×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 33 Werk vinden in Nederland

Les 33 Werk vinden in Nederland

Wat zijn de mogelijkheden om hier werk te vinden? Is dat moeilijk? Dat hangt ervan af. Je opleiding, leeftijd en ervaring zijn uiterst belangrijk. Er is weinig werk voor wie geen vak beheerst. Dat soort werk verdwijnt vrijwel geheel. Werkgevers stellen hoge eisen. Dus met een goede opleiding zijn er geen moeilijkheden te verwachten? Dat hangt af van je beroep. In de dienstverlening is de situatie gunstig. In de horeca, de zorg en de automatisering is grote behoefte aan personeel. Ook in de kenniseconomie is dat het geval. Merkwaardig dat migranten met een hoge opleiding daar zo moeilijk werk vinden!

Leeftijd en ervaring zijn ook van belang, zeg je. Besef je wat je zegt? Jong zijn en ervaring hebben, dat lijkt me een onmogelijke combinatie. Niet als je alles optelt: een stage tijdens je studie, niet betaald werk voor je oom, vakantiewerk. Alles wat je ooit gedaan hebt, kan van belang zijn voor je toekomst. Dus ook stages en niet betaald werk. Vind je makkelijk vast werk? Of is het werk voornamelijk tijdelijk? In het begin krijg je voornamelijk tijdelijk werk. Vaak in deeltijd.

Je hoopt dat je gauw een vaste baan krijgt. Maar werkgevers nemen liever geen vaste werknemers aan. Die kunnen ze moeilijk ontslaan. Dat moeten ze aan de rechter vragen. De rechter beslist, niet de baas. Als je werkloos bent of ontslagen, krijg je een uitkering, neem ik aan? Ja, daar heb je recht op. Men eist wel dat je actief werk zoekt. En eventueel moet je werk aannemen dat niet bij je opleiding past. Het is overigens niet prettig om van een uitkering te leven. Je hebt geen band met de maatschappij, en je inkomen is te laag. Althans, volgens sommigen. Anderen vinden dat de uitkeringen te hoog zijn. Daar is discussie over. Heb jij eigenlijk al werkervaring? Wat voor werk doe je, of heb je gedaan?

Les 33 Werk vinden in Nederland Lektion 33 Arbeitssuche in den Niederlanden Lesson 33 Finding work in the Netherlands Lección 33 Encontrar trabajo en los Países Bajos Leçon 33 Trouver un emploi aux Pays-Bas Lekcja 33 Znalezienie pracy w Holandii Lição 33 Encontrar trabalho nos Países Baixos Урок 33 Поиск работы в Нидерландах

Wat zijn de mogelijkheden om hier werk te vinden? What are the opportunities to find work here? Is dat moeilijk? Is that difficult? Dat hangt ervan af. It depends. بستگی دارد به. Je opleiding, leeftijd en ervaring zijn uiterst belangrijk. Your education, age and experience are extremely important. تحصیلات، سن و تجربه شما بسیار مهم است. Er is weinig werk voor wie geen vak beheerst. Es gibt wenig Arbeit für diejenigen, die keinen Beruf beherrschen. There is little work for those who do not master a trade. برای کسانی که حرفه ای بلد نیستند کار کمی وجود دارد. Dat soort werk verdwijnt vrijwel geheel. Diese Art von Arbeit ist praktisch vom Aussterben bedroht. That kind of work is virtually disappearing. این نوع کار تقریباً به طور کامل از بین می رود. Werkgevers stellen hoge eisen. Die Arbeitgeber stellen hohe Anforderungen. Employers have high standards. کارفرمایان استانداردهای بالایی را تعیین می کنند. Dus met een goede opleiding zijn er geen moeilijkheden te verwachten? So with a good education, no difficulties are to be expected? بنابراین با یک تحصیلات خوب، هیچ مشکلی انتظار نمی رود؟ Dat hangt af van je beroep. It depends on your profession. In de dienstverlening is de situatie gunstig. In services, the situation is favorable. وضعیت در خدمات مطلوب است. In de horeca, de zorg en de automatisering is grote behoefte aan personeel. The hospitality, healthcare and automation industries are in great need of staff. نیاز زیادی به پرسنل در بخش های کترینگ، مراقبت های بهداشتی و اتوماسیون وجود دارد. Ook in de kenniseconomie is dat het geval. Dies ist auch in der wissensbasierten Wirtschaft der Fall. This is also the case in the knowledge economy. در اقتصاد دانش‌آموزی نیز چنین است. Merkwaardig dat migranten met een hoge opleiding daar zo moeilijk werk vinden! Seltsam, dass es für Migranten mit hoher Bildung so schwierig ist, dort Arbeit zu finden! Strange that migrants with high education find it so difficult to find work there! عجیب است که مهاجران با تحصیلات عالی در آنجا کار پیدا می کنند!

Leeftijd en ervaring zijn ook van belang, zeg je. Age and experience also matter, you say. شما می گویید سن و تجربه هم مهم است. Besef je wat je zegt? Ist Ihnen klar, was Sie da sagen? Do you realize what you are saying? متوجه داری چی میگی؟ Jong zijn en ervaring hebben, dat lijkt me een onmogelijke combinatie. Being young and having experience, that seems like an impossible combination. جوان بودن و داشتن تجربه برای من ترکیبی غیر ممکن به نظر می رسد. Niet als je alles optelt: een stage tijdens je studie, niet betaald werk voor je oom, vakantiewerk. Not if you add everything up: an internship during your studies, unpaid work for your uncle, holiday work. نه اگر همه چیز را جمع کنید: کارآموزی در طول تحصیل، کار بدون مزد برای عمویتان، کار تعطیلات. Alles wat je ooit gedaan hebt, kan van belang zijn voor je toekomst. Everything you've ever done can matter for your future. هر کاری که تا به حال انجام داده اید می تواند برای آینده شما مهم باشد. Dus ook stages en niet betaald werk. So also internships and unpaid work. این شامل کارآموزی و کار بدون دستمزد نیز می شود. Vind je makkelijk vast werk? Do you find steady work easily? آیا یافتن کار دائمی آسان است؟ Of is het werk voornamelijk tijdelijk? Or is the work mainly temporary? یا کار عمدتاً موقتی است؟ In het begin krijg je voornamelijk tijdelijk werk. In the beginning, you will get mostly temporary work. در ابتدا شما عمدتاً کار موقت خواهید داشت. Vaak in deeltijd. Oft in Teilzeit. Often part-time. اغلب پاره وقت.

Je hoopt dat je gauw een vaste baan krijgt. You hope you get a steady job soon. امیدوارید به زودی شغل دائمی پیدا کنید. Maar werkgevers nemen liever geen vaste werknemers aan. But employers prefer not to hire permanent employees. اما کارفرمایان ترجیح می دهند کارمندان دائمی را استخدام نکنند. Die kunnen ze moeilijk ontslaan. They can hardly fire them. آنها به سختی می توانند آنها را اخراج کنند. Dat moeten ze aan de rechter vragen. Sie sollten den Richter fragen. They have to ask the court. آنها باید از قاضی در این مورد سوال کنند. De rechter beslist, niet de baas. Der Richter entscheidet, nicht der Chef. The judge decides, not the boss. قاضی تصمیم می گیرد نه رئیس. Als je werkloos bent of ontslagen, krijg je een uitkering, neem ik aan? Wenn Sie arbeitslos sind oder entlassen wurden, erhalten Sie doch sicher Sozialleistungen? If you're unemployed or laid off, you get benefits, I assume? اگر شما بیکار یا اخراج شده باشید، به نظر من مزایایی دریافت می کنید؟ Ja, daar heb je recht op. Yes, you are entitled to that. بله، شما این حق را دارید. Men eist wel dat je actief werk zoekt. Die eine verlangt, dass Sie sich aktiv um Arbeit bemühen. You are required to actively look for work. آنها نیاز دارند که شما فعالانه به دنبال کار باشید. En eventueel moet je werk aannemen dat niet bij je opleiding past. You may also have to take on work that does not match your education. و ممکن است مجبور شوید کارهایی را انجام دهید که با تحصیلات شما مطابقت ندارد. Het is overigens niet prettig om van een uitkering te leven. Übrigens ist es nicht angenehm, von Sozialleistungen zu leben. Incidentally, it is not pleasant to live on benefits. به هر حال، زندگی با مزایا خوشایند نیست. Je hebt geen band met de maatschappij, en je inkomen is te laag. Sie haben keinen Anschluss an die Gesellschaft, und Ihr Einkommen ist zu gering. You have no connection with society, and your income is too low. شما هیچ ارتباطی با جامعه ندارید و درآمد شما بسیار کم است. Althans, volgens sommigen. At least, according to some. حداقل به گفته برخی. Anderen vinden dat de uitkeringen te hoog zijn. Andere halten die Leistungen für zu hoch. Others think the benefits are too high. برخی دیگر معتقدند که مزایا بسیار زیاد است. Daar is discussie over. There is discussion about that. در مورد آن بحث وجود دارد. Heb jij eigenlijk al werkervaring? Do you already have work experience? آیا واقعاً قبلاً تجربه کار دارید؟ Wat voor werk doe je, of heb je gedaan? What kind of work do you do, or have you done? چه نوع کاری انجام می دهید یا انجام داده اید؟