×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Heb je zin? - Bart de Pau, 003 Amsterdam

003 Amsterdam

Hallo! Ik ben Bart de Pau. Welkom bij ‘Heb je zin?'. We gaan weer Nederlandse zinnen oefenen. Dit zijn de studenten van Marieke. Ze wonen in Rotterdam. En dit is Marieke. Vandaag gaan ze naar Amsterdam. In Amsterdam woont Martin. De studenten komen met de trein. Martin fietst naar het station. Hij zet zijn fiets in de fietsenstalling. In de fietsenstalling staan heel veel fietsen. In Amsterdam heeft iedereen een fiets. Martin loopt naar het perron. Daar is de trein uit Rotterdam. Waar zijn de studenten? Ah! Daar zijn de studenten. Met Marieke. Hallo. Welkom in Amsterdam! Vandaag laat ik de stad zien. Vinden jullie dat leuk? Ja! Is dit voor jullie de eerste keer in Amsterdam? “Voor mij wel”, zegt Pedro. “Voor mij ook”, zegt Ulrich. “Voor mij is het ook de eerste keer”, zegt Natasha. “Voor ons ook”, zeggen François en Alice. “Voor mij niet”, zegt Peter. Mijn vader heeft familie in Amsterdam. Ok. Laten we beginnen. We gaan een rondje lopen. En ik vertel iets over Amsterdam. Dit is het centrum van Amsterdam. Kijk uit! Hier zitten veel duiven. Kijk uit? Te laat. Dit plein heet ‘de Dam'. Dit is het ‘Monument op de Dam'. Dit is het ‘Paleis op de Dam'. Hier woon ik. Nee, dat is een grapje! Dit is een paleis van de koning. Maar hij woont hier niet. De koning heeft veel paleizen. Hij woont in Den Haag. Laten we verder lopen. Dit is een bekend park. Het ‘Vondelpark'. In de zomer, kun je hier lekker uitrusten. “Wij willen nog niet uitrusten!” zeggen de studenten. Wij willen nog heel veel zien. De studenten lopen verder. “Hoe oud is Amsterdam?” vraagt Natasha. Heel oud! Maar, de 17e eeuw was een belangrijke periode. Toen groeide de stad heel snel. De 17e eeuw heet de Gouden eeuw. Veel huizen zijn uit die tijd. We noemen deze huizen: grachtenpanden. hrrachtenpndn' !?!?! “Dat is een moeilijk woord!” zegt Alice. Een gracht is een kanaal. Een pand is een gebouw. Dus, een grachtenpand is een gebouw aan een kanaal. Amsterdam heeft heel veel grachten. En dat is leuk! Want door de gracht, kun je varen met een bootje. “Dat wil ik!” roept Pedro. “Dat willen wij ook!” roepen de andere studenten. Dan huren we een bootje! En dan varen we door Amsterdam. Hallo. Wij willen een bootje huren. Zijn jullie met 8 personen? De man praat met een Amsterdams accent. Let niet op de uitspraak! In Amsterdam zeggen ze een [s] en geen [z]. Ja, we zijn met 8 personen. Voor jullie is dat zeventig euro. Zeventig euro? Hoelang mogen we varen? Jullie mogen 4 uur varen. Let niet op de uitspraak! In Amsterdam zeggen ze een [f] en geen [v]. Zullen we het doen? En dan delen we de kosten. “Ja!! !” zeggen de studenten. Dat is goed! We nemen het bootje. Dit was het filmpje van vandaag. Volgende keer kijken we naar deel twee van het bezoek aan Amsterdam.


003 Amsterdam 003 Amsterdam 003 Amsterdam

Hallo! allo! アロ! Ik ben Bart de Pau. I'm Bart de Pau. Welkom bij ‘Heb je zin?'. Welcome to "Do you want to?" Bienvenue à 'En avez-vous envie?'. We gaan weer Nederlandse zinnen oefenen. We are going to practice Dutch sentences again. Nous allons à nouveau pratiquer des phrases en néerlandais. Мы снова будем практиковать голландские предложения. Dit zijn de studenten van Marieke. These are the students of Marieke. Ze wonen in Rotterdam. Sie leben in Rotterdam. They live in Rotterdam. En dit is Marieke. And this is Marieke. Vandaag gaan ze naar Amsterdam. Today they are going to Amsterdam. 今日、彼らはアムステルダムに行きます。 Hoje eles estão indo para Amsterdã. In Amsterdam woont Martin. Martin lives in Amsterdam. De studenten komen met de trein. The students come by train. 学生は電車で来ます。 Martin fietst naar het station. Martin fährt mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Martin cycles to the station. Martin se rend à la gare à vélo. マーティンは駅まで自転車で行きます。 Hij zet zijn fiets in de fietsenstalling. He puts his bicycle in the bicycle shed. 彼は自転車を自転車小屋に置きます。 Ele coloca sua bicicleta no barracão. In de fietsenstalling staan heel veel fietsen. Es gibt viele Fahrräder im Fahrradschuppen. There are a lot of bicycles in the bicycle shed. 自転車小屋にはたくさんの自転車があります。 Há muitas bicicletas no depósito de bicicletas. In Amsterdam heeft iedereen een fiets. In Amsterdam hat jeder ein Fahrrad. In Amsterdam everyone has a bicycle. A Amsterdam, tout le monde a un vélo. アムステルダムでは誰もが自転車を持っています。 Em Amsterdã todo mundo tem uma bicicleta. Martin loopt naar het perron. Martin walks to the platform. Martin se dirige vers la plate-forme. マーティンはプラットホームに歩いて行きます。 Daar is de trein uit Rotterdam. There is the train from Rotterdam. ロッテルダムから電車があります。 Waar zijn de studenten? Where are the students? 生徒はどこ? Ah! Ah! Daar zijn de studenten. There are the students. Met Marieke. With Marieke. Hallo. Hey. Welkom in Amsterdam! Welcome to Amsterdam! Vandaag laat ik de stad zien. Heute zeige ich die Stadt. Today I show the city. Aujourd'hui, je montre la ville. 今日は街を見せます。 Hoje eu mostro a cidade. Vinden jullie dat leuk? Do you like that? Aimez-vous ça? 好きですか? Ja! Yes! Is dit voor jullie de eerste keer in Amsterdam? Is this the first time for you in Amsterdam? アムステルダムでの開催はこれが初めてですか? “Voor mij wel”, zegt Pedro. "For me," Pedro says. 「私にとって」ペドロは言う。 “Voor mij ook”, zegt Ulrich. "For me too," says Ulrich. 「私にとっても」とウルリッヒは言います。 “Voor mij is het ook de eerste keer”, zegt Natasha. "It is also the first time for me," says Natasha. 「私も初めてです」とナターシャは言います。 “Voor ons ook”, zeggen François en Alice. "For us too", say François and Alice. 「私たちも」とフランソワとアリス。 "Para nós também", dizem François e Alice. “Voor mij niet”, zegt Peter. "Not for me," says Peter. 「私には向いていません」とピーターは言います。 "Não é para mim", diz Peter. Mijn vader heeft familie in Amsterdam. My father has family in Amsterdam. Mon père a de la famille à Amsterdam. 私の父はアムステルダムに家族がいます。 Ok. OK. Laten we beginnen. Lasst uns beginnen. Let's start. はじめましょう。 Vamos começar. We gaan een rondje lopen. We're going for a walk. 散歩に行きます。 Nós vamos passear. En ik vertel iets over Amsterdam. And I tell something about Amsterdam. Et je vais vous dire quelque chose sur Amsterdam. そして、アムステルダムについてお話します。 E eu digo algo sobre Amsterdã. Dit is het centrum van Amsterdam. This is the center of Amsterdam. これがアムステルダムの中心です。 Kijk uit! Watch out! Fais attention! 気を付けて! Cuidado! Hier zitten veel duiven. There are many pigeons here. Il y a beaucoup de pigeons ici. ここには鳩がたくさんいます。 Existem muitos pombos aqui. Kijk uit? Watch out? Fais attention? 気をつけて? Te laat. Too late. Trop tard. 遅すぎる。 Tarde demais. Dit plein heet ‘de Dam'. This square is called 'the Dam'. Cette place s'appelle 'le Barrage'. この広場は「ダム」と呼ばれます。 Esta praça é chamada de 'Barragem'. Dit is het ‘Monument op de Dam'. This is the 'Monument on the Dam'. これが「ダムの記念碑」です。 Dit is het ‘Paleis op de Dam'. This is the 'Palace on the Dam'. これが「ダムの宮殿」です。 Hier woon ik. This is where I live. これは私が住んでいる場所です。 Eu moro aqui Nee, dat is een grapje! No, that's a joke! いいえ、冗談です! Não, isso é uma piada! Dit is een paleis van de koning. This is a king's palace. これは王の宮殿です。 Maar hij woont hier niet. But he doesn't live here. Mais il ne vit pas ici. しかし、彼はここに住んでいません。 De koning heeft veel paleizen. The king has many palaces. 王には多くの宮殿があります。 Hij woont in Den Haag. He lives in The Hague. Il vit à La Haye. Laten we verder lopen. Let's walk on. Allons-nous en. 次へ移りましょう。 Vamos continuar. Dit is een bekend park. This is a famous park. C'est un parc bien connu. 知る人ぞ知る公園です。 Este é um parque famoso. Het ‘Vondelpark'. The 'Vondelpark'. 「フォンデルパーク」。 In de zomer, kun je hier lekker uitrusten. In the summer, you can relax here. En el verano, puede relajarse aquí. En été, vous pouvez vous détendre ici. 夏にはここでリラックスできます。 No verão, você pode relaxar aqui. Yaz aylarında burada rahatlayabilirsiniz. “Wij willen nog niet uitrusten!” zeggen de studenten. “We don't want to rest yet!” The students say. "Nous ne voulons pas encore nous reposer !" disent les élèves. 「まだ休みたくない!」と生徒たちは言います。 "Ainda não queremos descansar!", Dizem os alunos. “Henüz dinlenmek istemiyoruz!” öğrencileri söyle. Wij willen nog heel veel zien. We still want to see a lot. まだまだたくさん見たいです。 Ainda queremos ver muito. De studenten lopen verder. The students walk on. Les élèves continuent. 生徒たちは続けます。 “Hoe oud is Amsterdam?” vraagt Natasha. "How old is Amsterdam?" Asks Natasha. « Quel âge a Amsterdam ? » demande Natacha. 「アムステルダムは何歳ですか」とナターシャは尋ねます。 Heel oud! Sehr alt! Very old! Très vieux! とても古い! Maar, de 17e eeuw was een belangrijke periode. But the 17th century was an important period. Cependant, le XVIIe siècle est une période importante. しかし、17世紀は重要な時期でした。 Mas o século XVII foi um período importante. Toen groeide de stad heel snel. Then the city grew very quickly. Puis la ville grandit très vite. その後、都市は非常に急速に成長しました。 Então a cidade cresceu muito rapidamente. De 17e eeuw heet de Gouden eeuw. The 17th century is called the Golden Age. Le 17e siècle est appelé l'âge d'or. 17世紀は黄金時代と呼ばれます。 Veel huizen zijn uit die tijd. Many houses are from that time. De nombreuses maisons datent de cette époque. 多くの家は当時のものです。 Muitas casas são da época. We noemen deze huizen: grachtenpanden. We call these houses: canal houses. Nous appelons ces maisons : les maisons du canal. これらの家をカナルハウスと呼びます。 Chamamos essas casas: casas de canal. hrrachtenpndn' !?!?! hrrachtenpndn '!?!?! hrrachtenpndn '!?!?! “Dat is een moeilijk woord!” zegt Alice. "That's a hard word!" Says Alice. Een gracht is een kanaal. A canal is a channel. Un canal est un canal. Um canal é um canal. Een pand is een gebouw. A building is a building. 建物は建物です。 Um edifício é um edifício. Dus, een grachtenpand is een gebouw aan een kanaal. Ein Kanalhaus ist also ein Gebäude an einem Kanal. So, a canal house is a building on a canal. Assim, uma casa de canal é um edifício em um canal. Amsterdam heeft heel veel grachten. Amsterdam has many canals. Amsterdã tem muitos canais. En dat is leuk! And that's fun! Et c'est amusant ! そしてそれは楽しい! Want door de gracht, kun je varen met een bootje. Denn durch den Kanal kann man mit einem Boot segeln. Because through the canal, you can sail with a boat. Parce qu'à travers le canal, on peut naviguer avec un bateau. 運河を通って、ボートで航海できるからです。 Porque através do canal, você pode navegar com um barco. “Dat wil ik!” roept Pedro. “I want that!” Pedro shouts. "Je veux cela!" crie Pedro. 「それが欲しい!」ペドロは叫ぶ。 “Dat willen wij ook!” roepen de andere studenten. “We want that too!” The other students shout. "On veut ça aussi !" crient les autres élèves. 「私たちもそれが欲しい!」他の生徒たちは叫ぶ。 Dan huren we een bootje! Then we rent a boat! Ensuite, nous louons un bateau! それからボートを借ります! En dan varen we door Amsterdam. And then we sail through Amsterdam. そして、アムステルダムを航海します。 E então navegamos por Amsterdã. Hallo. Wij willen een bootje huren. We want to rent a boat. ボートを借りたいです。 Zijn jullie met 8 personen? Are you with 8 people? あなたは8人ですか? De man praat met een Amsterdams accent. The man talks with an Amsterdam accent. O homem fala com um sotaque de Amsterdã. Let niet op de uitspraak! Don't mind the verdict! Ne faites pas attention à la prononciation ! 評決を気にしないでください! Não se importe com o veredicto! In Amsterdam zeggen ze een [s] en geen [z]. In Amsterdam they say one [s] and no [z]. A Amsterdam, on dit un [s] et non un [z]. アムステルダムでは、[s] といい、[z] とは言いません。 Em Amsterdã, eles dizem um [s] e não [z]. Ja, we zijn met 8 personen. Yes, we are 8 people. Voor jullie is dat zeventig euro. For you that is seventy euros. Zeventig euro? Seventy euros? Hoelang mogen we varen? How long can we sail? Combien de temps peut-on naviguer ? どれくらい航海できますか? Quanto tempo podemos navegar? Jullie mogen 4 uur varen. You can sail 4 hours. 4時間航行できます。 Let niet op de uitspraak! Don't mind the verdict! Ne faites pas attention à la prononciation ! 評決を気にしないでください! Não se importe com o veredicto! In Amsterdam zeggen ze een [f] en geen [v]. In Amsterdam they say a [f] and not a [v]. Zullen we het doen? Shall we do it? Allons-nous le faire? Vamos fazer isso? En dan delen we de kosten. And then we share the costs. Et puis on partage les frais. そして、コストを分担します。 E então compartilhamos os custos. “Ja!! !” zeggen de studenten. ! ”The students say. !」と生徒たちは言います。 Dat is goed! Which is good! We nemen het bootje. We take the boat. ボートに乗ります。 Nós pegamos o barco. Dit was het filmpje van vandaag. This was today's video. C'était la vidéo d'aujourd'hui. これは今日のビデオでした。 Este foi o vídeo de hoje. Volgende keer kijken we naar deel twee van het bezoek aan Amsterdam. Next time we look at part two of the visit to Amsterdam. La prochaine fois, nous aborderons la deuxième partie de la visite à Amsterdam. Na próxima vez, veremos a parte dois da visita a Amsterdã.