×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Short Stories In Dutch For Beginners, De capsule - Hoofdstuk 1 – De capsule

De capsule - Hoofdstuk 1 – De capsule

Hoofdstuk 1 – De capsule

Het gebeurde veel eeuwen geleden. Het leefklimaat op de aarde was slecht. De mensen hadden ruimte nodig. Ze wilden vrijheid. Daarom begonnen mensen te verhuizen naar andere planeten. Ze begonnen de ene na de andere kolonie op meerdere werelden op te zetten.

In het begin was er vrede en succes. De verschillende werelden waren niet van elkaar gescheiden. Ze werkten als groep samen. Ze waren van elkaar afhankelijk.

Toen veranderde er iets. Er was een snelle bevolkingsgroei. De afzonderlijke planeten hadden meer voedsel nodig. Elke kolonie wilde meer voor zichzelf. Toen begonnen de problemen.

Overal ontstonden oorlogen. Politieke opvattingen en akkoorden veranderden. Kolonies vochten om land, macht en wapens. Uiteindelijk bleven twee belangrijke keizerrijken over: de ‘Aardbewoners' en de ‘Kalkianen'. En beide keizerrijken wilden alles voor zichzelf.

De basis van de regering van de Aardbewoners was op Aarde. Hun hoofdstad was Parijs, in Frankrijk. Politieke ambtenaren ontmoetten elkaar in het parlementsgebouw. Daar bespraken ze zaken zoals wetgeving, economie, energie en oorlog.

De keizer van de Aardbewoners was een oude man die Valior heette. Hij werd vele jaren geleden door middel van stemmen tot deze rol gekozen. De verkiezingen verliepen niet eerlijk, maar dat was geen probleem voor Valior. Hij had veel oorlogen gevoerd. Hij had er maar een paar verloren. Hij was een keizer die alles deed om te winnen.

Op een dag sprak Valior in het parlementsgebouw met zijn ministers. ‘We moeten ophouden met vechten,' riep hij. ‘De economie van ons rijk kan geen oorlogen meer aan. Onze mensen hebben honger. Onze steden hebben wegen nodig. Veel Aardbewoners hebben huizen, licht en voedsel nodig.'

Een man die Aldin heette, sprak. Hij was Valiors meest betrouwbare minister. ‘Maar sire,' zei hij, ‘de Kalkianen blijven ons aanvallen. We kunnen hier niet gewoon maar blijven zitten. Dit land heeft een sterk leger nodig! We moeten onszelf beschermen.'

‘Ik ga daarmee akkoord, maar er is iets wat we kunnen doen. Ik heb iets gedaan dat …'

Plotseling was er veel lawaai buiten de kamer. De deur ging open. Er kwam een bewaker binnen. Hij hield een vrouw vast. Ze vocht en schreeuwde: ‘Laat me gaan! Ik heb een bericht voor de keizer! Laat me gaan!'

Keizer Valior keek naar de deur. ‘Wat gebeurt hier?' schreeuwde hij. ‘Ik houd een vergadering!'

‘Het spijt me, meneer,' zei de bewaker. ‘Deze vrouw wil met u praten. Ze zegt dat het belangrijk is.'

‘Oké. Zeg het maar. Wat is er?' De vrouw werd opeens erg nerveus. Ze had nog nooit met de keizer gesproken. Ze begon langzaam te praten. ‘Mijn … mijn … mijn hoogste keizer, mijn excuses. Maar ik heb nieuws.'

‘Wat voor nieuws?' vroeg de keizer. Toen zei hij: ‘En wat snel! Dit is een belangrijke vergadering!'

‘Er is een capsule bij mijn boerderij geland, keizer.'

‘Een wat?'

‘Een ruimtecapsule. Ik geloof dat het een Kalkiaanse ruimtecapsule is, keizer.'

‘Hoe weet u dat het een Kalkiaanse capsule is?'

‘Mijn man. Hij heeft tegen de Kalkianen gevochten. Hij heeft er mij over verteld.' De ministers en de keizer waren stil. Ten slotte vroeg Aldin: ‘Nog een aanval? Vallen ze de hoofdstad aan?'

‘Nee, nee …' zei de vrouw. ‘De capsule heeft geen wapens. Maar er zit iets in.'

‘In de capsule?' zei de keizer. Hij keek de kamer rond. ‘Wat zou erin kunnen zitten?'

‘Ik weet het niet,' antwoordde de vrouw. ‘Ik was te nerveus om te kijken.'

De keizer riep zijn bewakers. Hij zei dat ze naar die boerderij moesten gaan - en snel! De bewakers en de vrouw stapten in een voertuig. Minister Aldin ging met hen mee.

Onderweg sprak Aldin met de vrouw. ‘Hoe heet u?' vroeg hij.

‘Ik heet Kira.'

‘Kira, dat is een mooie naam. Bent u boerin?'

‘Ja, de boerderij is alles wat ik nog heb.'

Woont u er met uw man?'

‘Mijn man is in de oorlog gestorven.'

Aldin voelde zich opeens ongemakkelijk. Hij praatte snel over iets anders. ‘Hoe ziet de capsule eruit?'

Kira keek hem goed aan. ‘Ik heb liever dat u hem zelf ziet,' zei ze. Toen draaide ze zich om.

‘Goed dan,' zei een verbaasde Aldin. De rest van de reis bleven ze stil. Het voertuig kwam bij de boerderij van Kira aan. Aldin en Kira stapten uit. Ze gingen naar de capsule. De bewakers wachtten in het voertuig. Er waren overal sporen in de grond. De capsule lag op zijn kant. Hij was open.

‘Kira, ik dacht dat je niet in de capsule had gekeken,' zei Aldin.

‘Het spijt me. Ik heb je niet de waarheid verteld. Ik wilde niets zeggen. Niet voordat iemand anders het zag.'

‘Wat zag?'

‘Kijk.'

Aldin naderde langzaam de capsule. Eerst zag hij niets. Toen zag hij het. In de capsule lag een klein meisje.

‘Het is een kind! Een kind!' riep hij. Hij keek verbaasd naar Kira.

‘Ja. Dat is waarom ik het niet heb aangeraakt of iets heb gezegd. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik wilde een dokter halen, maar …'

Juist! dacht Aldin. Het meisje is bewusteloos. Ze moet misschien behandeld worden. Wij hebben hulp nodig! Aldin rende naar het voertuig. Hij zei tegen de bewakers dat ze een dokter moesten bellen. Toen pakte hij het jonge meisje voorzichtig op. Hij nam haar mee het huis van Kira in. Hij legde haar op een bed.

Een half uur later was het meisje nog steeds bewusteloos. Aldin ging ten slotte de kamer uit. Kira ging met hem mee. ‘Vertel me,' zei Aldin. ‘Weet jij nog iets over de capsule?'

‘Nee … maar het is wel Kalkiaans, hè?' zei Kira langzaam.

‘Ja.'

‘En het kind?' vroeg Kira.

‘Ze ziet er ook Kalkiaans uit.'

‘Maar wat doet ze hier? Waarom hebben ze ons een kind gestuurd?'

‘Ik weet het niet,' antwoordde Aldin. ‘Als ze kan praten, kan ze het ons misschien vertellen.'

‘Is ze echt door de ruimte gereisd?'

‘Ik denk van wel. Hoogstwaarschijnlijk was er een groter ruimteschip. Ze hebben haar waarschijnlijk in de capsule gezet. Daarna hebben ze haar dichtbij de Aarde achtergelaten. Waarschijnlijk is de capsule uit zichzelf hier geland.'

Eindelijk hoorden ze een voertuig aankomen. De dokters kwamen eraan. Ze wilden het meisje meteen zien. Aldin en Kira bleven uit de buurt.

Het was laat. Aldin had waarschijnlijk honger. Kira vroeg of hij met haar iets wilde eten.

‘Heb je kinderen, Kira?' vroeg Aldin terwijl hij at.

‘Nee. Mijn man en ik wilden kinderen. Maar toen kwam de oorlog en …'

‘Het spijt me.'

‘Het geeft niet,' zei ze en glimlachte verdrietig.

Terwijl hij at keek Aldin rond. Het huis was mooi. Het was schoon en eenvoudig. Het was het huis van een alleenstaande vrouw.

Aldin zag al snel dat Kira naar hem keek. ‘Wilde je me iets vragen, Kira?' vroeg hij.

‘Ja.'

‘Zeg het maar.'

‘Wat ga je met het meisje doen?'

Aldin stopte. Ten slotte vertelde hij haar de waarheid. ‘Ik weet het niet. Ik weet niet eens waarom ze hier is.'

Plotseling rende één van de dokters de keuken in. ‘Het kleine meisje is wakker! Ze kan praten!'

Hoofdstuk 1 Overzicht

Samenvatting

Twee keizerrijken voeren oorlog tegen elkaar: de Aardbewoners en de Kalkianen. De keizer van de Aardbewoners vergadert met zijn ministers. Plotseling komt er een vrouw binnen. Ze vertelt dat er een Kalkiaanse capsule bij haar boerderij is geland. Aldin is de meest betrouwbare minister van de keizer. Hij gaat naar de boerderij. In de capsule ontdekt Aldin een klein meisje. Eerst is het meisje bewusteloos. Dan wordt ze wakker.


De capsule - Hoofdstuk 1 – De capsule Die Kapsel - Kapitel 1 - Die Kapsel The capsule - Chapter 1 - The capsule La cápsula - Capítulo 1 - La cápsula A cápsula - Capítulo 1 - A cápsula Капсула - Глава 1 - Капсула Kapsül - Bölüm 1 - Kapsül

**Hoofdstuk 1 – De capsule** Chapter 1 - The capsule

Het gebeurde veel eeuwen geleden. It happened many centuries ago. قرن ها پیش اتفاق افتاد. Stało się to wiele wieków temu. Het leefklimaat op de aarde was slecht. Earth's living environment was poor. محیط زندگی روی زمین بد بود. De mensen hadden ruimte nodig. People needed space. مردم به فضا نیاز داشتند. Ze wilden vrijheid. They wanted freedom. آزادی می خواستند. Daarom begonnen mensen te verhuizen naar andere planeten. Therefore, people began to move to other planets. بنابراین، مردم شروع به حرکت به سیارات دیگر کردند. Ze begonnen de ene na de andere kolonie op meerdere werelden op te zetten. They began setting up colony after colony on multiple worlds. آنها شروع به ایجاد مستعمره یکی پس از دیگری در چند دنیا کردند.

In het begin was er vrede en succes. In the beginning, there was peace and success. در ابتدا صلح و موفقیت وجود داشت. De verschillende werelden waren niet van elkaar gescheiden. The different worlds were not separate. دنیاهای مختلف از یکدیگر جدا نبودند. Разные миры не были разделены. Ze werkten als groep samen. They worked together as a group. آنها به صورت گروهی با هم کار می کردند. Они работали вместе, как единая группа. Ze waren van elkaar afhankelijk. They depended on each other. آنها به یکدیگر وابسته بودند. Они зависели друг от друга.

Toen veranderde er iets. Then something changed. سپس چیزی تغییر کرد. Er was een snelle bevolkingsgroei. There was rapid population growth. رشد سریع جمعیت داشت. Наблюдался быстрый рост населения. De afzonderlijke planeten hadden meer voedsel nodig. The individual planets needed more food. هر سیاره به غذای بیشتری نیاز داشت. Отдельным планетам требовалось больше пищи. Elke kolonie wilde meer voor zichzelf. Each colony wanted more for itself. هر مستعمره چیزهای بیشتری برای خودش می خواست. Каждая колония хотела получить больше для себя. Toen begonnen de problemen. Then the problems began. Затем начались проблемы.

Overal ontstonden oorlogen. Wars arose everywhere. همه جا جنگ در گرفت. Повсюду вспыхивали войны. Politieke opvattingen en akkoorden veranderden. Political views and agreements changed. دیدگاه ها و توافقات سیاسی تغییر کرد. Политические взгляды и соглашения изменились. Kolonies vochten om land, macht en wapens. Colonies fought over land, power and weapons. مستعمرات بر سر زمین، قدرت و سلاح جنگیدند. Колонии воевали за землю, власть и оружие. Uiteindelijk bleven twee belangrijke keizerrijken over: de ‘Aardbewoners' en de ‘Kalkianen'. In the end, two main empires remained: the "Earthlings" and the "Kalkians. در نهایت، دو امپراتوری بزرگ باقی ماندند: "زمینی ها" و "کالکیان". В итоге остались две основные империи: "земляне" и "калкианцы". En beide keizerrijken wilden alles voor zichzelf. And both empires wanted everything for themselves. و هر دو امپراتوری همه چیز را برای خود می خواستند. И обе империи хотели получить все для себя.

De basis van de regering van de Aardbewoners was op Aarde. The basis of the Earthlings' government was on Earth. پایگاه حکومت زمینی ها روی زمین بود. Основа правительства землян находилась на Земле. Hun hoofdstad was Parijs, in Frankrijk. Their capital was Paris, in France. Politieke ambtenaren ontmoetten elkaar in het parlementsgebouw. Political officials met at the parliament building. دیدار مقامات سیاسی در ساختمان مجلس. Политические деятели встретились в здании парламента. Daar bespraken ze zaken zoals wetgeving, economie, energie en oorlog. There they discussed issues such as legislation, economics, energy and war. آنها در آنجا موضوعاتی مانند قانون گذاری، اقتصاد، انرژی و جنگ را مورد بحث قرار دادند. Там они обсуждали такие вопросы, как законодательство, экономика, энергетика и война.

De keizer van de Aardbewoners was een oude man die Valior heette. The emperor of the Earthlings was an old man named Valior. امپراطور زمینیان پیرمردی به نام ولیور بود. Hij werd vele jaren geleden door middel van stemmen tot deze rol gekozen. He was elected to this role by vote many years ago. Został wybrany do tej roli w głosowaniu wiele lat temu. Он был избран на эту должность путем голосования много лет назад. De verkiezingen verliepen niet eerlijk, maar dat was geen probleem voor Valior. The election was not fair, but that was not a problem for Valior. انتخابات عادلانه نبود، اما این مشکلی برای ولیور نبود. Wybory nie były uczciwe, ale to nie był problem dla Valiora. Hij had veel oorlogen gevoerd. He had fought many wars. او جنگ های زیادی کرده بود. Он участвовал во многих войнах. Hij had er maar een paar verloren. He had lost only a few. او فقط چند نفر را از دست داده بود. Он потерял всего несколько человек. Hij was een keizer die alles deed om te winnen. He was an emperor who would do anything to win. او امپراتوری بود که برای پیروزی دست به هر کاری زد.

Op een dag sprak Valior in het parlementsgebouw met zijn ministers. One day at the parliament building, Valior spoke to his ministers. ‘We moeten ophouden met vechten,' riep hij. 'We have to stop fighting,' he shouted. Musimy przestać walczyć - krzyknął. Мы должны прекратить борьбу, - крикнул он. ‘De economie van ons rijk kan geen oorlogen meer aan. 'The economy of our empire can no longer handle wars. اقتصاد امپراتوری ما دیگر نمی تواند با جنگ ها کنار بیاید. Экономика нашей империи больше не может выдерживать войны. Onze mensen hebben honger. Our people are hungry. Наши люди голодны. Onze steden hebben wegen nodig. Our cities need roads. شهرهای ما به جاده نیاز دارند. Nasze miasta potrzebują dróg. Нашим городам нужны дороги. Veel Aardbewoners hebben huizen, licht en voedsel nodig.' Many Earthlings need homes, light and food.' بسیاری از زمینی ها به خانه، نور و غذا نیاز دارند. Многим землянам нужны дома, свет и еда".

Een man die Aldin heette, sprak. A man named Aldin spoke. Заговорил человек по имени Алдин. Hij was Valiors meest betrouwbare minister. He was Valor's most trusted minister. او مورد اعتمادترین وزیر ولیور بود. ‘Maar sire,' zei hij, ‘de Kalkianen blijven ons aanvallen. Aber Majestät", sagte er, "die Kalkianer greifen uns ständig an. 'But sire,' he said, 'the Kalkians continue to attack us. او گفت: «اما آقا، کالکی ها به ما حمله می کنند. We kunnen hier niet gewoon maar blijven zitten. We can't just sit here. ما نمی توانیم فقط اینجا بنشینیم. Мы не можем просто сидеть здесь. Dit land heeft een sterk leger nodig! This country needs a strong army! این کشور به یک ارتش قوی نیاز دارد! Этой стране нужна сильная армия! We moeten onszelf beschermen.' We have to protect ourselves. Мы должны защитить себя".

‘Ik ga daarmee akkoord, maar er is iets wat we kunnen doen. 'I agree with that, but there is something we can do. Ik heb iets gedaan dat …' I did something that ...' Я сделал кое-что, что...

Plotseling was er veel lawaai buiten de kamer. Suddenly there was a lot of noise outside the room. Внезапно за пределами комнаты раздался сильный шум. De deur ging open. Die Tür öffnete sich. The door opened. Er kwam een bewaker binnen. A guard came in. Вошел охранник. Hij hield een vrouw vast. He was holding a woman. Он держал на руках женщину. Ze vocht en schreeuwde: ‘Laat me gaan! She fought and screamed, "Let me go! او دعوا کرد و فریاد زد: "بگذار بروم!" Она боролась и кричала: "Отпустите меня! Ik heb een bericht voor de keizer! I have a message for the emperor! Laat me gaan!' Let me go!

Keizer Valior keek naar de deur. Emperor Valior looked at the door. ‘Wat gebeurt hier?' schreeuwde hij. "What's going on here?" he shouted. ‘Ik houd een vergadering!' "I'm holding a meeting! "Я провожу собрание!

‘Het spijt me, meneer,' zei de bewaker. 'I'm sorry, sir,' the guard said. ‘Deze vrouw wil met u praten. 'This woman wants to talk to you. Ze zegt dat het belangrijk is.' She says it's important.

‘Oké. Zeg het maar. Put it this way. بگو. Подумайте об этом так. Wat is er?' De vrouw werd opeens erg nerveus. What is it? The woman suddenly became very nervous. چیست؟' زن ناگهان بسیار عصبی شد. Что это? Женщина вдруг сильно занервничала. Ze had nog nooit met de keizer gesproken. She had never spoken to the emperor before. Ze begon langzaam te praten. She began to speak slowly. ‘Mijn … mijn … mijn hoogste keizer, mijn excuses. 'My ... my ... my supreme emperor, my apologies. «امپراتور عالی من... من... من عذرخواهی می کنم. Мой... мой... мой верховный император, мои извинения. Maar ik heb nieuws.' But I have news.

‘Wat voor nieuws?' vroeg de keizer. "What news?" the emperor asked. Toen zei hij: ‘En wat snel! Then he said, "And how quickly! Затем он сказал: "И как быстро! Dit is een belangrijke vergadering!' This is an important meeting!

‘Er is een capsule bij mijn boerderij geland, keizer.' 'A pod has landed at my farm, Emperor.' "یک غلاف در مزرعه من فرود آمد، امپراطور."

‘Een wat?' "A what?

‘Een ruimtecapsule. 'A space capsule. Ik geloof dat het een Kalkiaanse ruimtecapsule is, keizer.' I believe it's a Kalkian space capsule, Emperor.

‘Hoe weet u dat het een Kalkiaanse capsule is?' 'How do you know it's a Limestone capsule?'

‘Mijn man. 'My husband. Hij heeft tegen de Kalkianen gevochten. He fought against the Kalkians. او با کالکی ها جنگید. Hij heeft er mij over verteld.' De ministers en de keizer waren stil. He told me about it. The ministers and the emperor were silent. او در مورد آن به من گفت. وزرا و قیصر ساکت بودند. Он рассказал мне об этом. Министры и император молчали. Ten slotte vroeg Aldin: ‘Nog een aanval? Finally, Aldin asked, "Another attack? در نهایت، الدین پرسید: «یک حمله دیگر؟ Наконец Алдин спросил: "Еще одно нападение? Vallen ze de hoofdstad aan?' Are they attacking the capital? آیا آنها به پایتخت حمله می کنند؟ Они атакуют столицу?

‘Nee, nee …' zei de vrouw. 'No, no ...' the woman said. ‘De capsule heeft geen wapens. 'The capsule has no weapons. Maar er zit iets in.' But there's something in it. اما چیزی در آن وجود دارد. Но в этом что-то есть".

‘In de capsule?' zei de keizer. "In the capsule?" the emperor said. Hij keek de kamer rond. He looked around the room. Он оглядел комнату. ‘Wat zou erin kunnen zitten?' "What could be in it? "چه چیزی می تواند در آن باشد؟" Что в нем может быть?

‘Ik weet het niet,' antwoordde de vrouw. 'I don't know,' the woman replied. ‘Ik was te nerveus om te kijken.' 'I was too nervous to look.' Я слишком нервничала, чтобы смотреть.

De keizer riep zijn bewakers. The emperor called his guards. Hij zei dat ze naar die boerderij moesten gaan - en snel! He told them to go to that farm - and fast! او به آنها گفت که به آن مزرعه برسند - و سریع! De bewakers en de vrouw stapten in een voertuig. The guards and the woman got into a vehicle. Охранники и женщина сели в автомобиль. Minister Aldin ging met hen mee. Minister Aldin went with them.

Onderweg sprak Aldin met de vrouw. Along the way, Aldin spoke to the woman. در طول راه، الدین با زن صحبت کرد. ‘Hoe heet u?' vroeg hij. "What's your name?" he asked.

‘Ik heet Kira.' "My name is Kira.

‘Kira, dat is een mooie naam. 'Kira, that's a beautiful name. Bent u boerin?' Are you a farmer's wife? آیا شما یک کشاورز هستید؟

‘Ja, de boerderij is alles wat ik nog heb.' 'Yes, the farm is all I have left.' "بله، مزرعه تنها چیزی است که برای من باقی مانده است."

Woont u er met uw man?' Do you live there with your husband?

‘Mijn man is in de oorlog gestorven.' "My husband died in the war.

Aldin voelde zich opeens ongemakkelijk. Aldin suddenly felt uncomfortable. آلدین ناگهان احساس ناراحتی کرد. Алдин вдруг почувствовал себя неуютно. Hij praatte snel over iets anders. He quickly talked about something else. ‘Hoe ziet de capsule eruit?' "What does the capsule look like? "کپسول شبیه چه چیزی است؟"

Kira keek hem goed aan. Kira looked at him closely. ‘Ik heb liever dat u hem zelf ziet,' zei ze. 'I would rather you see him yourself,' she said. او گفت: "ترجیح می دهم خودت ببینی." Toen draaide ze zich om. Then she turned around. Затем она повернулась.

‘Goed dan,' zei een verbaasde Aldin. 'Well then,' said a puzzled Aldin. آلدین متعجب گفت: باشه پس. Очень хорошо, - сказал озадаченный Алдин. De rest van de reis bleven ze stil. The rest of the trip they remained silent. تا پایان راه ساکت ماندند. Het voertuig kwam bij de boerderij van Kira aan. The vehicle arrived at Kira's farm. وسیله نقلیه به مزرعه کیرا رسید. Aldin en Kira stapten uit. Aldin and Kira stepped out. Алдин и Кира вышли. Ze gingen naar de capsule. They went to the capsule. Они пошли к капсуле. De bewakers wachtten in het voertuig. The guards waited in the vehicle. Охранники ждали в машине. Er waren overal sporen in de grond. There were tracks in the ground everywhere. همه جا ردی در زمین بود. Везде были следы на земле. De capsule lag op zijn kant. The capsule lay on its side. Капсула лежала на боку. Hij was open. He was open. باز بود.

‘Kira, ik dacht dat je niet in de capsule had gekeken,' zei Aldin. 'Kira, I thought you hadn't looked in the capsule,' Aldin said. آلدین گفت: "کیرا، فکر کردم تو به غلاف نگاه نکرده ای."

‘Het spijt me. 'I'm sorry. Ik heb je niet de waarheid verteld. I didn't tell you the truth. من حقیقت را به شما نگفتم Я не сказал тебе правду. Ik wilde niets zeggen. I didn't want to say anything. Я не хотел ничего говорить. Niet voordat iemand anders het zag.' Not until someone else saw it. تا زمانی که دیگری آن را نبیند.» Только после того, как это увидит кто-то другой".

‘Wat zag?' "Saw what? "Что видел?

‘Kijk.' Смотри.

Aldin naderde langzaam de capsule. Aldin slowly approached the capsule. آلدین به آرامی به کپسول نزدیک شد. Алдин медленно подошел к капсуле. Eerst zag hij niets. At first he saw nothing. ابتدا چیزی ندید. Сначала он ничего не видел. Toen zag hij het. Then he saw it. Затем он увидел ее. In de capsule lag een klein meisje. Inside the capsule was a little girl. داخل کپسول یک دختر بچه بود.

‘Het is een kind! 'It's a child! Een kind!' riep hij. Hij keek verbaasd naar Kira. He looked at Kira in surprise.

‘Ja. 'Yes. Dat is waarom ik het niet heb aangeraakt of iets heb gezegd. That's why I didn't touch it or say anything. برای همین نه دستی بهش زدم نه چیزی نگفتم. Вот почему я не трогал его и ничего не говорил. Ik wist niet wat ik moest doen. I didn't know what to do. Я не знал, что делать. Ik wilde een dokter halen, maar …' I wanted to get a doctor, but ...' می خواستم دکتر بگیرم اما… Я хотела обратиться к врачу, но...

Juist! Right! Точно! dacht Aldin. thought Aldin. Олдин задумался. Het meisje is bewusteloos. The girl is unconscious. دختر بیهوش است. Ze moet misschien behandeld worden. She may need treatment. او ممکن است نیاز به درمان داشته باشد. Wij hebben hulp nodig! We need help! Aldin rende naar het voertuig. Aldin ran to the vehicle. Hij zei tegen de bewakers dat ze een dokter moesten bellen. He told the guards to call a doctor. Toen pakte hij het jonge meisje voorzichtig op. Then he gently picked up the young girl. سپس به آرامی دختر جوان را بلند کرد. Hij nam haar mee het huis van Kira in. He took her into Kira's house. Hij legde haar op een bed. He laid her on a bed.

Een half uur later was het meisje nog steeds bewusteloos. Half an hour later, the girl was still unconscious. نیم ساعت بعد دختر هنوز بیهوش بود. Aldin ging ten slotte de kamer uit. Aldin finally left the room. Kira ging met hem mee. Kira went with him. ‘Vertel me,' zei Aldin. 'Tell me,' Aldin said. ‘Weet jij nog iets over de capsule?' "Do you remember anything about the capsule? "آیا شما چیزی در مورد کپسول می دانید؟" Вы помните что-нибудь о капсуле?

‘Nee … maar het is wel Kalkiaans, hè?' zei Kira langzaam. "No ... but it's Kalkian, isn't it?" said Kira slowly. "نه... اما کالکی است، اینطور نیست؟" کیرا آهسته گفت: Нет... но ведь это калкианский язык, не так ли?" - медленно произнесла Кира.

‘Ja.' 'Yes.'

‘En het kind?' vroeg Kira. "And the child?" asked Kira. А ребенок?" - спросила Кира.

‘Ze ziet er ook Kalkiaans uit.' 'She looks Kalkian, too.' Она тоже похожа на Калкиана.

‘Maar wat doet ze hier? 'But what is she doing here? اما او اینجا چه می کند؟ Waarom hebben ze ons een kind gestuurd?' Why did they send us a child?

‘Ik weet het niet,' antwoordde Aldin. 'I don't know,' Aldin replied. ‘Als ze kan praten, kan ze het ons misschien vertellen.' "If she can talk, maybe she can tell us.

‘Is ze echt door de ruimte gereisd?' 'Has she really traveled through space?' "آیا او واقعاً در فضا سفر کرد؟" Она действительно путешествовала по космосу?

‘Ik denk van wel. 'I think so. Думаю, да. Hoogstwaarschijnlijk was er een groter ruimteschip. Most likely, there was a larger spaceship. به احتمال زیاد یک سفینه فضایی بزرگتر وجود داشته است. Скорее всего, это был более крупный космический корабль. Ze hebben haar waarschijnlijk in de capsule gezet. They probably put her in the capsule. Daarna hebben ze haar dichtbij de Aarde achtergelaten. Then they left her close to Earth. سپس او را نزدیک زمین گذاشتند. Затем они оставили ее рядом с Землей. Waarschijnlijk is de capsule uit zichzelf hier geland.' Probably the capsule landed here by itself.' Вероятно, капсула приземлилась здесь сама по себе".

Eindelijk hoorden ze een voertuig aankomen. Finally, they heard a vehicle approaching. De dokters kwamen eraan. The doctors were coming. Приезжали врачи. Ze wilden het meisje meteen zien. They wanted to see the girl right away. Aldin en Kira bleven uit de buurt. Aldin and Kira stayed out of the way. Алдин и Кира держались в стороне.

Het was laat. It was late. Aldin had waarschijnlijk honger. Aldin was probably hungry. Kira vroeg of hij met haar iets wilde eten. Kira asked if he wanted to eat something with her.

‘Heb je kinderen, Kira?' vroeg Aldin terwijl hij at. "Do you have children, Kira?" asked Aldin as he ate.

‘Nee. 'No. Mijn man en ik wilden kinderen. My husband and I wanted children. Maar toen kwam de oorlog en …' But then the war came and ...'

‘Het spijt me.' "I'm sorry.

‘Het geeft niet,' zei ze en glimlachte verdrietig. 'It doesn't matter,' she said and smiled sadly. To nie ma znaczenia - powiedziała i uśmiechnęła się smutno. Это не имеет значения, - сказала она и грустно улыбнулась.

Terwijl hij at keek Aldin rond. As he ate, Aldin looked around. Het huis was mooi. The house was beautiful. Het was schoon en eenvoudig. It was clean and simple. Het was het huis van een alleenstaande vrouw. It was the home of a single woman.

Aldin zag al snel dat Kira naar hem keek. Aldin soon saw that Kira was looking at him. Вскоре Алдин заметил, что Кира смотрит на него. ‘Wilde je me iets vragen, Kira?' vroeg hij. "Did you want to ask me something, Kira?" he asked.

‘Ja.' 'Yes.'

‘Zeg het maar.' "Say it. 'بگو.'

‘Wat ga je met het meisje doen?' "What are you going to do with the girl?

Aldin stopte. Aldin stopped. الدین ایستاد. Ten slotte vertelde hij haar de waarheid. Finally, he told her the truth. بالاخره حقیقت را به او گفت. ‘Ik weet het niet. 'I don't know. Ik weet niet eens waarom ze hier is.' I don't even know why she's here. من حتی نمی دانم چرا او اینجاست. Я даже не знаю, зачем она здесь".

Plotseling rende één van de dokters de keuken in. Suddenly, one of the doctors ran into the kitchen. ناگهان یکی از پزشکان به آشپزخانه دوید. ‘Het kleine meisje is wakker! 'The little girl is awake! Ze kan praten!' She can talk!

**Hoofdstuk 1 Overzicht**

**Samenvatting**

Twee keizerrijken voeren oorlog tegen elkaar: de Aardbewoners en de Kalkianen. Two empires wage war against each other: the Earthlings and the Kalkians. De keizer van de Aardbewoners vergadert met zijn ministers. The Emperor of the Earthlings meets with his ministers. Plotseling komt er een vrouw binnen. Suddenly, a woman walks in. Ze vertelt dat er een Kalkiaanse capsule bij haar boerderij is geland. She says a Kalkian capsule landed at her farm. Aldin is de meest betrouwbare minister van de keizer. Aldin is the emperor's most trusted minister. Hij gaat naar de boerderij. He goes to the farm. In de capsule ontdekt Aldin een klein meisje. Inside the capsule, Aldin discovers a little girl. Внутри капсулы Алдин обнаруживает маленькую девочку. Eerst is het meisje bewusteloos. First, the girl is unconscious. Во-первых, девушка находится без сознания. Dan wordt ze wakker. Then she wakes up.