×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 23 Het woord is aan jou!

Les 23 Het woord is aan jou!

Het gaat hard! Opeens zijn we op de helft van het Groene Boek. Sinds we met hoofdstuk 1 begonnen zijn, hebben we allerlei onderwerpen behandeld. We hebben het gehad over Nederland en over Nederlands leren. Over lekker eten en over het weer. Ook over korte en lange reizen, en over ons huis en onze familie. En er waren teksten over het huishouden en een avondje uit. Inmiddels kun je over al deze onderwerpen veel beter praten. Daarom ga je nu een presentatie geven. Het woord is aan jou!

De inhoud van de lessen biedt voldoende stof. Of ben je alles weer vergeten? Weet je nog hoe je iemand de weg moet wijzen? Hoe ziet de kaart van Nederland er ook al weer uit? En herinner je je nog hoe de seizoenen heten? Niet precies? Dan is het nu tijd om de teksten te gaan herhalen. Je hebt voldoende tijd. Want zoals je ziet, zitten er in dit hoofdstuk relatief weinig onbekende woorden. In ieder geval minder dan in de andere lessen. Herhaal dus de teksten, en kies er 1 die je interesseert. Daarna ga je een presentatie geven naar aanleiding van die tekst. Bekijk de lijst hieronder, en kies een onderwerp. Als je een cursus volgt, kies je je onderwerp samen met een andere cursist.

De onderwerpen: 1 Boodschappen kun je beter doen in/ op ... Les 6 2 De Delftse Methode, hoe werkt die? Les 7 3 Eten: gezond of lekker? Les 8 4 Ik ben te laat, omdat ... Les 9 5 Het mooiste plekje op aarde. Les 10 6 Mijn huis. Les 11 7 Afdingen op de markt. Les 12 8 Wat je allemaal ziet op weg van huis naar de les. Les 13 9 In Nederland komen wonen: gemakkelijk of moeilijk? Les 14 10 Als ik een vrij weekend heb ga ik... Les 15 11 Betalen: niet zo eenvoudig! Les 16 12 In Nederland naar de dokter. Les 17 13 Het is leuk om in een klein/ groot gezin op te groeien. Les 18 14 Mijn langste/ leukste/ vervelendste reis. Les 19 15 Een avondje uit: wat gaan we doen? Les 20 16 De kaart van Nederland. Les 21 17 Een modern huishouden. Les 22

De regels: 1 Kies samen met een andere cursist een onderwerp. 2 Lees de tekst die erbij hoort en bekijk de vragen. 3 Bereid een presentatie voor. Met een andere cursist: beslis wie wat zegt. 4 Spreek niet langer dan 2 minuten per persoon. 5 Lees niet van papier! Schrijf alleen een paar woorden op. Succes met deze opdracht, en veel plezier.

Les 23 Het woord is aan jou! Lektion 23 Der Boden gehört dir! Lesson 23 The floor is yours! Lekcja 23 Podłoga jest twoja! Lição 23 O chão é teu! Урок 23 Пол в вашем распоряжении! Ders 23 Zemin sizindir!

Het gaat hard! It's going fast! Está indo rápido! Opeens zijn we op de helft van het Groene Boek. Suddenly we are halfway through the Green Book. De repente, estamos na metade do Livro Verde. Sinds we met hoofdstuk 1 begonnen zijn, hebben we allerlei onderwerpen behandeld. Since we started Chapter 1, we've covered a variety of topics. Desde que começamos o Capítulo 1, cobrimos uma variedade de tópicos. We hebben het gehad over Nederland en over Nederlands leren. Wir haben über die Niederlande und das Erlernen der niederländischen Sprache gesprochen. We talked about the Netherlands and about learning Dutch. Over lekker eten en over het weer. About good food and about the weather. Ook over korte en lange reizen, en over ons huis en onze familie. Also about short and long trips, and about our home and family. En er waren teksten over het huishouden en een avondje uit. And there were texts about housekeeping and a night out. Inmiddels kun je over al deze onderwerpen veel beter praten. By now you can talk much better about all these topics. Daarom ga je nu een presentatie geven. That is why you are now going to give a presentation. Het woord is aan jou! The floor is yours!

De inhoud van de lessen biedt voldoende stof. The content of the lessons offers sufficient material. Of ben je alles weer vergeten? Or have you forgotten everything again? Weet je nog hoe je iemand de weg moet wijzen? Do you remember how to show someone the way? Hoe ziet de kaart van Nederland er ook al weer uit? What does the map of the Netherlands look like again? En herinner je je nog hoe de seizoenen heten? And do you remember what the seasons are called? Niet precies? Not exactly? Dan is het nu tijd om de teksten te gaan herhalen. Then it is now time to start repeating the texts. Je hebt voldoende tijd. You have plenty of time. Want zoals je ziet, zitten er in dit hoofdstuk relatief weinig onbekende woorden. Because as you can see, there are relatively few unfamiliar words in this chapter. In ieder geval minder dan in de andere lessen. At least less than in the other classes. Herhaal dus de teksten, en kies er 1 die je interesseert. So repeat the texts, and choose 1 that interests you. Daarna ga je een presentatie geven naar aanleiding van die tekst. Then you will give a presentation in response to that text. Bekijk de lijst hieronder, en kies een onderwerp. Check out the list below, and choose a topic. Als je een cursus volgt, kies je je onderwerp samen met een andere cursist. When you take a course, you choose your topic together with another student.

De onderwerpen: 1 Boodschappen kun je beter doen in/ op ... Les 6 2 De Delftse Methode, hoe werkt die? The topics: 1 Shopping is better done in/on ... Lesson 6 2 The Delftse Method, how does it work? Les 7 3 Eten: gezond of lekker? Lesson 7 3 Food: healthy or tasty? Les 8 4 Ik ben te laat, omdat ... Les 9 5 Het mooiste plekje op aarde. Lesson 8 4 I'm late because ... Lesson 9 5 The most beautiful place on earth. Les 10 6 Mijn huis. Lesson 10 6 My home. Les 11 7 Afdingen op de markt. Lesson 11 7 Haggling in the market. Les 12 8 Wat je allemaal ziet op weg van huis naar de les. Lesson 12 8 What you see on your way from home to class. Les 13 9 In Nederland komen wonen: gemakkelijk of moeilijk? Lesson 13 9 Coming to live in the Netherlands: easy or difficult? Les 14 10 Als ik een vrij weekend heb ga ik... Les 15 11 Betalen: niet zo eenvoudig! Lesson 14 10 When I have a free weekend I go.... Lesson 15 11 Paying: not so easy! Les 16 12 In Nederland naar de dokter. Lesson 16 12 In the Netherlands to the doctor. Les 17 13 Het is leuk om in een klein/ groot gezin op te groeien. Lesson 17 13 It's nice to grow up in a small/big family. Les 18 14 Mijn langste/ leukste/ vervelendste reis. Lesson 18 14 My longest/ most enjoyable/ most annoying trip. Les 19 15 Een avondje uit: wat gaan we doen? Lesson 19 15 A night out: what are we going to do? Les 20 16 De kaart van Nederland. Lesson 20 16 The map of the Netherlands. Les 21 17 Een modern huishouden. Lesson 21 17 A modern household. Les 22 Lesson 22

De regels: 1 Kies samen met een andere cursist een onderwerp. The rules: 1 Choose a topic with another student. 2 Lees de tekst die erbij hoort en bekijk de vragen. 2 Read the accompanying text and look at the questions. 3 Bereid een presentatie voor. 3 Prepare a presentation. Met een andere cursist: beslis wie wat zegt. With another student: decide who says what. 4 Spreek niet langer dan 2 minuten per persoon. 4 Do not speak for more than 2 minutes per person. 5 Lees niet van papier! 5 Don't read from paper! Schrijf alleen een paar woorden op. Just write down a few words. Succes met deze opdracht, en veel plezier. Good luck with this assignment, and have fun.