×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, Onbekend terrein - Hoofdstuk 1 – Nieuw terrein

Onbekend terrein - Hoofdstuk 1 – Nieuw terrein

Onbekend terrein

Hoofdstuk 1 – Nieuw terrein

Honderden jaren geleden woonden er Vikingen in Noord-Europa. Deze historische periode staat bekend als het tijdperk van de Vikingen. Hun terrein was koud. Het was niet erg vlak. Er waren overal bergen. Daarom konden ze niet veel voedsel produceren. Dit is misschien de reden waarom de Vikingen altijd op zoek waren naar nieuw terrein.

Tijdens het Vikingtijdperk was er een plaats die Asglor heette. In Asglor woonde een jongeman. Hij was iets ouder dan 20 jaar. Hij heette Thoric.

Thoric was erg machtig. Hij was lang en zag er heel knap uit. Hij had lang bruin haar en een grote neus. Hij had een brede mond en sterke armen en benen.

Op een middag keerde Thoric terug van het jagen. In de plaats Asglor waren veel mensen. De zon scheen. Het was een beetje koud. Op weg naar huis zag Thoric een bekende ontdekkingsreiziger. Zijn naam was Niels. Niels bracht veel tijd buiten Asglor door. Hij verkende nieuwe landen. Hij zocht naar nieuwe locaties om voedsel te verbouwen.

Thoric zwaaide naar Niels. ‘Hallo!' riep hij.

‘Thoric!' antwoordde Niels.

‘Niels. Blijf je in de buurt?'

‘Ja. Ik blijf hier nog twee nachten.'

‘En waar ga je dan naartoe?'

‘Dat weet ik niet precies. Hoofdman Eskol zegt dat het erg ver weg is.'

Thoric had veel respect voor hoofdman Eskol. Hij was een grote man. Hij had het langste haar dat Thoric ooit had gezien! Hij had ook sterke spieren en hij sprak op een ernstige toon. Eskol was een heel strenge man. Hij had veel regels en wetten. Soms was hij gemeen. Hoe dan ook, de meeste mensen vonden Eskol een goede leider.

‘Heeft hoofdman Eskol nieuwe plannen?' vroeg Thoric met belangstelling.

‘Ja, maar hij heeft ons er niets over verteld. Hij heeft alleen gezegd dat we nog verder moeten gaan.'

Hoofdman Eskol zond vaak expedities uit. Ze gingen dan buiten Asglor op onderzoek uit. Asglor was een klein plaatsje. Het lag naast een paar bergen en een meertje. Bij het meer lag een rivier die naar de zee leidde. In de zomer was er genoeg voedsel. Maar in de winter waren er geen dieren of planten. Er was niet veel voedsel. Tijdens de vorige winter waren mensen gestorven. Hoofdman Eskol wist dat hij snel nieuwe terreinen moest zoeken.

‘Goed nieuws!' zei Thoric. ‘Ik wil deze winter geen voedseltekort!'

‘Ik ook niet. Mijn gezin moet beter kunnen eten. Ik kan ze niet alleen maar de hele tijd vlees geven.'

Thoric had de familie van Niels nog nooit ontmoet. Hij wist alleen dat de vader van Niels een beroemde ontdekkingsreiziger was.

‘Niels, ik moet gaan.' zei Thoric ten slotte. ‘Ik moet de dieren die ik net heb geschoten schoonmaken. Mijn gezin wil het vlees verkopen.'

‘Oké, jongen. Ik wens je een goede dag.'

Thoric ging terug naar zijn huis. Hij sprak met zijn ouders en zus. Zijn familieleden waren boeren. Ze hadden een klein stukje land. Ze verbouwden een paar gewassen. Ze fokten ook dieren. Ze hielden de vrouwtjes. Ze verkochten de mannetjes. Ze verkochten ook het vlees van Thorics jacht. Ze verdienden geld, maar het was nooit genoeg.

Die nacht kon Thoric niet slapen. Er was teveel om over na te denken. Waar ging hoofdman Eskol heen? Wat was de bedoeling van deze nieuwe expeditie?

Twee dagen later ging Thoric weer op jacht. Er waren steeds minder dieren. De winter kwam eraan. Het werd steeds moeilijker om iets te vinden om op te schieten!

Thoric kwam terug van de jacht. Opnieuw ontmoette hij Niels. Niels liep snel. ‘Thoric! Kom snel!' riep hij.

‘Wat is er Niels?'

‘Hoofdman Eskol heeft een vergadering bijeengeroepen. Het hele dorp moet erbij zijn.'

‘Gaat hij ons zijn plannen vertellen?'

‘Waarschijnlijk wel, ja! Ik moet ernaartoe gaan. Breng dat vlees naar huis en kom snel!'

Thoric bracht het vlees naar huis en liep snel naar de Grote Zaal. De Grote Zaal was een heel groot gebouw van hout. De muren waren bedekt met afbeeldingen van goden van de Vikingen. De Zaal was het huis van hoofdman Eskol. Hij woonde daar met zijn vrouw en vier kinderen. Alle mensen die zijn familie en het dorp dienden, woonden daar ook.

In de Grote Zaal werden vaak discussies en vergaderingen gehouden. Hoofdman Eskol riep dan iedereen bijeen. Iedereen uit het hele dorp kwam dan. Het was het moment waarop belangrijke informatie was te krijgen. En dat is precies wat zij deze keer kregen.

Hoofdstuk 1 Overzicht

Samenvatting

Thoric is een jager in het tijdperk van de Vikingen. Hij woont in een plaatsje dat Asglor heet. Hoofdman Eskol is de leider van Asglor. Niels is een ontdekkingsreiziger. Hij zoekt nieuwe terreinen voor hoofdman Eskol. Niels vertelt Thoric dat hoofdman Eskol nieuwe plannen heeft. Eskol wil verder weg verkennen. Hoofdman Eskol roept een vergadering bijeen. Iedereen uit het hele plaatsje komt bijeen om naar het belangrijke nieuws te luisteren.


Onbekend terrein - Hoofdstuk 1 – Nieuw terrein Unerforschtes Gebiet - Kapitel 1 - Neuland Uncharted territory - Chapter 1 - New territory Territorio inesplorato - Capitolo 1 - Nuovo territorio 미지의 영역 - 1장 - 새로운 영역 Неисследованная территория - Глава 1 - Новая территория Незвідана територія - Розділ 1 - Нова територія

Onbekend terrein Uncharted territory

Hoofdstuk 1 – Nieuw terrein Chapter 1 - New territory

Honderden jaren geleden woonden er Vikingen in Noord-Europa. Hundreds of years ago, Vikings lived in northern Europe. Deze historische periode staat bekend als het tijdperk van de Vikingen. This historical period is known as the era of the Vikings. Cette période historique est connue sous le nom d'ère des Vikings. Hun terrein was koud. Their terrain was cold. Het was niet erg vlak. It was not very flat. خیلی صاف نبود Er waren overal bergen. There were mountains everywhere. همه جا کوه بود. Daarom konden ze niet veel voedsel produceren. Therefore, they could not produce much food. بنابراین نمی توانستند غذای زیادی تولید کنند. Dit is misschien de reden waarom de Vikingen altijd op zoek waren naar nieuw terrein. This is perhaps why the Vikings were always looking for new territory. شاید به همین دلیل وایکینگ ها همیشه به دنبال قلمرو جدید بودند.

Tijdens het Vikingtijdperk was er een plaats die Asglor heette. During the Viking era, there was a place called Asglor. In Asglor woonde een jongeman. In Asglor lived a young man. در عسگلور مرد جوانی زندگی می کرد. Hij was iets ouder dan 20 jaar. He was a little over 20 years old. Hij heette Thoric. His name was Thoric.

Thoric was erg machtig. Thoric was very powerful. توریک بسیار قدرتمند بود. Hij was lang en zag er heel knap uit. He was tall and looked very handsome. قد بلندی داشت و خیلی خوش تیپ بود. Hij had lang bruin haar en een grote neus. He had long brown hair and a big nose. Hij had een brede mond en sterke armen en benen. He had a wide mouth and strong arms and legs. او دهان گشاد و دست و پاهای قوی داشت.

Op een middag keerde Thoric terug van het jagen. One afternoon, Thoric returned from hunting. In de plaats Asglor waren veel mensen. In the place Asglor were many people. De zon scheen. The sun was shining. Het was een beetje koud. It was a little cold. Op weg naar huis zag Thoric een bekende ontdekkingsreiziger. On his way home, Thoric saw a famous explorer. در راه خانه، توریک یک کاشف معروف را دید. Zijn naam was Niels. Niels bracht veel tijd buiten Asglor door. Niels spent a lot of time outside Asglor. نیلز زمان زیادی را خارج از آسگلور گذراند. Hij verkende nieuwe landen. He explored new lands. او سرزمین های جدید را کشف کرد. Hij zocht naar nieuwe locaties om voedsel te verbouwen. He looked for new locations to grow food. او به دنبال مکان های جدید برای پرورش غذا بود.

Thoric zwaaide naar Niels. Thoric waved to Niels. ‘Hallo!' riep hij.

‘Thoric!' antwoordde Niels. "Thoric!" replied Niels.

‘Niels. Blijf je in de buurt?' Are you staying around? آیا شما در اطراف می چسبد؟

‘Ja. 'Yes. Ik blijf hier nog twee nachten.' I'll stay here for two more nights.

‘En waar ga je dan naartoe?' 'And where are you going?'

‘Dat weet ik niet precies. 'I don't know that exactly. Hoofdman Eskol zegt dat het erg ver weg is.' Chief Eskol says it's very far away.' رئیس اسکول می گوید خیلی دور است.

Thoric had veel respect voor hoofdman Eskol. Hij was een grote man. He was a great man. Hij had het langste haar dat Thoric ooit had gezien! He had the longest hair Thoric had ever seen! او بلندترین موهایی را داشت که توریک تا به حال دیده بود! Hij had ook sterke spieren en hij sprak op een ernstige toon. He also had strong muscles and he spoke in a serious tone. عضلات قوی هم داشت و با لحن جدی صحبت می کرد. Eskol was een heel strenge man. Eskol was a very strict man. Hij had veel regels en wetten. He had many rules and laws. او قوانین و قوانین زیادی داشت. Soms was hij gemeen. Sometimes he was mean. گاهی بدجنس بود. Hoe dan ook, de meeste mensen vonden Eskol een goede leider. Either way, most people thought Eskol was a good leader.

‘Heeft hoofdman Eskol nieuwe plannen?' vroeg Thoric met belangstelling. "Does chief Eskol have new plans?" asked Thoric with interest. "آیا رئیس اسکول برنامه های جدیدی دارد؟" توریک با علاقه پرسید.

‘Ja, maar hij heeft ons er niets over verteld. 'Yes, but he didn't tell us anything about it. بله، اما او در مورد آن به ما چیزی نگفت. Hij heeft alleen gezegd dat we nog verder moeten gaan.' He just said we need to go even further. او فقط گفت باید جلوتر برویم.

Hoofdman Eskol zond vaak expedities uit. Chief Eskol often sent out expeditions. Ze gingen dan buiten Asglor op onderzoek uit. They then went outside Asglor to investigate. سپس برای تحقیق به خارج از عسگلور رفتند. Asglor was een klein plaatsje. Asglor was a small town. Het lag naast een paar bergen en een meertje. It was next to some mountains and a small lake. Bij het meer lag een rivier die naar de zee leidde. Near the lake was a river that led to the sea. In de zomer was er genoeg voedsel. In the summer, there was plenty of food. در تابستان غذای کافی وجود داشت. Maar in de winter waren er geen dieren of planten. But in winter there were no animals or plants. اما در زمستان هیچ حیوان و گیاهی وجود نداشت. Er was niet veel voedsel. There wasn't much food. غذای زیادی وجود نداشت. Tijdens de vorige winter waren mensen gestorven. During the previous winter, people had died. مردم در زمستان گذشته مرده بودند. Hoofdman Eskol wist dat hij snel nieuwe terreinen moest zoeken. Chief Eskol knew he had to find new grounds quickly.

‘Goed nieuws!' zei Thoric. "Good news!" said Thoric. ‘Ik wil deze winter geen voedseltekort!' 'I don't want a food shortage this winter!' "من در این زمستان کمبود غذا نمی خواهم!"

‘Ik ook niet. 'Me neither. Mijn gezin moet beter kunnen eten. My family needs to eat better. خانواده من باید بهتر غذا بخورند. Ik kan ze niet alleen maar de hele tijd vlees geven.' I can't just feed them meat all the time. من نمی توانم همیشه به آنها گوشت بدهم.'

Thoric had de familie van Niels nog nooit ontmoet. Thoric had never met Niels' family. Hij wist alleen dat de vader van Niels een beroemde ontdekkingsreiziger was. He only knew that Niels' father was a famous explorer. او فقط می دانست که پدر نیلز یک کاشف مشهور است.

‘Niels, ik moet gaan.' zei Thoric ten slotte. 'Niels, I have to go,' Thoric said finally. "نیلز، من باید بروم." توریک در نهایت گفت. ‘Ik moet de dieren die ik net heb geschoten schoonmaken. 'I have to clean the animals I just shot. من باید حیواناتی را که به تازگی شلیک کردم تمیز کنم. Mijn gezin wil het vlees verkopen.' My family wants to sell the meat.

‘Oké, jongen. 'Okay, kid. Ik wens je een goede dag.' I wish you a good day.

Thoric ging terug naar zijn huis. Thoric went back to his home. Hij sprak met zijn ouders en zus. He spoke to his parents and sister. با پدر و مادر و خواهرش صحبت کرد. Zijn familieleden waren boeren. His relatives were farmers. Ze hadden een klein stukje land. They had a small piece of land. Ze verbouwden een paar gewassen. They grew a few crops. آنها چند محصول کشت کردند. Ze fokten ook dieren. They also raised animals. حیواناتی را نیز پرورش دادند. Ze hielden de vrouwtjes. They kept the females. ماده ها را نگه داشتند. Ze verkochten de mannetjes. They sold the males. Ze verkochten ook het vlees van Thorics jacht. They also sold the meat from Thoric's hunt. آنها همچنین گوشت شکار توریک را فروختند. Ze verdienden geld, maar het was nooit genoeg. They made money, but it was never enough.

Die nacht kon Thoric niet slapen. That night, Thoric could not sleep. آن شب توریک نتوانست بخوابد. Er was teveel om over na te denken. There was too much to think about. چیز زیادی برای فکر کردن وجود داشت. Waar ging hoofdman Eskol heen? Where did chief Eskol go? Wat was de bedoeling van deze nieuwe expeditie? What was the purpose of this new expedition? هدف از این سفر جدید چه بود؟

Twee dagen later ging Thoric weer op jacht. Two days later, Thoric went hunting again. دو روز بعد، توریک دوباره به شکار رفت. Er waren steeds minder dieren. There were fewer and fewer animals. De winter kwam eraan. Winter was coming. Het werd steeds moeilijker om iets te vinden om op te schieten! It was getting harder and harder to find something to shoot at! پیدا کردن چیزی برای شلیک سخت تر و سخت تر می شد!

Thoric kwam terug van de jacht. Thoric returned from hunting. Opnieuw ontmoette hij Niels. Again he met Niels. او دوباره با نیلز ملاقات کرد. Niels liep snel. Niels walked quickly. ‘Thoric! 'Thoric! Kom snel!' riep hij. Come quickly!" he shouted.

‘Wat is er Niels?' "What is it Niels?

‘Hoofdman Eskol heeft een vergadering bijeengeroepen. 'Chief Eskol called a meeting. رئیس اسکول جلسه ای تشکیل داده است. Het hele dorp moet erbij zijn.' The whole village should be there.

‘Gaat hij ons zijn plannen vertellen?' 'Is he going to tell us his plans?' "آیا او قصد دارد برنامه های خود را به ما بگوید؟"

‘Waarschijnlijk wel, ja! 'Probably so, yes! 'احتمالا بله! Ik moet ernaartoe gaan. I have to go after it. Breng dat vlees naar huis en kom snel!' Bring that meat home and come quick! آن گوشت را به خانه بیاور و سریع بیا!

Thoric bracht het vlees naar huis en liep snel naar de Grote Zaal. Thoric brought the meat home and walked quickly to the Great Hall. توریک گوشت را به خانه آورد و به سرعت به سمت سالن بزرگ رفت. De Grote Zaal was een heel groot gebouw van hout. The Great Hall was a very large building made of wood. De muren waren bedekt met afbeeldingen van goden van de Vikingen. The walls were covered with images of gods of the Vikings. دیوارها با تصاویر خدایان وایکینگ پوشیده شده بود. De Zaal was het huis van hoofdman Eskol. The Hall was the home of chief Eskol. Hij woonde daar met zijn vrouw en vier kinderen. He lived there with his wife and four children. Alle mensen die zijn familie en het dorp dienden, woonden daar ook. All the people who served his family and the village also lived there. تمام افرادی که به خانواده و روستا خدمت می کردند نیز در آنجا زندگی می کردند.

In de Grote Zaal werden vaak discussies en vergaderingen gehouden. Discussions and meetings were often held in the Great Hall. بحث ها و جلسات اغلب در تالار بزرگ برگزار می شد. Hoofdman Eskol riep dan iedereen bijeen. Chief Eskol then called everyone together. سپس کاپیتان اسکول همه را با هم فرا خواند. Iedereen uit het hele dorp kwam dan. Everyone from the whole village came then. همه از کل روستا آمدند. Het was het moment waarop belangrijke informatie was te krijgen. It was the moment when important information could be obtained. En dat is precies wat zij deze keer kregen. And that is exactly what they got this time. و این دقیقاً همان چیزی است که آنها این بار دریافت کردند.

**Hoofdstuk 1 Overzicht**

**Samenvatting**

Thoric is een jager in het tijdperk van de Vikingen. Thoric is a hunter in the era of the Vikings. Hij woont in een plaatsje dat Asglor heet. He lives in a town called Asglor. Hoofdman Eskol is de leider van Asglor. Chief Eskol is the leader of Asglor. Niels is een ontdekkingsreiziger. Niels is an explorer. Hij zoekt nieuwe terreinen voor hoofdman Eskol. He seeks new grounds for chief Eskol. Niels vertelt Thoric dat hoofdman Eskol nieuwe plannen heeft. Niels tells Thoric that chief Eskol has new plans. Eskol wil verder weg verkennen. Eskol wants to explore further afield. Hoofdman Eskol roept een vergadering bijeen. Chief Eskol calls a meeting. Iedereen uit het hele plaatsje komt bijeen om naar het belangrijke nieuws te luisteren. Everyone from all over the town gathers to listen to the important news.