×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, De ridder - Hoofdstuk 3 – Het geheim

De ridder - Hoofdstuk 3 – Het geheim

Hoofdstuk 3 – Het geheim

Lars, Alfred en de bewakers liepen naar het kasteel van Arthuren.

‘Hoe komen we in het kasteel?' vroeg Alfred.

‘Door de voordeur,' zei Lars en hij lachte heel hard. Toen keek hij Alfred vreemd aan. Alfred bleef stil. Er klopt iets niet, dacht Alfred.

De groep liep door het platteland. Er waren diverse bomen en velden. Ze zagen veel gras. Onderweg kwamen ze veel boeren tegen. De boeren woonden buiten de kasteelmuren. Ze verbouwden voedsel voor het koninkrijk.

Eén van de boeren zag de groep. Ze waren vlakbij zijn veld. Hij stopte met werken en sprak hen aan. ‘Goedemiddag, meneer!' zei de boer tegen Lars.

‘Goedemiddag,' riep Lars terug.

‘Waar gaat u naartoe?'

‘Ik ga naar het kasteel. We moeten naar de koning.'

De vrouw van de boer kwam naar hen toe. ‘Wie zijn deze mannen?' fluisterde ze tegen haar man. Haar man antwoordde niet. Al gauw vroeg de boer: ‘Wie zijn jullie? Ik zie dat jullie paarden een flinke lading dragen.'

‘Koning Andur heeft ons gestuurd. Hij heeft ons een belangrijke opdracht gegeven.'

De boer werd stil. Toen sprak hij, ‘ik hoop dat er niets ernstigs is gebeurd?' Hij keek Lars bezorgd aan.

‘Nee, maakt u zich geen zorgen,' antwoordde Lars met een glimlach. ‘Alles is in orde.'

‘Nou. Goede reis dan maar,' zei de boer. Hij ging verder met zijn werk.

De groep liep verder door de velden. Alfred draaide zich om naar de ridder: ‘Het leek alsof ze bang waren,' zei hij.

‘Dat waren ze.'

‘Maar waarom?'

‘Omdat er een geheim is. Alleen de mensen in dit koninkrijk weten het. En ze willen het goed bewaren.'

‘En wat is het? Is het iets gevaarlijks?'

Lars antwoordde niet.

Al gauw kwamen de mannen bij een grote stenen brug. Het was in de buurt van het kasteel. Alweer leek hij op de brug bij het kasteel van koning Andur. Er waren twee bewakers op de brug. Een van hen kwam naar hen toe. Hij keek naar Alfred: ‘Zijn jullie de mannen van koning Andur?'

‘Ja. En ik vertegenwoordig de koning,' antwoordde Alfred. Toen wees hij op Lars. ‘Deze ridder heeft ons tijdens de reis beschermd. De andere twee bewakers horen ook bij ons.' De bewaker keek naar het rijtuig. Toen vroeg hij: ‘Is dat het goud?'

‘Ja,' antwoordde Lars. ‘Dat is het goud.'

‘Oké,' zei de bewaker. ‘U mag erdoor.'

Alfred keek Lars verbaasd aan. ‘Lars lijkt het koninkrijk van Arthuren heel goed te kennen,' dacht Alfred.

De bewaker gaf een teken om de deur te openen. Er stond nog een bewaker bij de deur toen ze erdoor gingen. Ze liepen het marktplein van het kasteel op. Er waren veel mensen. Veel van hen waren markthandelaren. Anderen waren boeren.

De groep liep over het plein. Plotseling keek Alfred verbaasd. ‘Ik ken deze plek,' zei hij.

‘Het lijkt op het marktplein in het kasteel van koning Andur,' zei Lars.

‘Ja, het is bijna identiek!'

‘Heel lang geleden waren de twee koninkrijken samen,' legde Lars uit. ‘Daarom lijken ze zo op elkaar. Maar dat was vóór het grote gevecht. Nu hebben ze geen sociaal contact. De mensen van de twee koninkrijken houden helemaal niet van elkaar.'

De paarden en het rijtuig naderden de deuren van het kasteel. Het kasteel zelf leek ook erg op dat van koning Andur. De bouw was zelfs precies dezelfde.

De andere twee bewakers gingen het goud halen. Lars en Alfred gingen naar koning Arthuren. Ze gingen de kamers van de koning binnen. Koning Arthuren riep: ‘Welkom in mijn koninkrijk!'

‘Goedemiddag, Majesteit,' antwoordde Lars.

‘Lars, jij bent het echt! Ik ben zo blij je weer te zien.'

Ik ben ook blij u weer te zien, Majesteit.'

Alfred begreep het helemaal niet. Hoe kenden Lars en de koning elkaar?

‘Heb je het goud gebracht, Lars?'

‘Ja, het is nu van u.'

‘Prima. We kunnen aan ons plan beginnen.'

Alfred keek verbaasd. Wat is dat voor een plan? dacht hij.

Lars nam de krachtdranken. Hij had ze meegenomen uit het koninkrijk van koning Andur. Hij gaf ze aan koning Arthuren. Arthuren mat zorgvuldig hoeveel drank er was.

‘Wat gebeurt hier?' vroeg Alfred.

Lars en Arthuren keken elkaar aan. Toen sprak Lars. ‘Ik moet je iets vertellen, Alfred,' begon hij.

Hij deed een paar stappen terug. Hij was bang. Hoe kenden Lars en de koning elkaar? Waarom heeft Lars die krachtdranken gekocht? Koning Arthuren had toverwater. Hij kon ze toch zelf maken!

Lars liep naar hem toe. ‘Alfred,' begon hij opnieuw. ‘In dit koninkrijk raakte het toverwater al lang geleden op'.

‘Wat zeg je? Weet koning Andur dat?'

‘Nee, dat weet hij niet.'

‘Maar dat moeten we hem vertellen!' Lars keek Alfred alleen maar aan. Alfred werd achterdochtig. ‘Waarom heb je de krachtdranken aan deze koning gegeven? Het is een daad tegen koning Andur!'

‘Dit zijn een paar van de laatste krachtdranken. Er is geen toverwater meer. Begrijp je dat?'

Alfred knikte.

Lars ging verder: ‘Misschien kunnen we wat meer toverwater maken. We zullen deze toverdranken gebruiken in plaats van het originele water.' Toen zei Lars ook nog: ‘We hebben altijd het originele water gebruikt. Maar dit werkt misschien. Laten we het hopen.'

Alfred was boos. ‘Hebben we het goud voor niets betaald? Je hebt me verraden, Lars!' riep hij. ‘Je hebt koning Andur verraden!'

‘Ja, ik heb gelogen. Maar ik deed het om de vrede te bewaren,' zei Lars. ‘Ik wil geen bloed aan mijn handen.' Hij keek Alfred aan en hoopte dat hij het zou begrijpen.

‘Hoe wordt hiermee de vrede bewaard? Het geheim is dat er geen toverwater meer is. Niemand weet dat nu. Maar binnenkort komt men het te weten. Dan ontdekt Andur dat je het goud hebt gestolen.'

Lars glimlachte niet meer. ‘Alfred, koning Andur mag niet ontdekken dat er geen toverwater meer is. Het gevolg is oorlog. Dan is de vrede voorbij. Koning Andur zal Arthuren aanvallen.'

‘Je gaat dus voor Andur met de toverdranken toverwater maken?' vroeg Alfred.

‘Ja. Alleen maar om de vrede te bewaren.' Toen voegde Lars eraan toe: ‘Als dat mogelijk is.'

Alfred keek Lars achterdochtig aan. De opmerking maakte hem bezorgd. ‘Wat bedoel je met “als dat mogelijk is”?'

Lars keek Alfred aan. Toen sprak hij langzaam. ‘Zoals ik al zei, we maken meestal nieuw toverwater uit zuiver toverwater. We mengen toverwater met gewoon water. Het gewone water wordt dan betoverd. Er is geen zuiver toverwater meer. Het originele water is weg.'

‘En?'

‘Nou, we zullen het proberen.'

‘Wat proberen?'

‘We zullen proberen uit deze toverdranken toverwater te maken. In de toverdranken zit het toverwater. We zullen de toverdranken mengen met gewoon water. Misschien raakt het gewone water dan betoverd.'

‘Misschien? Misschien?' riep Alfred. ‘En wat als het niet lukt? Zoals u zei, er is geen toverwater meer …'

Lars was stil. Een moment later antwoordde koning Arthuren. ‘Als de toverdrank niet werkt,' legde hij uit, ‘dan was de slag bij De Stille Bossen niet de laatste. Dan komt er oorlog.'

Hoofdstuk 3 Overzicht

Samenvatting

Lars en de bewakers komen in het koninkrijk van koning Arthuren aan. Lars en de koning blijken elkaar te kennen. De ridder geeft de koning twee krachtdranken. Dan vertelt Lars Alfred een groot geheim. Arthuren heeft geen toverwater om te verkopen. Arthuren en Lars zullen proberen meer toverwater te maken. Ze zullen de toverdranken gebruiken. Maar ze weten niet of dit mogelijk is. Arthuren zegt dat als ze geen toverwater meer kunnen maken er oorlog zal komen.


De ridder - Hoofdstuk 3 – Het geheim Der Ritter - Kapitel 3 - Das Geheimnis The knight - Chapter 3 - The secret Рыцарь - Глава 3 - Секрет

**Hoofdstuk 3 – Het geheim** فصل 3 - راز

Lars, Alfred en de bewakers liepen naar het kasteel van Arthuren. Lars, Alfred and the guards walked to Arthuren's castle. لارس، آلفرد و نگهبانان به سمت قلعه آرتورن رفتند.

‘Hoe komen we in het kasteel?' vroeg Alfred. "How do we get to the castle?" asked Alfred. "چگونه به قلعه برسیم؟" آلفرد پرسید.

‘Door de voordeur,' zei Lars en hij lachte heel hard. 'Through the front door,' Lars said and laughed really hard. لارس گفت: "از در ورودی" و خیلی بلند خندید. Toen keek hij Alfred vreemd aan. Then he looked at Alfred strangely. سپس با تعجب به آلفرد نگاه کرد. Alfred bleef stil. Alfred remained silent. آلفرد ساکت ماند. Er klopt iets niet, dacht Alfred. Something's not right, Alfred thought. آلفرد فکر کرد چیزی درست نیست.

De groep liep door het platteland. The group walked through the countryside. گروه در حومه شهر قدم زدند. Er waren diverse bomen en velden. There were several trees and fields. چندین درخت و مزرعه وجود داشت. Ze zagen veel gras. They saw a lot of grass. علف زیادی دیدند. Onderweg kwamen ze veel boeren tegen. Along the way, they encountered many farmers. در طول راه با کشاورزان زیادی آشنا شدند. De boeren woonden buiten de kasteelmuren. The peasants lived outside the castle walls. Ze verbouwden voedsel voor het koninkrijk. They grew food for the kingdom. آنها برای پادشاهی غذا پرورش دادند.

Eén van de boeren zag de groep. One of the farmers saw the group. Ze waren vlakbij zijn veld. They were near his field. نزدیک مزرعه او بودند. Hij stopte met werken en sprak hen aan. He stopped working and spoke to them. ‘Goedemiddag, meneer!' zei de boer tegen Lars. "Good afternoon, sir!" the farmer said to Lars.

‘Goedemiddag,' riep Lars terug. "Good afternoon," Lars called back.

‘Waar gaat u naartoe?' "Where are you going? 'کجا میری؟'

‘Ik ga naar het kasteel. 'I'm going to the castle. We moeten naar de koning.' We have to go to the king.

De vrouw van de boer kwam naar hen toe. The farmer's wife came up to them. ‘Wie zijn deze mannen?' fluisterde ze tegen haar man. "Who are these men?" she whispered to her husband. این مردان چه کسانی هستند؟ با شوهرش زمزمه کرد Haar man antwoordde niet. Her husband did not answer. Al gauw vroeg de boer: ‘Wie zijn jullie? Soon the farmer asked, "Who are you? به زودی کشاورز پرسید: "تو کیستی؟ Ik zie dat jullie paarden een flinke lading dragen.' I see your horses are carrying quite a load. من می بینم که اسب های شما بار زیادی را حمل می کنند.

‘Koning Andur heeft ons gestuurd. 'King Andur sent us. Hij heeft ons een belangrijke opdracht gegeven.' He has given us an important assignment. او یک وظیفه مهم به ما داده است.

De boer werd stil. The farmer became silent. Toen sprak hij, ‘ik hoop dat er niets ernstigs is gebeurd?' Hij keek Lars bezorgd aan. Then he spoke, "I hope nothing serious happened? He looked at Lars with concern. سپس صحبت کرد، "امیدوارم اتفاق جدی نیفتاده باشد؟" با نگرانی به لارس نگاه کرد.

‘Nee, maakt u zich geen zorgen,' antwoordde Lars met een glimlach. 'No, don't worry,' Lars replied with a smile. ‘Alles is in orde.' 'Everything is fine.'

‘Nou. 'Well. Goede reis dan maar,' zei de boer. Good trip then," the farmer said. Hij ging verder met zijn werk. He continued his work.

De groep liep verder door de velden. The group continued walking through the fields. Alfred draaide zich om naar de ridder: ‘Het leek alsof ze bang waren,' zei hij. Alfred turned to the knight, "It looked like they were scared," he said. آلفرد رو به شوالیه کرد و گفت: «به نظر می‌رسید که می‌ترسیدند».

‘Dat waren ze.' 'They were.' "آنها بودند."

‘Maar waarom?' "But why?

‘Omdat er een geheim is. 'Because there is a secret. Alleen de mensen in dit koninkrijk weten het. Only the people in this kingdom know. En ze willen het goed bewaren.' And they want to keep it well. و آنها می خواهند آن را به خوبی حفظ کنند.'

‘En wat is het? 'And what is it? Is het iets gevaarlijks?' Is it something dangerous?

Lars antwoordde niet. Lars did not answer.

Al gauw kwamen de mannen bij een grote stenen brug. Soon the men came to a large stone bridge. Het was in de buurt van het kasteel. It was near the castle. Alweer leek hij op de brug bij het kasteel van koning Andur. Again, it resembled the bridge at King Andur's castle. یک بار دیگر شبیه پل قلعه پادشاه اندور شد. Er waren twee bewakers op de brug. There were two guards on the bridge. Een van hen kwam naar hen toe. One of them came up to them. یکی از آنها به سمت آنها آمد. Hij keek naar Alfred: ‘Zijn jullie de mannen van koning Andur?' He looked at Alfred: "Are you King Andur's men?

‘Ja. 'Yes. En ik vertegenwoordig de koning,' antwoordde Alfred. And I represent the king," Alfred replied. Toen wees hij op Lars. Then he pointed to Lars. سپس به لارس اشاره کرد. ‘Deze ridder heeft ons tijdens de reis beschermd. 'This knight protected us during the journey. De andere twee bewakers horen ook bij ons.' De bewaker keek naar het rijtuig. The other two guards also belong to us. The guard looked at the carriage. Toen vroeg hij: ‘Is dat het goud?' Then he asked, "Is that the gold?

‘Ja,' antwoordde Lars. 'Yes,' Lars replied. ‘Dat is het goud.' 'That's the gold.'

‘Oké,' zei de bewaker. 'Okay,' the guard said. ‘U mag erdoor.' 'You may pass.' "شما ممکن است عبور کنید."

Alfred keek Lars verbaasd aan. Alfred looked at Lars in surprise. ‘Lars lijkt het koninkrijk van Arthuren heel goed te kennen,' dacht Alfred. 'Lars seems to know the kingdom of Arthuren very well,' Alfred thought. آلفرد فکر کرد: "به نظر می رسد لارس پادشاهی آرتوریان را به خوبی می شناسد."

De bewaker gaf een teken om de deur te openen. The guard signaled to open the door. نگهبان علامت داد که در را باز کند. Er stond nog een bewaker bij de deur toen ze erdoor gingen. There was another guard at the door when they went through. Ze liepen het marktplein van het kasteel op. They walked into the castle's marketplace. آنها وارد میدان بازار قلعه شدند. Er waren veel mensen. There were a lot of people. Veel van hen waren markthandelaren. Many of them were market traders. Anderen waren boeren. Others were farmers.

De groep liep over het plein. The group walked across the square. Plotseling keek Alfred verbaasd. Suddenly Alfred looked puzzled. ‘Ik ken deze plek,' zei hij. 'I know this place,' he said.

‘Het lijkt op het marktplein in het kasteel van koning Andur,' zei Lars. 'It looks like the marketplace in King Andur's castle,' Lars said.

‘Ja, het is bijna identiek!' 'Yes, it's almost identical!' "بله، تقریباً یکسان است!"

‘Heel lang geleden waren de twee koninkrijken samen,' legde Lars uit. 'A long time ago, the two kingdoms were together,' Lars explained. لارس توضیح داد: مدت‌ها پیش، این دو پادشاهی با هم بودند. ‘Daarom lijken ze zo op elkaar. 'That's why they are so similar. Maar dat was vóór het grote gevecht. But that was before the big fight. Nu hebben ze geen sociaal contact. Now they have no social contact. الان هیچ ارتباط اجتماعی ندارند. De mensen van de twee koninkrijken houden helemaal niet van elkaar.' The people of the two kingdoms do not like each other at all.'

De paarden en het rijtuig naderden de deuren van het kasteel. The horses and carriage approached the doors of the castle. Het kasteel zelf leek ook erg op dat van koning Andur. The castle itself was also very similar to King Andur's. De bouw was zelfs precies dezelfde. In fact, the construction was exactly the same.

De andere twee bewakers gingen het goud halen. The other two guards went to get the gold. دو نگهبان دیگر برای گرفتن طلا رفتند. Lars en Alfred gingen naar koning Arthuren. Lars and Alfred went to see King Arthuren. Ze gingen de kamers van de koning binnen. They entered the king's chambers. Koning Arthuren riep: ‘Welkom in mijn koninkrijk!' King Arthuren shouted, "Welcome to my kingdom!

‘Goedemiddag, Majesteit,' antwoordde Lars. 'Good afternoon, Your Majesty,' Lars replied. لارس پاسخ داد: «عصر بخیر، اعلیحضرت.

‘Lars, jij bent het echt! 'Lars, it really is you! لارس، این واقعاً تو هستی! Ik ben zo blij je weer te zien.' I'm so happy to see you again.

Ik ben ook blij u weer te zien, Majesteit.' I am also glad to see you again, Your Majesty.

Alfred begreep het helemaal niet. Alfred didn't understand it at all. Hoe kenden Lars en de koning elkaar? How did Lars and the king know each other?

‘Heb je het goud gebracht, Lars?' "Did you bring the gold, Lars? لارس طلاها را آوردی؟

‘Ja, het is nu van u.' 'Yes, it's yours now.' "بله، الان مال توست."

‘Prima. 'Fine. We kunnen aan ons plan beginnen.' We can get started on our plan. ما می توانیم برنامه خود را شروع کنیم.»

Alfred keek verbaasd. Alfred looked puzzled. Wat is dat voor een plan? What kind of plan is that? dacht hij. he thought.

Lars nam de krachtdranken. Lars took the power drinks. لارس نوشیدنی های قوی را مصرف کرد. Hij had ze meegenomen uit het koninkrijk van koning Andur. He had brought them from King Andur's kingdom. او آنها را از پادشاهی پادشاه اندور آورده بود. Hij gaf ze aan koning Arthuren. He gave them to King Arthuren. Arthuren mat zorgvuldig hoeveel drank er was. Arthuren carefully measured how much booze there was. آرتورن با دقت میزان نوشیدنی موجود در آنجا را اندازه گرفت.

‘Wat gebeurt hier?' vroeg Alfred. "What's going on here?" asked Alfred.

Lars en Arthuren keken elkaar aan. Lars and Arthuren looked at each other. Toen sprak Lars. Then Lars spoke. ‘Ik moet je iets vertellen, Alfred,' begon hij. 'I need to tell you something, Alfred,' he began.

Hij deed een paar stappen terug. He took a few steps back. چند قدم عقب رفت. Hij was bang. He was scared. Hoe kenden Lars en de koning elkaar? How did Lars and the king know each other? لارس و شاه چگونه یکدیگر را می شناختند؟ Waarom heeft Lars die krachtdranken gekocht? Why did Lars buy those power drinks? چرا لارس آن نوشابه های برقی را خرید؟ Koning Arthuren had toverwater. King Arthuren had magic water. شاه آرتور آب جادویی داشت. Hij kon ze toch zelf maken! Surely he could make them himself! بالاخره خودش می توانست آنها را بسازد!

Lars liep naar hem toe. Lars walked up to him. لارس به سمت او رفت. ‘Alfred,' begon hij opnieuw. 'Alfred,' he began again. ‘In dit koninkrijk raakte het toverwater al lang geleden op'. 'In this kingdom the magic water ran out long ago'. "در این پادشاهی آب جادویی مدتها پیش تمام شد".

‘Wat zeg je? 'What are you saying? Weet koning Andur dat?' Does King Andur know?

‘Nee, dat weet hij niet.' 'No, he doesn't know that.'

‘Maar dat moeten we hem vertellen!' Lars keek Alfred alleen maar aan. "But we have to tell him that! Lars just looked at Alfred. "اما ما باید به او بگوییم!" لارس فقط به آلفرد نگاه کرد. Alfred werd achterdochtig. Alfred became suspicious. آلفرد مشکوک شد. ‘Waarom heb je de krachtdranken aan deze koning gegeven? 'Why did you give the power drinks to this king? چرا معجون های قدرت را به این شاه دادی؟ Het is een daad tegen koning Andur!' It is an act against King Andur! این اقدامی علیه پادشاه اندور است!

‘Dit zijn een paar van de laatste krachtdranken. 'These are some of the latest power drinks. اینها برخی از جدیدترین نوشیدنی های نیروزا هستند. Er is geen toverwater meer. There is no more magic water. دیگر آب جادویی وجود ندارد. Begrijp je dat?' Do you understand?

Alfred knikte. Alfred nodded.

Lars ging verder: ‘Misschien kunnen we wat meer toverwater maken. Lars continued, "Maybe we can make some more magic water. لارس ادامه داد: شاید بتوانیم مقداری آب جادویی دیگر درست کنیم. We zullen deze toverdranken gebruiken in plaats van het originele water.' Toen zei Lars ook nog: ‘We hebben altijd het originele water gebruikt. We will use these potions instead of the original water. Then Lars also said, "We have always used the original water. ما از این معجون ها به جای آب اصلی استفاده خواهیم کرد.» لارس همچنین گفت: ما همیشه از آب اصلی استفاده کرده‌ایم. Maar dit werkt misschien. But this might work. اما این ممکن است کار کند. Laten we het hopen.' Let's hope so.

Alfred was boos. Alfred was angry. ‘Hebben we het goud voor niets betaald? 'Did we pay for the gold for nothing? Je hebt me verraden, Lars!' riep hij. You betrayed me, Lars!" he cried. ‘Je hebt koning Andur verraden!' "You betrayed King Andur!

‘Ja, ik heb gelogen. 'Yes, I lied. "بله، دروغ گفتم. Maar ik deed het om de vrede te bewaren,' zei Lars. But I did it to keep the peace," Lars said. اما من این کار را برای حفظ آرامش انجام دادم. ‘Ik wil geen bloed aan mijn handen.' Hij keek Alfred aan en hoopte dat hij het zou begrijpen. "I don't want blood on my hands. He looked at Alfred and hoped he would understand. من نمی‌خواهم دست‌هایم خون باشد. به آلفرد نگاه کرد و امیدوار بود که بفهمد.

‘Hoe wordt hiermee de vrede bewaard? 'How does this keep the peace? Het geheim is dat er geen toverwater meer is. The secret is that there is no more magic water. راز این است که دیگر آب جادویی وجود ندارد. Niemand weet dat nu. No one knows that now. Maar binnenkort komt men het te weten. But soon people will find out. اما به زودی متوجه خواهیم شد. Dan ontdekt Andur dat je het goud hebt gestolen.' Then Andur discovers that you stole the gold. سپس اندور متوجه می شود که شما طلا را دزدیده اید.

Lars glimlachte niet meer. Lars no longer smiled. لارس از لبخند زدن دست کشید. ‘Alfred, koning Andur mag niet ontdekken dat er geen toverwater meer is. 'Alfred, King Andur must not discover that there is no more magic water. آلفرد، پادشاه اندور نباید کشف کند که دیگر آب جادویی وجود ندارد. Het gevolg is oorlog. The result is war. نتیجه جنگ است. Dan is de vrede voorbij. Then peace is over. سپس صلح تمام می شود. Koning Andur zal Arthuren aanvallen.' King Andur will attack Arthuren.

‘Je gaat dus voor Andur met de toverdranken toverwater maken?' vroeg Alfred. "So you're going to make magic water for Andur with the potions?" asked Alfred. "پس میخوای با معجون های جادویی برای اندور آب جادو درست کنی؟" آلفرد پرسید.

‘Ja. Alleen maar om de vrede te bewaren.' Toen voegde Lars eraan toe: ‘Als dat mogelijk is.' Just to keep the peace. Then Lars added, "If that's possible. فقط برای حفظ آرامش.» سپس لارس افزود: "اگر این امکان وجود دارد."

Alfred keek Lars achterdochtig aan. Alfred looked at Lars suspiciously. De opmerking maakte hem bezorgd. The comment worried him. این اظهار نظر او را نگران کرد. ‘Wat bedoel je met “als dat mogelijk is”?' "What do you mean by 'if that's possible'?"

Lars keek Alfred aan. Lars looked at Alfred. Toen sprak hij langzaam. Then he spoke slowly. ‘Zoals ik al zei, we maken meestal nieuw toverwater uit zuiver toverwater. 'As I said, we usually make new magic water from pure magic water. همانطور که گفتم، ما معمولا آب جادویی جدید را از آب جادوی خالص درست می کنیم. We mengen toverwater met gewoon water. We mix magic water with ordinary water. Het gewone water wordt dan betoverd. Ordinary water then becomes enchanted. سپس آب معمولی مسحور می شود. Er is geen zuiver toverwater meer. There is no more pure magic water. دیگر آب جادویی خالص وجود ندارد. Het originele water is weg.' The original water is gone.

‘En?' "And?

‘Nou, we zullen het proberen.' 'Well, we'll try.'

‘Wat proberen?' "Try what?

‘We zullen proberen uit deze toverdranken toverwater te maken. 'We will try to make magic water from these potions. ما سعی خواهیم کرد از این معجون ها آب جادویی بسازیم. In de toverdranken zit het toverwater. The potions contain the magic water. معجون های جادویی حاوی آب جادویی هستند. We zullen de toverdranken mengen met gewoon water. We will mix the magic potions with plain water. Misschien raakt het gewone water dan betoverd.' Perhaps then the ordinary water will become enchanted.

‘Misschien? 'Maybe? Misschien?' riep Alfred. Maybe?" cried Alfred. ‘En wat als het niet lukt? 'And what if it doesn't work out? و اگر کار نکرد چه؟ Zoals u zei, er is geen toverwater meer …' As you said, there is no more magic water ...' همانطور که گفتی دیگر آب جادویی وجود ندارد…

Lars was stil. Lars was silent. Een moment later antwoordde koning Arthuren. A moment later, King Arthuren replied. ‘Als de toverdrank niet werkt,' legde hij uit, ‘dan was de slag bij De Stille Bossen niet de laatste. 'If the potion does not work,' he explained, 'then the battle at The Silent Forests was not the last. او توضیح داد: «اگر معجون کار نمی کند، پس نبرد The Silent Woods آخرین نبود. Dan komt er oorlog.' Then there will be war.

**Hoofdstuk 3 Overzicht** Chapter 3 Overview

**Samenvatting**

Lars en de bewakers komen in het koninkrijk van koning Arthuren aan. Lars and the guards arrive in King Arthuren's kingdom. Lars en de koning blijken elkaar te kennen. Lars and the king appear to know each other. به نظر می رسد لارس و پادشاه یکدیگر را می شناسند. De ridder geeft de koning twee krachtdranken. The knight gives the king two power potions. Dan vertelt Lars Alfred een groot geheim. Then Lars tells Alfred a big secret. Arthuren heeft geen toverwater om te verkopen. Arthuren has no magic water to sell. Arthuren en Lars zullen proberen meer toverwater te maken. Arthuren and Lars will try to make more magic water. Ze zullen de toverdranken gebruiken. They will use the magic potions. Maar ze weten niet of dit mogelijk is. But they don't know if this is possible. Arthuren zegt dat als ze geen toverwater meer kunnen maken er oorlog zal komen. Arthuren says if they can no longer make magic water there will be war.