×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

De Pleintjes - Antwerp, The City of Game (documentaire), De Pleintjes - Antwerp, The City Game - full documentary (4)

De Pleintjes - Antwerp, The City Game - full documentary (4)

Is dat broertje?

Eerst kusje, kusje, kusje geven.

Kusje geven.

Ik heb heel veel felicitaties gekregen.

Veel mensen hebben me berichtjes gestuurd. De telefoon stond roodgloeiend.

Maar de mooiste felicitaties zijn toch van je ouders, van: goed gedaan.

Dat maakt je trots.

Dat motiveert je om verder te doen. Niet dat ik 20 kinderen wil, maar gewoon...

dat je goed bezig bent.

Op en naast het veld.

We hadden eerst Noah gekozen,

maar als je dat uitspreekt in het Arabisch, is dat noh.

En dat ging wel verwarrend zijn voor de jongen.

Dan hebben we drie namen in een bekertje gestopt,

dat op het bed gegooid en heeft Isra Ismaïl gekozen.

Dan hebben we het nog 's gedaan en heeft ze weer Ismaïl gekozen.

Het is een mooie naam. Ook een belangrijke naam.

Da's een profeet in de islam. Dat was wel mooi,

dat ze twee keer Ismaïl heeft gekozen. Het is het lot, zeggen wij altijd.

Dat is gewoon je trots. Dat ben jij gewoon, je gezin.

Ik probeer er alles voor te geven, vooral liefde en tijd.

Voor mij is het niet zo belangrijk of het een jongen of een meisje is,

maar het is wel leuk dat ons tweede kindje een jongen is,

omdat ik al een dochter heb.

Stiekem hoop je dat hij ook een voetballer wordt.

Maar het belangrijkste is dat hij plezier heeft in het leven en ondersteuning.

Ik heb me rotgeamuseerd in mijn jeugd op die pleintjes.

Die herinneringen zijn voor geen geld te koop.

Heel de dag aan niks anders denken dan voetballen. Balletje, balletje...

Zo onbezorgd. Alleen maar plezier, plezier van dat spelletje. Heerlijk.

Elke steen hier heeft voor mij een herinnering.

Van de doelpalen tot de lijnen tot de omheining. Ik denk...

dat het hele plein een weerspiegeling is van mijn leven.

Die pleintjes zijn een onderdeel van het leven van die jongeren.

Ik vind dat die jongeren zeker moeten betrokken worden

in alles wat errond gedaan wordt.

De vrienden van het pleintje zijn er nog altijd voor mij als ik ze nodig heb.

Autochtonen en allochtonen samen, dat is het mooiste wat er is.

Je amuseert je gegarandeerd. Altijd.


De Pleintjes - Antwerp, The City Game - full documentary (4) The Squares - Antwerp, The City Game - full documentary (4) 方块 - 安特卫普,城市游戏 - 完整纪录片 (4)

Is dat broertje?

Eerst kusje, kusje, kusje geven. Give him a kiss first. Kiss, kiss. Dale un beso primero. Beso, beso. Donne lui un bisou avant. Bisou, bisou.

Kusje geven. Give him a kiss. Dale un beso. Donne lui un bisou.

Ik heb heel veel felicitaties gekregen. Many people congratulated me. Muchas personas me felicitaron. Beaucoup de gens m'ont félicité.

Veel mensen hebben me berichtjes gestuurd. De telefoon stond roodgloeiend. Many people sent me messages. The phone was ringing off the hook. Muchas me mandaron mensajes. El teléfono no paraba de sonar. Plein de gens m'ont envoyé des messages. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner.

Maar de mooiste felicitaties zijn toch van je ouders, van: goed gedaan. Pero lo mejor de todo es cuando te felicitan tus padres. ‘Bien hecho.'

Dat maakt je trots. That makes you proud. Eso te hace estar orgulloso. Ça te donne de la fierté.

Dat motiveert je om verder te doen. Niet dat ik 20 kinderen wil, maar gewoon... It motivates you to go on. Not that I want 20 kids or something. Te motiva para seguir adelante. No es que quiera tener 20 hijos o algo así. C'est une motivation pour aller en avant. Je ne veux pas avoir 20 enfants.

dat je goed bezig bent. Pero sí es importante saber que vas en buen camino.

Op en naast het veld. On and off the court. Dentro y fuera de la pista. À l'intérieur et l'extérieur du champ.

We hadden eerst Noah gekozen, At first, we chose Noah as a name. Al principio, habíamos elegido Noah como nombre. Au début, on avait choisi Noah comme nom.

maar als je dat uitspreekt in het Arabisch, is dat noh. But if you say it in Arabic, it's pronounced noh. pero si lo dices en árabe, suena a noh. Mais si on le dit en Arabe, on dirait ‘noh'.

En dat ging wel verwarrend zijn voor de jongen. And that would have been confusing for a boy. Y eso hubiera sido raro para un niño. Ça aurait donc été bizarre pour un garçon.

Dan hebben we drie namen in een bekertje gestopt, So we put three names in a cup. Por lo que pusimos tres nombres en una taza, C'est pour ça qu'on a choisi trois noms, on les a mis dans une tasse,

dat op het bed gegooid en heeft Isra Ismaïl gekozen. We threw them on the bed and Isra picked Ismaïl. los tiramos sobre la cama, e Isra sacó Ismaïl. on les a jeté sur le lit, et Isra a sorti Ismaïl.

Dan hebben we het nog 's gedaan en heeft ze weer Ismaïl gekozen. Then we repeated the whole thing and she picked Ismaïl again. Luego lo repetimos y salió Ismaïl de nuevo. On l'a refait et Ismaïl est encore sorti.

Het is een mooie naam. Ook een belangrijke naam. Es un nombre precioso. Muchos lo piensan. Y es un nombre importante.

Da's een profeet in de islam. Dat was wel mooi, He's a Muslim prophet. It was nice that she picked the name Ismaïl twice. Es un profeta musulmán. C'est un prophète musulman. C'était impressionnant qu'il soit choisi deux fois.

dat ze twee keer Ismaïl heeft gekozen. Het is het lot, zeggen wij altijd. Fue bonito que saliera dos veces. Decimos que es a causa del destino.

Dat is gewoon je trots. Dat ben jij gewoon, je gezin. It is your pride and joy. Your family, that's you. Es tu alegría y tu orgullo. Tu familia te define. C'est ta joie et ta fierté. C'est ta famille qui te définit.

Ik probeer er alles voor te geven, vooral liefde en tijd. I try to give them everything, especially love and time. Yo intento darles todo, sobre todo amor y tiempo. J'essaye de tout leur donner, de l'amour et du temps, surtout.

Voor mij is het niet zo belangrijk of het een jongen of een meisje is, I don't really care if it's a boy or a girl. Me da igual que sea niño o niña. Peu importe si c'est une fille ou un garçon.

maar het is wel leuk dat ons tweede kindje een jongen is, But it was nice our second child was a boy, since I already have a daughter. Pero me encantó que el segundo fuera niño, J'était très content de que ce soit un garçon, parce qu'on avait déjà une fille.

omdat ik al een dochter heb. ya que teníamos una niña.

Stiekem hoop je dat hij ook een voetballer wordt. You secretly hope he'll be a football player too. Secretamente deseas que también sea jugador de fútbol. En secret, tu souhaites aussi qu'il soit un joueur de football.

Maar het belangrijkste is dat hij plezier heeft in het leven en ondersteuning. But it's more important that he enjoys life and that he's got some support. Pero lo más importante es que disfrute de la vida y que cuente con apoyo. Mais le plus important est qu'il profite de sa vie et qu'il reçoive du support.

Ik heb me rotgeamuseerd in mijn jeugd op die pleintjes. I had loads of fun at the squares when I was young. Yo de pequeño me lo pasé en grande en las plazas. Quand j'étais petit, je m'amusais énormément dans les places.

Die herinneringen zijn voor geen geld te koop. Esos recuerdos no tienen precio.

Heel de dag aan niks anders denken dan voetballen. Balletje, balletje... All day long I'd only think about football. The ball, the ball... Después de un día duro, sólo pensaba en el fútbol. El balón, el balón… Toute la journée, je ne faisais que penser au football. Le ballon, le ballon…

Zo onbezorgd. Alleen maar plezier, plezier van dat spelletje. Heerlijk. So carefree. Just the fun of it, the fun of the game. Fantastic. Tan libre de preocupaciones. Solo por la diversión del juego. Fantástico. J'étais libre de tout genre de soucis. Il s'agissait du plaisir du jeu. Fantastique.

Elke steen hier heeft voor mij een herinnering. Every brick hides a memory for me. Cada losa esconde un recuerdo. Chaque dalle cache un souvenir.

Van de doelpalen tot de lijnen tot de omheining. Ik denk... From the goal posts to the lines to the fences. I think Desde la portería hasta los límites de las vallas. Creo Du filet jusqu'aux limites des clôtures. Je pense

dat het hele plein een weerspiegeling is van mijn leven. que toda la plaza es un reflejo de mi vida.

Die pleintjes zijn een onderdeel van het leven van die jongeren. These squares are part of young people's lives. estas plazas forman parte de la vida de los jóvenes. Ces places font partie de la vie des jeunes.

Ik vind dat die jongeren zeker moeten betrokken worden They should be involved in everything having to do with these squares. Deberían de estar involucrados Ils devraient faire partie de tout ce qui prend lieu dans ces places.

in alles wat errond gedaan wordt. en todo lo que se hace en estas plazas.

De vrienden van het pleintje zijn er nog altijd voor mij als ik ze nodig heb. My friends from the square back then are still there for me if I need them. Mis amigos de la plaza de aquel entonces siguen estando ahí para lo que necesite. Mes amis de la places ont des lors toujours été là pour m'aider.

Autochtonen en allochtonen samen, dat is het mooiste wat er is. Natives and foreigners together, that's the most beautiful thing to see. Tanto nativos como extranjeros juntos, eso es lo más bonito. Des gens locaux, des étrangers, tous ensemble, c'est ça ce qui est beau.

Je amuseert je gegarandeerd. Altijd. You're guaranteed to have fun. Anytime. La diversión está garantizada. En cualquier momento. Le plaisir est garanti. En tout moment.