×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Spor af Mord, Spor af Mord: Kapitel 11

Spor af Mord: Kapitel 11

Kapitel 11

Det var en kold aften. Jesper havde ventet længe, og nu var kulden krøbet ind under tøjet. Det var lidt hans egen skyld. Han var kommet i meget god tid. Han ville være sikker på, at der ikke ventede ham en eller anden grim overraskelse. Men Prædikanten og hans slæng anede vel ikke uråd. De kunne jo ikke vide, at han mistænkte dem for at have slået Rikke ihjel. Alligevel følte han sig lidt utryg. Nu lod det til, de slet ikke kom.

Jesper trampede lidt i jorden for at få varmen. Det hjalp ikke. Lige nu føltes det håbløst. Han anede ikke, hvordan han skulle få dem til at tilstå. Men han kunne ikke opgive. Det var som om, noget i ham ikke kunne få ro, før Rikke havde fået retfærdighed. Det undrede ham. Sådan plejede han ikke at have det. Han var mest vant til at passe sit og lade andre passe deres. Men faktisk var det rart at have noget at kæmpe for.

Og så var der jo lige Louise. Han havde faktisk tænkt mere på hende end på mødet med Prædikanten. Når han ringede til hende, ville han invitere hende ud. Hun måtte ikke bare forsvinde tilbage til Jylland.

Et stykke tid fortabte han sig i tankerne om Louise. Men så lagde han mærke til, at klokken snart var tolv De kom åbenbart ikke. Jesper var både ærgerlig og lettet.

Vejen hjem gik forbi bygge-pladsen, hvor Rikke var blevet fundet. Det gøs altid i ham, når han så ind ad porten til den lille baggård. Han glædede sig ikke til at begynde igen. Han håbede, mester kunne finde et andet sted til ham.

Lige i samme øjeblik sprang fire hætte-klædte mænd frem fra skyggerne. Den første ramte ham med et voldsomt slag lige i maven. Jesper bukkede stønnende sammen. En af de andre benyttede sig af det og sparkede ham i hovedet. Det blev helt sort omkring ham. Han kunne næsten ikke holde sig på benene, men tumlede ud til siden. Han så svagt en grå skygge og svingede af al magt en næve ud efter den - og ramte. Han hørte nogen bande.

"Hvad satan. Skal den skid slå!"

Jesper mærkede endnu et spark, og endnu et. Han prøvede at værge for sig og samlede al sin styrke. Han syntes, han så et ansigt tæt på og hamrede af al kraft ud efter det. Der lød en knasende lyd og et brøl af smerte. Nogen råbte:

"Så få dog for fanden den stodder ned at ligge!" Han fik et ordentligt skub i brystet, mens en anden spændte ben for ham. Han mærkede som i en døs, at hans kind skrabede mod asfalten. Så begyndte sparkene igen.

"Han skal fandeme ikke få lov at overleve det her," hørte Jesper en af mændene sige.

Mørket sænkede sig over ham, og smerterne forsvandt. Sådan var det altså at dø. Der blev helt stille indeni. Men som i en drøm langt væk hørte han en kvinde skrige højt. Og hun blev bare ved og ved. Sparkene stoppede. Men det ænsede Jesper ikke. Han lå i totalt mørke og hverken hørte eller følte noget.


Spor af Mord: Kapitel 11 Traces of Murder: Chapter 11 Vestígios de um homicídio: Capítulo 11 Следы убийства: Глава 11

Kapitel 11

Det var en kold aften. Jesper havde ventet længe, og nu var kulden krøbet ind under tøjet. Jesper had been waiting for a long time, and now the cold had crept under his clothes. Джеспер ждал уже давно, и теперь холод пробрался под его одежду. Det var lidt hans egen skyld. It was a bit his own fault. Han var kommet i meget god tid. He had arrived in very good time. Han ville være sikker på, at der ikke ventede ham en eller anden grim overraskelse. He wanted to make sure that there was no nasty surprise waiting for him. Он хотел убедиться, что его не ждет какой-нибудь неприятный сюрприз. Men Prædikanten og hans slæng anede vel ikke uråd. But the Preacher and his gang had no idea what was going on. Но проповедник и его банда, вероятно, ничего не подозревали. De kunne jo ikke vide, at han mistænkte dem for at have slået Rikke ihjel. They could not have known that he suspected them of having killed Rikke. Они не могли знать, что он подозревает их в убийстве Рикке. Alligevel følte han sig lidt utryg. Still, he felt a little unsafe. Nu lod det til, de slet ikke kom. Now it seemed they never came at all. Теперь казалось, что они вообще не придут.

Jesper trampede lidt i jorden for at få varmen. Jesper trampled the ground a little to get warm. Det hjalp ikke. Lige nu føltes det håbløst. Right now it felt hopeless. Han anede ikke, hvordan han skulle få dem til at tilstå. He had no idea how to get them to confess. Men han kunne ikke opgive. But he could not give up. Det var som om, noget i ham ikke kunne få ro, før Rikke havde fået retfærdighed. It was as if something in him could not rest until Rikke had received justice. Как будто что-то в нем не могло успокоиться, пока Рикке не добьется справедливости. Det undrede ham. He was puzzled. Это озадачило его. Sådan plejede han ikke at have det. Normalerweise fühlte er sich nicht so. He didn't usually feel like that. Han var mest vant til at passe sit og lade andre passe deres. He was mostly used to minding his own business and letting others mind theirs. В основном он привык заниматься своими делами и позволять другим заниматься своими. Men faktisk var det rart at have noget at kæmpe for. But actually, it was nice to have something to fight for. Но на самом деле, было приятно, что есть за что бороться.

Og så var der jo lige Louise. And then there was Louise. Han havde faktisk tænkt mere på hende end på mødet med Prædikanten. He had actually thought more about her than about the meeting with the Preacher. Når han ringede til hende, ville han invitere hende ud. When he called her, he would ask her out. Hun måtte ikke bare forsvinde tilbage til Jylland. She couldn't just disappear back to Jutland.

Et stykke tid fortabte han sig i tankerne om Louise. For a while he lost himself in thoughts of Louise. Men så lagde han mærke til, at klokken snart var tolv De kom åbenbart ikke. But then he noticed that it was almost twelve o'clock They obviously didn't come. Но потом он понял, что уже почти двенадцать часов. Jesper var både ærgerlig og lettet. Jesper was both annoyed and relieved. Джеспер был одновременно раздосадован и почувствовал облегчение.

Vejen hjem gik forbi bygge-pladsen, hvor Rikke var blevet fundet. The road home went past the construction site where Rikke had been found. Det gøs altid i ham, når han så ind ad porten til den lille baggård. He always shuddered when he looked through the gate into the small backyard. Он всегда вздрагивал, когда смотрел через калитку на маленький задний двор. Han glædede sig ikke til at begynde igen. He was not looking forward to starting again. Ему не хотелось начинать все сначала. Han håbede, mester kunne finde et andet sted til ham. He hoped Master could find another place for him. Он надеялся, что Учитель сможет найти для него другое место.

Lige i samme øjeblik sprang fire hætte-klædte mænd frem fra skyggerne. Just at that moment, four hooded men emerged from the shadows. Как раз в этот момент из тени вышли четыре человека в капюшонах. Den første ramte ham med et voldsomt slag lige i maven. The first hit him with a violent blow right in the stomach. Первый нанес ему сильный удар прямо в живот. Jesper bukkede stønnende sammen. Jesper beugte sich stöhnend vor. Jesper succumbed with a groan. Джеспер рухнул со стоном. En af de andre benyttede sig af det og sparkede ham i hovedet. Einer der anderen nutzte das aus und trat ihm gegen den Kopf. One of the others took advantage of this and kicked him in the head. Один из них воспользовался этим и ударил его ногой по голове. Det blev helt sort omkring ham. It went completely black around him. Han kunne næsten ikke holde sig på benene, men tumlede ud til siden. He could barely stay on his feet, but tumbled to the side. Едва удержавшись на ногах, он кувыркнулся в сторону. Han så svagt en grå skygge og svingede af al magt en næve ud efter den - og ramte. He dimly saw a gray shadow and swung a fist out with all his might at it - and hit. Он смутно увидел серую тень и со всей силы замахнулся на нее кулаком - и попал. Han hørte nogen bande. He heard someone swear. Он услышал чьи-то ругательства.

"Hvad satan. "What the hell. Skal den skid slå!" Soll die Scheiße schlagen!" Shall that shit hit!" Будь я проклят!"

Jesper mærkede endnu et spark, og endnu et. Jesper felt another kick, and another. Джеспер почувствовал еще один удар, и еще. Han prøvede at værge for sig og samlede al sin styrke. He tried to protect himself and gathered all his strength. Он попытался защитить себя и собрал все свои силы. Han syntes, han så et ansigt tæt på og hamrede af al kraft ud efter det. He thought he saw a face close by and hammered at it with all his might. Ему показалось, что он видит лицо рядом, и он со всей силы ударил по нему. Der lød en knasende lyd og et brøl af smerte. There was a crunching sound and a roar of pain. Раздался хрустящий звук и рев боли. Nogen råbte: Someone shouted:

"Så få dog for fanden den stodder ned at ligge!" "Then get the damn thing to lie down!" "Спустите этого проклятого ублюдка на землю!" Han fik et ordentligt skub i brystet, mens en anden spændte ben for ham. He got a good shove in the chest while another braced his legs for him. Он получил хороший толчок в грудь, а кто-то другой поддержал его. Han mærkede som i en døs, at hans kind skrabede mod asfalten. Wie betäubt spürte er, wie seine Wange über den Asphalt kratzte. As if in a daze, he felt his cheek scraping against the asphalt. Словно в оцепенении, он почувствовал, как его щека ударилась об асфальт. Så begyndte sparkene igen. Then the kicking started again.

"Han skal fandeme ikke få lov at overleve det her," hørte Jesper en af mændene sige. "He mustn't be allowed to survive this," Jesper heard one of the men say. "Он этого не переживет", - услышал Джеспер слова одного из мужчин.

Mørket sænkede sig over ham, og smerterne forsvandt. Darkness descended on him and the pain disappeared. На него опустилась темнота, и боль исчезла. Sådan var det altså at dø. So that's what it was like to die. Вот что значит умереть. Der blev helt stille indeni. There was silence inside. Внутри стало тихо. Men som i en drøm langt væk hørte han en kvinde skrige højt. But as if in a distant dream, he heard a woman screaming loudly. Но, словно в далеком сне, он услышал громкий женский крик. Og hun blev bare ved og ved. Und sie ging einfach weiter und weiter. And she just went on and on. А она все шла и шла. Sparkene stoppede. The kicking stopped. Men det ænsede Jesper ikke. But Jesper did not change his mind. Но Джеспер этого не понимал. Han lå i totalt mørke og hverken hørte eller følte noget. He was in total darkness and could neither hear nor feel anything. Он находился в полной темноте и ничего не слышал и не чувствовал.