×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Gerda malaperis, Ĉapitro 16.2

Ĉapitro 16.2

"Ne ridu pri mi, aŭ mi ne daŭrigos la rakonton.

Okazis io. Du el la soldatoj estis furiozaj, ĉar la kelnero ne volis porti al ili bieron. Ili faris bruegon, kriegis, kriaĉis, la aliaj provis ilin silentigi, kaj finfine speco de milito komenciĝis inter ili. Ili ekbatis unu la alian kun rimarkinda forto. Subite, jen unu telero flugis tra la aero, poste du, tri, kvar, kvin aliaj teleroj, unu taso eĉ flugis ĝis la plafono..." "Kia ĝojo! Kia plezuro! Kiajn perfektajn amikojn vi trovis! " "Ĉefe, kia bruo! Ŝajnis, ke ili rompas mil glasojn samtempe, dum cent viroj kune kriaĉas, kaj dek muzikistoj provas kune superi la bruon de la telera milito. " "Tre bela atmosfero, ĉu ne? Mi gratulas vin. Estis kuraĝe resti tie. " "Jes. Kia vivo! Cetere, mi estas kuraĝa, ĉu vi neniam rimarkis? " "Mi ne konas vin sufiĉe, sed via kuraĝo ne mirigas min. Bela, kuraĝa, riskema, aventurema, bonkora: vi estas la perfekta virino. Sed pri via perfekteco ni havos aliajn okazojn paroli. Kio okazis post la telera, glasa kaj turkakafa milito? " "Mi rimarkis tre bedaŭrindan aferon, nome, ke la blondulo ne plu troviĝas en la restoracio. Li certe foriris, dum mi tiom interesiĝis pri la intersoldata milito. Mi vere bedaŭras mian mankon de observemo. Sed kion fari? Bedaŭri ne helpas, Mi fuŝis mian taskon. Mi provos ne fuŝi ĝin alifoje. " "Nu, prave, estas tre bedaŭrinda afero. Eĉ se nur ĉar ĝi montras, ke vi tamen ne estas plene perfekta. Sed mi almenaŭ ĝojas pri unu afero: vi fakte ne tiom interesiĝis pri via blondulo. Do eble vi pravas, eble li ne estas via blondulo, eble vi tamen preferas vian karan brunharan amikon Tom. " "Eble, eble. Sed ĉu vi vere scias, kial mi forturnis miajn okulojn de tiu blondulo, kvankam mi antaŭe decidis plej multe informiĝi pri li? " "Nu, verŝajne ĉar..." "Ĉar unu el tiuj junaj soldatoj estis tiel bela viro!


Ĉapitro 16.2 Chapter 16.2 Capítulo 16.2 Глава 16.2

"Ne ridu pri mi, aŭ mi ne daŭrigos la rakonton. “Don’t laugh at me, or I won’t continue the story.

Okazis io. Something happened. Du el la soldatoj estis furiozaj, ĉar la kelnero ne volis porti al ili bieron. Two of the soldiers were furious because the waiter did not want to bring them beer. Ili faris bruegon, kriegis, kriaĉis, la aliaj provis ilin silentigi, kaj finfine speco de milito komenciĝis inter ili. They made a noise, shouted, shouted, the others tried to silence them, and at last a kind of war broke out between them. Ili ekbatis unu la alian kun rimarkinda forto. They struck each other with remarkable force. Subite, jen unu telero flugis tra la aero, poste du, tri, kvar, kvin aliaj teleroj, unu taso eĉ flugis ĝis la plafono..." "Kia ĝojo! Suddenly, one plate flew through the air, then two, three, four, five other plates, one cup even flew to the ceiling ... "" What a joy! Kia plezuro! Kiajn perfektajn amikojn vi trovis! What perfect friends you found! " "Ĉefe, kia bruo! "Above all, what a noise!" Ŝajnis, ke ili rompas mil glasojn samtempe, dum cent viroj kune kriaĉas, kaj dek muzikistoj provas kune superi la bruon de la telera milito. They seemed to break a thousand glasses at once, while a hundred men shouted together, and ten musicians tried together to overcome the noise of the plate war. " "Tre bela atmosfero, ĉu ne? "" Very nice atmosphere, isn't it? Mi gratulas vin. I congratulate you. Estis kuraĝe resti tie. It was brave to stay there. " "Jes. " "Yes. Kia vivo! What a life! Cetere, mi estas kuraĝa, ĉu vi neniam rimarkis? Besides, I'm brave, haven't you ever noticed? " "Mi ne konas vin sufiĉe, sed via kuraĝo ne mirigas min. "" I don't know you well enough, but your courage does not surprise me. Bela, kuraĝa, riskema, aventurema, bonkora: vi estas la perfekta virino. Beautiful, brave, risky, adventurous, kind-hearted: you are the perfect woman. Sed pri via perfekteco ni havos aliajn okazojn paroli. But we will have other opportunities to talk about your perfection. Kio okazis post la telera, glasa kaj turkakafa milito? What happened after the plate, glass and Turkish coffee war? " "Mi rimarkis tre bedaŭrindan aferon, nome, ke la blondulo ne plu troviĝas en la restoracio. "" I noticed a very unfortunate thing, namely, that the blonde is no longer in the restaurant. Li certe foriris, dum mi tiom interesiĝis pri la intersoldata milito. He certainly left while I was so interested in the inter-war war. Mi vere bedaŭras mian mankon de observemo. I really regret my lack of observance. Sed kion fari? But what to do? Bedaŭri ne helpas, Mi fuŝis mian taskon. Sorry doesn't help, I messed up my task. Mi provos ne fuŝi ĝin alifoje. I'll try not to screw it up another time. " "Nu, prave, estas tre bedaŭrinda afero. "Well, that's right, it's a very unfortunate thing." Eĉ se nur ĉar ĝi montras, ke vi tamen ne estas plene perfekta. If only because it shows that you're not totally perfect after all. Sed mi almenaŭ ĝojas pri unu afero: vi fakte ne tiom interesiĝis pri via blondulo. But I'm at least happy about one thing: you weren't actually that interested in your blonde. Do eble vi pravas, eble li ne estas via blondulo, eble vi tamen preferas vian karan brunharan amikon Tom. So maybe you're right, maybe he's not your blonde, maybe you still prefer your dear brown-haired friend Tom. " "Eble, eble. Sed ĉu vi vere scias, kial mi forturnis miajn okulojn de tiu blondulo, kvankam mi antaŭe decidis plej multe informiĝi pri li? But do you really know why I turned my eyes away from that blonde, even though I had previously decided to find out more about him? " "Nu, verŝajne ĉar..." "Ĉar unu el tiuj junaj soldatoj estis tiel bela viro! " "Well, probably because..." "Because one of those young soldiers was such a handsome man!