×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, Laura, de onzichtbare vrouw - Hoofdstuk 3 – Het voorwerp

Laura, de onzichtbare vrouw - Hoofdstuk 3 – Het voorwerp

Hoofdstuk 3 – Het voorwerp

Laura is terug in het kleine park. Er staat een grote menigte van mensen. De politie is er ook. Wat doen al deze mensen hier? Laura denkt na. Dan realiseert ze zich wat er aan de hand is. Ze zijn er vanwege haar!

Sophie en Rik staan tussen de mensen. Ze praten in de buurt van een tafel. Laura loopt naar ze toe. Terwijl ze loopt kijkt Laura om zich heen. Iedereen is er bij — Laura's vrienden, haar familieleden, de politie en vrijwilligers uit Haarlem. Zelfs Gerard komt net aanrijden!

‘Denk eens na, Sophie,' zegt Rik verdrietig. ‘Waar zou Laura kunnen zijn? Ik bedoel maar, we stonden daar!'

‘Ik heb geen idee,' antwoordt Sophie. ‘Ze komt vast terug. Het is gewoon zo vreemd …'

‘Ja. Het ene moment is ze aan de telefoon en dan is ze weg!'

‘Ik weet ‘t,' zegt Sophie. ‘Ik maak me echt zorgen …'

Laura luistert. Ze begint zich te schamen. Ze wil haar vrienden en man geen pijn doen. Ze wil andermans tijd niet verspillen. Ze wil gewoon terug naar de metalen bal. Ze is klaar met het onzichtbaar te zijn!

Ze hoort Rik weer. ‘Hé, Sophie. Herinner jij je die metalen bal? Daar bij die bomen?'

‘Ja?'

Nou, ik heb een theorie.'

Sophie kijkt hem aan. ‘Een theorie?'

‘Ja,' gaat Rik verder. ‘Wat als er meer achter zit? Wat als hij op Laura een vreemd effect heeft gehad?'

Sophie blijft Rik aankijken. Ze lijkt in de war. Maar Laura is niet in de war. Ze maakt zich zorgen. Ze wil niet dat haar vrienden iets weten. Ze wil gewoon de bal aanraken en zichtbaar worden. Ze wil niets uitleggen!

Rik kijkt Sophie goed aan. ‘Misschien is het een speciale bal. Misschien is Laura er ziek van geworden. Of misschien heeft het haar zelfs ergens naartoe gebracht! Je weet maar nooit …'

Sophie schudt haar hoofd. ‘Jij en je theorieën, Rik …' Dan stopt ze. Er is geen andere verklaring. Misschien …

‘Laat me even nadenken. Laura is in de buurt ervan verdwenen,' voegt Rik eraan toe. Ze kijken elkaar aan. Dan zegt Rik: ‘Kom op! Laten we gaan kijken.'

Sophie is het daar uiteindelijk mee eens. ‘Oké. Laten we gaan.'

De twee vrienden lopen naar de bomen toe. Oh nee! denkt Laura. Wat als ze de bal meenemen? Of hem aan de politie geven? Laura rent haar vrienden vooruit. Ze moet het voorwerp als eerste vinden!

Laura komt als eerste bij de bomen. Het metalen voorwerp is er niet! Waar is het? denkt ze. Het moet hier ergens zijn! Ze blijft zoeken.

Rik en Sophie komen dichterbij. ‘Hij moet hier ergens zijn! Ik gooide hem daarheen,' zegt Rik terwijl hij naar de bomen wijst.

Dat is het! denkt Laura. Iemand heeft hem ergens anders neergelegd! Wat als ze hem verloren hebben? Ik heb die bal nodig! Laura rent naar de plek waar Rik naar toewijst. Rik en Sophie lopen ook naar die plek. Plotseling staat Rik op. Hij heeft het metalen voorwerp in zijn hand! Laura kijkt goed naar het voorwerp. Er is nu helemaal geen licht.

Ze weet niet wat dat betekent. Ze moet gewoon een manier vinden om het voorwerp opnieuw aan te raken. Ze weet dat het haar zichtbaar zal maken.

‘Hé, Sophie. Ik heb hem gevonden!' roept Rik.

Sophie rent naar hem toe. ‘Wauw! Wat is het precies?' vraagt ze.

‘Ik heb geen idee,' antwoordt Rik. ‘Hij is rond en van metaal gemaakt. Maar ik weet niet wat hij doet.'

‘Denk je echt dat hij Laura iets heeft gedaan?'

‘Ik denk het eigenlijk niet. Het kan toch niet. Het is gewoon een metalen bal. Jammer van mijn theorie …' Rik gooit de metalen bal in de bomen. Laura let goed op.

‘Kom op,' zegt Sophie als ze weglopen. ‘Laten we nu met de politie praten. Misschien moeten we de ziekenhuizen bellen of …'

Laura wacht tot Rik en Sophie vertrokken zijn. Ze wil het voorwerp aanraken. Maar ze wil haar vrienden en haar man geen pijn doen. Als ze uit het niets verschijnt, zijn ze misschien heel bang!

Eindelijk zijn Rik en Sophie weg. Laura gaat naar de bomen. Ze pakt de metalen bal op en raakt hem aan. Eerst voelt ze niets. Dan begint het vreemde object op te lichten. Laura begint te trillen. Het object is opnieuw volledig verlicht. Eindelijk gebeurt er iets! denkt ze.

Ineens houdt het trillen op. De metalen bal is nog steeds verlicht. ‘Is dat het? Heeft het gewerkt?' Laura vraagt het zich af. Ze krijgt snel antwoord. ‘Laura! Laura!' hoort ze. ‘Ben jij dat?' Het zijn Sophie en Rik. Ze kunnen haar zien! Ze is zichtbaar!

Laura's vrienden rennen naar haar toe. Ze heeft het licht nog steeds in haar hand. Oh-oh, denkt ze. Ze laat de bal snel los. Hij gaat langzaam de bomen in. Al snel kan ze hem niet meer zien.

‘Laura, waar ben je geweest?' roept Rik. Laura draait zich om. Dan zegt Sophie: ‘En wat was dat licht? Het was zo intens! Daardoor hebben we je gevonden!'

Laura weet niet wat ze moet zeggen. De waarheid vertellen zou alles zo moeilijk maken. Niemand zou haar geloven. Een onzichtbare vrouw? Echt waar? !

Plotseling hoort Laura een andere stem vanuit de menigte. Het is Gerard! Hij rent naar Laura toe. Hij geeft haar een stevige knuffel en kust haar. Dan kijkt hij haar in de ogen en zegt: ‘Waar was je? Ik was zo bezorgd!'

Laura is sprakeloos. ‘Ik was in … in … ik …'

Meer stemmen vanuit de menigte roepen om haar. Het is haar manager en diverse anderen van het kantoor. Laura kan alle steun niet geloven. Er zijn zoveel mensen om haar te helpen!

De mensen staan om Laura heen. Ze beginnen allemaal tegelijk te praten. ‘We waren zo bezorgd!' herhaalt Gerard.

Waar ben je geweest?' zegt Rik.

‘Je zal niet geloven wat er op kantoor is gebeurd!' zegt mevrouw Smit.

Laura steekt haar arm omhoog. ‘Wacht … wacht … geef me een even de tijd.' De groep wordt stil. Laura kijkt om zich heen. ‘Mag ik jullie allereerst bedanken. Enorm bedankt voor al jullie hulp. Ik ben echt blij met al jullie steun.' Dan vervolgt ze: ‘Ik weet zeker dat jullie je afvragen waar ik was. Nou, de waarheid is …' Laura pauzeert. Moet ze hen echt de waarheid vertellen? Zouden ze haar geloven? Zouden ze denken dat ze gek was?

Laura begint opnieuw. ‘De waarheid is … dat ik verdwaald was,' zegt ze dan. ‘Ik was aan het bellen,' vervolgt Laura. ‘Ik lette niet op waar ik naartoe ging. Plotseling kon ik de weg niet terugvinden.' Ze glimlacht en zegt: ‘Nogmaals bedankt en welterusten.'

Laura en Gerard lopen naar haar auto. Ze wil naar huis. Ze lopen langs Rik en Sophie.

‘Maar hoe zit het met je auto?' roept Rik. ‘Hij stond er niet meer! Dat hebben we gezien!'

‘En hoe zit het met dat licht?' vraagt Sophie. ‘Wat was dat?' En weet je, we hebben iets in de bomen gezien. Het was een metalen bal en …'

Laura blijft lopen. Misschien moet ze later alles uitleggen, maar nu niet. Haar ervaring als een onzichtbare vrouw was geweldig! Ze weet nu dat ze aardige vrienden heeft, een goede manager en een geweldige man. Ze heeft ook iets heel belangrijks geleerd; het is geweldig om een doodgewoon doorsnee leven te leiden!

Hoofdstuk 3 Overzicht

Samenvatting

Laura keert terug naar het park. Veel mensen zijn haar daar aan het zoeken. Rik en Sophie denken dat de vreemde bal iets met Laura heeft gedaan. Ze vinden de bal, maar veranderen van gedachten. Laura vindt de bal en raakt hem aan. Ze wordt weer zichtbaar. Iedereen is blij haar te zien. Maar ze hebben veel vragen. Laura zal ze later beantwoorden. Eerst wil ze weer van haar doorsnee leven genieten.


Laura, de onzichtbare vrouw - Hoofdstuk 3 – Het voorwerp Laura, die unsichtbare Frau - Kapitel 3 - Das Objekt Laura, the invisible woman - Chapter 3 - The object Laura, la mujer invisible - Capítulo 3 - El objeto 見えない女、ローラ - 第3章 - 対象物 Laura, niewidzialna kobieta - Rozdział 3 - Obiekt Laura, a mulher invisível - Capítulo 3 - O objeto Лора, женщина-невидимка - Глава 3 - Объект Laura, Görünmez Kadın - Bölüm 3 - Nesne

**Hoofdstuk 3 – Het voorwerp**

Laura is terug in het kleine park. Laura is back in the little park. Лаура вернулась в маленький парк. Er staat een grote menigte van mensen. There is a large crowd of people. جمعیت زیادی از مردم وجود دارد. De politie is er ook. The police are also there. Wat doen al deze mensen hier? What are all these people doing here? این همه آدم اینجا چیکار میکنن؟ Laura denkt na. Laura reflects. Лаура размышляет. Dan realiseert ze zich wat er aan de hand is. Then she realizes what is going on. Затем она понимает, что происходит. Ze zijn er vanwege haar! They are there because of her! آنها به خاطر او آنجا هستند! Они там благодаря ей!

Sophie en Rik staan tussen de mensen. Sophie and Rik stand among the people. Ze praten in de buurt van een tafel. They talk near a table. نزدیک یک میز دارند صحبت می کنند. Они разговаривают возле стола. Laura loopt naar ze toe. Laura walks up to them. Лаура подходит к ним. Terwijl ze loopt kijkt Laura om zich heen. As she walks, Laura looks around. Iedereen is er bij — Laura's vrienden, haar familieleden, de politie en vrijwilligers uit Haarlem. Everyone is there - Laura's friends, her family members, the police and volunteers from Haarlem. همه آنجا هستند - دوستان لورا، بستگان او، پلیس و داوطلبان هارلم. Здесь собрались все - друзья Лауры, члены ее семьи, полиция и волонтеры из Харлема. Zelfs Gerard komt net aanrijden! Even Gerard is just arriving! حتی جرارد هم در حال رانندگی است! Nawet Gerard właśnie przyjeżdża! Даже Жерар только что прибыл!

‘Denk eens na, Sophie,' zegt Rik verdrietig. 'Think about it, Sophie,' Rik said sadly. Подумай об этом, Софи, - грустно говорит Рик. ‘Waar zou Laura kunnen zijn? 'Where could Laura be? لورا کجا می تواند باشد؟ Где может быть Лора? Ik bedoel maar, we stonden daar!' I mean, we stood there! یعنی ما آنجا ایستاده بودیم! Мы стояли там!

‘Ik heb geen idee,' antwoordt Sophie. 'I have no idea,' Sophie replied. Понятия не имею, - ответила Софи. ‘Ze komt vast terug. 'She'll probably come back. او احتمالاً برمی گردد. Она наверняка вернется. Het is gewoon zo vreemd …' It's just so strange ...' خیلی عجیب است…' Это так странно...

‘Ja. Het ene moment is ze aan de telefoon en dan is ze weg!' One minute she's on the phone and then she's gone! Минуту она говорит по телефону, а потом исчезает!

‘Ik weet ‘t,' zegt Sophie. 'I know,' Sophie says. Я знаю, - говорит Софи. ‘Ik maak me echt zorgen …' 'I'm really worried ...' "Я очень волнуюсь...

Laura luistert. Laura listens. Ze begint zich te schamen. She begins to feel embarrassed. او شروع به شرمساری می کند. Ze wil haar vrienden en man geen pijn doen. She doesn't want to hurt her friends and husband. او نمی خواهد به دوستان و شوهرش صدمه بزند. Ze wil andermans tijd niet verspillen. She doesn't want to waste other people's time. او نمی خواهد وقت دیگران را تلف کند. Ze wil gewoon terug naar de metalen bal. She just wants to go back to the metal ball. Она просто хочет вернуться в металлический шар. Ze is klaar met het onzichtbaar te zijn! She is done being invisible! Ей надоело быть невидимкой!

Ze hoort Rik weer. She hears Rik again. ‘Hé, Sophie. 'Hey, Sophie. Herinner jij je die metalen bal? Do you remember that metal ball? اون توپ فلزی رو یادت هست؟ Помните тот металлический шар? Daar bij die bomen?' Over there by those trees? اونجا با اون درختا؟

‘Ja?'

Nou, ik heb een theorie.' Well, I have a theory.

Sophie kijkt hem aan. Sophie looks at him. ‘Een theorie?' "Теория?

‘Ja,' gaat Rik verder. 'Yes,' Rik continued. ‘Wat als er meer achter zit? 'What if there's more to it? اگر چیزهای بیشتری در آن وجود داشته باشد چه؟ А что, если за этим стоит нечто большее? Wat als hij op Laura een vreemd effect heeft gehad?' What if he had a strange effect on Laura? اگر تاثیر عجیبی روی لورا بگذارد چه؟ Что, если он оказывает странное влияние на Лору?

Sophie blijft Rik aankijken. Sophie continues to look at Rik. سوفی همچنان به ریک نگاه می کند. Софи продолжает смотреть на Рика. Ze lijkt in de war. She seems confused. او گیج به نظر می رسد. Wydaje się zdezorientowana. Она выглядит смущенной. Maar Laura is niet in de war. But Laura is not confused. Но Лаура не растерялась. Ze maakt zich zorgen. She worries. Она беспокоится. Ze wil niet dat haar vrienden iets weten. She doesn't want her friends to know anything. Она не хочет, чтобы ее друзья что-то узнали. Ze wil gewoon de bal aanraken en zichtbaar worden. She just wants to touch the ball and become visible. او فقط می خواهد توپ را لمس کند و قابل مشاهده باشد. Ze wil niets uitleggen! She doesn't want to explain anything! Она не хочет ничего объяснять!

Rik kijkt Sophie goed aan. Rik looks closely at Sophie. ‘Misschien is het een speciale bal. 'Maybe it's a special ball. Может быть, это специальный мяч. Misschien is Laura er ziek van geworden. Maybe it made Laura sick. شاید لورا را بیمار کرد. Может быть, Лауре это надоело. Of misschien heeft het haar zelfs ergens naartoe gebracht! Or maybe it even took her somewhere! یا شاید حتی او را به جایی رساند! А может быть, это даже привело ее куда-то! Je weet maar nooit …' You never know ...' Никогда не знаешь...

Sophie schudt haar hoofd. Sophie shakes her head. Софи покачала головой. ‘Jij en je theorieën, Rik …' Dan stopt ze. 'You and your theories, Rik ...' Then she stops. "Ты и твои теории, Рик..." Потом она остановилась. Er is geen andere verklaring. There is no other explanation. هیچ توضیحی دیگر وجود دارد. Другого объяснения нет. Misschien … Perhaps ...

‘Laat me even nadenken. 'Let me think for a moment. "بگذار یک لحظه فکر کنم. Позвольте мне немного подумать. Laura is in de buurt ervan verdwenen,' voegt Rik eraan toe. Laura disappeared near it," Rik added. Лаура исчезла рядом с ним, - добавил Рик. Ze kijken elkaar aan. They look at each other. Они смотрят друг на друга. Dan zegt Rik: ‘Kom op! Then Rik says, "Come on! سپس ریک می گوید: "بیا! Тогда Рик говорит: "Давай! Laten we gaan kijken.' Let's go see.

Sophie is het daar uiteindelijk mee eens. Sophie finally agrees. سوفی در نهایت موافقت می کند. Sophie w końcu się zgadza. Софи наконец соглашается. ‘Oké. Laten we gaan.' Let's go.

De twee vrienden lopen naar de bomen toe. The two friends walk toward the trees. Oh nee! Oh no! О нет! denkt Laura. Laura thinks. Wat als ze de bal meenemen? What if they take the ball? اگر توپ را با خود ببرند چه؟ Of hem aan de politie geven? Or give him to the police? Laura rent haar vrienden vooruit. Laura runs ahead of her friends. Лаура бежит впереди своих друзей. Ze moet het voorwerp als eerste vinden! She must find the object first! او باید اول شی را پیدا کند!

Laura komt als eerste bij de bomen. Laura gets to the trees first. Het metalen voorwerp is er niet! The metal object is not there! Waar is het? Where is it? denkt ze. she thinks. Het moet hier ergens zijn! It must be here somewhere! Ze blijft zoeken. She continues to search.

Rik en Sophie komen dichterbij. Rik and Sophie are getting closer. Рик и Софи придвигаются ближе. ‘Hij moet hier ergens zijn! 'He must be here somewhere! او باید جایی اینجا باشد! Ik gooide hem daarheen,' zegt Rik terwijl hij naar de bomen wijst. I threw it over there," Rik says, pointing to the trees. ریک با اشاره به درختان می گوید. Я бросил его вон туда, - говорит Рик, указывая на деревья.

Dat is het! That's it! Вот и все! denkt Laura. Laura thinks. Iemand heeft hem ergens anders neergelegd! Someone put it somewhere else! یکی آن را جای دیگری گذاشت! Кто-нибудь, поставьте его в другое место! Wat als ze hem verloren hebben? What if they lost him? اگر او را از دست بدهند چه؟ Что, если они потеряют его? Ik heb die bal nodig! I need that ball! Laura rent naar de plek waar Rik naar toewijst. Laura runs to where Rik is pointing. لورا به سمت جایی می دود که ریک به آن اشاره می کند. Laura biegnie tam, gdzie wskazuje Rik. Лаура бежит туда, куда указывает Рик. Rik en Sophie lopen ook naar die plek. Rik and Sophie also walk to that spot. Plotseling staat Rik op. Suddenly Rik stands up. ناگهان ریک می ایستد. Внезапно Рик встает. Hij heeft het metalen voorwerp in zijn hand! He has the metal object in his hand! جسم فلزی را در دست دارد! У него в руке металлический предмет! Laura kijkt goed naar het voorwerp. Laura looks closely at the object. Лаура внимательно рассматривает предмет. Er is nu helemaal geen licht. There is no light at all now. الان اصلا نوری نیست. Теперь здесь совсем нет света.

Ze weet niet wat dat betekent. She doesn't know what that means. Ze moet gewoon een manier vinden om het voorwerp opnieuw aan te raken. She just has to find a way to touch the object again. Ей просто нужно найти способ снова прикоснуться к предмету. Ze weet dat het haar zichtbaar zal maken. She knows it will make her visible. او می داند که او را قابل مشاهده می کند. Она знает, что это сделает ее заметной.

‘Hé, Sophie. Ik heb hem gevonden!' roept Rik. I found him!" shouts Rik.

Sophie rent naar hem toe. Sophie runs to him. ‘Wauw! Wat is het precies?' vraagt ze. What exactly is it?" she asks. Что именно?" - спрашивает она.

‘Ik heb geen idee,' antwoordt Rik. 'I have no idea,' Rik replied. Понятия не имею, - отвечает Рик. ‘Hij is rond en van metaal gemaakt. 'It is round and made of metal. گرد است و از فلز ساخته شده است. Он круглый и сделан из металла. Maar ik weet niet wat hij doet.' But I don't know what he's doing. Но я не знаю, что он делает".

‘Denk je echt dat hij Laura iets heeft gedaan?' "You really think he did something to Laura? "واقعا فکر می کنی او با لورا کاری کرده است؟" Вы действительно думаете, что он что-то сделал с Лорой?

‘Ik denk het eigenlijk niet. 'I actually don't think so. Вообще-то я так не думаю. Het kan toch niet. It can't be anyway. این امکان وجود ندارد. Конечно, этого не может быть. Het is gewoon een metalen bal. It's just a metal ball. Jammer van mijn theorie …' Rik gooit de metalen bal in de bomen. Too bad about my theory ...' Rik throws the metal ball into the trees. Жаль, что так получилось с моей теорией... Рик бросает металлический шар в деревья. Laura let goed op. Laura pays close attention. Лаура внимательно следит за ним.

‘Kom op,' zegt Sophie als ze weglopen. 'Come on,' Sophie says as they walk away. سوفی در حالی که آنها دور می شوند می گوید: "بیا." Пойдем, - говорит Софи, когда они уходят. ‘Laten we nu met de politie praten. 'Let's talk to the police now. Давайте поговорим с полицией. Misschien moeten we de ziekenhuizen bellen of …' Maybe we should call the hospitals or ...' Может быть, нам стоит позвонить в больницы или...

Laura wacht tot Rik en Sophie vertrokken zijn. Laura waits for Rik and Sophie to leave. Лаура ждет, пока Рик и Софи уйдут. Ze wil het voorwerp aanraken. She wants to touch the object. او می خواهد شی را لمس کند. Maar ze wil haar vrienden en haar man geen pijn doen. But she doesn't want to hurt her friends or her husband. Als ze uit het niets verschijnt, zijn ze misschien heel bang! If she appears out of nowhere, they might be very scared! اگر او از ناکجاآباد ظاهر شود، ممکن است بسیار ترسیده باشند! Если она появится из ниоткуда, они могут очень испугаться!

Eindelijk zijn Rik en Sophie weg. Finally, Rik and Sophie are gone. Laura gaat naar de bomen. Laura goes to the trees. Ze pakt de metalen bal op en raakt hem aan. She picks up the metal ball and touches it. Eerst voelt ze niets. At first she feels nothing. او در ابتدا چیزی احساس نمی کند. Сначала она ничего не чувствует. Dan begint het vreemde object op te lichten. Then the strange object begins to light up. سپس جسم عجیب شروع به روشن شدن می کند. Laura begint te trillen. Laura begins to tremble. لورا شروع به لرزیدن می کند. Het object is opnieuw volledig verlicht. The property has been fully re-lit. جسم دوباره کاملاً روشن می شود. В доме полностью переоборудована подсветка. Eindelijk gebeurt er iets! Finally something is happening! بالاخره یه اتفاقی می افته! Наконец-то что-то происходит! denkt ze. she thinks.

Ineens houdt het trillen op. Suddenly the trembling stops. ناگهان لرزش متوقف می شود. Nagle drżenie ustało. Внезапно дрожь прекратилась. De metalen bal is nog steeds verlicht. The metal ball is still illuminated. توپ فلزی هنوز روشن است. Металлический шар по-прежнему освещен. ‘Is dat het? 'Is that it? Это все? Heeft het gewerkt?' Laura vraagt het zich af. Did it work? Laura wonders. Сработало ли это? интересуется Лаура. Ze krijgt snel antwoord. She gets a quick answer. Она получает быстрый ответ. ‘Laura! 'Laura! Laura!' hoort ze. ‘Ben jij dat?' Het zijn Sophie en Rik. "Is that you? It's Sophie and Rik. Ze kunnen haar zien! They can see her! Ze is zichtbaar! She is visible!

Laura's vrienden rennen naar haar toe. Laura's friends run to her. Ze heeft het licht nog steeds in haar hand. She still has the light in her hand. Она все еще держит фонарь в руке. Oh-oh, denkt ze. Oh-oh, she thinks. О-о, - думает она. Ze laat de bal snel los. She quickly releases the ball. Она быстро отпускает мяч. Hij gaat langzaam de bomen in. He moves slowly into the trees. Он медленно уходит за деревья. Al snel kan ze hem niet meer zien. Soon she cannot see him anymore. Wkrótce nie może go już zobaczyć. Вскоре она перестает его видеть.

‘Laura, waar ben je geweest?' roept Rik. "Laura, where have you been?" shouts Rik. Laura draait zich om. Laura turns around. لورا برمی گردد. Лаура оборачивается. Dan zegt Sophie: ‘En wat was dat licht? Then Sophie says, "And what was that light? Затем Софи спрашивает: "А что это был за свет? Het was zo intens! It was so intense! خیلی شدید بود! Это было так сильно! Daardoor hebben we je gevonden!' Because of that, we found you! اینطوری شما را پیدا کردیم! Благодаря этому мы нашли вас!

Laura weet niet wat ze moet zeggen. Laura doesn't know what to say. De waarheid vertellen zou alles zo moeilijk maken. Telling the truth would make everything so difficult. گفتن حقیقت همه چیز را بسیار سخت می کند. Если рассказать правду, все станет намного сложнее. Niemand zou haar geloven. No one would believe her. Een onzichtbare vrouw? An invisible woman? Невидимая женщина? Echt waar? Really? Правда? !

Plotseling hoort Laura een andere stem vanuit de menigte. Suddenly Laura hears another voice from the crowd. ناگهان لورا صدای دیگری از جمعیت می شنود. Het is Gerard! It's Gerard! Hij rent naar Laura toe. He runs toward Laura. Hij geeft haar een stevige knuffel en kust haar. He gives her a firm hug and kisses her. او را در آغوش می گیرد و می بوسد. Он крепко обнимает ее и целует. Dan kijkt hij haar in de ogen en zegt: ‘Waar was je? Then he looks her in the eye and says, "Where were you? سپس به چشمان او نگاه می کند و می گوید: کجا بودی؟ Ik was zo bezorgd!' I was so worried!

Laura is sprakeloos. Laura is speechless. Лаура потеряла дар речи. ‘Ik was in … in … ik …' 'I was in ... in ... I ...'

Meer stemmen vanuit de menigte roepen om haar. More voices from the crowd are calling for her. صداهای بیشتری از جمعیت او را صدا می کنند. Все больше голосов из толпы призывают ее. Het is haar manager en diverse anderen van het kantoor. It is her manager and several others from the office. مدیر او و چندین نفر دیگر از دفتر هستند. Это ее менеджер и еще несколько человек из офиса. Laura kan alle steun niet geloven. Laura can't believe all the support. لورا نمی تواند همه حمایت ها را باور کند. Лаура не может поверить в такую поддержку. Er zijn zoveel mensen om haar te helpen! There are so many people to help her! Здесь так много людей, которые могут ей помочь!

De mensen staan om Laura heen. People stand around Laura. Люди стоят вокруг Лауры. Ze beginnen allemaal tegelijk te praten. They all start talking at the same time. همه آنها همزمان شروع به صحبت می کنند. Все они начинают говорить одновременно. ‘We waren zo bezorgd!' herhaalt Gerard. "We were so worried!" repeated Gerard. "ما خیلی نگران بودیم!" جرارد تکرار می کند. Мы так волновались!" - повторяет Жерар.

Waar ben je geweest?' zegt Rik. Where have you been?" says Rik.

‘Je zal niet geloven wat er op kantoor is gebeurd!' zegt mevrouw Smit. "You won't believe what happened in the office!" says Mrs. Smit. "باور نخواهید کرد که در دفتر چه اتفاقی افتاده است!" خانم اسمیت می گوید. Вы не поверите, что произошло в офисе!" - говорит г-жа Смит.

Laura steekt haar arm omhoog. Laura raises her arm. لورا دستش را بالا می گیرد. Laura podnosi rękę. Лаура поднимает руку. ‘Wacht … wacht … geef me een even de tijd.' De groep wordt stil. 'Wait ... wait ... give me a moment.' The group becomes silent. "صبر کن... صبر کن... یک لحظه به من فرصت بده." گروه ساکت می شود. Подождите... подождите... дайте мне минутку". Группа затихает. Laura kijkt om zich heen. Laura looks around. لورا به اطراف نگاه می کند. ‘Mag ik jullie allereerst bedanken. 'May I thank you first of all. اول از همه، اجازه دهید از شما تشکر کنم. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас. Enorm bedankt voor al jullie hulp. Huge thanks for all your help. از همه کمک شما بسیار سپاسگزارم. Огромная благодарность за всю вашу помощь. Ik ben echt blij met al jullie steun.' Dan vervolgt ze: ‘Ik weet zeker dat jullie je afvragen waar ik was. I'm really happy for all your support. Then she continued, "I'm sure you guys are wondering where I was. من واقعا از حمایت شما خوشحالم.' سپس او ادامه می دهد: "مطمئنم که شما تعجب می کنید که من کجا بودم. Я очень рада вашей поддержке". Затем она продолжила: "Уверена, вам интересно, где я была. Nou, de waarheid is …' Laura pauzeert. Well, the truth is ..." Laura pauses. Ну, правда в том... - Лаура сделала паузу. Moet ze hen echt de waarheid vertellen? Should she really tell them the truth? آیا واقعاً باید حقیقت را به آنها بگوید؟ Стоит ли ей говорить им правду? Zouden ze haar geloven? Would they believe her? آیا آنها او را باور می کنند؟ Поверят ли они ей? Zouden ze denken dat ze gek was? Would they think she was crazy? آیا آنها فکر می کنند او دیوانه است؟ Не сочтут ли они ее сумасшедшей?

Laura begint opnieuw. Laura begins again. ‘De waarheid is … dat ik verdwaald was,' zegt ze dan. 'The truth is ... I was lost,' she says then. او می‌گوید: «حقیقت این است که... من گم شده بودم. Правда в том, что... я была потеряна", - говорит она. ‘Ik was aan het bellen,' vervolgt Laura. 'I was on the phone,' Laura continued. لورا ادامه می دهد: «من با تلفن صحبت می کردم. Я разговаривала по телефону, - продолжила Лаура. ‘Ik lette niet op waar ik naartoe ging. 'I wasn't paying attention to where I was going. من به جایی که می روم توجه نمی کردم. Я не обращал внимания на то, куда иду. Plotseling kon ik de weg niet terugvinden.' Ze glimlacht en zegt: ‘Nogmaals bedankt en welterusten.' Suddenly I couldn't find my way back. She smiles and says, "Thanks again and good night. ناگهان نتوانستم راه بازگشتم را پیدا کنم.' لبخند می زند و می گوید: باز هم ممنون و شب بخیر. Вдруг я не смогла найти дорогу назад". Она улыбается и говорит: "Еще раз спасибо и спокойной ночи".

Laura en Gerard lopen naar haar auto. Laura and Gerard walk to her car. لورا و جرارد به سمت ماشین او می روند. Ze wil naar huis. She wants to go home. Она хочет домой. Ze lopen langs Rik en Sophie. They walk past Rik and Sophie. Они проходят мимо Рика и Софи.

‘Maar hoe zit het met je auto?' roept Rik. "But what about your car?" shouts Rik. "اما ماشین شما چطور؟" ریک فریاد می زند. "А как же ваша машина?" - кричит Рик. ‘Hij stond er niet meer! 'He wasn't standing there anymore! دیگر آنجا نبود! Он больше не стоял там! Dat hebben we gezien!' We saw that! ما آن را دیدیم! Мы это видели!

‘En hoe zit het met dat licht?' vraagt Sophie. "And what about that light?" asks Sophie. "و در مورد آن نور چطور؟" سوفی می پرسد. А как же тот свет?" - спрашивает Софи. ‘Wat was dat?' En weet je, we hebben iets in de bomen gezien. "What was that? And you know, we saw something in the trees. 'آن چه بود؟' و می دانید، ما چیزی را در درختان دیدیم. "Что это было? И знаете, мы увидели что-то среди деревьев. Het was een metalen bal en …' It was a metal ball and ...'

Laura blijft lopen. Laura keeps walking. Лаура продолжает идти. Misschien moet ze later alles uitleggen, maar nu niet. She may have to explain everything later, but not now. ممکن است مجبور شود همه چیز را بعداً توضیح دهد، اما اکنون نه. Возможно, позже ей придется все объяснить, но не сейчас. Haar ervaring als een onzichtbare vrouw was geweldig! Her experience as an invisible woman was amazing! Ее опыт невидимой женщины был потрясающим! Ze weet nu dat ze aardige vrienden heeft, een goede manager en een geweldige man. She now knows she has nice friends, a good manager and a wonderful husband. Теперь она знает, что у нее есть хорошие друзья, хороший менеджер и замечательный муж. Ze heeft ook iets heel belangrijks geleerd; het is geweldig om een doodgewoon doorsnee leven te leiden! She also learned something very important; it's great to live a dead average life! او همچنین چیز بسیار مهمی را یاد گرفت. خیلی خوبه که یه زندگی معمولی داشته باشی! А еще она узнала нечто очень важное: здорово жить среднестатистической жизнью!

**Hoofdstuk 3 Overzicht** Глава 3 Обзор

**Samenvatting** Резюме

Laura keert terug naar het park. Laura returns to the park. Veel mensen zijn haar daar aan het zoeken. Many people are looking for her there. Многие ищут ее там. Rik en Sophie denken dat de vreemde bal iets met Laura heeft gedaan. Rik and Sophie think the odd ball has done something to Laura. Ze vinden de bal, maar veranderen van gedachten. They find the ball, but change their minds. Они находят мяч, но передумывают. Laura vindt de bal en raakt hem aan. Laura finds the ball and touches it. Ze wordt weer zichtbaar. She becomes visible again. Iedereen is blij haar te zien. Everyone is happy to see her. Maar ze hebben veel vragen. But they have many questions. Laura zal ze later beantwoorden. Laura will answer them later. Лаура ответит на них позже. Eerst wil ze weer van haar doorsnee leven genieten. First, she wants to enjoy her average life again.