluton, Marko. Hello, Marko. Kion vi faras? Was machst du What do you do 何してるの? 你在干什么

Saluton. Hello. Mi legis, sed nun mi volas paroli kun vi. Ich habe gelesen, aber jetzt möchte ich mit dir reden. I read, but now I want to talk with you. Leí, pero ahora quiero hablar contigo. 読みましたが、今、あなたに話したいです。 我读过,但现在我想和你谈谈。

Ĉu vi havas bonan libron?. Do you have a good book ?. 良い本はありますか? 你有一本好书吗?

Jes, mi havas. Yes, I have. 是的,我有。 Mi ŝatas legi nur bonajn librojn. I like to read only good books. Me gusta leer solo buenos libros. 良い本だけを読むのが好きです。 我只喜欢读好书。 Ĉu vi volas trinki kafon? Willst du Kaffee trinken? Do you want to drink coffee? ¿Quieres tomar cafe? 你想喝咖啡吗?

Jes. Yes. Ĉu viaj gepatroj kaj gefratoj estas en via hejmo? Sind deine Eltern und Geschwister bei dir zu Hause? Are your parents and brothers in your home? 你的父母和兄弟姐妹在你家里吗?

Ne. No. Jen la kafo, ĝi estas ankoraŭ varma. Here's the coffee, it's still hot. Aquí está el café, todavía está caliente. これがコーヒーです、まだ暑いです。 这是咖啡,还是热的。 Mi nun kuiris ĝin. Ich habe es jetzt gekocht. I've cooked it now. Lo cociné ahora. 私は今それを調理しました。 我现在就煮了。

Dankon. Thank you Mi povas trinki ankaŭ malvarman kafon. Ich kann auch kalten Kaffee trinken. I can also drink cold coffee. También puedo beber café frío. 冷たいコーヒーも飲むことができます。 我还可以喝冷咖啡。

Marko rigardis la belajn okulojn de Ana. Mark sah in Anas schöne Augen. Marko looked at Ana's pretty eyes. Mark miró los hermosos ojos de Ana. マークはアナの美しい目を見ました。 马克看着安娜美丽的眼睛。 Mi vidas ke li amas ŝin. Ich sehe, er liebt sie. I see he loves her. Veo que la ama. 彼が彼女を愛しているのがわかります。 我看出他爱她。