×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, Onbekend terrein - Hoofdstuk 3 – Het besluit

Onbekend terrein - Hoofdstuk 3 – Het besluit

Hoofdstuk 3 – Het besluit

De mannen stonden met de zon op. Ze aten nog wat voorraden die over waren van de reis. Ze hadden ook vlees van het jagen. Zodra hij klaar was ging Thoric met hoofdman Eskol praten. ‘Dag hoofdman,' zei hij.

‘Dag Thoric. Heb je iets nodig?'

‘Ik moet met u praten.'

‘Zeg het maar.'

Thoric wilde over één ding iets vragen. ‘Aan het begin van de reis,' zei hij, ‘waren de mannen onzeker. Ze stelden veel vragen. Ze wisten niet of er land was in het westen. Maar u bent een goede leider geweest. We zijn veilig op dit land aangekomen.'

‘Ja. Wat wil je eigenlijk zeggen, Thoric?'

‘De man die je over het land vertelde. De man die u het bewijs gaf. Wie was dat?'

‘De man die me vertelde dat dit terrein bestaat?'

‘Ja precies.'

Hoofdman Eskol keek om zich heen.

‘Wat is er?' vroeg Thoric.

‘Waar is Niels?'

‘Hij zit te eten, denk ik.'

‘Oké. De man die me hierover vertelde was de vader van Niels.'

‘De vader van Niels?'

‘Ja.'

Thoric was erg verbaasd. De geheimzinnige man was de vader van Niels? Maar de vader van Niels was dood. Thoric begreep het niet. ‘Ik dacht dat de vader van Niels op een vorige expeditie was gestorven. En dat was een expeditie naar het oosten,' zei hij. ‘Hij stierf tijdens een val in de bergen.'

‘Nee. Dat was een leugen. Ik stuurde hem naar het westen. Het was een geheime expeditie. Niemand wist iets.'

‘Hebt u hem naar dit land gestuurd? Alleen?'

‘Nee. Ik stuurde hem met 13 andere mannen naar het westen. Twee mannen stierven onderweg. Acht mannen zijn hier gestorven. De vader van Niels en twee mannen kwamen terug. Ze stierven toen ze aankwamen of kort erna. Het kwam door uitputting. Het was niet mogelijk om ze te redden. Voordat de vader van Niels stierf, vertelde hij me over dit land. Bovendien gaf hij me dit.'

Eskol gooide het doek met de afbeeldingen op tafel. Het was een soort schrift. Thoric had nog nooit zoiets gezien. Thoric keek naar de hoofdman. Ja, misschien had hoofdman Eskol wel bewijs. Nu. Maar van wat?

‘Hoe wist u dat?' vroeg Thoric. ‘Waarom hebt u die mannen naar het westen gestuurd? U dacht dat er niets anders was dan de zee.'

‘Ik had een voorgevoel.'

‘U had een voorgevoel? ‘De vader van Niels stierf omdat u een voorgevoel had? Omdat u een risico nam?' Thoric keek Eskol aan. ‘Als Niels erachter komt, zal hij u nooit vergeven.'

Hoofdman Eskol nam Thoric bij de arm. ‘Je mag het Niels niet vertellen. Niels is de beste ontdekkingsreiziger die we hebben. Hij is bijna net zo goed als zijn vader. Hij mag nu niet afgeleid worden. We hebben hem nodig.'

Thoric knikte. ‘Begrepen.'

‘Ga nu terug naar de mannen,' zei de hoofdman. ‘Spreek hier nooit meer over.'

Kort daarna pakten de mannen hun wapens op. Ze staken het strand over en gingen het bos in. Ze waren klaar voor de strijd. Niels leidde de groep. Het was al erg warm. Ze liepen urenlang. Toen zagen ze onderaan een heuvel iets. Het was een groepje mensen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een dorp was. Niels zwaaide met zijn hand. De expeditie stopte onmiddellijk.

Niels, Eskol en Thoric keken goed. Het dorp zag er in hun ogen vreemd uit. De huizen leken vreemd. De mannen, vrouwen en kinderen hadden een donkerdere kleur. Ze hadden vreemde kleren aan. Ze spraken een heel vreemde taal. De mannen wisten niet wat ze hiervan moesten denken.

Hoofdman Eskol ging als eerste naar het dorp. De rest van de groep volgde. In het begin waren veel mensen bang. Sommigen renden weg naar hun huis. Hoofdman Eskol gebaarde rustig. ‘We zullen jullie geen pijn doen!' zei hij met zachte stem. Eskol zei de woorden een paar keer. Hij maakte elke keer simpele gebaren.

Na enige tijd verscheen het dorpshoofd voor Eskol. Hij bood hoofdman Eskol wat te drinken aan. Eskol keek naar de drank. Toen zei het dorpshoofd ‘water' in de Viking-taal. Eskol keek hem verbaasd aan. De man kende hun taal!

Hoofdman Eskol sprak enkele uren met het dorpshoofd. Het dorpshoofd legde veel uit. Hij had de Vikingtaal van de eerdere expeditie geleerd. Hij had met hen gesproken!

Het dorpshoofd legde toen uit wat er met de mannen was gebeurd. De lokale mensen hadden de mannen niet gedood. Ze hadden geprobeerd hen te helpen. De mannen accepteerden hun hulp niet en stierven. Sommigen werden door dieren gedood. Sommigen stierven omdat ze het verkeerde voedsel aten. Sommigen stierven aan een ziekte.

Na een gesprek met het dorpshoofd, riep hoofdman Eskol zijn mannen bij elkaar. Hij zei tegen hen: ‘Heren, ik ben veel te weten gekomen. Het belangrijkste is dat hier al eerder Vikingen zijn geweest. Ze luisterden niet naar de mensen hier. En ze stierven.' Hij keek al zijn mannen aan. Hij was heel serieus.

Eskol ging door: ‘Hij heeft me verteld dat een paar van die Vikingen zijn vertrokken. Ze probeerden terug te gaan naar hun thuisland.' Hij stopte even. ‘Ik heb die mannen ontmoet,' zei hij. ‘Ze hebben me over dit land verteld. Ook zij zijn dood. Na de reis zijn ze van uitputting gestorven.'

De mannen keken elkaar aan. Dus dat is hoe Eskol wist van de landen in het westen.

Eskol was nog niet klaar. Hij werd erg stil. Toen zei hij: ‘We moeten een besluit nemen. We weten niet waar we nu zitten. De storm heeft ons te ver uit koers gebracht.' De Vikingse ontdekkingsreizigers waren enkele minuten stil.

Toen ging hoofdman Eskol verder: ‘We moeten nu besluiten. Blijven we hier? Leren we om in deze gemeenschap te leven? Als we dat doen, zullen de mensen in deze gemeenschap ons helpen. Ze zullen ons voedsel geven. Ze zullen het ons leren.' Hij keek al zijn mannen aan. ‘Of, is het ons doel om naar huis te gaan? En uitputting en de dood te riskeren.' Hoofdman Eskol keek naar de inwoners van het dorp. ‘Dit zijn goede mensen,' begon hij. ‘Ze kennen het land. Ze kunnen het bewerken. Ze kunnen er jagen. Ze hebben ons gevraagd te blijven. Voor mij is de keus duidelijk. Ik blijf.'

De mannen keken hoofdman Eskol aan. Eén van hen riep: ‘Dus we laten onze families gewoon zitten? We zullen onze vrienden nooit meer zien? Dat kunnen we toch niet doen!'

Een andere man riep: ‘Kijk naar onze schepen! De storm heeft ze zwaar beschadigd! We kunnen niet veilig thuiskomen. Niet met schepen in deze staat! Ik stem ervoor dat we blijven.'

Hoofdman Eskol keek naar zijn mannen ‘Misschien hebben jullie allebei gelijk. Daarom zullen we allemaal een persoonlijke keus moeten maken. Als je wilt vertrekken, ben je vrij om te gaan. Ik zal je niet doen blijven. Als je ervoor kiest om te blijven, ben je welkom. Maar vanaf nu ben ik niet meer jullie hoofdman. Ik ben maar een man zoals jullie.'

In de dagen erna vormden zich twee groepen. Eén groep was van plan om op het nieuwe terrein te blijven. Ze zouden een nieuwe Vikinggemeenschap opbouwen. De tweede groep zou de minst beschadigde schepen meenemen. Ze zouden proberen om terug naar huis te keren.

Een maand later vertrok de tweede groep. Terwijl ze wegvoeren, sprak Eskol: ‘Het is niet gegaan zoals gepland.'

‘Inderdaad niet,' antwoordde Niels terwijl hij naar zijn voormalige leider keek. ‘Je wilde ons dorp helpen. Het is anders gelopen dan we dachten. Maar dit is een goede plaats. We kunnen hier wonen.'

‘Ja,' zei Thoric. ‘Het is interessant. Het is goed om hier op een nieuw terrein met nieuwe dingen te zijn.'

‘En we kunnen doorgaan met ontdekken,' ging Niels door. ‘We kunnen nieuwe en interessante uitdagingen tegenkomen. Maak je geen zorgen. We zullen gelukkig zijn.' Toen glimlachte hij en zei: ‘Hoofdman.'

De mannen lachten. Ze waren klaar voor hun volgende expeditie — het ontdekken van een nieuwe wereld. Een wereld die later Noord-Amerika zou worden genoemd.

Hoofdstuk 3 Overzicht

Samenvatting

Thoric vraagt hoofdman Eskol hoe hij van het nieuwe land afwist. Eskol legt uit dat hij jaren geleden een expeditie naar het westen stuurde. Slechts twee mannen keerden terug. Ze stierven van uitputting. Eén van die mannen was de vader van Niels. Hoofdman Eskol en de mannen verkennen dan het nieuwe land. Ze vinden een klein dorp. De lokale hoofdman spreekt de Vikingtaal. Hij legt uit dat de dorpelingen al Vikingen hebben geprobeerd te helpen. De mannen luisterden niet en stierven. Eskol besluit dat elke man voor zichzelf moet kiezen wat hij wil doen. Sommige mannen proberen de gevaarlijke reis terug naar huis te maken. Eskol, Niels en Thoric besluiten te blijven. Ze willen het nieuwe terrein verkennen. Deze landen werden later Noord-Amerika genoemd.


Onbekend terrein - Hoofdstuk 3 – Het besluit Unbekanntes Terrain - Kapitel 3 - Die Entscheidung Uncharted territory - Chapter 3 - The decision Uncharted territory - Capítulo 3 - A decisão Территория неизведанного - Глава 3 - Решение Keşfedilmemiş Bölge - Bölüm 3 - Karar

**Hoofdstuk 3 – Het besluit**

De mannen stonden met de zon op. The men stood with the sun up. مردان با خورشید طلوع کردند. Ze aten nog wat voorraden die over waren van de reis. They ate some supplies left over from the trip. مقداری از وسایل باقی مانده از سفر را خوردند. Ze hadden ook vlees van het jagen. They also had meat from hunting. گوشت شکار هم داشتند. Zodra hij klaar was ging Thoric met hoofdman Eskol praten. As soon as he finished, Thoric went to talk to chief Eskol. به محض اینکه کارش تمام شد، توریک رفت تا با کاپیتان اسکول صحبت کند. ‘Dag hoofdman,' zei hij. "Hello chief," he said.

‘Dag Thoric. 'Hello Thoric. Heb je iets nodig?' Do you need something?'

‘Ik moet met u praten.' "I need to talk to you."

‘Zeg het maar.' 'Say it.' 'بگو.'

Thoric wilde over één ding iets vragen. Thoric wanted to ask about one thing. توریک می خواست در مورد یک چیز بپرسد. ‘Aan het begin van de reis,' zei hij, ‘waren de mannen onzeker. 'At the beginning of the journey,' he said, 'the men were uncertain. او گفت: «در آغاز سفر، مردان مطمئن نبودند. Ze stelden veel vragen. They asked a lot of questions. سؤالات زیادی پرسیدند. Ze wisten niet of er land was in het westen. They didn't know if there was land to the west. آنها نمی دانستند که آیا زمینی در غرب وجود دارد یا خیر. Maar u bent een goede leider geweest. But you have been a good leader. اما شما رهبر خوبی بوده اید. We zijn veilig op dit land aangekomen.' We arrived safely on this land. ما به سلامت به این سرزمین رسیدیم.»

‘Ja. Wat wil je eigenlijk zeggen, Thoric?' What do you mean, Thoric?" تووریک دقیقا چی میگی؟

‘De man die je over het land vertelde. 'The man who told you about the country. De man die u het bewijs gaf. The man who gave you the proof. مردی که به شما مدرک داد. Wie was dat?'

‘De man die me vertelde dat dit terrein bestaat?' 'The man who told me this site exists?' "مردی که به من گفت این مکان وجود دارد؟"

‘Ja precies.'

Hoofdman Eskol keek om zich heen. Chief Eskol looked around.

‘Wat is er?' vroeg Thoric. "What is it?" asked Thoric.

‘Waar is Niels?' "Where is Niels?

‘Hij zit te eten, denk ik.' 'He's eating, I think.' "او در حال خوردن است، من فکر می کنم."

‘Oké. 'Okay. De man die me hierover vertelde was de vader van Niels.' The man who told me about this was Niels' father. مردی که این موضوع را به من گفت پدر نیلز بود.

‘De vader van Niels?' "Niels' father?

‘Ja.'

Thoric was erg verbaasd. Thoric was very surprised. De geheimzinnige man was de vader van Niels? The mystery man was Niels' father? مرد مرموز پدر نیلز بود؟ Maar de vader van Niels was dood. But Niels' father was dead. Thoric begreep het niet. Thoric did not understand. توریک متوجه نشد. ‘Ik dacht dat de vader van Niels op een vorige expeditie was gestorven. 'I thought Niels' father had died on a previous expedition. فکر می‌کردم پدر نیلز در سفر قبلی فوت کرده است. En dat was een expeditie naar het oosten,' zei hij. And that was an expedition to the east," he said. و این یک سفر به شرق بود.» ‘Hij stierf tijdens een val in de bergen.' "He died while falling in the mountains. او بر اثر سقوط در کوه درگذشت.

‘Nee. 'No. Dat was een leugen. That was a lie. Ik stuurde hem naar het westen. I sent him west. Het was een geheime expeditie. It was a secret expedition. این یک سفر مخفیانه بود. Niemand wist iets.' No one knew anything.

‘Hebt u hem naar dit land gestuurd? 'Did you send him to this country? او را به این کشور فرستادی؟ Alleen?'

‘Nee. Ik stuurde hem met 13 andere mannen naar het westen. I sent him west with 13 other men. Twee mannen stierven onderweg. Two men died along the way. Acht mannen zijn hier gestorven. Eight men died here. De vader van Niels en twee mannen kwamen terug. Niels' father and two men returned. Ze stierven toen ze aankwamen of kort erna. They died when they arrived or shortly after. آنها در بدو ورود یا اندکی پس از آن جان باختند. Het kwam door uitputting. It came from exhaustion. به خاطر خستگی بود Het was niet mogelijk om ze te redden. It was not possible to save them. نجات آنها ممکن نبود. Voordat de vader van Niels stierf, vertelde hij me over dit land. Before Niels' father died, he told me about this country. قبل از مرگ پدر نیلز، او درباره این کشور به من گفت. Bovendien gaf hij me dit.' Besides, he gave me this. علاوه بر این، او این را به من داد.»

Eskol gooide het doek met de afbeeldingen op tafel. Eskol threw the cloth with the pictures on the table. اسکول پارچه ای را با تصاویر روی میز پرت کرد. Het was een soort schrift. It was a kind of writing. نوعی نوشتن بود. Thoric had nog nooit zoiets gezien. Thoric had never seen anything like it. توریک هرگز چنین چیزی را ندیده بود. Thoric keek naar de hoofdman. Thoric looked at the head man. Ja, misschien had hoofdman Eskol wel bewijs. Yes, perhaps Chief Eskol had proof. بله، شاید رئیس اسکول مدرکی داشت. Nu. Now. Maar van wat? But from what?

‘Hoe wist u dat?' vroeg Thoric. "How did you know?" asked Thoric. "چگونه می دانستید؟" توریک پرسید. ‘Waarom hebt u die mannen naar het westen gestuurd? 'Why did you send those men west? چرا آن مردان را به غرب فرستادی؟ U dacht dat er niets anders was dan de zee.' You thought there was nothing but the sea.' فکر کردی جز دریا چیزی نیست.

‘Ik had een voorgevoel.' "I had a hunch. "من یک پیش بینی داشتم."

‘U had een voorgevoel? 'You had a premonition? ‘De vader van Niels stierf omdat u een voorgevoel had? 'Niels' father died because you had a premonition? پدر «نیلز» به این دلیل فوت کرد که تو پیش‌آگاهی داشتی؟ Omdat u een risico nam?' Thoric keek Eskol aan. Because you took a risk? Thoric looked at Eskol. چون ریسک کردی؟ توریک به اسکول نگاه کرد. ‘Als Niels erachter komt, zal hij u nooit vergeven.' "If Niels finds out, he will never forgive you.

Hoofdman Eskol nam Thoric bij de arm. Chief Eskol took Thoric by the arm. رئیس اسکول بازوی توریک را گرفت. ‘Je mag het Niels niet vertellen. 'You can't tell Niels. Niels is de beste ontdekkingsreiziger die we hebben. Niels is the best explorer we have. نیلز بهترین کاوشگری است که ما داریم. Hij is bijna net zo goed als zijn vader. He is almost as good as his father. او تقریباً به خوبی پدرش است. Hij mag nu niet afgeleid worden. He must not be distracted now. الان نباید حواسش پرت شود. We hebben hem nodig.' We need him.

Thoric knikte. Thoric nodded. ‘Begrepen.' 'Understood.'

‘Ga nu terug naar de mannen,' zei de hoofdman. 'Now go back to the men,' the head man said. رئیس گفت: "حالا برگرد پیش مردها." ‘Spreek hier nooit meer over.' 'Never speak of this again.' "دیگر از این حرف نزن."

Kort daarna pakten de mannen hun wapens op. Soon after, the men picked up their weapons. Ze staken het strand over en gingen het bos in. They crossed the beach and entered the forest. از ساحل گذشتند و وارد جنگل شدند. Ze waren klaar voor de strijd. They were ready for battle. Niels leidde de groep. Niels led the group. Het was al erg warm. It was already very hot. قبلا خیلی گرم بود. Ze liepen urenlang. They walked for hours. ساعت ها پیاده روی کردند. Toen zagen ze onderaan een heuvel iets. Then at the bottom of a hill they saw something. سپس در پایین تپه چیزی دیدند. Het was een groepje mensen. It was a group of people. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een dorp was. You could even say it was a village. حتی می توان گفت روستا بود. Niels zwaaide met zijn hand. Niels waved his hand. نیلز دستش را تکان داد. De expeditie stopte onmiddellijk. The expedition stopped immediately. اکسپدیشن بلافاصله متوقف شد.

Niels, Eskol en Thoric keken goed. Niels, Eskol and Thoric watched closely. نیلز، اسکول و توریک از نزدیک نگاه کردند. Het dorp zag er in hun ogen vreemd uit. The village looked strange in their eyes. روستا برایشان عجیب به نظر می رسید. De huizen leken vreemd. The houses seemed strange. خانه ها عجیب به نظر می رسید. De mannen, vrouwen en kinderen hadden een donkerdere kleur. The men, women and children were a darker color. مردان، زنان و کودکان رنگ تیره تری داشتند. Ze hadden vreemde kleren aan. They were wearing strange clothes. لباس های عجیبی پوشیده بودند. Ze spraken een heel vreemde taal. They spoke a very strange language. De mannen wisten niet wat ze hiervan moesten denken. The men did not know what to make of this. مردها نمی‌دانستند از این موضوع چه کنند.

Hoofdman Eskol ging als eerste naar het dorp. Chief Eskol went to the village first. De rest van de groep volgde. The rest of the group followed. بقیه اعضای گروه دنبال شدند. In het begin waren veel mensen bang. In the beginning, many people were afraid. در ابتدا خیلی ها می ترسیدند. Sommigen renden weg naar hun huis. Some ran away to their homes. Hoofdman Eskol gebaarde rustig. Chief Eskol gestured calmly. رئیس اسکول به آرامی اشاره کرد. ‘We zullen jullie geen pijn doen!' zei hij met zachte stem. "We won't hurt you!" he said in a soft voice. "ما شما را اذیت نمی کنیم!" با صدای آهسته ای گفت Eskol zei de woorden een paar keer. Eskol said the words a few times. اسکول این کلمات را چند بار گفت. Hij maakte elke keer simpele gebaren. He made simple gestures every time. هر بار حرکات ساده ای انجام می داد.

Na enige tijd verscheen het dorpshoofd voor Eskol. After some time, the village chief appeared before Eskol. پس از مدتی رئیس دهکده در مقابل اسکول حاضر شد. Hij bood hoofdman Eskol wat te drinken aan. He offered chief Eskol something to drink. او به کاپیتان اسکول نوشیدنی تعارف کرد. Eskol keek naar de drank. Eskol looked at the drink. Toen zei het dorpshoofd ‘water' in de Viking-taal. Then the village chief said "water" in the Viking language. سپس رئیس دهکده به زبان وایکینگ ها «آب» گفت. Eskol keek hem verbaasd aan. Eskol looked at him in surprise. اسکول با تعجب به او نگاه کرد. De man kende hun taal! The man knew their language!

Hoofdman Eskol sprak enkele uren met het dorpshoofd. Chief Eskol spoke with the village chief for several hours. رئیس اسکول چندین ساعت با رئیس روستا صحبت کرد. Het dorpshoofd legde veel uit. The village chief explained a lot. دهیار خیلی توضیح داد. Hij had de Vikingtaal van de eerdere expeditie geleerd. He had learned the Viking language from the earlier expedition. او زبان وایکینگ ها را از اکسپدیشن قبلی آموخته بود. Hij had met hen gesproken! He had spoken to them! با آنها صحبت کرده بود!

Het dorpshoofd legde toen uit wat er met de mannen was gebeurd. The village chief then explained what had happened to the men. سپس رئیس روستا توضیح داد که چه اتفاقی برای مردان افتاده است. De lokale mensen hadden de mannen niet gedood. The local people had not killed the men. مردم محلی این افراد را نکشته بودند. Ze hadden geprobeerd hen te helpen. They had tried to help them. سعی کرده بودند به آنها کمک کنند. De mannen accepteerden hun hulp niet en stierven. The men did not accept their help and died. مردان کمک آنها را نپذیرفتند و جان باختند. Sommigen werden door dieren gedood. Some were killed by animals. برخی توسط حیوانات کشته شدند. Sommigen stierven omdat ze het verkeerde voedsel aten. Some died because they ate the wrong food. برخی به دلیل خوردن غذای اشتباه مردند. Sommigen stierven aan een ziekte. Some died of disease. برخی بر اثر بیماری مردند.

Na een gesprek met het dorpshoofd, riep hoofdman Eskol zijn mannen bij elkaar. After talking with the village chief, chief Eskol called his men together. Hij zei tegen hen: ‘Heren, ik ben veel te weten gekomen. He said to them, "Gentlemen, I have come to know much. او به آنها گفت: «آقایان، من چیزهای زیادی یاد گرفتم. Het belangrijkste is dat hier al eerder Vikingen zijn geweest. Most importantly, Vikings have been here before. مهمترین چیز این است که وایکینگ ها قبلاً اینجا بوده اند. Ze luisterden niet naar de mensen hier. They didn't listen to the people here. آنها به حرف مردم اینجا گوش نکردند. En ze stierven.' Hij keek al zijn mannen aan. And they died. He looked at all his men. Hij was heel serieus. He was very serious.

Eskol ging door: ‘Hij heeft me verteld dat een paar van die Vikingen zijn vertrokken. Eskol continued: "He told me some of those Vikings left. Ze probeerden terug te gaan naar hun thuisland.' Hij stopte even. They were trying to go back to their homeland. He paused for a moment. آنها سعی می کردند به کشور خود بازگردند.» لحظه ای ایستاد. ‘Ik heb die mannen ontmoet,' zei hij. 'I met those men,' he said. ‘Ze hebben me over dit land verteld. 'They told me about this country. Ook zij zijn dood. They, too, are dead. Na de reis zijn ze van uitputting gestorven.' After the trip, they died of exhaustion. پس از سفر، آنها از خستگی مردند.

De mannen keken elkaar aan. The men looked at each other. Dus dat is hoe Eskol wist van de landen in het westen. So that's how Eskol knew about the countries to the west.

Eskol was nog niet klaar. Eskol was not yet ready. Hij werd erg stil. He became very quiet. Toen zei hij: ‘We moeten een besluit nemen. Then he said, "We have to make a decision. سپس گفت: ما باید تصمیم بگیریم. We weten niet waar we nu zitten. We don't know where we are now. نمی دانیم الان کجا هستیم. De storm heeft ons te ver uit koers gebracht.' De Vikingse ontdekkingsreizigers waren enkele minuten stil. The storm has taken us too far off course. The Viking explorers were silent for several minutes. طوفان ما را از مسیر بسیار دور کرده است. کاشفان وایکینگ برای چند دقیقه سکوت کردند.

Toen ging hoofdman Eskol verder: ‘We moeten nu besluiten. Then Chief Eskol continued, "We must decide now. Blijven we hier? Are we going to stay here? Leren we om in deze gemeenschap te leven? Are we learning to live in this community? آیا ما یاد می گیریم در این جامعه زندگی کنیم؟ Als we dat doen, zullen de mensen in deze gemeenschap ons helpen. If we do that, the people in this community will help us. Ze zullen ons voedsel geven. They will give us food. Ze zullen het ons leren.' Hij keek al zijn mannen aan. They will teach us. He looked at all his men. آنها به ما یاد خواهند داد. به همه مردانش نگاه کرد. ‘Of, is het ons doel om naar huis te gaan? 'Or, is our goal to go home? En uitputting en de dood te riskeren.' Hoofdman Eskol keek naar de inwoners van het dorp. And risk exhaustion and death. Chief Eskol looked at the villagers. ‘Dit zijn goede mensen,' begon hij. 'These are good people,' he began. ‘Ze kennen het land. 'They know the country. Ze kunnen het bewerken. They can edit it. می توانند آن را ویرایش کنند. Ze kunnen er jagen. They can hunt there. Ze hebben ons gevraagd te blijven. They asked us to stay. از ما خواستند بمانیم. Voor mij is de keus duidelijk. For me, the choice is clear. برای من انتخاب روشن است. Ik blijf.' I'm staying.

De mannen keken hoofdman Eskol aan. The men looked at chief Eskol. Eén van hen riep: ‘Dus we laten onze families gewoon zitten? One of them shouted, "So we just leave our families? یکی از آنها فریاد زد: "پس ما فقط خانواده خود را پشت سر می گذاریم؟ We zullen onze vrienden nooit meer zien? We will never see our friends again? ما دیگر هرگز دوستانمان را نخواهیم دید؟ Dat kunnen we toch niet doen!' Surely we can't do that! ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم!

Een andere man riep: ‘Kijk naar onze schepen! Another man shouted, "Look at our ships! مرد دیگری فریاد زد: «به کشتی‌های ما نگاه کنید! De storm heeft ze zwaar beschadigd! The storm severely damaged them! طوفان به آنها آسیب زیادی وارد کرد! We kunnen niet veilig thuiskomen. We cannot get home safely. Niet met schepen in deze staat! Not with ships in this condition! Ik stem ervoor dat we blijven.' I vote that we stay.

Hoofdman Eskol keek naar zijn mannen ‘Misschien hebben jullie allebei gelijk. Chief Eskol looked at his men "Maybe you're both right. رئیس اسکول به مردانش نگاه کرد: «شاید هر دو حق با شماست. Daarom zullen we allemaal een persoonlijke keus moeten maken. Therefore, we will all have to make a personal choice. Als je wilt vertrekken, ben je vrij om te gaan. If you want to leave, you are free to go. اگر می خواهید بروید، آزادید که بروید. Ik zal je niet doen blijven. I won't make you stay. من مجبورت نمیکنم بمونی Als je ervoor kiest om te blijven, ben je welkom. If you choose to stay, you are welcome. Maar vanaf nu ben ik niet meer jullie hoofdman. But from now on, I am no longer your main man. اما از این به بعد دیگر کاپیتان شما نیستم. Ik ben maar een man zoals jullie.' I'm just a man like you. من فقط مردی مثل شما هستم.

In de dagen erna vormden zich twee groepen. In the days that followed, two groups formed. در روزهای بعد دو گروه تشکیل شد. Eén groep was van plan om op het nieuwe terrein te blijven. One group planned to stay at the new site. Ze zouden een nieuwe Vikinggemeenschap opbouwen. They would build a new Viking community. آنها یک جامعه وایکینگ های جدید می ساختند. De tweede groep zou de minst beschadigde schepen meenemen. The second group would take the least damaged ships. گروه دوم کمترین آسیب دیده ترین کشتی ها را می برد. Ze zouden proberen om terug naar huis te keren. They would try to return home. آنها سعی می کردند به خانه برگردند.

Een maand later vertrok de tweede groep. A month later, the second group left. یک ماه بعد گروه دوم رفتند. Terwijl ze wegvoeren, sprak Eskol: ‘Het is niet gegaan zoals gepland.' As they sailed away, Eskol spoke, "It didn't go as planned. همانطور که آنها در حال دور شدن بودند، اسکول گفت: "آنطور که برنامه ریزی شده بود پیش نرفت."

‘Inderdaad niet,' antwoordde Niels terwijl hij naar zijn voormalige leider keek. 'Indeed not,' Niels replied as he looked at his former leader. نیلز با نگاهی به رهبر سابقش پاسخ داد: «در واقع نه. ‘Je wilde ons dorp helpen. 'You wanted to help our village. تو می خواستی به روستای ما کمک کنی. Het is anders gelopen dan we dachten. It turned out differently than we thought. اوضاع متفاوت از آنچه ما فکر می کردیم رقم خورد. Maar dit is een goede plaats. But this is a good place. اما اینجا جای خوبی است. We kunnen hier wonen.' We can live here.

‘Ja,' zei Thoric. 'Yes,' Thoric said. ‘Het is interessant. 'It's interesting. Het is goed om hier op een nieuw terrein met nieuwe dingen te zijn.' It's good to be here in new territory with new things.

‘En we kunnen doorgaan met ontdekken,' ging Niels door. 'And we can continue to explore,' Niels continued. ‘We kunnen nieuwe en interessante uitdagingen tegenkomen. 'We may encounter new and interesting challenges. Maak je geen zorgen. Don't worry. We zullen gelukkig zijn.' Toen glimlachte hij en zei: ‘Hoofdman.' We will be happy. Then he smiled and said, "Chief. ما خوشحال خواهیم شد. بعد لبخندی زد و گفت: رئیس.

De mannen lachten. The men laughed. Ze waren klaar voor hun volgende expeditie — het ontdekken van een nieuwe wereld. They were ready for their next expedition - discovering a new world. آنها برای سفر بعدی خود آماده بودند - کشف دنیای جدید. Een wereld die later Noord-Amerika zou worden genoemd. A world that would later be called North America.

**Hoofdstuk 3 Overzicht**

**Samenvatting**

Thoric vraagt hoofdman Eskol hoe hij van het nieuwe land afwist. Thoric asks chief Eskol how he knew about the new land. Eskol legt uit dat hij jaren geleden een expeditie naar het westen stuurde. Eskol explained that he sent an expedition west years ago. Slechts twee mannen keerden terug. Only two men returned. Ze stierven van uitputting. They died of exhaustion. Eén van die mannen was de vader van Niels. One of those men was Niels' father. Hoofdman Eskol en de mannen verkennen dan het nieuwe land. Chief Eskol and the men then explore the new land. Ze vinden een klein dorp. They find a small village. De lokale hoofdman spreekt de Vikingtaal. The local chieftain speaks the Viking language. Hij legt uit dat de dorpelingen al Vikingen hebben geprobeerd te helpen. He explains that the villagers have already tried to help Vikings. De mannen luisterden niet en stierven. The men did not listen and died. Eskol besluit dat elke man voor zichzelf moet kiezen wat hij wil doen. Eskol decides that every man must choose for himself what he wants to do. Sommige mannen proberen de gevaarlijke reis terug naar huis te maken. Some men try to make the dangerous journey back home. Eskol, Niels en Thoric besluiten te blijven. Eskol, Niels and Thoric decide to stay. Ze willen het nieuwe terrein verkennen. They want to explore the new terrain. Deze landen werden later Noord-Amerika genoemd. These countries were later called North America.