×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk Videos DR P3, Hvornår er man dansk? | Go' Morgen P3 | DR P3

Hvornår er man dansk? | Go' Morgen P3 | DR P3

Man er rigtig dansker når: man elsker missionærsex

og synest mayonnaise er spicy.

- Marie Krarup. fra dansk Folkeparti...

Hun skrev lidt om danskhed på sin Facebook-profil for nogle dage siden.

Faktisk har hun ikke rigtig skrevet om andet siden en masse polikere-

-og debattører gik amok i debatten med clement Kjærsgaard i torsdags

- hvor de kom ret meget op at skændes over -

- hvonår man kan kalde sig dansk.

Marie Krarup var sådan set ikke med i programmet -

- men hun skrev bl.a. det her indspark på facebook:

Dannebrog er danskhed. Dannebrog med korset i!"

Udråbstegn.

"Hvornår er man dansk? Når man selv siger det eller når andre siger det?"

"Jeg har ofte mødt 2. generationsindvandrere".

- " der med hovertørklade og wallah-sprog med accent" -

"nåstår at de er danske."

"De nydefinerer dermed danshed til at bestå af "wallah"

"islam og hårde konsonanter"

"Men har de ret til det? Nej."

"Hvis ikke majoritets danskerne kan acceptere dem som danske"

- "så ER de ikke danske trods dansk pas".

"og opvækst indenfor danmarks grænser"

"Ghetto-danskhed er ikke danskhed"

"Så hold op med det vrøl om at være danskere på en ny, islamisk måde."

"Man er kun dansker, hvis man vil være det på den gamle måde"

"med dannebrog med kors i og et sprog med bløde konsonater!"

- Åh.- På den gamle måde?

Den gamle måde med dannebrog med kors i og bløde konsonanter

Men jeg tænker vi lige åbner op for, at vi allesammn kan byde ind med -

Hvordån man egentligt er dansk. Ja altså jeg vil jo sige, at hvis man knuser sine kammerjunker -

Så er man dansk. Eller hvis man på en bestemt, men lidt skinger måde

- beder om at få åbner en kasse til. Nårh ja, der er klart. Så er man SGU dansk? Hvad er det? En skinger måde hvad er det?

Ku 'vi aldrig få åbnet en kasse til herover? Lige præcis. Men vi vil meget lige høre jer darude -

-nogle specifikke grude til, hvornår man egentligt er dansk.

Man er dansk når man:"mener, at alle, der kører langsommere end en selv, er idioter"

-"og dem, der kører hurtigere end en selv, er psykopater".

Man er rigtig dansker når: Man elsker missionærsex og syne at mayonnaise er spicy.

Den er krads, den er mayo hva'

Man er dansk når man: - "kan være på 5- stjernet kurophold blive passet op til fulde"

"og uden mangler og stadig kan finde overskud til at brokke sig over mangden af bobler i jacuzzien!-"

"Og når man ikke kan stave til jacuzzi."

Man er dansk- "spørger en turist om de kan lide rød grød med fløde".

Det er rigtigt.

Kan du sige det? Prøv lige at sig det! Prøv lige hallo!

Ej super irriterende.

Man er rigtig dansk når: 1) Man har kørt med traajler. 2) Hører P3 og synes at bæverne skal sendes til Københave".

Man er kun dansk når: "når man spiser flæskesteg og kan nappe to franske med en cocio bagefter

Og dér er jeg lidt i tvivl: er franske hotdogs egentligt danske?


Hvornår er man dansk? | Go' Morgen P3 | DR P3 When are you Danish? | Go' Morgen P3 | DR P3 ¿Cuándo eres danés? | Go' Morgen P3 | DR P3

Man er rigtig dansker når: man elsker missionærsex

og synest mayonnaise er spicy. and thinks mayonnaise is spicy.

- Marie Krarup. fra dansk Folkeparti... - Marie Krarup from the Danish People's Party

Hun skrev lidt om danskhed på sin Facebook-profil for nogle dage siden. She wrote a bit about Danishness on her Facebook profile a few days ago.

Faktisk har hun ikke rigtig skrevet om andet siden en masse polikere- In fact, she hasn't really written about anything else since a lot of police officers

-og debattører gik amok i __debatten__ med clement Kjærsgaard i torsdags -and debaters went crazy in the debate with Clement Kjærsgaard on Thursday

- hvor de kom ret meget op at skændes over - - where they got into quite an argument over...

- hvonår man kan kalde sig dansk.

Marie Krarup var sådan set ikke med i programmet - Marie Krarup was not actually in the program

- men hun skrev bl.a. det her indspark på facebook:

Dannebrog er danskhed. Dannebrog med korset i!" The Dannebrog is Danishness. Dannebrog with the cross in it!" Dannebrog é dinamarquês. Dannebrog com a cruz nele!"

Udråbstegn. exclamation mark. Ponto de exclamação.

"Hvornår er man dansk? Når man selv siger det eller når andre siger det?" "When are you Danish? When you say it yourself or when others say it?" "Quando você é dinamarquês? Quando você mesmo diz ou quando os outros dizem?"

"Jeg har ofte mødt 2. generationsindvandrere". "I have often met 2nd generation immigrants". "Muitas vezes encontrei imigrantes de segunda geração".

- " der med hovertørklade og wallah-sprog med accent" - - "there with a headdress and accented Wallah language" - "lá com hovertorklade e língua wallah com sotaque" -

"nåstår at de er danske." "now understand that they are Danish." "certifique-se de que são dinamarqueses."

"De nydefinerer dermed danshed til at bestå af "wallah" "They thus redefine danceability to consist of "wallah" "Eles estão, portanto, redefinindo o dinamarquês para consistir em 'wallah'

"islam og hårde konsonanter" "Islam and hard consonants" "Islã e consoantes duras"

"Men har de ret til det? Nej." "But do they have the right to do so? No." "Mas eles têm o direito? Não."

"Hvis ikke majoritets danskerne kan acceptere dem som danske" "If the majority of Danes cannot accept them as Danes" "Se a maioria dinamarquesa não puder aceitá-los como dinamarqueses"

- "så ER de ikke danske trods dansk pas". - "then they are not Danish despite having a Danish passport". - "então eles não são dinamarqueses apesar de um passaporte dinamarquês".

"og opvækst indenfor danmarks grænser" "and growing up within the borders of Denmark" "e crescer dentro das fronteiras da Dinamarca"

"Ghetto-danskhed er ikke danskhed" "O dinamarquês do gueto não é o dinamarquês"

"Så hold op med det vrøl om at være danskere på en ny, islamisk måde." "So stop this nonsense about being Danes in a new, Islamic way." "Portanto, pare com essa bobagem de ser dinamarquês de uma maneira nova e islâmica."

"Man er kun dansker, hvis man vil være det på den gamle måde" "Você só é dinamarquês se quiser ser à moda antiga"

"med dannebrog med kors i og et sprog med bløde konsonater!" "com formas com cruzes e uma linguagem com consoantes suaves!"

- Åh.- På den gamle måde? - Oh. - À moda antiga?

Den gamle måde med dannebrog med kors i og bløde konsonanter A velha forma de formas formativas com cruzes e consoantes suaves

Men jeg tænker vi lige åbner op for, at vi allesammn kan byde ind med - But I think we're just going to open it up for all of us to contribute Mas acho que estamos apenas abrindo para que todos possamos concorrer com -

Hvordån man egentligt er dansk. Ja altså jeg vil jo sige, at hvis man knuser sine kammerjunker - How to actually be Danish. Well, I would say that if you crush your kammerjunker... Como realmente ser dinamarquês. Sim, quero dizer, quero dizer que se você esmagar seus colegas de quarto -

Så er man dansk. Eller hvis man på en bestemt, men lidt skinger måde Then you are Danish. Or if, in a specific but slightly shrill way Então você é dinamarquês. Ou se fizer isso de uma maneira específica, mas um pouco estridente

- beder om at få åbner en kasse til. Nårh ja, der er klart. Så er man SGU dansk? Hvad er det? - asks to open another box. Oh yes, that's clear. So you are SGU Danish? What is that? - pede para você abrir outra caixa. Narh sim, isso é claro. Então você é SGU dinamarquês? O que é? En skinger måde hvad er det?

Ku 'vi aldrig få åbnet en kasse til herover? Lige præcis. Men vi vil meget lige høre jer darude - Couldn't we ever open another box over here? That's right. But we'd love to hear you out... Podemos abrir outra caixa aqui? Exatamente. Mas adoraríamos ouvir de você lá fora -

-nogle specifikke grude til, hvornår man egentligt er dansk. -some specific reasons as to when you are actually Danish.

Man er dansk når man:"mener, at alle, der kører langsommere end en selv, er idioter" You are Danish when you: "believe that anyone who drives slower than you are idiots" Você é dinamarquês quando: "acha que todo mundo que dirige mais devagar que você é um idiota"

-"og dem, der kører hurtigere end en selv, er psykopater". -"e quem dirige mais rápido que você é psicopata".

Man er rigtig dansker når: Man elsker missionærsex og syne at mayonnaise er spicy.

Den er krads, den er mayo hva' It's scratchy, it's mayo huh

Man er dansk når man: - "kan være på 5- stjernet kurophold blive passet op til fulde" You are Danish when you: - "can be on a 5-star spa stay and be looked after to the fullest" Você é dinamarquês quando: - "pode ​​ficar em um spa 5 estrelas e ser totalmente cuidado"

"og uden mangler og stadig kan finde overskud til at brokke sig over mangden af bobler i jacuzzien!-" "and without flaws and still find the energy to complain about the lack of bubbles in the jacuzzi!" "e sem falta e pode constantemente encontrar energia para reclamar da quantidade de bolhas no jacuzzi."

"Og når man ikke kan stave til jacuzzi." "And when you can't spell Jacuzzi." "E quando você não consegue soletrar jacuzzi."

Man er dansk- "spørger en turist om de kan lide rød grød med fløde". You are Danish - "ask a tourist if they like red porridge with cream". Você é dinamarquês - "pergunte a um turista se ele gosta de mingau vermelho com creme".

Det er rigtigt. É verdade.

Kan du sige det? Prøv lige at sig det! Prøv lige hallo! Can you say it? Try saying that! Say hello! Você pode dizer isso Apenas tente dizer isso! Apenas tente Olá!

Ej super irriterende. Not super annoying. Não é super irritante.

Man er rigtig dansk når: 1) Man har kørt med traajler. 2) Hører P3 og synes at bæverne skal sendes til Københave". You are really Danish when: 1) You have driven a traajler. 2) You listen to P3 and think that the beavers should be sent to Copenhagen". Você é verdadeiramente dinamarquês quando: 1) Você dirigiu com um trajler. 2) Ouve P3 e acha que os castores deveriam ser enviados para Copenhague".

Man er kun dansk når: "når man spiser flæskesteg og kan nappe to franske med en cocio bagefter Você só é dinamarquês quando: "quando você come porco assado e depois pode pegar duas batatas fritas com um cocio."

Og dér er jeg lidt i tvivl: er franske hotdogs egentligt danske? E aí eu tenho uma pequena dúvida: os cachorros-quentes franceses são mesmo dinamarqueses?