×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, Het horloge - Hoofdstuk 2 – Het Caribisch gebied

Het horloge - Hoofdstuk 2 – Het Caribisch gebied

Hoofdstuk 2 – Het Caribisch gebied

Karel en Suzanne keken naar de vreemde man voor hen. Na een tijdje sprak Karel weer. ‘De 17e eeuw? Teruggaan? U bedoelt … dat u echt Jan Baert bent?' vroeg hij. De man zei niets. Hij probeerde het horloge te gebruiken.

Karel kwam wat dichterbij. De man zag eruit als een oude piraat. Hij droeg oude zwarte kleding. De kleding van een piraat uit het Caribisch gebied. Een piraat, zoals de personages in legendes en boeken. Zou het waar kunnen zijn? dacht Karel.

Ten slotte keek de man hem aan en antwoordde: ‘Ja, dat ben ik.' Nu begreep Karel het. Het horloge had echt vreemde krachten. ‘Dus de legende is waar!' zei hij.

‘Welke legende?' vroeg Jan.

‘De legende over uw horloge.'

Jan keek Karel en Suzanne aan.

‘Hoe weet u van mijn horloge?' zei hij.

Suzanne antwoordde: ‘Het staat als een legende in ons boek.'

‘In een boek, zegt u?' zei Jan met een glimlach.

‘Ha! Dus ik ben beroemd! Prima.'

‘Nee … nee, niet u. Alleen uw horloge.'

Jan liep over het strand. Hij dacht na. Hij keek naar zijn horloge en zei: ‘Het horloge is van mij. Maar ik heb ‘t niet gekocht. Ik heb het gevonden. Ik heb het van een andere piraat afgepakt.'

‘Een andere piraat?' zei Karel.

‘Ja, … een dode piraat!' Jan lachte. Toen werd hij serieus. ‘Ik weet niet wie het was. Niemand weet het. Maar ik heb dit!' Hij begon weer met het horloge te spelen.

Karel keek Jan aan. Hij probeerde het horloge te gebruiken. Maar het werkte niet.

Toen begreep Karel ineens iets. Jan Baert had het horloge alleen maar gevonden. Hij wist niet hoe het werkte. Jan wist ook niet waarom het horloge zulke vreemde krachten had.

Karel keek de piraat aan en zei: ‘Jan, weet je hoe het horloge werkt?'

‘Natuurlijk weet ik dat,' schreeuwde Jan. Daarna keek hij Karel weer aan.

‘Goed dan,' zei hij. ‘Ik weet niet hoe het werkt. Ik denk dat verschillende factoren een rol spelen. Soms houd ik het in mijn hand en dan ga ik vooruit in de tijd. Zoals hier is gebeurd. En dan, precies zeven uur later, houd ik het weer in mijn hand. En keer ik terug naar mijn tijd. Ik weet niet welke factoren een rol spelen om het te starten of stoppen.' Jan pauzeerde even.

‘Maar waarom doet u het dan?'

‘Ik wil graag zien hoe alles is veranderd. Er zijn geen piraten meer. Overal staan alleen maar hoge gebouwen. En wisten jullie dat er nu vliegmachines zijn? Ongelooflijk!' Karel en Suzanne lachten. Het was allemaal een beetje gek. Jan wist niet veel over de wereld van nu.

Jan keek nogmaals naar het horloge. Toen schreeuwde hij: ‘Laat me nu alleen! Het is bijna tijd. Zes uur en 58 minuten. Binnenkort kan ik terugkeren naar mijn tijd en plaats. Ik mag niet te laat komen!'

Karel en Suzanne keken elkaar aan. ‘Wat vind jij ervan, Suzanne?' vroeg Karel zachtjes.

‘Wat bedoel je?'

‘Wil je mee naar het 17e-eeuwse Caribisch gebied?'

Suzanne dacht na.

‘Kom mee! Het is vast leuk!' zei Karel.

‘Rustig, rustig, wacht even!' Suzanne dacht nog even na. Ten slotte zei ze: ‘Oké, laten we gaan!'

Karel en Suzanne liepen naar Jan Baert toe en zeiden: ‘We willen met u meegaan.'

‘Nee,' zei Jan.

‘Wat bedoelt u met “Nee”?' vroeg Karel.

‘Ik bedoel … nee,' zei Jan. Hij keek Karel alleen maar aan.

‘Maar wij willen ook zien hoe alles is veranderd. Wij kennen de moderne wereld. We willen zien hoe alles was. Net als u wilt zien hoe alles is.'

Plotseling kreeg Jan een vreemde blik in zijn ogen. Het leek alsof hij een nieuw idee had. ‘Oh wacht. Jullie kennen de moderne wereld…' Hij stopte. ‘Oké. Jullie gaan met me mee. Misschien heb ik een taak voor jullie. Oké?'

‘Oké!' antwoordde Karel. ‘Dus, moeten we allemaal gewoon het horloge aanraken?'

‘Ja. Leg gewoon je handen op het horloge. Maak je klaar! Schiet op!'

Suzanne, Karel en Jan, allemaal raakten ze het horloge aan. Plotseling werden ze naar het Caribisch gebied in de 17e eeuw getransporteerd. De nacht werd dag en ze zaten in een piratenkamp. Het proces was verbazingwekkend simpel.

Karel en Suzanne lieten het horloge los. Een aantal piraten keek hen aan. Eén van de mannen was heel fit en had een donkere huid en lang haar. Hij ging naar Jan Baert toe. ‘Goedemorgen, kapitein! Eindelijk bent u weer terug!' En toen keek hij naar Karel en Suzanne en voegde eraan toe, ‘En u hebt gasten meegebracht?'

Jan glimlachte. ‘Ja, Frank. Inderdaad,' antwoordde hij. Toen keerde hij zich om naar de andere piraten. ‘Luister!' schreeuwde hij.

‘De mensen hier zijn …' Jan Baert wachtte even. Hij keek zijn gasten aan en zei: ‘Eh … hoe heten jullie eigenlijk?'

‘Karel en Suzanne,' antwoordden zij.

‘Juist ja! Mannen! Dit zijn Karel en Suzanne!'

De piraten hadden weinig belangstelling. Er gebeurden door dat horloge vaak gekke dingen. ‘Ja, Karel en Suzanne …' ging Jan door met een vreemde glimlach. ‘En ze gaan ons helpen. Ze gaan ons helpen vandaag te winnen.' Nu hadden de mannen wel interesse. De piraten schreeuwden heel blij.

‘Winnen?' zei Karel, ‘Wat winnen?'

Jan draaide zich naar Karel en Suzanne. Daarna draaide hij zich weer om naar zijn mannen. ‘Jullie gaan ons helpen het gevecht te winnen, Karel en … eh … Suzanne.'

‘Gevecht?' riep Suzanne. ‘Welk gevecht?'

‘Het gevecht tegen de Nederlandse schepen.'

‘Wat? Daar had u niets over gezegd!' zei ze.

Jan Baert negeerde hen gewoon. ‘Ga weer aan het werk!' riep hij tegen zijn mannen. Daarna gingen hij en de piraat, Frank genaamd, naar zijn tent.

Karel en Suzanne bleven alleen achter. Ze keken naar de zee. Er waren overal piratenschepen. Een ogenblik later keerde Frank terug. ‘Het spijt me,' zei hij.

‘Wat? Waarom spijt het je?' vroeg Suzanne.

‘Omdat Jan gek is.'

Suzanne en Karel keken elkaar aan. ‘Gek?' vroeg Karel.

‘Gek,' Frank stopte en keek ze aan. ‘Helemaal.'

‘Oh, is dat zo,' antwoordde Karel. ‘En waarom zeg je dat?'

‘Omdat … hij denkt dat hij jullie kan gebruiken.'

‘Ons gebruiken?'

‘Jullie gebruiken. Om de Nederlandse schepen tegen te houden. De Nederlanders weten van het horloge. Ze hebben er alles voor over om het van ons af te kunnen pakken. Ze vallen ons elke nacht aan. Jan moet ze tegenhouden. Hij zegt dat jullie kunnen helpen.'

Ver weg kon je een gevecht horen. De eerste schepen werden aangevallen. De Nederlanders kwamen eraan! ‘Hoe wil Baert dat wij helpen?' vroeg Karel.

‘Hij zegt dat jullie weten wat er gaat gebeuren. Jullie leven in de toekomst …'

‘Nee, nee, nee. We weten niet wat er gaat gebeuren. We weten niets van dit gevecht af. We weten alleen iets over het horloge! En zelfs dat is maar een legende!'

Frank keek naar beneden. ‘Jan zal teleurgesteld zijn. Hij zal alles doen om dat horloge te behouden. Als jullie hem niet kunnen helpen, heeft hij jullie niet meer nodig.' Hij keek hen ernstig aan. ‘Het zou wel eens slecht af kunnen lopen.'

Suzanne en Karel keken elkaar bang aan. ‘Eh . . Wat kunnen we doen?' vroeg Suzanne.

‘Jullie moeten het horloge stelen,' legde Frank uit. ‘Als de kapitein het horloge niet heeft, komt er geen gevecht!'

‘Eh … oké. Wanneer?'

‘Vanmiddag vindt er een belangrijk gevecht plaats. Kapitein Baert gaat veel schepen inzetten voor het gevecht. Jullie moeten het horloge van hem afpakken. En dan teruggaan naar jullie tijd en nooit meer terugkomen.'

Frank ging terug naar de tent van Jan. Karel en Suzanne zaten op het strand.

‘Hoe doen we dat? Ik ben maar een horlogemaker. Jij bent een beveiligingsbeambte,' zei Karel. ‘Hoe kunnen we van een piraat stelen?'

‘Wij moeten een manier bedenken,' antwoordde Suzanne. ‘Wacht even! Ik heb een idee.'

Hoofdstuk 2 Overzicht

Samenvatting

De man op het strand is de piraat Jan Baert. Hij gebruikt het speciale horloge voor tijdreizen. Hij komt zojuist uit de 17e eeuw. Karel en Suzanne gaan met Jan terug naar de 17e eeuw. Als ze aankomen, besluit Jan dat ze hem kunnen helpen. Ze moeten een gevecht winnen. Een andere piraat wil dat Karel en Suzanne het horloge van Jan stelen. Dan hoeft hij er niet langer om te vechten.


Het horloge - Hoofdstuk 2 – Het Caribisch gebied Die Uhr - Kapitel 2 - Die Karibik The Watch - Chapter 2 - The Caribbean O relógio - Capítulo 2 - As Caraíbas Часы - Глава 2 - Карибы

**Hoofdstuk 2 – Het Caribisch gebied** Chapter 2 - The Caribbean

Karel en Suzanne keken naar de vreemde man voor hen. Charles and Suzanne looked at the strange man in front of them. Na een tijdje sprak Karel weer. After a while, Charles spoke again. بعد از مدتی کارل دوباره صحبت کرد. ‘De 17e eeuw? 'The 17th century? Teruggaan? Going back? برگشتن؟ U bedoelt … dat u echt Jan Baert bent?' vroeg hij. You mean ... you're really Jan Baert?" he asked. De man zei niets. The man said nothing. Hij probeerde het horloge te gebruiken. He tried to use the watch.

Karel kwam wat dichterbij. Charles came a little closer. De man zag eruit als een oude piraat. The man looked like an old pirate. Hij droeg oude zwarte kleding. He was wearing old black clothing. De kleding van een piraat uit het Caribisch gebied. The clothing of a pirate from the Caribbean. Een piraat, zoals de personages in legendes en boeken. A pirate, like the characters in legends and books. یک دزد دریایی، مانند شخصیت های افسانه ها و کتاب ها. Zou het waar kunnen zijn? Could it be true? dacht Karel. Karel thought.

Ten slotte keek de man hem aan en antwoordde: ‘Ja, dat ben ik.' Nu begreep Karel het. Finally, the man looked at him and replied, "Yes, I am. Now Charles understood. Het horloge had echt vreemde krachten. The watch had really strange powers. این ساعت قدرت های واقعا عجیبی داشت. ‘Dus de legende is waar!' zei hij. "So the legend is true!" he said. "پس افسانه درست است!" او گفت.

‘Welke legende?' vroeg Jan. "What legend?" asked Jan.

‘De legende over uw horloge.' 'The legend about your watch.'

Jan keek Karel en Suzanne aan. Jan looked at Charles and Suzanne.

‘Hoe weet u van mijn horloge?' zei hij. "How do you know about my watch?" he said. "از کجا از ساعت من خبر داری؟" او گفت.

Suzanne antwoordde: ‘Het staat als een legende in ons boek.' Suzanne replied, "It's in our book as a legend.

‘In een boek, zegt u?' zei Jan met een glimlach. "In a book, you say?" said Jan with a smile.

‘Ha! 'Ha! Dus ik ben beroemd! So I'm famous! Prima.'

‘Nee … nee, niet u. Alleen uw horloge.' 'No ... no, not you. Just your watch.'

Jan liep over het strand. Jan walked along the beach. Hij dacht na. He pondered. Hij keek naar zijn horloge en zei: ‘Het horloge is van mij. He looked at his watch and said, "The watch is mine. Maar ik heb ‘t niet gekocht. But I didn't buy it. ولی من نخریدم Ik heb het gevonden. I found it. Ik heb het van een andere piraat afgepakt.' I took it from another pirate. من آن را از دزد دریایی دیگری گرفتم.»

‘Een andere piraat?' zei Karel. "Another pirate?" said Charles.

‘Ja, … een dode piraat!' Jan lachte. 'Yes, ... a dead pirate!' Jan laughed. "بله، ... یک دزد دریایی مرده!" جان خندید. Toen werd hij serieus. Then he got serious. ‘Ik weet niet wie het was. 'I don't know who it was. من نمی دانم کی بود. Niemand weet het. No one knows. Maar ik heb dit!' Hij begon weer met het horloge te spelen. But I got this! He began playing with the watch again. اما من این را گرفتم! او دوباره شروع به بازی با ساعت کرد.

Karel keek Jan aan. Charles looked at Jan. Hij probeerde het horloge te gebruiken. He tried to use the watch. Maar het werkte niet. But it didn't work.

Toen begreep Karel ineens iets. Then Karel suddenly understood something. سپس کارل ناگهان چیزی فهمید. Jan Baert had het horloge alleen maar gevonden. Jan Baert had only found the watch. Hij wist niet hoe het werkte. He didn't know how it worked. Jan wist ook niet waarom het horloge zulke vreemde krachten had. Jan also did not know why the watch had such strange powers. جان هم نمیدونست چرا این ساعت قدرت عجیبی داره.

Karel keek de piraat aan en zei: ‘Jan, weet je hoe het horloge werkt?' Charles looked at the pirate and said, "Jan, do you know how the watch works?

‘Natuurlijk weet ik dat,' schreeuwde Jan. "Of course I know," Jan shouted. Daarna keek hij Karel weer aan. Then he looked at Karel again. سپس دوباره به کارل نگاه کرد.

‘Goed dan,' zei hij. 'All right then,' he said. گفت: باشه پس. ‘Ik weet niet hoe het werkt. 'I don't know how it works. Ik denk dat verschillende factoren een rol spelen. I think several factors come into play. به نظر من عوامل متعددی در این امر نقش دارند. Soms houd ik het in mijn hand en dan ga ik vooruit in de tijd. Sometimes I hold it in my hand and then I move forward in time. گاهی آن را در دست می گیرم و بعد به موقع جلو می روم. Zoals hier is gebeurd. As happened here. همانطور که اینجا اتفاق افتاد. En dan, precies zeven uur later, houd ik het weer in mijn hand. And then, exactly seven hours later, I hold it in my hand again. و بعد دقیقاً هفت ساعت بعد دوباره آن را در دستم می گیرم. En keer ik terug naar mijn tijd. And return to my time. و به زمانم برمیگردم. Ik weet niet welke factoren een rol spelen om het te starten of stoppen.' Jan pauzeerde even. I don't know what factors come into play to start or stop it. Jan paused for a moment.

‘Maar waarom doet u het dan?' 'But then why are you doing it?' "اما چرا این کار را می کنی؟"

‘Ik wil graag zien hoe alles is veranderd. 'I would like to see how everything has changed. من می خواهم ببینم همه چیز چگونه تغییر کرده است. Er zijn geen piraten meer. There are no more pirates. دیگر دزد دریایی وجود ندارد. Overal staan alleen maar hoge gebouwen. There are only tall buildings everywhere. همه جا فقط ساختمان های بلند وجود دارد. En wisten jullie dat er nu vliegmachines zijn? And did you know that there are flying machines now? و آیا می دانستید که اکنون ماشین های پرنده وجود دارد؟ Ongelooflijk!' Karel en Suzanne lachten. Unbelievable! Charles and Suzanne laughed. Het was allemaal een beetje gek. It was all a little crazy. Jan wist niet veel over de wereld van nu. Jan didn't know much about the world today. جان چیز زیادی از جهان امروز نمی دانست.

Jan keek nogmaals naar het horloge. Jan looked again at the watch. جان دوباره به ساعت نگاه کرد. Toen schreeuwde hij: ‘Laat me nu alleen! Then he shouted, "Now leave me alone! سپس فریاد زد: «حالا مرا رها کن! Het is bijna tijd. It's almost time. Zes uur en 58 minuten. Six hours and 58 minutes. شش ساعت و 58 دقیقه Binnenkort kan ik terugkeren naar mijn tijd en plaats. Soon I can return to my time and place. Ik mag niet te laat komen!' I can't be late! من نمی توانم دیر کنم!

Karel en Suzanne keken elkaar aan. Charles and Suzanne looked at each other. ‘Wat vind jij ervan, Suzanne?' vroeg Karel zachtjes. "What do you think, Suzanne?" asked Karel softly.

‘Wat bedoel je?' "What do you mean?

‘Wil je mee naar het 17e-eeuwse Caribisch gebied?' 'Do you want to come with me to the 17th-century Caribbean?' آیا دوست دارید به قرن هفدهم دریای کارائیب بروید؟

Suzanne dacht na. Suzanne pondered. سوزان فکر کرد.

‘Kom mee! 'Come with me! 'با من بیا! Het is vast leuk!' zei Karel. It must be fun!" said Karel. مطمئناً سرگرم کننده است! کارل گفت.

‘Rustig, rustig, wacht even!' Suzanne dacht nog even na. 'Quiet, quiet, wait a minute! Suzanne thought for a moment more. Ten slotte zei ze: ‘Oké, laten we gaan!' Finally, she said, "Okay, let's go! بالاخره گفت: باشه بریم!

Karel en Suzanne liepen naar Jan Baert toe en zeiden: ‘We willen met u meegaan.' Karel and Suzanne walked up to Jan Baert and said, "We want to go with you. کارل و سوزان به سمت یان بارت رفتند و گفتند: "می خواهیم با تو برویم."

‘Nee,' zei Jan. 'No,' Jan said.

‘Wat bedoelt u met “Nee”?' vroeg Karel. 'منظورتان از گفتن نه چه است"؟' کارل پرسید.

‘Ik bedoel … nee,' zei Jan. 'I mean ... no,' Jan said. Hij keek Karel alleen maar aan. He just looked at Karel. او فقط به کارل نگاه کرد.

‘Maar wij willen ook zien hoe alles is veranderd. 'But we also want to see how everything has changed. اما ما همچنین می خواهیم ببینیم که چگونه همه چیز تغییر کرده است. Wij kennen de moderne wereld. We know the modern world. We willen zien hoe alles was. We want to see how everything was. می خواهیم ببینیم همه چیز چطور بود. Net als u wilt zien hoe alles is.' Just when you want to see how everything is. درست زمانی که می خواهید ببینید همه چیز چگونه است.

Plotseling kreeg Jan een vreemde blik in zijn ogen. Suddenly Jan got a strange look in his eyes. ناگهان جان نگاه عجیبی در چشمانش پیدا کرد. Het leek alsof hij een nieuw idee had. He seemed to have a new idea. انگار فکر جدیدی داشت. ‘Oh wacht. 'Oh wait. Jullie kennen de moderne wereld…' Hij stopte. You know the modern world..." he paused. شما دنیای مدرن را می شناسید...» او ایستاد. ‘Oké. 'Okay. Jullie gaan met me mee. You are going with me. Misschien heb ik een taak voor jullie. Maybe I have a task for you. شاید من برای شما وظیفه ای داشته باشم. Oké?'

‘Oké!' antwoordde Karel. ‘Dus, moeten we allemaal gewoon het horloge aanraken?' 'So, should we all just touch the watch?' "پس، آیا همه ما فقط باید ساعت را لمس کنیم؟"

‘Ja. 'Yes. Leg gewoon je handen op het horloge. Just put your hands on the watch. فقط دست هایت را روی ساعت بگذار Maak je klaar! Get ready! Schiet op!' Hurry up! عجله کن!'

Suzanne, Karel en Jan, allemaal raakten ze het horloge aan. Suzanne, Charles and Jan, all touched the watch. سوزان، کارل و جان، همه آنها ساعت را لمس کردند. Plotseling werden ze naar het Caribisch gebied in de 17e eeuw getransporteerd. Suddenly, they were transported to the Caribbean in the 17th century. ناگهان آنها در قرن هفدهم به دریای کارائیب منتقل شدند. De nacht werd dag en ze zaten in een piratenkamp. Night became day and they were in a pirate camp. شب به روز تبدیل شد و آنها در اردوگاه دزدان دریایی بودند. Het proces was verbazingwekkend simpel. فرآیند به طرز شگفت آوری ساده بود.

Karel en Suzanne lieten het horloge los. Charles and Suzanne let go of the watch. کارل و سوزان ساعت را رها کردند. Een aantal piraten keek hen aan. A number of pirates looked at them. تعدادی از دزدان دریایی به آنها نگاه کردند. Eén van de mannen was heel fit en had een donkere huid en lang haar. One of the men was very fit and had dark skin and long hair. یکی از مردها خیلی خوش اندام بود و پوست تیره و موهای بلند داشت. Hij ging naar Jan Baert toe. He went to Jan Baert. ‘Goedemorgen, kapitein! 'Good morning, captain! Eindelijk bent u weer terug!' En toen keek hij naar Karel en Suzanne en voegde eraan toe, ‘En u hebt gasten meegebracht?' Finally you are back! And then he looked at Charles and Suzanne and added, "And you brought guests? بالاخره برگشتی! و سپس به کارل و سوزان نگاه کرد و افزود: "و شما مهمان آوردید؟"

Jan glimlachte. Jan smiled. ‘Ja, Frank. Inderdaad,' antwoordde hij. در واقع، او پاسخ داد. Toen keerde hij zich om naar de andere piraten. Then he turned to the other pirates. سپس به سراغ دزدان دریایی دیگر رفت. ‘Luister!' schreeuwde hij. "Listen!" he shouted.

‘De mensen hier zijn …' Jan Baert wachtte even. 'The people here are ...' Jan Baert waited a moment. Hij keek zijn gasten aan en zei: ‘Eh … hoe heten jullie eigenlijk?' He looked at his guests and said, "Um ... what are your names anyway?

‘Karel en Suzanne,' antwoordden zij.

‘Juist ja! 'Right yes! "درسته، بله! Mannen! Men! Dit zijn Karel en Suzanne!'

De piraten hadden weinig belangstelling. The pirates had little interest. دزدان دریایی علاقه کمی نشان دادند. Er gebeurden door dat horloge vaak gekke dingen. Crazy things often happened because of that watch. اغلب به خاطر آن ساعت اتفاقات عجیبی می افتاد. ‘Ja, Karel en Suzanne …' ging Jan door met een vreemde glimlach. 'Yes, Charles and Suzanne ...' Jan continued with a strange smile. ‘En ze gaan ons helpen. 'And they are going to help us. Ze gaan ons helpen vandaag te winnen.' Nu hadden de mannen wel interesse. They are going to help us win today.' Now the men were interested. آنها به ما کمک خواهند کرد تا امروز برنده شویم." حالا مردها علاقه داشتند. De piraten schreeuwden heel blij. The pirates shouted very happily.

‘Winnen?' zei Karel, ‘Wat winnen?' "Winning?" said Karel, "Winning what?

Jan draaide zich naar Karel en Suzanne. Jan turned to Charles and Suzanne. Daarna draaide hij zich weer om naar zijn mannen. Then he turned back to his men. ‘Jullie gaan ons helpen het gevecht te winnen, Karel en … eh … Suzanne.' 'You are going to help us win the fight, Karel and ... er ... Suzanne.'

‘Gevecht?' riep Suzanne. "Fight?" cried Suzanne. ‘Welk gevecht?' "What fight?

‘Het gevecht tegen de Nederlandse schepen.' 'The fight against the Dutch ships.'

‘Wat? 'What? Daar had u niets over gezegd!' zei ze. You hadn't said anything about that!" she said. تو در این مورد چیزی نگفتی! او گفت.

Jan Baert negeerde hen gewoon. Jan Baert simply ignored them. یان بارت به سادگی آنها را نادیده گرفت. ‘Ga weer aan het werk!' riep hij tegen zijn mannen. "Get back to work!" he shouted to his men. Daarna gingen hij en de piraat, Frank genaamd, naar zijn tent. Then he and the pirate named Frank went to his tent.

Karel en Suzanne bleven alleen achter. Charles and Suzanne were left alone. Ze keken naar de zee. They looked at the sea. به دریا نگاه کردند. Er waren overal piratenschepen. There were pirate ships everywhere. همه جا کشتی های دزدان دریایی بود. Een ogenblik later keerde Frank terug. A moment later, Frank returned. لحظه ای بعد فرانک برگشت. ‘Het spijt me,' zei hij. 'I'm sorry,' he said.

‘Wat? 'What? Waarom spijt het je?' vroeg Suzanne. Why are you sorry?" asked Suzanne.

‘Omdat Jan gek is.' "Because Jan is crazy. چون جان دیوانه است.

Suzanne en Karel keken elkaar aan. Suzanne and Karel looked at each other. ‘Gek?' vroeg Karel. "Crazy?" asked Karel.

‘Gek,' Frank stopte en keek ze aan. 'Crazy,' Frank stopped and looked at them. ‘Helemaal.' "Totally. 'کاملا.'

‘Oh, is dat zo,' antwoordde Karel. 'Oh, is that so,' Karel replied. کارل پاسخ داد: "اوه، آیا اینطور است." ‘En waarom zeg je dat?' "And why do you say that?

‘Omdat … hij denkt dat hij jullie kan gebruiken.' 'Because ... he thinks he can use you.' "چون ... او فکر می کند می تواند از شما استفاده کند."

‘Ons gebruiken?' "Using us?

‘Jullie gebruiken. 'You use. Om de Nederlandse schepen tegen te houden. To stop the Dutch ships. برای توقف کشتی های هلندی. De Nederlanders weten van het horloge. The Dutch know about the watch. Ze hebben er alles voor over om het van ons af te kunnen pakken. They will do anything to be able to take it away from us. هر کاری می کنند تا آن را از ما بگیرند. Ze vallen ons elke nacht aan. They attack us every night. هر شب به ما حمله می کنند. Jan moet ze tegenhouden. Jan has to stop them. جان باید جلوی آنها را بگیرد. Hij zegt dat jullie kunnen helpen.' He says you guys can help. او می گوید شما می توانید کمک کنید.

Ver weg kon je een gevecht horen. Far away you could hear a fight. می شد صدای دعوا را از دور شنید. De eerste schepen werden aangevallen. The first ships were attacked. اولین کشتی ها مورد حمله قرار گرفتند. De Nederlanders kwamen eraan! The Dutch were coming! هلندی ها می آمدند! ‘Hoe wil Baert dat wij helpen?' vroeg Karel. "How does Baert want us to help?" asked Karel.

‘Hij zegt dat jullie weten wat er gaat gebeuren. 'He says you know what's going to happen. او می گوید شما می دانید چه اتفاقی قرار است بیفتد. Jullie leven in de toekomst …' You are living in the future ...'

‘Nee, nee, nee. 'No, no, no. We weten niet wat er gaat gebeuren. We don't know what will happen. We weten niets van dit gevecht af. We know nothing about this fight. ما از این دعوا چیزی نمی دانیم. We weten alleen iets over het horloge! We only know something about the watch! En zelfs dat is maar een legende!' And even that is just a legend! و حتی این فقط یک افسانه است!

Frank keek naar beneden. Frank looked down. ‘Jan zal teleurgesteld zijn. 'Jan will be disappointed. جان ناامید خواهد شد. Hij zal alles doen om dat horloge te behouden. He will do anything to keep that watch. او برای حفظ آن ساعت هر کاری می کند. Als jullie hem niet kunnen helpen, heeft hij jullie niet meer nodig.' Hij keek hen ernstig aan. If you can't help him, he won't need you anymore. He looked at them seriously. اگر نمی توانید به او کمک کنید، او دیگر به شما نیاز نخواهد داشت. با جدیت به آنها نگاه کرد. ‘Het zou wel eens slecht af kunnen lopen.' 'It might end badly.' ممکن است پایان بدی داشته باشد.

Suzanne en Karel keken elkaar bang aan. Suzanne and Karel looked at each other with fear. ‘Eh . . Wat kunnen we doen?' vroeg Suzanne. What can we do?" asked Suzanne.

‘Jullie moeten het horloge stelen,' legde Frank uit. 'You have to steal the watch,' Frank explained. فرانک توضیح داد: "شما باید ساعت را بدزدید." ‘Als de kapitein het horloge niet heeft, komt er geen gevecht!' 'If the captain doesn't have the watch, there won't be a fight!' "اگر کاپیتان ساعت را نداشته باشد، دعوا نمی شود!"

‘Eh … oké. 'Um ... okay. Wanneer?' When?

‘Vanmiddag vindt er een belangrijk gevecht plaats. 'This afternoon an important fight will take place. امروز بعدازظهر یک نبرد مهم در جریان است. Kapitein Baert gaat veel schepen inzetten voor het gevecht. Captain Baert will commit many ships to the fight. کاپیتان بارت کشتی های زیادی را برای نبرد مستقر خواهد کرد. Jullie moeten het horloge van hem afpakken. You must take the watch from him. باید ساعت را از او بگیرید. En dan teruggaan naar jullie tijd en nooit meer terugkomen.' And then go back to your time and never come back. و سپس به زمان خود برگرد و هرگز برنگرد.»

Frank ging terug naar de tent van Jan. Frank went back to Jan's tent. فرانک به چادر جان برگشت. Karel en Suzanne zaten op het strand. Charles and Suzanne were sitting on the beach.

‘Hoe doen we dat? 'How do we do that? Ik ben maar een horlogemaker. I'm just a watchmaker. من فقط یک ساعت ساز هستم. Jij bent een beveiligingsbeambte,' zei Karel. You're a security guard," Karel said. کارل گفت تو یک نگهبان امنیتی هستی. ‘Hoe kunnen we van een piraat stelen?' "How can we steal from a pirate?

‘Wij moeten een manier bedenken,' antwoordde Suzanne. 'We have to think of a way,' Suzanne replied. ‘Wacht even! 'Wait a minute! Ik heb een idee.' I have an idea.

**Hoofdstuk 2 Overzicht** Chapter 2 Overview

**Samenvatting**

De man op het strand is de piraat Jan Baert. The man on the beach is the pirate Jan Baert. Hij gebruikt het speciale horloge voor tijdreizen. He uses the special watch for time travel. او از ساعت مخصوص برای سفر در زمان استفاده می کند. Hij komt zojuist uit de 17e eeuw. He just came from the 17th century. Karel en Suzanne gaan met Jan terug naar de 17e eeuw. Charles and Suzanne take Jan back to the 17th century. Als ze aankomen, besluit Jan dat ze hem kunnen helpen. When they arrive, Jan decides they can help him. وقتی آنها می رسند، جان تصمیم می گیرد که می توانند به او کمک کنند. Ze moeten een gevecht winnen. They need to win a fight. Een andere piraat wil dat Karel en Suzanne het horloge van Jan stelen. Another pirate wants Charles and Suzanne to steal Jan's watch. Dan hoeft hij er niet langer om te vechten. Then he no longer has to fight over it.