×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 30 Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Les 30 Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Hoe is de medische zorg geregeld? Wat moet ik doen als ik ziek ben? Je gaat altijd eerst naar de huisarts. De basis van het systeem. Hij of zij woont in je buurt. En houdt op bepaalde tijden spreekuur. Soms moet je bellen om een afspraak te maken. Het is praktisch als je dan al bekend bent bij een huisarts. Vraag je buren wie hun dokter is, en of ze tevreden zijn. Bel hem op of hij nog ruimte heeft voor jou als patiёnt. Dan weet je wie je moet bellen als je plotseling ziek wordt. Maar als ik ziek ben, ga ik liever naar een specialist!

In Nederland ga je eerst naar de huisarts. Hij heeft algemene kennis. En hij kent jouw geschiedenis. Althans, die heeft hij in z'n pc zitten. Hij heeft aandacht voor jouw persoon. Hij voert een persoonlijk gesprek met je. Samen met jou denkt hij na over de oorzaak van de ziekte. Pijn aan je schouder? Wellicht zit je niet in de juiste houding achter je pc. Je slaapt al weken slecht? Spanningen op je werk, misschien. Verkouden? 3 dagen vroeg naar bed. Zo moe de laatste tijd? Dan ga ik je bloed laten onderzoeken. Als de huisarts vindt dat je medicijnen nodig hebt, schrijft hij een recept. Dat gaat dan direct naar de computer van de apotheek. Als hij geen oplossing kan bedenken, stuurt hij je met een brief naar de specialist. Meestal is die verbonden aan een ziekenhuis.

Heb je al een tandarts overigens? Die heeft een eigen praktijk. Die bel je zelf. Is de medische zorg eigenlijk gratis, hier? En de medicijnen? Je verzekering betaalt het grootste deel van de kosten. Je bent toch wel verzekerd? In principe heeft iedereen een basisverzekering. Dat is verplicht. De premie betaal je zelf. Als je inkomen laag is, betaal je minder. Toch is een kwart miljoen Nederlanders niet verzekerd! En als die hulp nodig hebben of gewond raken bij een ongeluk? Dan krijgen ze toch de juiste behandeling in het ziekenhuis.

Les 30 Wat moet ik doen als ik ziek ben? Lektion 30 Was soll ich tun, wenn ich krank bin? Lesson 30 What should I do when I am sick? Lección 30 ¿Qué debo hacer si estoy enfermo? Lekcja 30 Co powinienem zrobić, jeśli jestem chory? Lição 30 O que devo fazer se estiver doente? Урок 30 Що робити, якщо я захворів?

Hoe is de medische zorg geregeld? How is medical care arranged? Wat moet ik doen als ik ziek ben? What should I do if I am sick? Je gaat altijd eerst naar de huisarts. You always go to the doctor first. De basis van het systeem. The basis of the system. Hij of zij woont in je buurt. He or she lives in your neighborhood. En houdt op bepaalde tijden spreekuur. And holds consultation hours at certain times. Soms moet je bellen om een afspraak te maken. Sometimes you have to call to make an appointment. Het is praktisch als je dan al bekend bent bij een huisarts. It is practical if you are already known to a doctor. Vraag je buren wie hun dokter is, en of ze tevreden zijn. Ask your neighbors who their doctor is, and if they are satisfied. Bel hem op of hij nog ruimte heeft voor jou als patiёnt. Call him to see if he still has room for you as a patient. Dan weet je wie je moet bellen als je plotseling ziek wordt. Then you know who to call if you suddenly get sick. Maar als ik ziek ben, ga ik liever naar een specialist! But when I'm sick, I'd rather see a specialist!

In Nederland ga je eerst naar de huisarts. In the Netherlands, you go to the family doctor first. Hij heeft algemene kennis. He has general knowledge. En hij kent jouw geschiedenis. And he knows your history. Althans, die heeft hij in z'n pc zitten. Zumindest hat er es in seinem PC. At least, he has it in his PC. Hij heeft aandacht voor jouw persoon. He pays attention to your person. Hij voert een persoonlijk gesprek met je. He will have a personal conversation with you. Samen met jou denkt hij na over de oorzaak van de ziekte. Together with you, he thinks about the cause of the disease. Pijn aan je schouder? Pain in your shoulder? Wellicht zit je niet in de juiste houding achter je pc. Perhaps you are not sitting in the right posture at your PC. Je slaapt al weken slecht? You've been sleeping badly for weeks? Spanningen op je werk, misschien. Tensions at work, perhaps. Verkouden? A cold? 3 dagen vroeg naar bed. 3 days early to bed. Zo moe de laatste tijd? So tired lately? Dan ga ik je bloed laten onderzoeken. Then I'm going to have your blood tested. Als de huisarts vindt dat je medicijnen nodig hebt, schrijft hij een recept. If the doctor thinks you need medication, he writes a prescription. Dat gaat dan direct naar de computer van de apotheek. That then goes directly to the pharmacy's computer. Als hij geen oplossing kan bedenken, stuurt hij je met een brief naar de specialist. If he cannot come up with a solution, he will send you to the specialist with a letter. Meestal is die verbonden aan een ziekenhuis. Usually it is attached to a hospital.

Heb je al een tandarts overigens? Do you already have a dentist by the way? Die heeft een eigen praktijk. Who has his own practice. Die bel je zelf. You call that one yourself. Is de medische zorg eigenlijk gratis, hier? Is medical care actually free, here? En de medicijnen? And the drugs? Je verzekering betaalt het grootste deel van de kosten. Your insurance pays most of the cost. Je bent toch wel verzekerd? You are insured, right? In principe heeft iedereen een basisverzekering. Basically, everyone has basic insurance. Dat is verplicht. Dies ist obligatorisch. This is mandatory. De premie betaal je zelf. You pay the premium yourself. Als je inkomen laag is, betaal je minder. If your income is low, you pay less. Toch is een kwart miljoen Nederlanders niet verzekerd! Doch eine Viertelmillion Niederländer sind nicht versichert! Yet a quarter of a million Dutch people are not insured! En als die hulp nodig hebben of gewond raken bij een ongeluk? Und wenn diese Hilfe brauchen oder bei einem Unfall verletzt werden? And if they need help or are injured in an accident? Dan krijgen ze toch de juiste behandeling in het ziekenhuis. Dann bekommen sie auch im Krankenhaus die richtige Behandlung. Then they still get proper treatment in the hospital.