×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Spor af Mord, Spor af Mord: Kapitel 13

Spor af Mord: Kapitel 13

Kapitel 13

Politiet kom på besøg.

"Nåh," sagde betjenten. "Så du, hvem volds-mændene var?"

Jesper rystede på hovedet.

"Næh, de havde ski-masker på. Men jeg ved, hvem de er."

"Såh." Betjenten så allerede træt ud.

"Det var Prædikanten og hans folk."

"Det vidste jeg, du ville sige, så jeg har allerede talt med ham. Det var ikke ham."

"Klart nok. Selvfølgelig vil han da ikke indrømme det."

"Han har en lang række vidner på, at han var hjemme og tilbragte aftenen i bøn."

"De vidner giver jeg ikke meget for."

"Han undrede sig over, at politiet kunne få den idé," fortsatte betjenten. "Han siger, du ønskede at blive optaget i sekten. Og hvorfor skulle de overfalde en kommende discipel?"

Betjenten løftede et øjenbryn og så spørgende på Jesper.

"Ok. Jeg prøvede at melde mig ind. Men det var fordi jeg ville udspionere dem."

Nu så betjenten op i loftet med himmel-vendte øjne. Så sukkede han. Han sænkede blikket og så på Jesper, som om han var komplet idiot.

"Fremover lader du os i politiet gøre vores arbejde. Ok? Ikke flere tosserier."

Betjenten lukkede sin lille notes-bog med et smæld. Han havde ikke skrevet noget som helst. Så rejste han sig og så længe på Jesper.

"Vi arbejder videre med sagen. Men du holder dig til tømrer-faget."

Betjenten drejede om på hælen og forsvandt. Jesper sukkede. Politiet ville næppe gøre mere ved det. Alt hang på Louise og ham selv.

Der gik mere end en uge, før Jesper var ude af sengen. Endelig blev han sendt hjem til sig selv. Men han skulle tage den med ro i hvert fald tre uger mere.

Louise var taget hjem. Men de havde aftalt at mødes igen. Hun ville komme igen om fjorten dage. Til den tid regnede Jesper med at være frisk nok til et lille indbrud. Han var dårligt kommet ind ad døren, før telefonen ringede.

"Hej Jesper."

Det var Louise. Hun lød glad.

"Alt er gået i orden. Jeg får en uge fri om to uger. Tror du ikke, vi kan nå det på en uge?"

"Jo. Helt sikkert. Bliver du her en hel uge?"

"Ja."

"Det lyder skønt."

"Jo. Men der er et lille problem."

Louise tøvede lidt.

"Hvad? Er det noget, jeg kan hjælpe med?" Jesper var parat til hvad som helst. Bare hun ville komme i en hel uge.

"Jo, altså. Jeg er ikke så vild med at spørge mine venner, om jeg kan bo hos dem igen. Nu har jeg jo lige..." "Nej. Det skal du slet ikke tænke på. Du er mere end velkommen til at bo hos mig." Jespers hjerte hoppede næsten ud af brystet ved tanken.

"Ok. Tak! Det vil jeg rigtig gerne."

Hjertet slog et ekstra bukke-spring.

"Alle tiders."

De snakkede lidt videre. Men Jesper havde svært ved at høre efter, så meget glædede han sig.


Spor af Mord: Kapitel 13 Spuren eines Mordes: Kapitel 13

Kapitel 13

Politiet kom på besøg. The police came to visit.

"Nåh," sagde betjenten. "Oh," said the officer. "Så du, hvem volds-mændene var?" "Did you see who the assailants were?"

Jesper rystede på hovedet. Jesper shook his head.

"Næh, de havde ski-masker på. "Nah, they were wearing ski masks. Men jeg ved, hvem de er." But I know who they are."

"Såh." Betjenten så allerede træt ud. The officer already looked tired.

"Det var Prædikanten og hans folk." "It was the Preacher and his people."

"Det vidste jeg, du ville sige, så jeg har allerede talt med ham. “I knew you'd say that, so I already talked to him. "Я знал, что ты собираешься это сказать, поэтому я уже поговорил с ним. Det var ikke ham."

"Klart nok. „Sicher genug. “Sure enough. Selvfølgelig vil han da ikke indrømme det." Of course he won't admit it."

"Han har en lang række vidner på, at han var hjemme og tilbragte aftenen i bøn." "He has a long line of witnesses that he was at home and spent the evening in prayer."

"De vidner giver jeg ikke meget for." "I don't give much for those witnesses." "Меня не очень волнуют эти свидетели".

"Han undrede sig over, at politiet kunne få den idé," fortsatte betjenten. "He wondered how the police could get that idea," the officer continued. "Он недоумевал, как полиции могла прийти в голову такая идея, - продолжал офицер. "Han siger, du ønskede at blive optaget i sekten. “He says you wanted to be accepted into the sect. Og hvorfor skulle de overfalde en kommende discipel?" And why would they attack a would-be disciple?" И зачем им нападать на потенциального ученика?".

Betjenten løftede et øjenbryn og så spørgende på Jesper. The officer raised an eyebrow and looked at Jesper questioningly.

"Ok. Jeg prøvede at melde mig ind. I tried to log in. Я пытался зарегистрироваться. Men det var fordi jeg ville udspionere dem." But it was because I wanted to spy on them."

Nu så betjenten op i loftet med himmel-vendte øjne. Now the officer looked up at the ceiling with eyes turned skyward. Теперь офицер смотрел в потолок устремленными в небо глазами. Så sukkede han. Then he sighed. Han sænkede blikket og så på Jesper, som om han var komplet idiot. He lowered his gaze and looked at Jesper as if he were a complete idiot.

"Fremover lader du os i politiet gøre vores arbejde. "From now on, you let us in the police do our job. "Отныне вы позволяете нам, сотрудникам полиции, делать свою работу. Ok? Ikke flere tosserier." No more two streaks." Никаких глупостей".

Betjenten lukkede sin lille notes-bog med et smæld. The officer closed his little notebook with a bang. Офицер с грохотом закрыл свой маленький блокнот. Han havde ikke skrevet noget som helst. Er hatte nichts geschrieben. He hadn't written anything. Så rejste han sig og så længe på Jesper. Then he got up and looked at Jesper for a long time.

"Vi arbejder videre med sagen. "We are continuing to work on the case. Men du holder dig til tømrer-faget." But you stick to carpentry." Но ты придерживаешься плотницкого дела".

Betjenten drejede om på hælen og forsvandt. The officer turned on his heel and disappeared. Jesper sukkede. Jesper sighed. Politiet ville næppe gøre mere ved det. The police would hardly do anything more about it. Alt hang på Louise og ham selv. Everything depended on Louise and himself.

Der gik mere end en uge, før Jesper var ude af sengen. It was more than a week before Jesper was out of bed. Endelig blev han sendt hjem til sig selv. Finally, he was sent home to his own home. Men han skulle tage den med ro i hvert fald tre uger mere. But he had to take it easy for at least three more weeks. Но он должен был не напрягаться, по крайней мере, еще три недели.

Louise var taget hjem. Louise had gone home. Men de havde aftalt at mødes igen. But they had agreed to meet again. Hun ville komme igen om fjorten dage. She would come back in two weeks. Til den tid regnede Jesper med at være frisk nok til et lille indbrud. At that time, Jesper expected to be healthy enough for a small burglary. Han var dårligt kommet ind ad døren, før telefonen ringede. He had barely made it through the door before the phone rang. Он едва успел войти в дверь, как зазвонил телефон.

"Hej Jesper."

Det var Louise. Hun lød glad.

"Alt er gået i orden. "Everything is fine. Jeg får en uge fri om to uger. In zwei Wochen bekomme ich eine Woche frei. I get a week off in two weeks. Tror du ikke, vi kan nå det på en uge?" Don't you think we can make it in a week?" Не думаете ли вы, что мы сможем сделать это за неделю?".

"Jo. Helt sikkert. Absolutely. Bliver du her en hel uge?" Are you staying here for a whole week?"

"Ja."

"Det lyder skønt." "That sounds great."

"Jo. Men der er et lille problem."

Louise tøvede lidt.

"Hvad? Er det noget, jeg kan hjælpe med?" Is this something I can help with?" Jesper var parat til hvad som helst. Jesper was ready for anything. Bare hun ville komme i en hel uge. I wish she would come for a whole week.

"Jo, altså. "Well, yes. Jeg er ikke så vild med at spørge mine venner, om jeg kan bo hos dem igen. I'm not too keen on asking my friends if I can stay with them again. Nu har jeg jo lige..." "Nej. Jetzt habe ich nur noch …“ „Nein. Now I just have..." "No. Det skal du slet ikke tænke på. Don't even think about it. Du er mere end velkommen til at bo hos mig." You are more than welcome to stay with me." Jespers hjerte hoppede næsten ud af brystet ved tanken. Jesper's heart almost jumped out of his chest at the thought.

"Ok. Tak! Det vil jeg rigtig gerne." I really want to do that."

Hjertet slog et ekstra bukke-spring. The heart made an extra leap of faith.

"Alle tiders." "Great." "Отлично".

De snakkede lidt videre. They talked a little further. Men Jesper havde svært ved at høre efter, så meget glædede han sig. But Jesper found it difficult to listen, so pleased was he.