×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

NHK World-2022-5, Japan issued record low number of visas in 2021

Japan issued record low number of visas in 2021

The number of visas issued by Japan last year marked a record low since statistics became available in 1999.

The Foreign Ministry says embassies and consulates issued about 90,000 visas in 2021. That is only about one percent of the figure from 2019, when a record-high of over 8.2 million visas were issued.

The significant decrease was largely due to the country's border control measures against the coronavirus pandemic.

Most of the visas were granted to foreign technical trainees, or cases based on humanitarian grounds.

By nationality, Vietnam topped the list with more than 15,000 visas, followed by China with over 12,000.

The Japanese government began easing border controls in phases in March. It plans to accept more new arrivals, while keeping the spread of the coronavirus under control.


Japan issued record low number of visas in 2021 Japan stellte 2021 eine rekordverdächtig niedrige Zahl von Visa aus Japón expidió un número récord de visados en 2021 Le Japon a délivré un nombre record de visas en 2021 Il Giappone ha rilasciato un numero record di visti nel 2021 日本、2021年のビザ発給数が過去最低に 일본은 2021년에 사상 최저 비자 발급 건수를 기록했습니다. Japonia wydała rekordowo niską liczbę wiz w 2021 r. O Japão emitiu um número recorde de vistos em 2021 Япония выдала рекордно низкое количество виз в 2021 году Japonya 2021'de rekor sayıda düşük vize verdi Японія видала рекордно низьку кількість віз у 2021 році 日本2021年发放的签证数量创历史新低 日本 2021 年签发的签证数量创历史新低

The number of visas issued by Japan last year marked a record low since statistics became available in 1999. Liczba wiz wydanych przez Japonię w ubiegłym roku była rekordowo niska od czasu udostępnienia statystyk w 1999 roku. 日本去年发放的签证数量创1999年有统计以来的新低。

The Foreign Ministry says embassies and consulates issued about 90,000 visas in 2021. Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że ambasady i konsulaty wydały około 90 000 wiz w 2021 roku. 外交部表示,2021年使领馆发放了约9万份签证。 That is only about one percent of the figure from 2019, when a record-high of over 8.2 million visas were issued. To tylko około jeden procent liczby z 2019 r., kiedy wydano rekordową liczbę ponad 8,2 mln wiz. 这仅是 2019 年发放签证数量的 1% 左右,2019 年发放的签证数量创历史新高,超过 820 万份。

The significant decrease was largely due to the country's border control measures against the coronavirus pandemic. Znaczący spadek był w dużej mierze spowodowany krajowymi środkami kontroli granicznej przeciwko pandemii koronawirusa. 大幅下降主要是由于该国针对冠状病毒大流行采取的边境管制措施。

Most of the visas were granted to foreign technical trainees, or cases based on humanitarian grounds. Większość wiz została przyznana zagranicznym stażystom technicznym lub w przypadkach uzasadnionych względami humanitarnymi. 大多数签证是颁发给外国技术培训生或基于人道主义理由的。

By nationality, Vietnam topped the list with more than 15,000 visas, followed by China with over 12,000. Według narodowości, na szczycie listy znalazł się Wietnam z ponad 15 000 wiz, a następnie Chiny z ponad 12 000. 按国籍划分,越南以超过 15,000 个签证位居榜首,其次是中国,拥有超过 12,000 个签证。

The Japanese government began easing border controls in phases in March. W marcu japoński rząd rozpoczął stopniowe łagodzenie kontroli granicznych. 日本政府从三月份开始分阶段放松边境管制。 It plans to accept more new arrivals, while keeping the spread of the coronavirus under control. Planuje przyjąć więcej nowych przybyszów, jednocześnie kontrolując rozprzestrzenianie się koronawirusa. 它计划接受更多新移民,同时控制冠状病毒的传播。