×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 36 Stad onder de grond

Les 36 Stad onder de grond

Goedemorgen, meneer Zwarts. U bent de directeur van een groot bouwbedrijf. U hebt het project Stad onder de grond gepresenteerd. Berichten hierover waren al op het nieuws. Amsterdam heeft grote problemen, die vaak te maken hebben met de beperkte ruimte. Met uw project is dit probleem opgelost, zegt u. Dat moet u even uitleggen. De enige oplossing voor het probleem is: bouwen onder de grond. Er komt een stad van 6 verdiepingen diep. Winkels, sportcentra, Filmtheaters. En natuurlijk parkeerruimte. De gedachte om onder de grond te bouwen is niet nieuw. Maar wij hebben nu een concreet bouwplan opgesteld. Dat heeft nog niemand eerder gedaan. Ongelooflijk!

Maar tijdens het bouwproces moet de stad waarschijnlijk afgesloten worden. Dat is een groot bezwaar, vermoed ik. Dat is helemaal niet nodig! We werken vanuit de grachten. We laten betonnen muren in het water zakken, en van daaruit gaan we bouwen. Op deze wijze hebben de bewoners nergens last van. En het verkeer ook niet. En de risico's? Zo'n stad onder de grond is gevaarlijk. Bij het idee alleen al zit ik in angst! Een ongeluk zit in een klein hoekje. Och, risico's loopt u overal. Maar vertrouwt u mij, wij bouwen veilig. Op basis van degelijke plannen. Met stevige materialen. Het wordt absoluut brandveilig. Wij kennen onze verantwoordelijkheid.

Op welke termijn denkt u het project te realiseren? Als we dit jaar starten, kan het project over 15 jaar klaar zijn. En het financiële aspect? Logisch dat zo'n plan tamelijk veel kost. We gaan uit van 10 miljard. Maar dan heb je ook wat: een nieuwe stad! Heeft u het gemeentebestuur al overtuigd? Steunen ze uw project? Het bestuur reageert voorzichtig. Eerst gaat een commissie het plan bekijken. Ik heb daar begrip voor. Dat is normaal in deze fase. Ik zoek intussen andere bedrijven die bereid zijn om eraan mee te doen.

Les 36 Stad onder de grond Lektion 36 Stadt im Untergrund Lesson 36 City underground Lección 36 Metro urbano Lekcja 36 Miejskie metro 第36课 城市地下

Goedemorgen, meneer Zwarts. Good morning, Mr. Zwarts. U bent de directeur van een groot bouwbedrijf. You are the director of a large construction company. U hebt het project Stad onder de grond gepresenteerd. You presented the City Underground project. Berichten hierover waren al op het nieuws. Reports of this were already on the news. Amsterdam heeft grote problemen, die vaak te maken hebben met de beperkte ruimte. Amsterdam has major problems, often related to limited space. Met uw project is dit probleem opgelost, zegt u. Dat moet u even uitleggen. Your project solves this problem, you say, and you need to explain that. De enige oplossing voor het probleem is: bouwen onder de grond. The only solution to the problem is: build underground. Er komt een stad van 6 verdiepingen diep. There will be a city six stories deep. Winkels, sportcentra, Filmtheaters. Stores, sports centers, Movie theaters. En natuurlijk parkeerruimte. And, of course, parking space. De gedachte om onder de grond te bouwen is niet nieuw. The idea of building underground is not new. Maar wij hebben nu een concreet bouwplan opgesteld. But we have now drawn up a concrete building plan. Dat heeft nog niemand eerder gedaan. No one has done that before. Ongelooflijk! Unbelievable!

Maar tijdens het bouwproces moet de stad waarschijnlijk afgesloten worden. But during the construction process, the city should probably be closed. Dat is een groot bezwaar, vermoed ik. Das ist ein großer Einwand, vermute ich. That's a big objection, I suspect. Dat is helemaal niet nodig! There is no need for that at all! We werken vanuit de grachten. We work from the canals. We laten betonnen muren in het water zakken, en van daaruit gaan we bouwen. We will lower concrete walls into the water, and from there we will build. Op deze wijze hebben de bewoners nergens last van. Auf diese Weise werden die Anwohner durch nichts belästigt. This way, the residents won't be bothered by anything. En het verkeer ook niet. And neither does traffic. En de risico's? And the risks? Zo'n stad onder de grond is gevaarlijk. Such a city underground is dangerous. Bij het idee alleen al zit ik in angst! Allein der Gedanke daran versetzt mich in Angst und Schrecken! At the very idea, I sit in fear! Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ein Unfall ereignet sich in einer kleinen Ecke. An accident is in a small corner. Och, risico's loopt u overal. Nun ja, Risiken gibt es überall. Oh well, risks are everywhere. Maar vertrouwt u mij, wij bouwen veilig. But trust me, we are building safely. Op basis van degelijke plannen. Auf der Grundlage solider Pläne. Based on sound plans. Met stevige materialen. With sturdy materials. Het wordt absoluut brandveilig. Es wird absolut feuerfest sein. It will be absolutely fireproof. Wij kennen onze verantwoordelijkheid. We know our responsibility.

Op welke termijn denkt u het project te realiseren? In what time frame do you plan to realize the project? Als we dit jaar starten, kan het project over 15 jaar klaar zijn. If we start this year, the project could be finished in 15 years. En het financiële aspect? And the financial aspect? Logisch dat zo'n plan tamelijk veel kost. Logischerweise würde ein solcher Plan ziemlich viel kosten. Logically, such a plan would cost quite a lot. We gaan uit van 10 miljard. Wir gehen von 10 Milliarden aus. We assume 10 billion. Maar dan heb je ook wat: een nieuwe stad! But then you have something: a new city! Heeft u het gemeentebestuur al overtuigd? Haben Sie den Stadtrat schon überzeugt? Have you convinced the city council yet? Steunen ze uw project? Unterstützen sie Ihr Projekt? Do they support your project? Het bestuur reageert voorzichtig. Der Vorstand reagiert zurückhaltend. The board responds cautiously. Eerst gaat een commissie het plan bekijken. First, a committee will review the plan. Ik heb daar begrip voor. Ich verstehe das. I understand that. Dat is normaal in deze fase. This is normal at this stage. Ik zoek intussen andere bedrijven die bereid zijn om eraan mee te doen. In der Zwischenzeit bin ich auf der Suche nach anderen Unternehmen, die bereit sind, sich daran zu beteiligen. Meanwhile, I am looking for other companies willing to participate in it.