×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Gerda malaperis, Ĉapitro 16.1

Ĉapitro 16.1

"Kie mi estis en mia raporto?

Ha jes! Mi memoras. Li eliris el tiu vendejo kun papera sako plena je dolĉaĵoj. " "Eble estis ĉefe pano. " "Prave, eble pano. Ĉiaokaze, jen mi ekvidis lian aŭton, kiu staris flanke de la strato. Mi pensis: nun li forveturos aŭte, kaj mi ne plu povos sekvi lin. Sed ne. Li nur iris porti tiun sakon al la aŭto, ĝin metis en ĝin, reŝlosis la aŭtopordon, kaj plu piediris. Nur tiam mi havis la ideon noti la numeron de lia aŭta numerplato. Mi do eksekvis lin plu. Li paŝis sur la dekstra flanko de la strato, kaj mi sekvis iom malproksime sur la maldekstra flanko. " "Ĉu li rimarkis, ke vi lin sekvas? " "Certe ne. Subite, li eniris restoracion. Mi hezitis: ĉu ankaŭ mi eniru? Aŭ ĉu mi tro riskos, ke li vidos kaj rekonos min? Unuflanke, mi deziris spioni lin. Aliflanke, la risko, ke li rekonos min, estis reala, kaj min ĝenis. Dum mi staris tie hezitante, eniris la restoracion grupo da soldatoj, eble ok aŭ naŭ, junaj viroj, kiuj militservis, videble. Dum ili eniris kaj la pordo estis malfermita, mi vidis, ke la restoracio estas granda kaj plena je homoj. Mi sekvis la ok aŭ naŭ soldatojn kaj trovis sidlokon ne tre videblan de la loko, kie mia blondulo ĵus eksidis. " "Li do estas via blondulo, ĉu? " "Ne parolu malsaĝe. Vi perfekte scias, kion mi volas diri. Estis turka aŭ pseŭdoturka restoracio, kun stranga muziko kaj strangaj vestaĵoj. La kelneroj estis vestitaj per t.n. (=tiel nomataj) naciaj vestoj multkoloraj. Mi manĝis bonegan supon, sed poste ion, pri kio mi ankoraŭ nun min demandas, ĉu estis pecoj el hundo aŭ kato. Certe ne estis kokidaĵo, sed krom tio mi havas neniun certecon. Ankaŭ la salato estis tre bona, sed la kuko estis treege dolĉa, tro dolĉa por mi, kaj same la turka kafo; ĝi estis nekredeble plena je sukero, kaj mi manĝis tiom da kafpulvoro, kiom mi trinkis da kafo. " "Mi miras pri la grava loko, kiun konsideroj pri manĝo kaj trinko okupas en via spionraporto. Mi atendis aventurojn, sed venas ĉefe menuoj.


Ĉapitro 16.1 Chapter 16.1 Capítulo 16.1 Глава 16.1

"Kie mi estis en mia raporto? "Where was I in my report?"

Ha jes! Oh yes! Mi memoras. I remember Li eliris el tiu vendejo kun papera sako plena je dolĉaĵoj. He came out of that store with a paper bag full of sweets. " "Eble estis ĉefe pano. "" It may have been mostly bread. " "Prave, eble pano. Ĉiaokaze, jen mi ekvidis lian aŭton, kiu staris flanke de la strato. Anyway, here I saw his car standing on the side of the street. Mi pensis: nun li forveturos aŭte, kaj mi ne plu povos sekvi lin. I thought: now he's leaving by car, and I can't follow him anymore. Sed ne. But no. Li nur iris porti tiun sakon al la aŭto, ĝin metis en ĝin, reŝlosis la aŭtopordon, kaj plu piediris. He just went to carry that bag to the car, put it in it, locked the car door, and walked on. Nur tiam mi havis la ideon noti la numeron de lia aŭta numerplato. Only then did I have the idea to write down the number of his car license plate. Mi do eksekvis lin plu. So I followed him further. Li paŝis sur la dekstra flanko de la strato, kaj mi sekvis iom malproksime sur la maldekstra flanko. He stepped on the right side of the street, and I followed a little farther on the left side. " "Ĉu li rimarkis, ke vi lin sekvas? "Did he notice you were following him?" " "Certe ne. " "Certainly not. Subite, li eniris restoracion. Suddenly, he entered a restaurant. Mi hezitis: ĉu ankaŭ mi eniru? I hesitated: should I go in too? Aŭ ĉu mi tro riskos, ke li vidos kaj rekonos min? Or will I be too risky for him to see and recognize me? Unuflanke, mi deziris spioni lin. On the one hand, I wanted to spy on him. Aliflanke, la risko, ke li rekonos min, estis reala, kaj min ĝenis. On the other hand, the risk of him recognizing me was real, and it bothered me. Dum mi staris tie hezitante, eniris la restoracion grupo da soldatoj, eble ok aŭ naŭ, junaj viroj, kiuj militservis, videble. As I stood there hesitating, a group of soldiers entered the restaurant, perhaps eight or nine, young men who had served in the military, visibly. Dum ili eniris kaj la pordo estis malfermita, mi vidis, ke la restoracio estas granda kaj plena je homoj. As they entered and the door was open, I saw that the restaurant was large and full of people. Mi sekvis la ok aŭ naŭ soldatojn kaj trovis sidlokon ne tre videblan de la loko, kie mia blondulo ĵus eksidis. I followed the eight or nine soldiers and found a seat not very visible from the place where my blonde had just sat down. " "Li do estas via blondulo, ĉu? " "So he's your blonde, huh? " "Ne parolu malsaĝe. "" Don't talk foolishly. Vi perfekte scias, kion mi volas diri. You know perfectly what I mean. Estis turka aŭ pseŭdoturka restoracio, kun stranga muziko kaj strangaj vestaĵoj. It was a Turkish or pseudo-Turkish restaurant, with strange music and strange clothes. La kelneroj estis vestitaj per t.n. The waiters were dressed in tn (=tiel nomataj) naciaj vestoj multkoloraj. (=so called) multi-colored national clothes. Mi manĝis bonegan supon, sed poste ion, pri kio mi ankoraŭ nun min demandas, ĉu estis pecoj el hundo aŭ kato. I ate some great soup, but then something I still wonder about if it was pieces of dog or cat. Certe ne estis kokidaĵo, sed krom tio mi havas neniun certecon. There was certainly no chicken, but other than that I have no certainty. Ankaŭ la salato estis tre bona, sed la kuko estis treege dolĉa, tro dolĉa por mi, kaj same la turka kafo; ĝi estis nekredeble plena je sukero, kaj mi manĝis tiom da kafpulvoro, kiom mi trinkis da kafo. The salad was very good, too, but the cake was very sweet, too sweet for me, and so was the Turkish coffee; it was incredibly full of sugar, and I ate as much coffee powder as I drank coffee. " "Mi miras pri la grava loko, kiun konsideroj pri manĝo kaj trinko okupas en via spionraporto. "" I marvel at the important place that considerations of food and drink occupy in your intelligence report. Mi atendis aventurojn, sed venas ĉefe menuoj. I was expecting adventures, but menus are coming mostly.