×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

News in Levels, Birch sap – level 3

Birch sap – level 3

Birch sap is the sap directly tapped from birch trees, and it may be consumed both fresh and naturally fermented.

When fresh, it´s a clear and uncolored liquid, often slightly sweet with a slightly silky texture. After two to three days, the sap starts fermenting and the taste becomes more acidic.

Many Latvians annually tap birches for their sap during a short season lasting for only a few weeks. To make the collection of the sap more convenient, a team of developers designed internet-connected containers which alert users when they´re full. Many Latvians ascribe healing powers to birch sap, even though experts say that the vitamin and mineral content is low. According to a survey, most people tap birches because their grandparents and parents did it and they´ve been tapping birch sap from an early age, often using the same tree.

Difficult words: sap (the liquid that circulates inside a plant), ferment (to turn juice into alcohol), ascribe (to believe that something is caused by something else).

You can watch the video news lower on this page.


Birch sap – level 3 Birkensaft - Stufe 3 Χυμός σημύδας - επίπεδο 3 Savia de abedul - nivel 3 Sève de bouleau - niveau 3 Linfa di betulla - livello 3 白樺樹液 - レベル3 자작나무 수액 - 레벨 3 Seiva de bétula - nível 3 Березовый сок - уровень 3 Huş ağacı özsuyu - seviye 3 Березовий сік - рівень 3 桦树汁 – 3 级 桦树汁 – 3 级 桦树汁 - 3 级

Birch sap is the sap directly tapped from birch trees, and it may be consumed both fresh and naturally fermented. 白樺の樹液は、白樺の木から直接採取された樹液であり、新鮮なものと自然発酵したものの両方で摂取できます。 Березовый сок - это сок, собранный непосредственно с березовых деревьев, который можно употреблять как в свежем, так и в натуральном виде. Березовий сік — це сік, який видобувається безпосередньо з березових дерев, і його можна споживати як свіжим, так і ферментованим природним шляхом. 桦树汁是直接从桦树上榨取的汁液,可以新鲜食用,也可以自然发酵。

When fresh, it´s a clear and uncolored liquid, often slightly sweet with a slightly silky texture. 新鮮なときは、透明で無色の液体で、多くの場合、わずかに甘く、わずかに絹のようなテクスチャーがあります。 У свіжому вигляді це прозора безбарвна рідина, часто злегка солодка зі злегка шовковистою текстурою. 新鲜时,它是一种清澈无色的液体,通常略带甜味,质地略带丝滑。 After two to three days, the sap starts fermenting and the taste becomes more acidic. 2~3日経つと発酵が始まり、酸味が増します。 Через два-три дні сік починає бродити, і смак стає більш кислим. 两三天后,汁液开始发酵,味道变得更酸。

Many Latvians annually tap birches for their sap during a short season lasting for only a few weeks. 多くのラトビア人は毎年、数週間しか続かない短い季節に樹液を採取するために白樺を採取します。 Багато латишів щорічно вибирають сік з берези протягом короткого сезону, який триває всього кілька тижнів. 许多拉脱维亚人每年都会在仅持续数周的短季中采伐桦树获取树液。 To make the collection of the sap more convenient, a team of developers designed internet-connected containers which alert users when they´re full. 樹液の収集をより便利にするために、開発者のチームは、インターネットに接続されたコンテナーを設計し、コンテナーがいっぱいになるとユーザーに警告しました。 Щоб зробити збір соку зручнішим, команда розробників розробила підключені до Інтернету контейнери, які сповіщають користувачів, коли вони заповнені. 为了更方便地收集树液,一组开发人员设计了联网容器,可以在用户装满时提醒用户。 Many Latvians ascribe healing powers to birch sap, even though experts say that the vitamin and mineral content is low. 多くのラトビア人は白樺の樹液に治癒力があると考えていますが、専門家はビタミンとミネラルの含有量が少ないと言っています. Багато жителів Латвії приписують березовому соку цілющі властивості, хоча експерти стверджують, що вміст вітамінів і мінералів у ньому низький. 许多拉脱维亚人将治愈能力归功于桦树汁,尽管专家称其维生素和矿物质含量很低。 According to a survey, most people tap birches because their grandparents and parents did it and they´ve been tapping birch sap from an early age, often using the same tree. ある調査によると、ほとんどの人が白樺を採取するのは、祖父母や両親が同じ木を使って幼い頃から白樺の樹液を採取していたためです。 Згідно з опитуванням, більшість людей чіпляють березу тому, що це робили їхні дідусі, бабусі та батьки, і вони змалечку чіпляли березовий сік, часто використовуючи те саме дерево. 根据一项调查,大多数人采伐桦树是因为他们的祖父母和父母这样做过,而且他们从小就开始采伐桦树汁,而且经常使用同一棵树。

Difficult words: sap (the liquid that circulates inside a plant), ferment (to turn juice into alcohol), ascribe (to believe that something is caused by something else). 難しい言葉: sap (植物の内部を循環する液体)、ferment (ジュースをアルコールに変える)、ascribe (何かが原因であると信じる)。 Складні слова: сік (рідина, яка циркулює всередині рослини), бродити (перетворювати сік на спирт), приписувати (вважати, що щось викликано чимось іншим). 困难的词:sap(在植物内部循环的液体)、ferment(将果汁变成酒精)、ascribe(相信某事是由其他事引起的)。

You can watch the video news lower on this page. 您可以在此页面下方观看视频新闻。