×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk Videos DR P3, Hvordan overvåger vi det danske luftrum?

Hvordan overvåger vi det danske luftrum?

Det her er Danmarks luftrum.

Der flyver over 2000 fly igennem hver dag.

Dem kan man se, fordi de udsender en slags nummerplade -

- så man kan se, hvor det letter fra, dets rute, og hvor det vil lande.

Men der er også luftobjekter, der ikke kan ses -

- fordi de ikke vil ses.

Rusland har krænket dansk luftrum med et kampfly.

I 2022 måtte danske F-16 fly 80 gange afvise fremmede objekter.

Det er over dobbelt så mange gange som de 30 gange sidste år.

Spørgsmålet er: Hvordan overvåger vi det danske luftrum?

Vi har ikke altid overvåget flytrafikken.

1930'erne fandt man ud af -

- at fly reflekterer radiobølger, som sendes ud fra radaren.

En forkortelse af ‘radio detection and ranging'.

På et danmarkskort føres de anmeldte fly ind som klodser -

- på grundlag af radarmeldingerne.

Under 2. verdenskrig investerede man enorme ressourcer i radar.

Radar spillede en afgørende rolle i de allieredes sejr.

Det var ikke længere muligt at flyve ind og overraske fjenden.

Første sikkerhedsring mod luftangreb.

Det er blevet til det radarsystem, vi kender i dag.

Det bruges til civile opgaver såsom kommerciel flytrafik.

Den teknologi bruges stadig til militæropgaver.

Der er en masse civil lufttrafik, som flyver gnidningsfrit hver dag.

Men det er også et rum for aktører med onde hensigter.

MP er premierløjtnant og arbejder med sikkerhed i Air Control Wing.

Hvis der kommer fremmede fly ind i det luftrum, vi overvåger -

- skal vi selvfølgelig håndtere det.

Militærfly krænker dansk luftrum, når de flyver ind uden tilladelse.

Den 29. april 2022 fløj et russisk overvågningsfly ind i dansk luftrum.

Det fik danske F-16 fly på vingerne for at afvise det russiske fly.

Det er bl.a. den slags, Air Control Wing overvåger.

Hej. Tak, fordi vi måtte komme.

- Hvad er det for et rum, vi står i? - Det er vores operationsrum.

Det er her, vi døgnet rundt overvåger og kontrollerer Danmarks luftrum.

Vi skulle lade vores telefoner ligge i bilen -

- og blev bedt om at tage vores trådløse mikrofoner af. Hvorfor?

Fordi vi prioriterer militær sikkerhed meget højt.

Alt udstyr, der kan sende eller modtage signaler, er no-go her.

Det kan kompromittere de operative systemer, vi arbejder med -

- og udlevere oplysninger om vores klassificerede arbejde.

Og det ønsker vi ikke.

Jeg har fået lov til at sidde her og se, hvad Marie laver.

Alle de her prikker er fly. Vi holder øje med, hvem der må være her.

- Der står nogle tal under prikkerne. - Det er flyenes nummerplader.

De fleste fly har en nummerplade, ligesom biler har.

Den kan man så tjekke.

Der kan altså flyve objekter mod det danske luftrum -

- der ikke er identificeret, og dermed ikke må være her.

De udsender ikke et signal, der viser flyets identitet.

Det er vel ikke et kamera, der filmer flyene og fortæller dig, hvor de er?

Nej. Vi har radarer forskellige steder i landet.

Vi har tre hovedradarer, som giver input om, hvor flyene er.

De er placeret i Skrydstrup, Skagen og på Bornholm.

Deres radius er 450 km.

De skaber det billede af luftrummet, som Air Control Wing holder øje med.

Når radaren sender et signal ud, og det møder et objekt i luftrummet -

- kommer der et signal retur, og det sker der en databehandling af.

Den sendes videre til Karup, hvor nogen sidder og analyserer den.

Radaren kan se, hvilken højde og retning flyene flyver i.

Så man får et komplet billede af luftrummet -

- som ACW's operatører kan agere ud fra.

Det er ved hjælp af de radarer, at ACW opdager krænkelser af luftrummet.

Nu sidder jeg med Agger.

Før sad jeg hos Marie, som overvåger luftrummet.

Hvad sker der, hvis hun opdager et objekt, som ikke må være der?

I så fald tager vi vores forholdsregler -

- og sender beredskabet ud for at identificere det.

Det har vi nogle procedurer for, som jeg ikke kan afsløre.

Der sker et samarbejde i NATO om, hvordan vi melder det ud.

Det er af sikkerhedshensyn, du ikke må sige mere?

Ja.

Men når han vælger, at der skal ses nærmere på et objekt -

- alarmerer han operationscentret, som beslutter, hvad han skal gøre.

Hvis de beslutter, at F-16 fly skal på vingerne -

- igangsætter Agger missionen -

- og hjælper piloten med at navigere i luften.

Radarer sørger for et opdateret billedet af luftrummet.

Men der er endnu en radar på vej, fordi der er et hul ved Færøerne.

Så man kan flyve ind uden at blive opdaget.

I juni 2022 underskrev Danmark og Færøerne en aftale -

- om en radar uden for Thorshavn.

Den får en rækkevidde på 300-400 km.

Det er nok til at lukke hullet mellem Island og Shetlandsøerne.

Krigen i Ukraine og krænkelser af USA's og Canadas luftrum gør -

- at man er mere opmærksom på luftrummet.

Vi er ikke direkte involveret i krigen, men den betyder -

- at der har været øget aktivitet med afvisningsberedskabet.

Og vi er meget bevidste om, at øjne og ører i luften være noget af det -

- en modstander vil tage ud først i tilfælde af krig.

Så seriøsiteten omkring det, der foregår i Ukraine, er noget -

- som ligger folk i ACW på sinde, fordi de er i det hver dag.

Pga. krænkelserne over USA og Canada vil NATO opruste overvågningen -

- for at håndhæve Danmarks suverænitet.

Det er en del af et mønster -

- hvor Kina og Rusland øger deres overvågning af NATO-allierede.

Det samme vil Danmark gøre, siger udenrigsministeren.

Folketinget skal forhandle nyt forsvarsforlig.

Og øget overvågning af dansk luftrum vil være nødvendigt.

If. Løkke skal vi tage beskyttelsen af vores territorium mere alvorligt:

"Siden 2. Verdenskrig har amerikanerne passet på os."

"Men det kan vi ikke tage for givet, så vi må skrue op for overvågningen."


Hvordan overvåger vi det danske luftrum? Wie überwachen wir den dänischen Luftraum? How do we monitor Danish airspace? Como é que monitorizamos o espaço aéreo dinamarquês? Hur övervakar vi det danska luftrummet?

Det her er Danmarks luftrum. This is Denmark's airspace. Este é o espaço aéreo da Dinamarca.

Der flyver over 2000 fly igennem hver dag. Mais de 2000 aviões voam todos os dias.

Dem kan man se, fordi de udsender en slags nummerplade - You can see them because they emit a kind of number plate Pode vê-los porque emitem uma espécie de placa numérica

- så man kan se, hvor det letter fra, dets rute, og hvor det vil lande. - so you can see where it takes off from, its route and where it will land. - para que se possa ver de onde descola, o seu percurso e onde irá aterrar.

Men der er også luftobjekter, der ikke kan ses - Mas também há objectos aéreos que não podem ser vistos -

- fordi de ikke vil ses. - because they don't want to be seen. - porque não querem ser vistos.

Rusland har krænket dansk luftrum med et kampfly. Russia has violated Danish airspace with a fighter jet. A Rússia violou o espaço aéreo dinamarquês com um avião de combate.

I 2022 måtte danske F-16 fly 80 gange afvise fremmede objekter. Em 2022, os aviões F-16 dinamarqueses tiveram de repelir 80 vezes objectos estranhos.

Det er over dobbelt så mange gange som de 30 gange sidste år. Isto é mais do dobro do que as 30 vezes no ano passado.

Spørgsmålet er: Hvordan overvåger vi det danske luftrum? The question is: How do we monitor Danish airspace? A questão é: Como é que monitorizamos o espaço aéreo dinamarquês?

Vi har ikke altid overvåget flytrafikken. We have not always monitored air traffic. Nem sempre temos monitorizado o tráfego aéreo.

1930'erne fandt man ud af - In the 1930s, it was found that Na década de 1930, foi realizado

- at fly reflekterer radiobølger, som sendes ud fra radaren. - aircraft reflect radio waves emitted by radar. - que os aviões reflectem as ondas de rádio emitidas pelo radar.

En forkortelse af ‘radio detection and ranging'. An abbreviation of 'radio detection and ranging'. Uma abreviatura de "detecção e alcance radioeléctrico".

På et danmarkskort føres de anmeldte fly ind som klodser - On a map of Denmark, the reported flights are plotted as blocks Num mapa da Dinamarca, os aviões reportados são traçados como blocos

- på grundlag af radarmeldingerne. - on the basis of the radar reports. - com base nos relatórios do radar.

Under 2. verdenskrig investerede man enorme ressourcer i radar. During World War II, huge resources were invested in radar. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram investidos enormes recursos em radares.

Radar spillede en afgørende rolle i de allieredes sejr. Radar played a crucial role in the Allied victory. O radar desempenhou um papel crucial na vitória dos Aliados.

Det var ikke længere muligt at flyve ind og overraske fjenden. It was no longer possible to fly in and surprise the enemy. Já não era possível voar para dentro e surpreender o inimigo.

Første sikkerhedsring mod luftangreb. First ring of security against air strikes. Primeiro anel de defesa contra ataques aéreos.

Det er blevet til det radarsystem, vi kender i dag. This has become the radar system we know today. Este tornou-se o sistema de radar que conhecemos hoje.

Det bruges til civile opgaver såsom kommerciel flytrafik. It is used for civilian tasks such as commercial air traffic. É utilizado para tarefas civis, tais como tráfego aéreo comercial.

Den teknologi bruges stadig til militæropgaver. This technology is still used for military applications. Esta tecnologia ainda é utilizada para aplicações militares.

Der er en masse civil lufttrafik, som flyver gnidningsfrit hver dag. There is a lot of civil air traffic that flies smoothly every day. Há muito tráfego aéreo civil que voa suavemente todos os dias.

Men det er også et rum for aktører med onde hensigter. But it is also a space for actors with bad intentions. Mas é também um espaço para actores com intenções maliciosas.

MP er premierløjtnant og arbejder med sikkerhed i Air Control Wing. MP is a First Lieutenant and works in security in the Air Control Wing. MP é Primeiro Tenente e trabalha em segurança na Ala de Controlo Aéreo.

Hvis der kommer fremmede fly ind i det luftrum, vi overvåger - If foreign aircraft enter the airspace we monitor Se aeronaves estrangeiras entrarem no espaço aéreo, nós monitorizamos.

- skal vi selvfølgelig håndtere det. - we will of course have to deal with it. - teremos, naturalmente, de lidar com isso.

Militærfly krænker dansk luftrum, når de flyver ind uden tilladelse. Military aircraft violate Danish airspace when they fly in without authorization. Os aviões militares violam o espaço aéreo dinamarquês quando entram sem autorização.

Den 29. april 2022 fløj et russisk overvågningsfly ind i dansk luftrum. On April 29, 2022, a Russian surveillance aircraft entered Danish airspace. A 29 de Abril de 2022, um avião de vigilância russo entrou no espaço aéreo dinamarquês.

Det fik danske F-16 fly på vingerne for at afvise det russiske fly. This prompted Danish F-16s to take to the skies to repel the Russian aircraft.

Det er bl.a. den slags, Air Control Wing overvåger. This is one of the things the Air Control Wing monitors. Esta é uma das coisas que os monitores da Ala de Controlo Aéreo monitorizam.

Hej. Tak, fordi vi måtte komme. Hello, ma'am. Thank you for having us. Olá, olá, olá. Obrigado por nos receberem.

- Hvad er det for et rum, vi står i? - Det er vores operationsrum. - Em que sala nos encontramos? - Esta é a nossa sala de operações.

Det er her, vi døgnet rundt overvåger og kontrollerer Danmarks luftrum. This is where we monitor and control Denmark's airspace around the clock. É aqui que monitorizamos e controlamos o espaço aéreo da Dinamarca 24 horas por dia.

Vi skulle lade vores telefoner ligge i bilen - We had to leave our phones in the car Tivemos de deixar os nossos telefones no carro.

- og blev bedt om at tage vores trådløse mikrofoner af. Hvorfor? - and were asked to take off our wireless microphones. Why were we asked to do this? - e foram convidados a tirar os nossos microfones sem fios. Porque nos pediram para fazer isto?

Fordi vi prioriterer militær sikkerhed meget højt. Because we give very high priority to military security. Porque damos grande prioridade à segurança militar.

Alt udstyr, der kan sende eller modtage signaler, er no-go her. Any equipment that can send or receive signals is a no-go here. Qualquer equipamento que possa enviar ou receber sinais é aqui proibido.

Det kan kompromittere de operative systemer, vi arbejder med - Pode comprometer os sistemas operacionais com os quais trabalhamos

- og udlevere oplysninger om vores klassificerede arbejde. - e fornecer informações sobre o nosso trabalho classificado.

Og det ønsker vi ikke. And we don't want that. E nós não queremos isso.

Jeg har fået lov til at sidde her og se, hvad Marie laver. I have been allowed to sit here and see what Marie is doing. Fui autorizado a sentar-me aqui e ver o que Marie está a fazer.

Alle de her prikker er fly. Vi holder øje med, hvem der må være her. All these dots are airplanes. We're keeping an eye on who's allowed to be here. Todos estes pontos são aviões. Estamos de olho em quem está autorizado a estar aqui.

- Der står nogle tal under prikkerne. - Det er flyenes nummerplader. - There are some numbers under the dots. - These are the license plates of the planes. - Há alguns números debaixo dos pontos - Estas são as placas de matrícula dos aviões.

De fleste fly har en nummerplade, ligesom biler har. Most airplanes have a number plate, just like cars do. A maioria dos aviões tem uma placa de matrícula, tal como os carros têm.

Den kan man så tjekke. You can then check it. Pode então verificá-lo.

Der kan altså flyve objekter mod det danske luftrum - This means that objects can fly towards Danish airspace. Os objectos podem assim voar em direcção ao espaço aéreo dinamarquês.

- der ikke er identificeret, og dermed ikke må være her. - que não são identificados e, portanto, não estão autorizados a estar aqui.

De udsender ikke et signal, der viser flyets identitet. Não emitem um sinal que mostre a identidade da aeronave.

Det er vel ikke et kamera, der filmer flyene og fortæller dig, hvor de er? Não é uma câmara que filma os aviões e lhe diz onde eles estão, pois não?

Nej. Vi har radarer forskellige steder i landet. Não, não temos. Temos radares em diferentes partes do país.

Vi har tre hovedradarer, som giver input om, hvor flyene er. Temos três radares principais que fornecem informações sobre o local onde se encontram os aviões.

De er placeret i Skrydstrup, Skagen og på Bornholm. Estão localizados em Skrydstrup, Skagen e em Bornholm.

Deres radius er 450 km. O seu raio é de 450 quilómetros.

De skaber det billede af luftrummet, som Air Control Wing holder øje med. Eles criam a imagem do espaço aéreo que a Ala de Controlo Aéreo mantém debaixo de olho.

Når radaren sender et signal ud, og det møder et objekt i luftrummet - Quando o radar envia um sinal e encontra um objecto no espaço aéreo

- kommer der et signal retur, og det sker der en databehandling af. - um sinal é devolvido e os dados são processados.

Den sendes videre til Karup, hvor nogen sidder og analyserer den. É enviado para Karup, onde alguém o está a analisar.

Radaren kan se, hvilken højde og retning flyene flyver i. O radar consegue ver a altitude e a direcção em que os aviões estão a voar.

Så man får et komplet billede af luftrummet - Assim, obtém-se uma imagem completa do espaço aéreo

- som ACW's operatører kan agere ud fra. - sobre os quais os operadores da ACW podem actuar.

Det er ved hjælp af de radarer, at ACW opdager krænkelser af luftrummet. É com a ajuda destes radares que o ACW detecta as violações do espaço aéreo.

Nu sidder jeg med Agger. Agora estou sentado com o Agger.

Før sad jeg hos Marie, som overvåger luftrummet. Costumava sentar-me com Marie, que monitoriza o espaço aéreo.

Hvad sker der, hvis hun opdager et objekt, som ikke må være der? O que acontece se ela descobre um objecto que não deveria estar lá?

I så fald tager vi vores forholdsregler - Nesse caso, tomamos as nossas precauções

- og sender beredskabet ud for at identificere det. - e envia serviços de emergência para o identificar.

Det har vi nogle procedurer for, som jeg ikke kan afsløre. Temos procedimentos para isso, que não posso divulgar.

Der sker et samarbejde i NATO om, hvordan vi melder det ud. Existe cooperação no seio da OTAN sobre a forma como o anunciamos.

Det er af sikkerhedshensyn, du ikke må sige mere? É por razões de segurança que não lhe é permitido dizer mais?

Ja.

Men når han vælger, at der skal ses nærmere på et objekt - Mas quando ele decide olhar mais de perto para um objecto...

- alarmerer han operationscentret, som beslutter, hvad han skal gøre. - ele alerta o centro de operações, que decide o que fazer.

Hvis de beslutter, at F-16 fly skal på vingerne - Se decidirem colocar F-16s no ar.

- igangsætter Agger missionen - - Agger lança a missão

- og hjælper piloten med at navigere i luften. - e ajuda o piloto a navegar no ar.

Radarer sørger for et opdateret billedet af luftrummet. Os radares fornecem uma imagem actualizada do espaço aéreo.

Men der er endnu en radar på vej, fordi der er et hul ved Færøerne. Mas outro radar está a caminho porque existe uma brecha perto das Ilhas Faroé.

Så man kan flyve ind uden at blive opdaget. Assim, pode voar sem ser detectado.

I juni 2022 underskrev Danmark og Færøerne en aftale - Em Junho de 2022, a Dinamarca e as Ilhas Faroé assinaram um acordo

- om en radar uden for Thorshavn. - sobre um radar fora de Thorshavn.

Den får en rækkevidde på 300-400 km. Terá um alcance de 300-400 quilómetros.

Det er nok til at lukke hullet mellem Island og Shetlandsøerne. Isto é suficiente para colmatar o fosso entre a Islândia e as Ilhas Shetland.

Krigen i Ukraine og krænkelser af USA's og Canadas luftrum gør - A guerra na Ucrânia e as violações do espaço aéreo dos EUA e do Canadá estão a fazer

- at man er mere opmærksom på luftrummet. - prestando mais atenção ao espaço aéreo.

Vi er ikke direkte involveret i krigen, men den betyder - Não estamos directamente envolvidos na guerra, mas isso significa

- at der har været øget aktivitet med afvisningsberedskabet. - que tem havido um aumento de actividade com a resposta de rejeição.

Og vi er meget bevidste om, at øjne og ører i luften være noget af det - E estamos muito conscientes de que os olhos e ouvidos no ar serão uma das coisas

- en modstander vil tage ud først i tilfælde af krig. - um adversário irá derrotar primeiro em caso de guerra.

Så seriøsiteten omkring det, der foregår i Ukraine, er noget - Portanto, a seriedade do que se passa na Ucrânia é algo

- som ligger folk i ACW på sinde, fordi de er i det hver dag. - que as pessoas na ACW se preocupam porque estão nela todos os dias.

Pga. krænkelserne over USA og Canada vil NATO opruste overvågningen - Devido às violações sobre os EUA e o Canadá, a OTAN intensificará a vigilância

- for at håndhæve Danmarks suverænitet.

Det er en del af et mønster - Faz parte de um padrão

- hvor Kina og Rusland øger deres overvågning af NATO-allierede. - com a China e a Rússia a intensificar a sua vigilância sobre os aliados da OTAN.

Det samme vil Danmark gøre, siger udenrigsministeren. A Dinamarca fará o mesmo, diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Folketinget skal forhandle nyt forsvarsforlig. O Parlamento deverá negociar um novo acordo de defesa.

Og øget overvågning af dansk luftrum vil være nødvendigt. E será necessário aumentar a vigilância do espaço aéreo dinamarquês.

If. Løkke skal vi tage beskyttelsen af vores territorium mere alvorligt: Se. Løkke, precisamos de levar mais a sério a protecção do nosso território:

"Siden 2. Verdenskrig har amerikanerne passet på os." "Desde a Segunda Guerra Mundial, os americanos têm estado a cuidar de nós".

"Men det kan vi ikke tage for givet, så vi må skrue op for overvågningen." "Mas não podemos tomar isso como garantido, por isso precisamos de intensificar a vigilância".