×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dejlige Danmark, 07 Nyheder

07 Nyheder

Død efter at have spist alger! Den kun fem måneder gamle hvalp, Buller, døde efter at have spist giftige blågrønalger på stranden.

Jeg synes, andre hundeejere skal advares, siger en stadig rystet

Anna Jensen.

Anna og hendes kæreste var ude at lufte deres to hunde i tirsdags. Da de havde lukket de to hunde ud af bilen, løb de ned til vandkanten, hvor de begyndte at spise af de grønne alger. Mens den anden hund havde det godt, blev Buller samme aften sløv og kastede op. Næste morgen døde den.

På Københavns Dyrehospital siger dyrlægen at det ikke kan udelukkes at algerne var årsagen.

Især børn og folk med hudlidelser frarådes at bade i områder med blåalger. Andre kan stadig bade, men det frarådes at gå i vandet hvis det er mælkehvidt og man ikke kan se sine tæer, når man går ud i bølgerne.

To piger til havs

Stærk strøm gjorde en strandtur til et livsfarligt mareridt for to 14 årige piger ved Hundige Strand syd for København.

To piger legede i vandet med en luftmadras. Den kraftige strøm fik pludselig fat i madrassen. De to piger sad på madrassen som drev længere og længere fra land. En af deres venner sad på stranden og forstod den farlige situation.

Han ringede til politiet som hurtig nåede frem til stranden. Da politiet kom, var pigerne nogle hundrede meter fra land.En politimand prøvede at svømme ud til pigerne, men måtte opgive på grund af den kraftige strøm. Først da en redningsbåd nåede frem, lykkedes det omsider at få pigerne bragt tilbage til stranden Da havde pigerne været på luftmadrassen i 45 minutter. ”Pigerne har ikke været klar over hvor farligt og koldt vandet var. De kan takke deres ven på stranden for at det endte godt“, siger politiet.


07 Nyheder 07 News

Død efter at have spist alger! Died after eating algae! ¡Muerte después de comer algas! Den kun fem måneder gamle hvalp, Buller, døde efter at have spist giftige blågrønalger på stranden. The only five-month-old puppy, Buller, died after eating poisonous blue-green algae on the beach. El cachorro de cinco meses, Buller, murió después de comer algas verdeazuladas tóxicas en la playa.

Jeg synes, andre hundeejere skal advares, siger en stadig rystet I think other dog owners should be warned, says one still shaken Creo que otros dueños de perros deberían ser advertidos, dice uno, todavía conmocionado.

Anna Jensen. Ana Jensen.

Anna og hendes kæreste var ude at lufte deres to hunde i tirsdags. Anna and her boyfriend were out airing their two dogs on Tuesday. Anna y su novio salieron a pasear a sus dos perros el martes. Da de havde lukket de to hunde ud af bilen, løb de ned til vandkanten, hvor de begyndte at spise af de grønne alger. When they had shut the two dogs out of the car, they ran down to the water's edge, where they began to eat of the green algae. Cuando sacaron a los dos perros del coche, corrieron hasta la orilla del agua, donde empezaron a comerse las algas verdes. Mens den anden hund havde det godt, blev Buller samme aften sløv og kastede op. While the other dog was doing well, Buller became lethargic that night and vomited. Mientras que el otro perro estaba bien, esa misma noche Buller se volvió letárgico y vomitó. Næste morgen døde den. The next morning it died. A la mañana siguiente murió.

På Københavns Dyrehospital siger dyrlægen at det ikke kan udelukkes at algerne var årsagen. At Copenhagen Animal Hospital, the veterinarian says that it can not be ruled out that the algae were the cause. En el Hospital de animales de Copenhague, el veterinario dice que no se puede descartar que las algas fueran la causa.

Især børn og folk med hudlidelser frarådes at bade i områder med blåalger. Especially children and people with skin disorders are advised not to bathe in areas with blue algae. En particular, se recomienda a los niños y personas con trastornos de la piel que no se bañen en áreas con algas verdeazuladas. Andre kan stadig bade, men det frarådes at gå i vandet hvis det er mælkehvidt og man ikke kan se sine tæer, når man går ud i bølgerne. Others can still bathe, but it is not recommended to go in the water if it is milky white and you can not see your toes when you go out in the waves. Otros todavía pueden nadar, pero no se recomienda meterse en el agua si es de color blanco lechoso y no puede ver los dedos de los pies cuando sale a las olas.

To piger til havs Two girls at sea Dos chicas en el mar

Stærk strøm gjorde en strandtur til et livsfarligt mareridt for to 14 årige piger ved Hundige Strand syd for København. Strong currents made a beach trip a life-threatening nightmare for two 14-year-old girls at Hundige Strand south of Copenhagen. Las fuertes corrientes convirtieron un viaje a la playa en una pesadilla que amenazaba la vida de dos niñas de 14 años en Hundige Strand, al sur de Copenhague.

To piger legede i vandet med en luftmadras. Two girls were playing in the water with an air mattress. Dos niñas jugaban en el agua con un colchón de aire. Den kraftige strøm fik pludselig fat i madrassen. The strong current suddenly gripped the mattress. La fuerte corriente de repente agarró el colchón. De to piger sad på madrassen som drev længere og længere fra land. The two girls sat on the mattress which drifted farther and farther from land. Las dos niñas se sentaron en el colchón que se alejaba cada vez más de la orilla. En af deres venner sad på stranden og forstod den farlige situation. One of their friends was sitting on the beach and understood the dangerous situation. Uno de sus amigos estaba sentado en la playa y entendió la peligrosa situación.

Han ringede til politiet som hurtig nåede frem til stranden. He called the police who quickly reached the beach. Llamó a la policía, que llegó rápidamente a la playa. Da politiet kom, var pigerne nogle hundrede meter fra land.En politimand prøvede at svømme ud til pigerne, men måtte opgive på grund af den kraftige strøm. When the police arrived, the girls were a few hundred meters from land. A policeman tried to swim out to the girls, but had to give up due to the strong current. Cuando llegó la policía, las niñas estaban a unos cientos de metros de la orilla. Un policía trató de nadar hacia las niñas, pero tuvo que desistir debido a la fuerte corriente. Først da en redningsbåd nåede frem, lykkedes det omsider at få pigerne bragt tilbage til stranden Da havde pigerne været på luftmadrassen i 45 minutter. Only when a lifeboat arrived did they finally manage to get the girls back to the beach. The girls had been on the air mattress for 45 minutes. Fue solo cuando llegó un bote salvavidas que las niñas finalmente fueron llevadas de regreso a la playa. Las niñas habían estado en el colchón de aire durante 45 minutos. ”Pigerne har ikke været klar over hvor farligt og koldt vandet var. "The girls have not been aware of how dangerous and cold the water was. "Las chicas no sabían lo peligrosa y fría que estaba el agua. De kan takke deres ven på stranden for at det endte godt“, siger politiet. They can thank their friend on the beach for it ended well ", say the police.