×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 31 De Randstad

Les 31 De Randstad

In het westen van Nederland ligt een gebied dat de Randstad heet. Het bestaat uit Zuid-Holland en delen van Noord-Holland en Utrecht. De 4 grote steden liggen erin: Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Met daartussen kleinere steden, zoals Gouda, Leiden, Delft, Haarlem. In feite kun je de Randstad beschouwen als een geheel. Een grote stad met wat groen in het midden. En die stad breidt zich steeds verder uit. Er is veel economische activiteit in de Randstad. De haven van Rotterdam is van belang voor import en export. Rond die haven is industrie: olie-industrie.

Ook wordt er in de Randstad veel groente en fruit geproduceerd. Via de luchthaven Schiphol worden deze producten naar allerlei landen uitgevoerd. De Randstad is een gunstige plaats voor bedrijven en ondernemingen. Daardoor is er veel werk. Logisch gevolg: de Randstad heeft een dichte bevolking. Er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Daarvan wonen er meer dan 7 miljoen in de Randstad. Een groot probleem is het gebrek aan geschikte woningen. In de grote steden moet je lang zoeken. Gezinnen met kinderen willen graag een huis met een tuin. Maar die zijn er niet, of ze zijn te duur. Om die reden gaan veel mensen buiten de stad wonen. Terwijl ze in de stad werken.

Vandaar dat het op de wegen praktisch altijd druk is. De file is een bekend verschijnsel. 2 keer per dag zit het verkeer volkomen vast. En dat heeft negatieve gevolgen. Onder andere voor de kwaliteit van de lucht. En men verliest verschrikkelijk veel tijd. In de Randstad wonen opvallend veel mensen uit het buitenland. Neem Amsterdam, met 176 nationaliteiten! Mensen uit allerlei landen, van Argentinië tot Zweden. Neem de tram en luister. Je hoort duizend en één verschillende talen. Herken je ze? En je staat op straat toch wel even stil om te luisteren naar die bijzondere muziek uit verre landen?

Les 31 De Randstad Lektion 31 Die Randstad Lesson 31 The Randstad Lección 31 La Randstad 31 pamoka Randstadas Lekcja 31 Randstad

In het westen van Nederland ligt een gebied dat de Randstad heet. In the western part of the Netherlands lies an area called the Randstad. Het bestaat uit Zuid-Holland en delen van Noord-Holland en Utrecht. It consists of South Holland and parts of North Holland and Utrecht. De 4 grote steden liggen erin: Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. The 4 major cities are in it: Utrecht, Amsterdam, The Hague, Rotterdam. Met daartussen kleinere steden, zoals Gouda, Leiden, Delft, Haarlem. With smaller cities in between, such as Gouda, Leiden, Delft, Haarlem. In feite kun je de Randstad beschouwen als een geheel. In fact, you can consider the Randstad as a whole. Een grote stad met wat groen in het midden. A big city with some green in the middle. En die stad breidt zich steeds verder uit. And that city keeps expanding. Er is veel economische activiteit in de Randstad. There is a lot of economic activity in the Randstad. De haven van Rotterdam is van belang voor import en export. The port of Rotterdam is important for imports and exports. Rond die haven is industrie: olie-industrie. Around that port is industry: oil industry.

Ook wordt er in de Randstad veel groente en fruit geproduceerd. There is also a lot of fruit and vegetable production in the Randstad. Via de luchthaven Schiphol worden deze producten naar allerlei landen uitgevoerd. Through Schiphol Airport, these products are exported to a variety of countries. De Randstad is een gunstige plaats voor bedrijven en ondernemingen. The Randstad is a favorable place for businesses and enterprises. Daardoor is er veel werk. As a result, there is a lot of work. Logisch gevolg: de Randstad heeft een dichte bevolking. Logical consequence: the Randstad has a dense population. Er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. There are 17 million people living in the Netherlands. Daarvan wonen er meer dan 7 miljoen in de Randstad. Of these, more than 7 million live in the Randstad. Een groot probleem is het gebrek aan geschikte woningen. A major problem is the lack of suitable housing. In de grote steden moet je lang zoeken. In the big cities, you have to search for a long time. Gezinnen met kinderen willen graag een huis met een tuin. Families with children want a house with a garden. Семьи с детьми хотели бы дом с садом. Maar die zijn er niet, of ze zijn te duur. But there aren't any, or they are too expensive. Но их нет, или они слишком дорогие. Om die reden gaan veel mensen buiten de stad wonen. For this reason, many people move outside the city. По этой причине многие люди живут за городом. Terwijl ze in de stad werken. While working in the city.

Vandaar dat het op de wegen praktisch altijd druk is. That is why it is almost always busy on the roads. Именно поэтому на дорогах почти всегда занято. De file is een bekend verschijnsel. Traffic jams are a familiar phenomenon. 2 keer per dag zit het verkeer volkomen vast. 2 times a day the traffic is completely stuck. 2 раза в день трафик полностью застревает. En dat heeft negatieve gevolgen. And that has negative consequences. Onder andere voor de kwaliteit van de lucht. Among other things for the quality of the air. Среди прочего за качество воздуха. En men verliest verschrikkelijk veel tijd. And one loses an awful lot of time. In de Randstad wonen opvallend veel mensen uit het buitenland. A striking number of people from abroad live in the Randstad. Поразительное количество людей из-за рубежа живет в Рандстаде. Neem Amsterdam, met 176 nationaliteiten! Take Amsterdam, with 176 nationalities! Mensen uit allerlei landen, van Argentinië tot Zweden. People from all kinds of countries, from Argentina to Sweden. Neem de tram en luister. Take the tram and listen. Je hoort duizend en één verschillende talen. You hear a thousand and one different languages. Вы слышите тысячу и один язык. Herken je ze? Do you recognize them? En je staat op straat toch wel even stil om te luisteren naar die bijzondere muziek uit verre landen? And you stop in the street to listen to that special music from distant countries, don't you? И вы останавливаетесь на улице, чтобы послушать эту особенную музыку из дальних стран, не так ли?