×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 37 Afdeling Burgerzaken

Les 37 Afdeling Burgerzaken

We zijn op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken. Met gemeente bedoelen we een stad of dorp of meer dorpen als organisatie. Grote steden zijn vaak verdeeld in stadsdelen, met aparte kantoren. De gemeente is van belang voor iedereen. Onze gegevens zijn daar geregistreerd. We moeten ernaartoe voor geboorte, huwelijk, overlijden. Voor vergunning, paspoort, rijbewijs. Als er verkiezingen zijn, stuurt de gemeente bericht: een kaart met onze naam erop. Daarmee gaan we stemmen. Wie werkloos is, krijgt een uitkering via de gemeente. De gemeente houdt de straten schoon, zorgt voor licht in de stad, verzamelt ons afval.

Het hoofd van de gemeente is de burgemeester. Die functie lijkt het meest op die van voorzitter. Hij leidt de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij voert het woord, en legt de maatregelen aan de burgers uit. Maar de baas is hij niet. De raad beslist. Hij wordt ook niet gekozen, maar benoemd, wist je dat? Door de koningin!

Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Ik ben vannacht vader geworden. Ik kom mijn dochtertje aangeven. Gefeliciteerd meneer! Ik ga alles opschrijven: voornaam, achternaam, ook van uw vrouw, adres, enzovoort, enzovoort. En hoe gaat ze heten?

Goedemiddag, zegt u het maar. Mijn paspoort verloopt binnenkort. Ik kom voor een nieuw paspoort. Zijn uw gegevens nog dezelfde? Hebt u uw oude paspoort meegenomen? En 2 nieuwe pasfoto's? Aha, prima in orde. Dan kunt u over 5 dagen terugkomen. Maar u mag eerst even gaan betalen bij loket 3.

Zo, dame, vertelt u het eens. Wat kijkt u boos? Meneer, ik begrijp er niets van. Ik heb net alles netjes in orde gebracht met de belastingdienst, en nu krijg ik alweer een aanslag. Van de gemeente! Moet ik nu weer belasting betalen? Dat brengt me in ernstige problemen! Het geld groeit me niet op de rug!

Les 37 Afdeling Burgerzaken Lektion 37 Abteilung für zivile Angelegenheiten Lesson 37 Civil Affairs Department Lekcja 37 Departament Spraw Obywatelskich

We zijn op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken. Wir sind im Rathaus, Abteilung für zivile Angelegenheiten. We are at city hall, civil affairs department. Met gemeente bedoelen we een stad of dorp of meer dorpen als organisatie. Unter Gemeinde verstehen wir eine Stadt oder ein Dorf oder mehrere Dörfer als Organisation. By municipality we mean a city or village or more villages as an organization. Grote steden zijn vaak verdeeld in stadsdelen, met aparte kantoren. Large cities are often divided into city districts, with separate offices. De gemeente is van belang voor iedereen. The congregation matters to everyone. Onze gegevens zijn daar geregistreerd. Unsere Daten sind dort registriert. Our data is registered there. We moeten ernaartoe voor geboorte, huwelijk, overlijden. We have to go there for birth, marriage, death. Voor vergunning, paspoort, rijbewijs. For permit, passport, driver's license. Als er verkiezingen zijn, stuurt de gemeente bericht: een kaart met onze naam erop. Wenn Wahlen anstehen, schickt die Gemeinde eine Botschaft: eine Karte mit unserem Namen darauf. When there are elections, the municipality sends notice: a card with our name on it. Daarmee gaan we stemmen. With that, we will vote. Wie werkloos is, krijgt een uitkering via de gemeente. Those who are unemployed receive benefits through the municipality. De gemeente houdt de straten schoon, zorgt voor licht in de stad, verzamelt ons afval. The municipality keeps the streets clean, provides light in the city, collects our garbage.

Het hoofd van de gemeente is de burgemeester. The head of the municipality is the mayor. Die functie lijkt het meest op die van voorzitter. Diese Position ist der des Vorsitzenden sehr ähnlich. That position most closely resembles that of president. Hij leidt de vergaderingen van de gemeenteraad. He leads the meetings of the City Council. Hij voert het woord, en legt de maatregelen aan de burgers uit. Er ergreift das Wort, um den Bürgern die Maßnahmen zu erläutern. He speaks, explaining the measures to citizens. Maar de baas is hij niet. But he is not the boss. De raad beslist. The council decides. Hij wordt ook niet gekozen, maar benoemd, wist je dat? He is also not elected, but appointed, did you know that? Door de koningin! By the queen!

Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Good morning, what can I do for you? Ik ben vannacht vader geworden. I became a father last night. Ik kom mijn dochtertje aangeven. I have come to declare my little daughter. Gefeliciteerd meneer! Congratulations sir! Ik ga alles opschrijven: voornaam, achternaam, ook van uw vrouw, adres, enzovoort, enzovoort. I'm going to write down everything: first name, last name, including your wife's, address, and so on and so forth. En hoe gaat ze heten? And what will she be called?

Goedemiddag, zegt u het maar. Guten Tag, sagen Sie. Good afternoon, you tell me. Mijn paspoort verloopt binnenkort. My passport expires soon. Ik kom voor een nieuw paspoort. I come for a new passport. Zijn uw gegevens nog dezelfde? Are your records still the same? Hebt u uw oude paspoort meegenomen? Did you bring your old passport with you? En 2 nieuwe pasfoto's? And 2 new passport photos? Aha, prima in orde. Aha, just fine. Dan kunt u over 5 dagen terugkomen. Dann können Sie in fünf Tagen wiederkommen. Then you can come back in 5 days. Maar u mag eerst even gaan betalen bij loket 3. But you may go and pay at counter 3 first.

Zo, dame, vertelt u het eens. Also, Lady, sagen Sie es mir. So, lady, tell me. Wat kijkt u boos? Worüber sind Sie verärgert? What do you look angry? Meneer, ik begrijp er niets van. Sir, ich verstehe gar nichts. Sir, I don't understand anything. Ik heb net alles netjes in orde gebracht met de belastingdienst, en nu krijg ik alweer een aanslag. Gerade habe ich mit dem Finanzamt alles richtig gemacht, und jetzt bekomme ich schon wieder einen Bescheid. I just got everything just right with the IRS, and now I'm already getting another assessment. Van de gemeente! From the municipality! Moet ik nu weer belasting betalen? Do I have to pay taxes again now? Dat brengt me in ernstige problemen! That gets me into serious trouble! Het geld groeit me niet op de rug! The money is not growing on my back!