×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Spor af Mord, Spor af Mord: Kapitel 03

Spor af Mord: Kapitel 03

Kapitel 3

Jesper gik ind gennem porten. Han var altid den første om morgenen. Han boede jo ikke engang fem minutter væk. Mester og de andre kom fra Roskilde. Jesper tjekkede altid, om der var et eller andet, som var i stykker - eller stjålet. Så kunne mester tage det med på vejen. Desværre var der meget hærværk og tyveri.

De arbejdede inde i baghuset. Det ville blive nogle flotte lejligheder. Men lige nu lignede huset mest noget gammelt slum. Stedet bar præg af drankere, ludere, lommetyve og andet godt-folk. De havde brugt det som gratis 'hotel' gennem flere år.

Den baggård, som han nu stod i, skulle være en lille Solhave.

Solhave. Tja, man skulle lægge hovedet godt tilbage for at få øje på himlen. Det var svært at se, at baggården nogensinde skulle ende som Solhave. For den var fyldt med skrammel og bygge-rod. Ovre i et hjørne stod to falde-færdige sorte skure. Her havde Jesper og de andre deres værktøj, og her holdt de deres pauser. Når de engang var færdige, skulle skurene også rives ned. Så skulle der lægges flotte fliser, og alle murene skulle pudses op i gult.

Jo, det skulle nok blive flot - og dyrt. Han ville aldrig selv få råd til at bo her.

Det betød nu ikke noget. Han ville hellere bo på landet. Men mester havde haft en lejlighed på hånden, og da Jesper ikke havde haft noget ordentligt sted at bo, havde han sagt ja tak.

Han savnede naturen. Den var der ikke meget af her. Et par forkølede mælkebøtter havde fundet vej op gennem skramlet. Det var alt.

Jesper stoppede op.

Øv. Der havde igen været indbrud i skuret. Døren var ellers helt ny og solid. Det samme var den nye lås. Alligevel var det lykkedes nogen at brække den op. Skuret var et stort rod. Alle skabe var brudt op, og værktøj og skiftetøj lå spredt ud over gulvet. Det varede et stykke tid, før Jesper kunne se, hvad der manglede. En søm-pistol og en kompressor. Fandens. Han skulle sætte lofter op hele dagen.

Han sukkede og fik mobilen op af lommen. Han måtte ringe til mester.

"Nå, pokkers også," sagde mester, efter Jesper havde fortalt om tyveriet. "Jeg tager en kompressor med.

Hvad med hærværk? Er der ødelagt noget? De rødder kan jo finde på hvad som helst."

"Jeg går lige over og tjekker det andet skur."

"Gider du? Fint. Du ringer tilbage, hvis der er noget.

Ok?"

"Ok."

Vand-pytterne sprøjtede om Jespers støvler, da han skyndte sig over til skuret. Der var en kraftig dør med en god lås. Først troede Jesper ikke, der var noget i vejen, for døren var lukket. Men da han kom tæt på, kunne han se, at den havde været brudt op. Tyvene havde åbenbart lukket døren efter sig.

Hjertet slog lidt kraftigere, da han tog i håndtaget. Pjat! Tyve og den slags forsvandt, når de var færdige. De blev ikke hængende og ventede på håndværkerne. Før i tiden havde drankerne tit overnattet her. Og de dårligste af luderne havde af mangel på bedre sommetider taget deres kunder med herind. Men det var lang tid siden nu. Så han troede ikke, det kunne være nogen af dem.

Døren knirkede. Det gjorde den altid. Men lige nu skar lyden i ørerne. Der var et eller andet. Jesper standsede op. Det var ikke bare pjat. Der var en underlig lugt. En lugt, han ikke kendte. Den var ikke stærk. Men den ramte ham alligevel på en sær og ubehagelig måde. Jesper havde mest lyst til at gå ud igen. Det var ikke bare lugten. Der var en mærkelig og helt forkert stemning i skuret. Hvad kunne det være? Jesper kunne mærke alle de små hår i nakken rejse sig.

Nå. Vrøvl, sagde han til sig selv. Hov. Der var jo slangen til kompressoren. Så var søm-pistolen måske også her. Men hvilke ulykker kunne der ikke være blevet lavet med den? Måske en masse hærværk. Jesper tøvede et øjeblik. Så tog han sig sammen og åbnede døren ind til det store rum.

Hjertet gik i stå. Sådan følte Jesper det i alt fald. Helt stille stod det. Så sprang det op i halsen og begyndte at fare af sted. Næsten som om det ville flygte væk fra det uhyggelige syn. Han åbnede munden for at give et råb fra sig, men det blev siddende i halsen. Aldrig i sit liv havde han set noget så frygteligt. Han måtte række ud og støtte sig til dør-karmen. Det var, som om der var kommet en grålig tåge ned for hans øjne. Alligevel så han alt for tydeligt den gru, der skreg ham i møde. Hans hjerne ville bare ikke være med. Den ville ikke tro, hvad øjnene fortalte. Den blev ved med at sende de samme to sætninger: Det er løgn. Det må ikke passe. Det er løgn. Det må ikke passe. Det er løgn.

Men det var sandt. Væggen overfor var rød af blod. Det var sprøjtet i alle retninger. Men det meste blod var løbet ned af væggen og endt i en pøl. Midt i pølen lå hans sømpistol.

Han kunne ikke løfte blikket og se, hvor alt det blod kom fra. Alligevel vidste han det godt.

Det var hende.

Det var Rikke.

Sømmet op på væggen.

Hun hang helt nøgen.

Kroppen var kun dækket af blod.

Hun var kors-fæstet på væggen.

Hun hang som Jesus på korset.

En gal mand havde sømmet hende fast til væggen. Rikkes hænder og håndled var fyldt med søm. Men ikke kun der. Den gale mand var gået helt amok. Overalt på hendes krop var der søm, og blodet havde løbet fra et utal af sår. I panden alene sad der tre søm.

Jespers mave kunne ikke tåle det. Uden varsel kom morgenmaden op igen. Han greb hårdere fat i dør-karmen og forsøgte at få øjnene fra det uhyggelige syn. Men han syntes, hendes øjne stirrede på ham. Han ville aldrig glemme det blik. Det var fuldt af rædsel og smerte. Åh, det var værre end noget, han nogensinde havde set. Selv i en gyser-film. Et øjeblik var han ved at besvime. Så tumlede han ud på gårds-pladsen.

Han trak vejret hivende. Det hjalp at komme ud derfra og få noget frisk luft. Han satte sig ned på en bunke skrammel.

Hvem i alverden kunne finde på at gøre sådan noget? Og så mod Rikke. Hun var hverken ond eller farlig. Mest bare en stakkel. Han sad lidt. Han var ikke kun i chok og havde kvalme. Nej han var også vred. Rigtig vred. Ingen havde lov til at behandle Rikke sådan. Det var helt forkert. Den galning skulle findes og spærres inde for altid.

Ja. Han måtte straks ringe til politiet. Han famlede ved telefonen. Hvad var det nu, man ringede? Han vidste det godt. Lige nu var det bare, som om hjernen var lukket ned og ikke kunne bruges til noget. Det var tre tal... nul?... Nej, ikke nul. Det var i gamle dage. Det var et. Ja, og et igen. Sådan. Og så et to-tal.

"Der hænger en død pige på væggen," sagde han, så snart han hørte én i den anden ende.

"Hvem taler jeg med?" Manden lød ikke rigtig, som om han troede ham.

"Jeg siger, der hænger en død pige på væggen." Jespers stemme blev en smule højere. Den var ved at knække over.

"Jeg hørte dig godt første gang. Jeg sender en patruljevogn hen til dig. Jeg skal bare lige have dit navn, og hvor vi kan finde pigen."

"Jesper Lund. I skal køre til Knudsvej 5 B. Baghuset. I skal ind gennem porten. Der sidder jeg."

"Vognen er på vej. Den vil være der lige straks. Og hvor bor du henne?"

Jesper fortalte betjenten, hvad han ville vide. Kort efter kunne han allerede høre sirenen.


Spor af Mord: Kapitel 03 Spuren eines Mordes: Kapitel 03

Kapitel 3

Jesper gik ind gennem porten. Jesper entered through the gate. Han var altid den første om morgenen. He was always the first in the morning. Han boede jo ikke engang fem minutter væk. After all, he didn't even live five minutes away. Он не жил даже в пяти минутах ходьбы. Mester og de andre kom fra Roskilde. Mester and the others came from Roskilde. Мастер и остальные приехали из Роскильде. Jesper tjekkede altid, om der var et eller andet, som var i stykker - eller stjålet. Jesper always checked whether something was broken - or stolen. Джеспер всегда проверял, не сломано ли что-нибудь - или не украдено. Så kunne mester tage det med på vejen. Then the master could take it on the road. Затем мастер мог взять его в дорогу. Desværre var der meget hærværk og tyveri. Unfortunately, there was a lot of vandalism and theft. К сожалению, было много случаев вандализма и воровства.

De arbejdede inde i baghuset. They worked inside the back house. Det ville blive nogle flotte lejligheder. It would make some nice apartments. Men lige nu lignede huset mest noget gammelt slum. Aber im Moment sah das Haus größtenteils aus wie ein alter Slum. But right now the house looked more like an old slum. Stedet bar præg af drankere, ludere, lommetyve og andet godt-folk. The place was characterized by drunkards, whores, pickpockets and other good people. Это место характеризовалось пьяницами, шлюхами, карманниками и другими хорошими людьми. De havde brugt det som gratis 'hotel' gennem flere år. They had been using it as a free 'hotel' for several years. В течение нескольких лет они использовали его в качестве бесплатного "отеля".

Den baggård, som han nu stod i, skulle være en lille Solhave. The backyard in which he now stood was supposed to be a small Solar Garden. Задний двор, на котором он сейчас стоял, должен был быть небольшим Солнечным садом.

Solhave. Tja, man skulle lægge hovedet godt tilbage for at få øje på himlen. Well, you had to put your head back to see the sky. Чтобы увидеть небо, нужно откинуть голову далеко назад. Det var svært at se, at baggården nogensinde skulle ende som Solhave. It was hard to see that the backyard would ever end up as Solhave. For den var fyldt med skrammel og bygge-rod. Because it was full of junk and building mess. Потому что он был завален хламом и строительным беспорядком. Ovre i et hjørne stod to falde-færdige sorte skure. Drüben in einer Ecke standen zwei schwarze Schuppen, bereit zum Einsturz. Over in a corner stood two black sheds ready to fall. В углу стояли два полуразрушенных черных сарая. Her havde Jesper og de andre deres værktøj, og her holdt de deres pauser. Here Jesper and the others had their tools, and here they took their breaks. Når de engang var færdige, skulle skurene også rives ned. Once they were finished, the sheds also had to be demolished. После завершения строительства сараи также пришлось снести. Så skulle der lægges flotte fliser, og alle murene skulle pudses op i gult. Then beautiful tiles had to be laid, and all the walls had to be plastered in yellow.

Jo, det skulle nok blive flot - og dyrt. Yes, it would probably be beautiful - and expensive. Han ville aldrig selv få råd til at bo her. He would never be able to afford to live here himself.

Det betød nu ikke noget. It didn't matter now. Han ville hellere bo på landet. He would rather live in the country. Men mester havde haft en lejlighed på hånden, og da Jesper ikke havde haft noget ordentligt sted at bo, havde han sagt ja tak. But the master had an apartment on hand, and since Jesper had no decent place to live, he had said yes thanks. Но у хозяина была свободная квартира, и поскольку у Йеспера не было приличного жилья, он согласился.

Han savnede naturen. He missed nature. Den var der ikke meget af her. There wasn't much of it here. Et par forkølede mælkebøtter havde fundet vej op gennem skramlet. Ein paar erkältete Pusteblumen hatten ihren Weg durch den Müll gefunden. A couple of dandelions with a cold had found their way up through the junk. Несколько озябших одуванчиков пробились наверх сквозь гремучую смесь. Det var alt. That was all.

Jesper stoppede op. Jesper stopped.

Øv. Practice Der havde igen været indbrud i skuret. The shed had been broken into again. Døren var ellers helt ny og solid. The door was otherwise completely new and solid. Det samme var den nye lås. So was the new lock. Alligevel var det lykkedes nogen at brække den op. Still, someone had managed to break it open. И все же кому-то удалось вскрыть его. Skuret var et stort rod. The shed was a big mess. Alle skabe var brudt op, og værktøj og skiftetøj lå spredt ud over gulvet. All the cupboards had been broken open, and tools and a change of clothes were scattered across the floor. Все шкафы были вскрыты, на полу были разбросаны инструменты и смена одежды. Det varede et stykke tid, før Jesper kunne se, hvad der manglede. It took a while before Jesper could see what was missing. En søm-pistol og en kompressor. A nail gun and a compressor. Fandens. Damn it. Han skulle sætte lofter op hele dagen. He had to put up ceilings all day. Ему пришлось целый день возводить потолки.

Han sukkede og fik mobilen op af lommen. He sighed and took his cell phone out of his pocket. Han måtte ringe til mester. He had to call the master.

"Nå, pokkers også," sagde mester, efter Jesper havde fortalt om tyveriet. "Well, damn it too," said Master, after Jesper had told about the theft. "Jeg tager en kompressor med. "I'm taking a compressor with me.

Hvad med hærværk? What about vandalism? Er der ødelagt noget? Is something broken? De rødder kan jo finde på hvad som helst." Those roots can come up with anything." Эти корни могут придумать что угодно".

"Jeg går lige over og tjekker det andet skur." "I'll go right over and check the other shed." "Я просто пойду и проверю другой сарай".

"Gider du? "Will you? Fint. Du ringer tilbage, hvis der er noget. You call back if there is anything.

Ok?"

"Ok."

Vand-pytterne sprøjtede om Jespers støvler, da han skyndte sig over til skuret. The puddles of water splashed around Jesper's boots as he hurried over to the shed. Der var en kraftig dør med en god lås. Først troede Jesper ikke, der var noget i vejen, for døren var lukket. At first Jesper didn't think there was anything wrong, because the door was closed. Men da han kom tæt på, kunne han se, at den havde været brudt op. But when he got close, he could see that it had been broken open. Tyvene havde åbenbart lukket døren efter sig. The thieves had apparently closed the door behind them. Воры, очевидно, закрыли за собой дверь.

Hjertet slog lidt kraftigere, da han tog i håndtaget. His heart beat a little faster as he grabbed the handle. Pjat! Nonsense! Tyve og den slags forsvandt, når de var færdige. Diebe und dergleichen verschwanden, als sie fertig waren. Thieves and such disappeared when they were done. Воры и подобные им исчезали, когда с ними было покончено. De blev ikke hængende og ventede på håndværkerne. They did not hang around and wait for the craftsmen. Они не слонялись без дела и не ждали рабочих. Før i tiden havde drankerne tit overnattet her. In the past, drunks had often spent the night here. В прошлом здесь часто ночевали пьяницы. Og de dårligste af luderne havde af mangel på bedre sommetider taget deres kunder med herind. And the worst of the whores, for lack of better ones, had sometimes brought their customers in here. А худшие из шлюх, за неимением ничего лучшего, иногда приводили сюда своих клиентов. Men det var lang tid siden nu. But that was a long time ago now. Så han troede ikke, det kunne være nogen af dem. So he didn't think it could be any of them.

Døren knirkede. The door creaked. Det gjorde den altid. It always did. Men lige nu skar lyden i ørerne. But right now the sound was deafening. Но сейчас этот звук резал мне уши. Der var et eller andet. There was something or other. Jesper standsede op. Jesper stopped. Det var ikke bare pjat. It wasn't just bullshit. Der var en underlig lugt. There was a strange smell. En lugt, han ikke kendte. A smell he didn't know. Den var ikke stærk. It wasn't strong. Men den ramte ham alligevel på en sær og ubehagelig måde. But it still hit him in a strange and unpleasant way. Jesper havde mest lyst til at gå ud igen. Jesper most wanted to go out again. Det var ikke bare lugten. It wasn't just the smell. Der var en mærkelig og helt forkert stemning i skuret. There was a strange and completely wrong atmosphere in the shed. Hvad kunne det være? What could it be? Jesper kunne mærke alle de små hår i nakken rejse sig. Jesper could feel all the little hairs on the back of his neck standing up. Джеспер чувствовал, как все маленькие волоски на его шее встают дыбом.

Nå. Reach. Vrøvl, sagde han til sig selv. Nonsense, he told himself. Hov. Oops. Der var jo slangen til kompressoren. There was the hose for the compressor. Så var søm-pistolen måske også her. So maybe the nail gun was here too. Men hvilke ulykker kunne der ikke være blevet lavet med den? But what accidents could not have been made with it? Måske en masse hærværk. Maybe a lot of vandalism. Jesper tøvede et øjeblik. Jesper hesitated for a moment. Så tog han sig sammen og åbnede døren ind til det store rum. Then he pulled himself together and opened the door into the great room.

Hjertet gik i stå. The heart stopped. Sådan følte Jesper det i alt fald. At least that's how Jesper felt. Helt stille stod det. It was completely silent. Он был совершенно неподвижен. Så sprang det op i halsen og begyndte at fare af sted. Dann sprang es in die Kehle und fing an zu verschwinden. Then it sprung up in its throat and began to run away. Затем оно вскочило ему на горло и стало убегать. Næsten som om det ville flygte væk fra det uhyggelige syn. Almost as if it wanted to flee away from the eerie sight. Как будто оно хотело убежать от жуткого зрелища. Han åbnede munden for at give et råb fra sig, men det blev siddende i halsen. He opened his mouth to let out a cry, but it stuck in his throat. Aldrig i sit liv havde han set noget så frygteligt. Never in his life had he seen anything so terrible. Han måtte række ud og støtte sig til dør-karmen. He had to reach out and lean against the door frame. Ему пришлось протянуть руку и опереться на дверную раму. Det var, som om der var kommet en grålig tåge ned for hans øjne. It was as if a gray mist had descended before his eyes. Перед его глазами словно опустился сероватый туман. Alligevel så han alt for tydeligt den gru, der skreg ham i møde. Still, he saw all too clearly the horror that screamed at him. Hans hjerne ville bare ikke være med. His brain just wouldn't join. Den ville ikke tro, hvad øjnene fortalte. It didn't want to believe what the eyes were telling. Den blev ved med at sende de samme to sætninger: Det er løgn. It kept sending the same two sentences: That's a lie. Det må ikke passe. It must not fit. Det er løgn. It is a lie. Det må ikke passe. It must not fit. Det er løgn.

Men det var sandt. But it was true. Væggen overfor var rød af blod. The wall opposite was red with blood. Det var sprøjtet i alle retninger. It was sprayed in all directions. Men det meste blod var løbet ned af væggen og endt i en pøl. But most of the blood had run down the wall and ended up in a pool. Midt i pølen lå hans sømpistol. In the middle of the pool was his nail gun.

Han kunne ikke løfte blikket og se, hvor alt det blod kom fra. He couldn't look up and see where all that blood was coming from. Он не мог поднять голову и посмотреть, откуда взялась вся эта кровь. Alligevel vidste han det godt. Yet he knew it well.

Det var hende. It was her.

Det var Rikke.

Sømmet op på væggen. Nailed to the wall.

Hun hang helt nøgen. She hung completely naked.

Kroppen var kun dækket af blod. The body was covered only in blood.

Hun var kors-fæstet på væggen. Sie wurde an der Wand gekreuzigt. She was crucified on the wall. Она была распята на стене.

Hun hang som Jesus på korset. Она висела, как Иисус на кресте.

En gal mand havde sømmet hende fast til væggen. A mad man had nailed her to the wall. Безумный человек прибил ее к стене. Rikkes hænder og håndled var fyldt med søm. Rikke's hands and wrists were full of nails. Руки и запястья Рикке были покрыты ногтями. Men ikke kun der. But not only there. Но не только там. Den gale mand var gået helt amok. The mad man had gone completely mad. Безумец сошел с ума. Overalt på hendes krop var der søm, og blodet havde løbet fra et utal af sår. All over her body there were nails, and blood had flowed from countless wounds. I panden alene sad der tre søm. In the forehead alone there were three nails. Только во лбу было три гвоздя.

Jespers mave kunne ikke tåle det. Jesper's stomach couldn't take it. Uden varsel kom morgenmaden op igen. Without warning, breakfast came up again. Без предупреждения завтрак появился снова. Han greb hårdere fat i dør-karmen og forsøgte at få øjnene fra det uhyggelige syn. He gripped the door frame harder and tried to tear his eyes away from the ghastly sight. Он крепче ухватился за дверную раму, пытаясь отвести взгляд от жуткого зрелища. Men han syntes, hendes øjne stirrede på ham. But he thought her eyes were staring at him. Han ville aldrig glemme det blik. He would never forget that look. Det var fuldt af rædsel og smerte. It was full of horror and pain. Åh, det var værre end noget, han nogensinde havde set. Oh, it was worse than anything he had ever seen. Selv i en gyser-film. Even in a horror movie. Даже в фильме ужасов. Et øjeblik var han ved at besvime. For a moment he was about to pass out. На мгновение он чуть не потерял сознание. Så tumlede han ud på gårds-pladsen. Dann stürzte er hinaus in den Hof. Then he tumbled out into the courtyard. Затем он выскочил на дворовую площадь.

Han trak vejret hivende. Er atmete schwer. He breathed heavily. Он тяжело дышал. Det hjalp at komme ud derfra og få noget frisk luft. It helped to get out of there and get some fresh air. Han satte sig ned på en bunke skrammel. He sat down on a pile of junk.

Hvem i alverden kunne finde på at gøre sådan noget? Wer in aller Welt würde auf die Idee kommen, so etwas zu tun? Who on earth would think of doing such a thing? Og så mod Rikke. And then towards Rikke. А потом против Рикке. Hun var hverken ond eller farlig. She was neither evil nor dangerous. Она не была ни злой, ни опасной. Mest bare en stakkel. Mostly just a poor thing. В основном просто бедный парень. Han sad lidt. He sat for a while. Han var ikke kun i chok og havde kvalme. He was not only in shock and nauseous. Nej han var også vred. No, he was angry too. Rigtig vred. Really angry. Ingen havde lov til at behandle Rikke sådan. No one was allowed to treat Rikke like that. Никто не имел права так обращаться с Рикке. Det var helt forkert. It was completely wrong. Den galning skulle findes og spærres inde for altid. That maniac needed to be found and locked up forever.

Ja. Han måtte straks ringe til politiet. He had to call the police immediately. Han famlede ved telefonen. Он возился с телефоном. Hvad var det nu, man ringede? What was it that called? Han vidste det godt. He knew it well. Lige nu var det bare, som om hjernen var lukket ned og ikke kunne bruges til noget. Right now it was just as if the brain had shut down and could not be used for anything. В данный момент мозг словно отключился и стал бесполезен. Det var tre tal... There were three numbers... nul?... zero?... Nej, ikke nul. Det var i gamle dage. That was in the old days. Det var et. Ja, og et igen. Sådan. There you go, there you go. Og så et to-tal. And then a two-figure.

"Der hænger en død pige på væggen," sagde han, så snart han hørte én i den anden ende. "There's a dead girl hanging on the wall," he said as soon as he heard one on the other end. "На стене висит мертвая девушка", - сказал он, как только услышал кого-то на другом конце.

"Hvem taler jeg med?" "Who am i talking to?" "С кем я говорю?" Manden lød ikke rigtig, som om han troede ham. The man didn't really sound like he believed him.

"Jeg siger, der hænger en død pige på væggen." Jespers stemme blev en smule højere. Jesper's voice got a little louder. Den var ved at knække over. It was about to break over.

"Jeg hørte dig godt første gang. “I heard you right the first time. Jeg sender en patruljevogn hen til dig. I'll send a patrol car over to you. Jeg skal bare lige have dit navn, og hvor vi kan finde pigen." I just need your name and where we can find the girl."

"Jesper Lund. I skal køre til Knudsvej 5 B. Baghuset. You must drive to Knudsvej 5 B. Baghuset. I skal ind gennem porten. You must enter through the gate. Der sidder jeg." There I sit."

"Vognen er på vej. Den vil være der lige straks. It will be there right away. Og hvor bor du henne?" And where do you live?"

Jesper fortalte betjenten, hvad han ville vide. Jesper told the officer what he wanted to know. Kort efter kunne han allerede høre sirenen. Soon after, he could already hear the siren. Вскоре после этого он уже слышал сирену.