×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

La Eta Princo, Dediĉo de la aŭtoro al Léon Werth

Dediĉo de la aŭtoro al Léon Werth

La Eta Princo

Dediĉo de la aŭtoro al Léon Werth

Pardonu infanoj, ke mi dediĉis ĉi tiun libron al ”grandpersono”.

Mi havas seriozan senkulpigon: tiu grandpersono estas la plej bona amiko, kiun mi havas en la mondo. Mi havas alian senkulpigon: tiu grandpersono kapablas ĉion kompreni, eĉ porinfanajn librojn. Mi havas trian senkulpigon: tiu grandpersono loĝas en Francio, kie li suferas pro malsato kaj malvarmo. Li ja bezonas konsolon. Se ĉiuj tiuj senkulpigoj ne sufiĉas, mi volonte dediĉos ĉi libron al la infano, kiu iam antaŭe tiu grandpersono estis. Ĉiuj grandpersonoj unue estis infanoj. (Sed malmultaj el ili memoras pri tio.) Mi do korektas mian dediĉon: Al Léon Werth,

kiam li estis malgranda knabo.


Dediĉo de la aŭtoro al Léon Werth Dedication of the author to Léon Werth

La Eta Princo الامير الصغير The Eta Prince

Dediĉo de la aŭtoro al Léon Werth إهداء المؤلف إلى ليون ويرث Dedication of the author to Léon Werth

Pardonu infanoj, ke mi dediĉis ĉi tiun libron al ”grandpersono”. Sorry kids, I dedicated this book to a "great person."

Mi havas seriozan senkulpigon: tiu grandpersono estas la plej bona amiko, kiun mi havas en la mondo. I have a serious excuse: that great person is the best friend I have in the world. Mi havas alian senkulpigon: tiu grandpersono kapablas ĉion kompreni, eĉ porinfanajn librojn. I have another excuse: this adult is capable of understanding everything, even children's books. Mi havas trian senkulpigon: tiu grandpersono loĝas en Francio, kie li suferas pro malsato kaj malvarmo. I have a third excuse: this person is living in France, where he suffers from hunger and cold. Li ja bezonas konsolon. He does need solace. Se ĉiuj tiuj senkulpigoj ne sufiĉas, mi volonte dediĉos ĉi libron al la infano, kiu iam antaŭe tiu grandpersono estis. If all these innocences are not enough, I would like to dedicate this book to the child, who had previously been a great person. Ĉiuj grandpersonoj unue estis infanoj. All adults were children at first. (Sed malmultaj el ili memoras pri tio.) (But few of them remember that.) Mi do korektas mian dediĉon: So I correct my dedication: Al Léon Werth, Al Léon Werth,

kiam li estis malgranda knabo. when he was a little boy.