×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Gerda malaperis, Ĉapitro 15.2

Ĉapitro 15.2

"Feliĉe, ke vi vidis lin sufiĉe frue!

" "Kiel mi diris: mi estis bonŝanca, mi vidis lin ĝustatempe. Nu, li iris piede, kaj mi decidis lin sekvi. Ĉu vi konas tiun grandan magazenon, kiu vendas kvardek malsamajn specojn de pano kaj ĉiaspecajn ĉokoladojn kaj aliajn dolĉaĵojn? Sur la maldekstra flanko de la strato, kiu iras al la Ĉefa Sportocentro. Estas granda vendejo de mebloj apude. Nu, ne gravas, ĉu vi konas aŭ ne. Li eniris tiun panejon, aŭ tiun dolĉaĵvendejon, aŭ tiun... nu... tiun pan- kaj dolĉaĵvendejon, kaj eliris post minuto portante paperan sakon, kiu aspektis plenplena. Ŝajnis, ke li aĉetis la tutan magazenon. Mi devas diri, ke ili vendas tre bonajn aĵojn en tiu ejo. Mi, kiu tiom ŝatas ĉokoladon kaj dolĉaĵojn, ofte irus tien kaj aĉetus multon, se mi ne timus dikiĝi. Nu...e... kion mi rakontis? " "Vi raportis pri via spiona sekvado, sed vi devojiĝis de la ĉefa vojo de via raporto al flankaj konsideroj pri pano kaj ĉokolado. Fakte, ĉu vi deziras iom pli da pano? Kion vi trinkas ĉimatene? Teon, mi vidas. Ĉu vi ŝatus, ke mi replenigu vian tason? " "Jes, dankon. Mi plezure trinkos plian tason da teo. Dankon, Tom, kara. Nu, do..."


Ĉapitro 15.2 Chapter 15.2 Capítulo 15.2 Глава 15.2

"Feliĉe, ke vi vidis lin sufiĉe frue! "Lucky you saw him early enough! "К счастью, вы видели его достаточно рано!

" "Kiel mi diris: mi estis bonŝanca, mi vidis lin ĝustatempe. "" As I said, I was lucky to see him in time. Nu, li iris piede, kaj mi decidis lin sekvi. Well, he went on foot, and I decided to follow him. Ну, он пошел пешком, и я решил последовать за ним. Ĉu vi konas tiun grandan magazenon, kiu vendas kvardek malsamajn specojn de pano kaj ĉiaspecajn ĉokoladojn kaj aliajn dolĉaĵojn? Do you know that department store that sells forty different kinds of bread and all kinds of chocolates and other sweets? Sur la maldekstra flanko de la strato, kiu iras al la Ĉefa Sportocentro. On the left side of the street, which goes to the Main Sports Center. С левой стороны улицы идет главный спортивный центр. Estas granda vendejo de mebloj apude. There is a large furniture store nearby. Nu, ne gravas, ĉu vi konas aŭ ne. Well, it doesn’t matter if you know it or not. Li eniris tiun panejon, aŭ tiun dolĉaĵvendejon, aŭ tiun... nu... tiun pan- kaj dolĉaĵvendejon, kaj eliris post minuto portante paperan sakon, kiu aspektis plenplena. He went into that bakery, or that candy store, or that ... well ... that bread and candy store, and went out in a minute carrying a paper bag that looked full. Он вошел в этот хлебный магазин, или в эту кондитерскую, или в этот ... ну ... в этот хлеб и кондитерскую, и через минуту вышел с бумажным пакетом, который выглядел упакованным. Ŝajnis, ke li aĉetis la tutan magazenon. It looked like he bought the whole warehouse. Казалось, он купил весь магазин. Mi devas diri, ke ili vendas tre bonajn aĵojn en tiu ejo. I must say they sell very good stuff in that place. Я должен сказать, что они продают очень хорошие вещи на этом сайте. Mi, kiu tiom ŝatas ĉokoladon kaj dolĉaĵojn, ofte irus tien kaj aĉetus multon, se mi ne timus dikiĝi. I, who like chocolate and sweets so much, would often go there and buy a lot if I wasn’t afraid to get fat. Я, который так любит шоколад и сладости, часто ходил туда и покупал много, если бы не боялся толстеть. Nu...e... kion mi rakontis? Well...uh...what did I tell? " "Vi raportis pri via spiona sekvado, sed vi devojiĝis de la ĉefa vojo de via raporto al flankaj konsideroj pri pano kaj ĉokolado. "" You reported on your spy tracking, but you strayed from the main path of your report to side considerations about bread and chocolate. «Вы сообщили об отслеживании своего шпиона, но вы отклонились от основного пути вашего отчета в сторону вопросов о хлебе и шоколаде. Fakte, ĉu vi deziras iom pli da pano? In fact, do you want some more bread? На самом деле, ты хочешь еще хлеба? Kion vi trinkas ĉimatene? What are you drinking this morning? Teon, mi vidas. Tea, I see. Ĉu vi ŝatus, ke mi replenigu vian tason? Would you like me to refill your cup? " "Jes, dankon. Mi plezure trinkos plian tason da teo. I will be happy to drink another cup of tea. Я с удовольствием выпью еще одну чашку чая. Dankon, Tom, kara. Nu, do..." Ну, тогда ...