×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Gerda malaperis Chapter 8+, Ĉapitro 12.2

Ĉapitro 12.2

"Se vi ne alportos al mi ion por trinki, mi iros mem," diras Bob. "Mi tre soifas. Vi ne povas imagi, kiom soifa mi min sentas. Mi tuj iros trinki akvon. Kaj poste mi iros aĉeti brandon. Ĉu oni povas ricevi brandon en la memserva restoracio? " "Ne, tute ne," Marta respondas, "sed mi havas brandon en mia ĉambro. Mi alportos ĝin al vi. Aŭ venu mem, se vi povas. Ĉu vi povas stariĝi? " "Mi povas," diras Bob, tre malrapide stariĝante kun la helpo de Tom kaj de la flegistino, "kvankam dolore. " Ili iras al ŝia ĉambro. "Trinku tiom da akvo, kiom vi deziras, " ŝi diras. "Kaj poste mi donos brandon al vi. Eksidu sur tiun seĝon, ĝi estas tre komforta, vi vidos. " Bob sidiĝas sur la seĝon, iom ĝemas, kaj ricevas grandan glason da akvo kun videble grandega plezuro. "Doloras al mi la kapo," li diras. "Diru," petas Tom, "kio okazis. Ĉu finfine vi klarigos al ni? Ni estas ege scivolaj. " Bob pripensas iomete, trinkas iom da akvo, metas la manon al la kapo kun dolora esprimo survizaĝe, kaj fine respondas: "Mi ne povus klarigi. Nenio estas klara. Mi estis tie apud Gerda. Mi aŭdis nenion, mi aŭdis neniun bruon. Kaj subite ĉio eksplodis en mia kapo kaj mi mortis. "


Ĉapitro 12.2 Chapter 12.2 Capítulo 12.2 Глава 12.2

"Se vi ne alportos al mi ion por trinki, mi iros mem," diras Bob. "If you don't bring me something to drink, I'll go myself," says Bob. «Если вы не принесете мне что-нибудь выпить, я пойду один», - говорит Боб. "Mi tre soifas. "I'm very thirsty. «Я очень хочу пить. Vi ne povas imagi, kiom soifa mi min sentas. You can’t imagine how thirsty I feel. Вы не можете себе представить, как я хочу пить. Mi tuj iros trinki akvon. Kaj poste mi iros aĉeti brandon. Ĉu oni povas ricevi brandon en la memserva restoracio? " Можете ли вы получить бренди в ресторане самообслуживания? " "Ne, tute ne," Marta respondas, "sed mi havas brandon en mia ĉambro. "No, not at all," Martha replies, "but I have brandy in my room. Mi alportos ĝin al vi. Aŭ venu mem, se vi povas. Или приходи сам, если сможешь. Ĉu vi povas stariĝi? " Can you stand up " "Mi povas," diras Bob, tre malrapide stariĝante kun la helpo de Tom kaj de la flegistino, "kvankam dolore. " "I can," says Bob, very slowly getting up with the help of Tom and the nurse, "though painfully." Ili iras al ŝia ĉambro. "Trinku tiom da akvo, kiom vi deziras, " ŝi diras. "Kaj poste mi donos brandon al vi. "And then I'll give you some brandy. Eksidu sur tiun seĝon, ĝi estas tre komforta, vi vidos. " Sit on that chair, it’s very comfortable, you’ll see. " Bob sidiĝas sur la seĝon, iom ĝemas, kaj ricevas grandan glason da akvo kun videble grandega plezuro. Bob sits down in the chair, sighs a little, and receives a large glass of water with visibly great pleasure. "Doloras al mi la kapo," li diras. "My head hurts," he says. "Diru," petas Tom, "kio okazis. “Tell me,” asks Tom, “what happened. Ĉu finfine vi klarigos al ni? Will you finally explain to us? Ni estas ege scivolaj. " We are extremely curious. " Bob pripensas iomete, trinkas iom da akvo, metas la manon al la kapo kun dolora esprimo survizaĝe, kaj fine respondas: "Mi ne povus klarigi. Bob thinks a little, drinks some water, puts his hand to his head with a painful expression on his face, and finally replies, “I couldn’t explain. Nenio estas klara. Nothing is clear. Mi estis tie apud Gerda. I was there next to Gerda. Я был там с Гердой. Mi aŭdis nenion, mi aŭdis neniun bruon. I heard nothing, I heard no noise. Я ничего не слышал, я не слышал шума. Kaj subite ĉio eksplodis en mia kapo kaj mi mortis. " And suddenly everything exploded in my head and I died. "