×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

BLØF, Bløf - Dansen Aan Zee

Bløf - Dansen Aan Zee

Daar komt mijn schip al aan

Ik kijk vanaf het strand

Schrijven in het zand

Is voor mij nu wel gedaan

Want de letters van je naam

Blijven in het zand niet staan

Maar de wetten van het land

Gelden niet op volle zee

Dus ik neem je naam maar mee

Gun me een vaarwel

En vergeef me dat ik hardop

Alle passen tel

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Een afscheidswals aan de waterlijn

Dansen aan zee

Eén voor je tranen

Twee voor de mijne

Drie voor de horizon

Waaraan we verdwijnen

Jij wist wel wie ik was

Zwaaiend met mijn jas

Mijn armen wijd en leeg

En een hart dat schreeuwend zweeg

Dat steeds meer verlangde

Naar de warmte van je wang

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Een afscheidswals aan de waterlijn

Dansen aan zee

Eén voor je tranen

Twee voor de mijne

Drie voor de horizon

Waaraan we verdwijnen

Zeg dat het niets was

Zeg dat ik droomde

Zeg dat ik gek was

Durf te zeggen dat ik droomde

Zeg dat ik dom was

Maar dromen deed ik niet

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Laten we dansen, m'n liefste

Dansen aan zee

Een afscheidswals aan de waterlijn

Dansen aan zee

Eén voor je tranen

Twee voor de mijne

Drie voor de horizon

Waaraan we verdwijnen

Translate to English

Bløf - Dansen Aan Zee Bløf - Tanzen am Meer Bløf - Dancing By The Sea Bløf - Danser au bord de la mer Bløf - Ballare in riva al mare Bløf - 海辺のダンス Bløf - Šokiai prie jūros Bløf - Taniec nad morzem Bløf - Танцы у моря Bløf - Deniz kenarında dans Bløf - Танці біля моря Bløf - 海边跳舞

Daar komt mijn schip al aan My ship is already arriving Mon bateau arrive déjà Вот куда прибывает мой корабль İşte gemim geliyor. Мій корабель уже прибуває

Ik kijk vanaf het strand I watch from the beach Je regarde depuis la plage я смотрю с пляжа Sahilden izliyorum

Schrijven in het zand Writing in the sand Écrire dans le sable Писать на песке Kuma yazı yazmak

Is voor mij nu wel gedaan It's done for me now C'est fait pour moi maintenant Готово для меня сейчас Artık benim için bitti

Want de letters van je naam Because the letters of your name Parce que les lettres de ton nom Потому что буквы твоего имени Çünkü adının harfleri

Blijven in het zand niet staan Don't stand in the sand Ne reste pas dans le sable Не стойте на песке Kumda kalmayın

Maar de wetten van het land But the laws of the land Mais les lois du pays Но законы страны Ama ülkenin kanunları

Gelden niet op volle zee Do not apply on the high seas Ne pas appliquer en haute mer Не действует в открытом море Açık denizlerde geçerli değildir

Dus ik neem je naam maar mee So I'll take your name Alors je prendrai ton nom Так что я возьму твое имя Bu yüzden senin adını alacağım.

Gun me een vaarwel say goodbye to me dis moi au revoir попрощайся со мной Bana bir veda et

En vergeef me dat ik hardop And forgive me for saying out loud Et pardonne-moi de dire à haute voix И прости меня за то, что я сказал вслух Ve yüksek sesle söylediğim için beni affet.

Alle passen tel All passes count Toutes les passes comptent Все проходы засчитываются Tüm geçişler sayılır

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love Dansons mon amour Давай танцевать, любовь моя Hadi dans edelim, aşkım

Dansen aan zee Dancing at the sea Danser à la mer Танцы на море Deniz kenarında dans

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love Давай танцевать, любовь моя Hadi dans edelim, aşkım

Dansen aan zee Dancing at the sea Deniz kenarında dans

Een afscheidswals aan de waterlijn A farewell waltz on the waterline Une valse d'adieu sur la ligne de flottaison Прощальный вальс на ватерлинии Su hattında bir veda silindiri

Dansen aan zee Dancing at the sea Deniz kenarında dans

Eén voor je tranen One for your tears Un pour tes larmes Один для твоих слез Gözyaşların için bir tane

Twee voor de mijne Two for mine Deux pour le mien Два для моего Benim için iki tane

Drie voor de horizon Three for the horizon Трое за горизонт Ufuk için üç

Waaraan we verdwijnen What we disappear to Vers quoi nous disparaissons К которому мы исчезаем Kaybolduğumuz

Jij wist wel wie ik was You knew who I was Tu savais qui j'étais Вы знали, кто я Kim olduğumu biliyordun.

Zwaaiend met mijn jas Waving my coat Agitant mon manteau Размахивая пальто Paltomu sallayarak

Mijn armen wijd en leeg My arms wide and empty Mes bras larges et vides Мои руки широкие и пустые Kollarım geniş ve boş

En een hart dat schreeuwend zweeg And a heart that screamed silent Et un coeur qui criait en silence И сердце, которое тихо плакало Ve sessiz çığlıklar atan bir kalp

Dat steeds meer verlangde That demanded more and more Cela demandait de plus en plus Это требовало все больше и больше Giderek daha fazla arzu edilen

Naar de warmte van je wang To the warmth of your cheek A la chaleur de ta joue К теплу твоей щеки Yanağının sıcaklığına

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love Hadi dans edelim, aşkım

Dansen aan zee Dancing at the sea Deniz kenarında dans

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love Hadi dans edelim, aşkım

Dansen aan zee Dancing at the sea Deniz kenarında dans

Een afscheidswals aan de waterlijn A farewell waltz on the waterline Прощальный вальс на ватерлинии Su hattında bir veda silindiri

Dansen aan zee Deniz kenarında dans

Eén voor je tranen One for your tears Один для твоих слез Gözyaşların için bir tane

Twee voor de mijne Two for mine Два для моего

Drie voor de horizon Three for the horizon

Waaraan we verdwijnen What we disappear to К которому мы исчезаем Kaybolduğumuz

Zeg dat het niets was Say it was nothing Скажи, что это было ничего Bir şey olmadığını söyle.

Zeg dat ik droomde Say I was dreaming Скажи, что я мечтал Rüya gördüğümü söyle

Zeg dat ik gek was say i was crazy dire que j'étais fou Скажи, что я был сумасшедшим Deli olduğumu söyle

Durf te zeggen dat ik droomde Dare to say I was dreaming Oser dire que je rêvais Осмелюсь сказать, что я мечтал Rüya görüyordum diyebilir miyim?

Zeg dat ik dom was say i was stupid dire que j'étais stupide Скажи, что я был глуп Aptal olduğumu söyle.

Maar dromen deed ik niet But I didn't dream Mais je n'ai pas rêvé Но я не мечтал Ama rüyalarım

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love Hadi dans edelim, aşkım

Dansen aan zee Dancing at the sea Deniz kenarında dans

Laten we dansen, m'n liefste Let's dance my love Hadi dans edelim, aşkım

Dansen aan zee Dancing at the sea Deniz kenarında dans

Een afscheidswals aan de waterlijn A farewell waltz on the waterline Su hattında bir veda silindiri

Dansen aan zee Dancing at the sea bailando en el mar Deniz kenarında dans

Eén voor je tranen One for your tears Uno para tus lágrimas Un pour tes larmes Gözyaşların için bir tane

Twee voor de mijne Two for mine dos para el mio

Drie voor de horizon Three for the horizon Tres para el horizonte

Waaraan we verdwijnen What we disappear to A lo que desaparecemos К которому мы исчезаем Kaybolduğumuz

**Translate to English** Translate to English İngilizceye çevir