×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 6 Boodschappen doen

Les 6 Boodschappen doen

Hé, Emma! Hallo Kees! Waar ga je heen? Naar de supermarkt. Ik moet boodschappen doen. Ik ook. Heb jij veel nodig? Ik heb een lijstje gemaakt. Daar staat alles op: melk, brood, suiker, fruit.

Meneer, mag ik even wat vragen? Ik zie de melk nergens. Waar staat de melk? Waar vind ik die? Daar bij het brood links, en dan rechts. Even kijken, ik geloof dat ik alles heb. O nee, ik heb ook geen koffie meer. Zie jij de koffie ergens? Ah, kijk daar: 2 halen, 1 betalen. Oké, dat doe ik! 2 pakken koffie!

Heb je nog iets nodig? Moet je geen groente of fruit hebben? Nee, die koop ik niet in de supermarkt. Die haal ik morgen op de markt. Op de markt? Niet in de supermarkt? Wat is het verschil tussen de markt en de supermarkt? Op de markt is de groente goedkoop. Goedkoper dan in de supermarkt. En het fruit ook. Emma en Kees gaan betalen. 15 euro 20 alstublieft. U wilt pinnen? Moment. Ja, gaat uw gang. Wilt u de bon? Nee, dat is niet nodig. Dag. Tot ziens. Prettig weekend! Hetzelfde en tot ziens!


Les 6 Boodschappen doen Lesson 6 Grocery shopping Lección 6 La compra Leçon 6 Faire ses courses Lição 6 Compras de supermercado Урок 6 Покупки

Hé, Emma! Hey, Emma! Hallo Kees! Hello Kees! Waar ga je heen? Where are you going? کجا میری؟ Куда ты направляешься? Naar de supermarkt. To the supermarket. به سوپرمارکت. В супермаркет. Ik moet boodschappen doen. I have to go grocery shopping. من باید برم خرید مواد غذایی Ik ook. Me too. Я тоже. Heb jij veel nodig? Do you need much? آیا شما نیاز زیادی دارید؟ Вам нужно много? Ik heb een lijstje gemaakt. I made a list. من یک لیست تهیه کردم. Я составил список. Daar staat alles op: melk, brood, suiker, fruit. It says everything: milk, bread, sugar, fruit. همه چیز آنجاست: شیر، نان، شکر، میوه. Там написано все: молоко, хлеб, сахар, фрукты.

Meneer, mag ik even wat vragen? Sir, may I ask you something? آقا میشه یه چیزی بپرسم؟ Сэр, могу я спросить вас кое о чем? Ik zie de melk nergens. I don't see the milk anywhere. من شیر را هیچ جا نمی بینم. Я нигде не вижу молока. Waar staat de melk? Where is the milk? شیر کجاست؟ Waar vind ik die? Where do I find them? کجا پیداش کنم؟ Где я могу найти это? Daar bij het brood links, en dan rechts. There by the bread on the left, and then on the right. آنجا با نان در سمت چپ، و سپس در سمت راست. Там у хлеба слева, а потом справа. Even kijken, ik geloof dat ik alles heb. Mal sehen, ich glaube, ich habe alles. Let's see, I believe I have everything. بیایید ببینیم، فکر می کنم همه چیز دارم. Посмотрим, я думаю, у меня есть все. O nee, ik heb ook geen koffie meer. Oh no, I'm out of coffee either. اوه نه منم قهوه ام تموم شده О нет, у меня тоже закончился кофе. Zie jij de koffie ergens? Do you see the coffee anywhere? قهوه را جایی می بینی؟ Ты где-нибудь видишь кофе? Ah, kijk daar: 2 halen, 1 betalen. Ah, look there: get 2, pay 1. آه، آنجا را نگاه کن: 2 بگیر، 1 بپرداز. А, смотри: получи 2, заплати 1. Oké, dat doe ik! Okay, I'll do that! Хорошо, я сделаю! 2 pakken koffie! 2 packs of coffee! 2 пачки кофе!

Heb je nog iets nodig? Do you need anything else? آیا چیز دیگری نیاز دارید؟ Тебе нужно что-то еще? Moet je geen groente of fruit hebben? Do not you want any vegetables or fruit? سبزی یا میوه نمی خواهید؟ Ты не хочешь овощей или фруктов? Nee, die koop ik niet in de supermarkt. No, I don't buy it in the supermarket. نه، من آن ها را از سوپرمارکت نمی خرم. Нет, я не покупаю его в супермаркете. Die haal ik morgen op de markt. I'll pick it up at the market tomorrow. فردا آن را از بازار می گیرم. Завтра заберу на рынке. Op de markt? At the market? Niet in de supermarkt? Not in the supermarket? Wat is het verschil tussen de markt en de supermarkt? Was ist der Unterschied zwischen dem Markt und dem Supermarkt? What is the difference between the market and the supermarket? تفاوت بازار و سوپرمارکت چیست؟ В чем разница между рынком и супермаркетом? Op de markt is de groente goedkoop. At the market, vegetables are cheap. Овощи на рынке дешевые. Goedkoper dan in de supermarkt. Cheaper than in the supermarket. En het fruit ook. And so did the fruit. Emma en Kees gaan betalen. Emma and Kees are going to pay. Эмма и Кис заплатят. 15 euro 20 alstublieft. 15 euros 20 please. U wilt pinnen? Sie wollen Stecknadeln? You want to pin? Вы хотите закрепить? Moment. Moment. Moment. لحظه Ja, gaat uw gang. Ja, fahre fort. Yes, go ahead. بله مستقیم برو. Да, начинай. Wilt u de bon? Do you want the coupon? Хотите квитанцию? Nee, dat is niet nodig. No, that's not necessary. Нет, это не нужно. Dag. Day. Tot ziens. Goodbye. Prettig weekend! Schönes Wochenende! Have a great weekend! Хорошие выходные! Hetzelfde en tot ziens! Das gleiche und auf Wiedersehen! The same and goodbye! Так же и до свидания!