×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Gerda malaperis, Ĉapitro 13.2

Ĉapitro 13.2

"Vere, vi estas tre bonkora. Mi ege bedaŭras, ke mi ne povas jesi al via propono. Sed, kiel mi jam diris, miaj zorgoj koncernas aferojn, pri kiuj mi ne rajtas rakonti. Nu, jen ni alvenas. Kie vi deziras, ke mi lasu vin? " "Kien precize vi iras? Kie vi haltos? Kie vi lasos la aŭton? Vi povus lasi min tie. Estos plej facile por vi. " "Ĉiam scivola, ĉu ne? Vi ŝatus scii, kien mi iras," li diras ridante, dum Linda sentas sin ruĝiĝi, ĉar similan rimarkon ŝi tute ne atendis. Dum momento, ŝi ne scias, kiel respondi. Ŝi sentas sin stulta. "Tute ne," ŝi fine diras, malvere. "Kien vi iras, tio tute ne interesas min. Mi proponis tion nur, ĉar tio ŝajnis plej facila. Sed se ĝenas vin, ke mi scios, vi povas lasi min ie ajn en la centro. Ekzemple ĉe la Internacia Hotelo, aŭ ĉe Granda Teatro. Ĉiaokaze, mi treege dankas vin kaj mi facile trovos mian vojon. Jen. Tie ĉi estas perfekte. Koran dankon, kaj ĝis revido, kara sinjoro. " "Ĝis revido, kara spionino! " La aŭto forveturas, kaj Linda ne povas forturni la okulojn de ĝi. Kara spionino, vere! Kion li volis diri? Ĉu li suspektus? Nia kompatinda Linda ne scias, kion pensi.


Ĉapitro 13.2 Chapter 13.2 Capítulo 13.2 Глава 13.2

"Vere, vi estas tre bonkora. "Really, you are very kind. "На самом деле, вы очень добры. Mi ege bedaŭras, ke mi ne povas jesi al via propono. I am very sorry that I cannot agree to your proposal. Мне очень жаль, что я не могу согласиться с вашим предложением. Sed, kiel mi jam diris, miaj zorgoj koncernas aferojn, pri kiuj mi ne rajtas rakonti. But, as I have already said, my concerns concern matters of which I have no right to speak. Но, как я уже говорил, мои опасения связаны с вещами, которые я не могу сказать. Nu, jen ni alvenas. Well, here we come. Kie vi deziras, ke mi lasu vin? " Where do you want me to leave you? " "Kien precize vi iras? "Where exactly are you going? Kie vi haltos? Where will you stop? Kie vi lasos la aŭton? Where will you leave the car? Где вы оставите машину? Vi povus lasi min tie. You could leave me there. Estos plej facile por vi. " It will be easiest for you. " Вам будет легче. " "Ĉiam scivola, ĉu ne? "Always curious, aren't you? Vi ŝatus scii, kien mi iras," li diras ridante, dum Linda sentas sin ruĝiĝi, ĉar similan rimarkon ŝi tute ne atendis. You'd like to know where I'm going, "he says with a laugh, while Linda feels herself blush, for she didn't expect such a remark at all. Вы хотели бы знать, куда я иду, - говорит он, смеясь, когда Линда краснеет, потому что она не ожидала подобного замечания. Dum momento, ŝi ne scias, kiel respondi. For a moment, she doesn’t know how to respond. Ŝi sentas sin stulta. She feels stupid. "Tute ne," ŝi fine diras, malvere. "Not at all," she finally says, falsely. «Вовсе нет», - наконец говорит она ложно. "Kien vi iras, tio tute ne interesas min. "Where you go, I don't care at all. Mi proponis tion nur, ĉar tio ŝajnis plej facila. I proposed this only because it seemed easiest. Я предложил это только потому, что это казалось самым легким. Sed se ĝenas vin, ke mi scios, vi povas lasi min ie ajn en la centro. But if it bothers you that I know, you can leave me anywhere in the center. Но если вы не возражаете, я знаю, вы можете оставить меня в любом месте в центре. Ekzemple ĉe la Internacia Hotelo, aŭ ĉe Granda Teatro. For example at the International Hotel, or at the Grand Theater. Ĉiaokaze, mi treege dankas vin kaj mi facile trovos mian vojon. Regardless, I thank you very much and I will easily find my way. Во всяком случае, я очень благодарен вам и я могу легко найти свой путь. Jen. That's it. Tie ĉi estas perfekte. This is perfect. Здесь это прекрасно. Koran dankon, kaj ĝis revido, kara sinjoro. " Thank you very much, and goodbye, dear sir. " "Ĝis revido, kara spionino! " "Good-bye, dear spy!" La aŭto forveturas, kaj Linda ne povas forturni la okulojn de ĝi. The car drives off, and Linda can't take her eyes off it. Машина уезжает, и Линда не может отвести от нее взгляд. Kara spionino, vere! Dear spy, really! Дорогой шпион, правда! Kion li volis diri? What did he mean? Ĉu li suspektus? Would he be suspicious? Будет ли он подозревать? Nia kompatinda Linda ne scias, kion pensi. Our poor Linda doesn't know what to think. Наша бедная Линда не знает, что думать.