×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Spor af Mord, Spor af Mord: Kapitel 03

Spor af Mord: Kapitel 03

Kapitel 3

Jesper gik ind gennem porten. Han var altid den første om morgenen. Han boede jo ikke engang fem minutter væk. Mester og de andre kom fra Roskilde. Jesper tjekkede altid, om der var et eller andet, som var i stykker - eller stjålet. Så kunne mester tage det med på vejen. Desværre var der meget hærværk og tyveri.

De arbejdede inde i baghuset. Det ville blive nogle flotte lejligheder. Men lige nu lignede huset mest noget gammelt slum. Stedet bar præg af drankere, ludere, lommetyve og andet godt-folk. De havde brugt det som gratis 'hotel' gennem flere år.

Den baggård, som han nu stod i, skulle være en lille Solhave.

Solhave. Tja, man skulle lægge hovedet godt tilbage for at få øje på himlen. Det var svært at se, at baggården nogensinde skulle ende som Solhave. For den var fyldt med skrammel og bygge-rod. Ovre i et hjørne stod to falde-færdige sorte skure. Her havde Jesper og de andre deres værktøj, og her holdt de deres pauser. Når de engang var færdige, skulle skurene også rives ned. Så skulle der lægges flotte fliser, og alle murene skulle pudses op i gult.

Jo, det skulle nok blive flot - og dyrt. Han ville aldrig selv få råd til at bo her.

Det betød nu ikke noget. Han ville hellere bo på landet. Men mester havde haft en lejlighed på hånden, og da Jesper ikke havde haft noget ordentligt sted at bo, havde han sagt ja tak.

Han savnede naturen. Den var der ikke meget af her. Et par forkølede mælkebøtter havde fundet vej op gennem skramlet. Det var alt.

Jesper stoppede op.

Øv. Der havde igen været indbrud i skuret. Døren var ellers helt ny og solid. Det samme var den nye lås. Alligevel var det lykkedes nogen at brække den op. Skuret var et stort rod. Alle skabe var brudt op, og værktøj og skiftetøj lå spredt ud over gulvet. Det varede et stykke tid, før Jesper kunne se, hvad der manglede. En søm-pistol og en kompressor. Fandens. Han skulle sætte lofter op hele dagen.

Han sukkede og fik mobilen op af lommen. Han måtte ringe til mester.

"Nå, pokkers også," sagde mester, efter Jesper havde fortalt om tyveriet. "Jeg tager en kompressor med.

Hvad med hærværk? Er der ødelagt noget? De rødder kan jo finde på hvad som helst."

"Jeg går lige over og tjekker det andet skur."

"Gider du? Fint. Du ringer tilbage, hvis der er noget.

Ok?"

"Ok."

Vand-pytterne sprøjtede om Jespers støvler, da han skyndte sig over til skuret. Der var en kraftig dør med en god lås. Først troede Jesper ikke, der var noget i vejen, for døren var lukket. Men da han kom tæt på, kunne han se, at den havde været brudt op. Tyvene havde åbenbart lukket døren efter sig.

Hjertet slog lidt kraftigere, da han tog i håndtaget. Pjat! Tyve og den slags forsvandt, når de var færdige. De blev ikke hængende og ventede på håndværkerne. Før i tiden havde drankerne tit overnattet her. Og de dårligste af luderne havde af mangel på bedre sommetider taget deres kunder med herind. Men det var lang tid siden nu. Så han troede ikke, det kunne være nogen af dem.

Døren knirkede. Det gjorde den altid. Men lige nu skar lyden i ørerne. Der var et eller andet. Jesper standsede op. Det var ikke bare pjat. Der var en underlig lugt. En lugt, han ikke kendte. Den var ikke stærk. Men den ramte ham alligevel på en sær og ubehagelig måde. Jesper havde mest lyst til at gå ud igen. Det var ikke bare lugten. Der var en mærkelig og helt forkert stemning i skuret. Hvad kunne det være? Jesper kunne mærke alle de små hår i nakken rejse sig.

Nå. Vrøvl, sagde han til sig selv. Hov. Der var jo slangen til kompressoren. Så var søm-pistolen måske også her. Men hvilke ulykker kunne der ikke være blevet lavet med den? Måske en masse hærværk. Jesper tøvede et øjeblik. Så tog han sig sammen og åbnede døren ind til det store rum.

Hjertet gik i stå. Sådan følte Jesper det i alt fald. Helt stille stod det. Så sprang det op i halsen og begyndte at fare af sted. Næsten som om det ville flygte væk fra det uhyggelige syn. Han åbnede munden for at give et råb fra sig, men det blev siddende i halsen. Aldrig i sit liv havde han set noget så frygteligt. Han måtte række ud og støtte sig til dør-karmen. Det var, som om der var kommet en grålig tåge ned for hans øjne. Alligevel så han alt for tydeligt den gru, der skreg ham i møde. Hans hjerne ville bare ikke være med. Den ville ikke tro, hvad øjnene fortalte. Den blev ved med at sende de samme to sætninger: Det er løgn. Det må ikke passe. Det er løgn. Det må ikke passe. Det er løgn.

Men det var sandt. Væggen overfor var rød af blod. Det var sprøjtet i alle retninger. Men det meste blod var løbet ned af væggen og endt i en pøl. Midt i pølen lå hans sømpistol.

Han kunne ikke løfte blikket og se, hvor alt det blod kom fra. Alligevel vidste han det godt.

Det var hende.

Det var Rikke.

Sømmet op på væggen.

Hun hang helt nøgen.

Kroppen var kun dækket af blod.

Hun var kors-fæstet på væggen.

Hun hang som Jesus på korset.

En gal mand havde sømmet hende fast til væggen. Rikkes hænder og håndled var fyldt med søm. Men ikke kun der. Den gale mand var gået helt amok. Overalt på hendes krop var der søm, og blodet havde løbet fra et utal af sår. I panden alene sad der tre søm.

Jespers mave kunne ikke tåle det. Uden varsel kom morgenmaden op igen. Han greb hårdere fat i dør-karmen og forsøgte at få øjnene fra det uhyggelige syn. Men han syntes, hendes øjne stirrede på ham. Han ville aldrig glemme det blik. Det var fuldt af rædsel og smerte. Åh, det var værre end noget, han nogensinde havde set. Selv i en gyser-film. Et øjeblik var han ved at besvime. Så tumlede han ud på gårds-pladsen.

Han trak vejret hivende. Det hjalp at komme ud derfra og få noget frisk luft. Han satte sig ned på en bunke skrammel.

Hvem i alverden kunne finde på at gøre sådan noget? Og så mod Rikke. Hun var hverken ond eller farlig. Mest bare en stakkel. Han sad lidt. Han var ikke kun i chok og havde kvalme. Nej han var også vred. Rigtig vred. Ingen havde lov til at behandle Rikke sådan. Det var helt forkert. Den galning skulle findes og spærres inde for altid.

Ja. Han måtte straks ringe til politiet. Han famlede ved telefonen. Hvad var det nu, man ringede? Han vidste det godt. Lige nu var det bare, som om hjernen var lukket ned og ikke kunne bruges til noget. Det var tre tal... nul?... Nej, ikke nul. Det var i gamle dage. Det var et. Ja, og et igen. Sådan. Og så et to-tal.

"Der hænger en død pige på væggen," sagde han, så snart han hørte én i den anden ende.

"Hvem taler jeg med?" Manden lød ikke rigtig, som om han troede ham.

"Jeg siger, der hænger en død pige på væggen." Jespers stemme blev en smule højere. Den var ved at knække over.

"Jeg hørte dig godt første gang. Jeg sender en patruljevogn hen til dig. Jeg skal bare lige have dit navn, og hvor vi kan finde pigen."

"Jesper Lund. I skal køre til Knudsvej 5 B. Baghuset. I skal ind gennem porten. Der sidder jeg."

"Vognen er på vej. Den vil være der lige straks. Og hvor bor du henne?"

Jesper fortalte betjenten, hvad han ville vide. Kort efter kunne han allerede høre sirenen.

Spor af Mord: Kapitel 03 Spuren eines Mordes: Kapitel 03 Ίχνη φόνου: Κεφάλαιο 03 Traces of Murder: Chapter 03 Rastros de asesinato: Capítulo 03 Tracce di omicidio: Capitolo 03 살인의 흔적: 03장 Следы убийства: Глава 03

Kapitel 3

Jesper gik ind gennem porten. Jesper ging durch das Tor hinein. Jesper entered through the gate. Jesper kapıdan içeri girdi. Han var altid den første om morgenen. He was always the first in the morning. Sabahları hep ilk iş o gelirdi. Han boede jo ikke engang fem minutter væk. Er wohnte nicht einmal fünf Minuten entfernt. After all, he didn't even live five minutes away. Он не жил даже в пяти минутах ходьбы. Beş dakika uzaklıkta bile yaşamıyordu. Mester og de andre kom fra Roskilde. Mester und die anderen kamen aus Roskilde. Mester and the others came from Roskilde. Мастер и остальные приехали из Роскильде. Mester ve diğerleri Roskilde'den geldiler. Местер та інші приїхали з Роскілде. Jesper tjekkede altid, om der var et eller andet, som var i stykker - eller stjålet. Jesper hat immer nachgesehen, ob etwas kaputt ist - oder gestohlen wurde. Jesper always checked whether something was broken - or stolen. Джеспер всегда проверял, не сломано ли что-нибудь - или не украдено. Jesper her zaman kırılan ya da çalınan bir şey olup olmadığını kontrol ederdi. Så kunne mester tage det med på vejen. Dann könnte der Meister es auf die Straße bringen. Then the master could take it on the road. Затем мастер мог взять его в дорогу. Sonra usta onu yola çıkarabilir. Desværre var der meget hærværk og tyveri. Leider gab es eine Menge Vandalismus und Diebstahl. Unfortunately, there was a lot of vandalism and theft. К сожалению, было много случаев вандализма и воровства. Maalesef çok sayıda vandalizm ve hırsızlık olayı yaşandı.

De arbejdede inde i baghuset. Sie arbeiteten im hinteren Teil des Hauses. They worked inside the back house. Evin arka tarafında çalışıyorlardı. Det ville blive nogle flotte lejligheder. Sie würden sich hervorragend für Wohnungen eignen. It would make some nice apartments. Harika daireler olurdu. Men lige nu lignede huset mest noget gammelt slum. Aber im Moment sah das Haus größtenteils aus wie ein alter Slum. But right now the house looked more like an old slum. Ama şu anda ev daha çok eski bir gecekondu gibi görünüyordu. Stedet bar præg af drankere, ludere, lommetyve og andet godt-folk. Der Ort war geprägt von Betrunkenen, Nutten, Taschendieben und anderen guten Menschen. The place was characterized by drunkards, whores, pickpockets and other good people. Это место характеризовалось пьяницами, шлюхами, карманниками и другими хорошими людьми. Burası sarhoşlar, fahişeler, yankesiciler ve diğer iyi insanlar tarafından karakterize ediliyordu. De havde brugt det som gratis 'hotel' gennem flere år. Sie hatten es mehrere Jahre lang als kostenloses "Hotel" genutzt. They had been using it as a free 'hotel' for several years. В течение нескольких лет они использовали его в качестве бесплатного "отеля". Burayı birkaç yıldır ücretsiz bir 'otel' olarak kullanıyorlardı.

Den baggård, som han nu stod i, skulle være en lille Solhave. Der Hinterhof, in dem er jetzt stand, sollte ein kleiner Sonnengarten sein. The backyard in which he now stood was supposed to be a small Solar Garden. Задний двор, на котором он сейчас стоял, должен был быть небольшим Солнечным садом. Şu anda içinde durduğu arka bahçenin küçük bir Güneş Bahçesi olması gerekiyordu.

Solhave. Güneş bahçesi. Tja, man skulle lægge hovedet godt tilbage for at få øje på himlen. Nun, man muss den Kopf zurücklegen, um den Himmel zu sehen. Well, you had to put your head back to see the sky. Чтобы увидеть небо, нужно откинуть голову далеко назад. Gökyüzünü görmek için başını arkaya yaslaman gerekir. Det var svært at se, at baggården nogensinde skulle ende som Solhave. Es war schwer vorstellbar, dass der Hinterhof jemals als Sun Garden enden würde. It was hard to see that the backyard would ever end up as Solhave. Arka bahçenin nasıl Sun Garden'a dönüşeceğini görmek zordu. For den var fyldt med skrammel og bygge-rod. Weil es voller Gerümpel und Bauschmutz war. Because it was full of junk and building mess. Потому что он был завален хламом и строительным беспорядком. Çünkü hurda ve inşaat dağınıklığıyla doluydu. Ovre i et hjørne stod to falde-færdige sorte skure. Drüben in einer Ecke standen zwei schwarze Schuppen, bereit zum Einsturz. Over in a corner stood two black sheds ready to fall. В углу стояли два полуразрушенных черных сарая. Bir köşede iki harap siyah baraka duruyordu. Her havde Jesper og de andre deres værktøj, og her holdt de deres pauser. Hier bewahrten Jesper und die anderen ihr Werkzeug auf und legten ihre Pausen ein. Here Jesper and the others had their tools, and here they took their breaks. Burası Jesper ve diğerlerinin aletlerini sakladıkları ve mola verdikleri yer. Når de engang var færdige, skulle skurene også rives ned. Als sie fertig waren, mussten auch die Schuppen abgerissen werden. Once they were finished, the sheds also had to be demolished. После завершения строительства сараи также пришлось снести. İşler bittiğinde, barakaların da yıkılması gerekiyordu. Så skulle der lægges flotte fliser, og alle murene skulle pudses op i gult. Dann war es an der Zeit, schöne Fliesen zu verlegen und alle Wände gelb zu verputzen. Then beautiful tiles had to be laid, and all the walls had to be plastered in yellow. Sonra sıra güzel fayanslar döşemeye ve tüm duvarları sarıya boyamaya geldi.

Jo, det skulle nok blive flot - og dyrt. Ja, es sollte schön sein - und teuer. Yes, it would probably be beautiful - and expensive. Evet, güzel ve pahalı olmalı. Han ville aldrig selv få råd til at bo her. Er selbst würde es sich niemals leisten können, hier zu leben. He would never be able to afford to live here himself. Kendisi burada yaşamayı asla karşılayamazdı.

Det betød nu ikke noget. Das spielte keine Rolle. It didn't matter now. Önemli değildi. Han ville hellere bo på landet. Er zog es vor, auf dem Lande zu leben. He would rather live in the country. Kırsal kesimde yaşamayı tercih etti. Men mester havde haft en lejlighed på hånden, og da Jesper ikke havde haft noget ordentligt sted at bo, havde han sagt ja tak. Aber der Meister hatte eine Wohnung zur Verfügung, und da Jesper keine angemessene Bleibe hatte, hatte er sie angenommen. But the master had an apartment on hand, and since Jesper had no decent place to live, he had said yes thanks. Но у хозяина была свободная квартира, и поскольку у Йеспера не было приличного жилья, он согласился. Ama Usta'nın elinde bir daire vardı ve Jesper'ın kalacak düzgün bir yeri olmadığı için kabul etmişti.

Han savnede naturen. Er vermisste die Natur. He missed nature. Doğayı özlemişti. Den var der ikke meget af her. Davon gab es hier nicht viel. There wasn't much of it here. Burada pek öyle bir şey yoktu. Et par forkølede mælkebøtter havde fundet vej op gennem skramlet. Ein paar erkältete Pusteblumen hatten ihren Weg durch den Müll gefunden. A couple of dandelions with a cold had found their way up through the junk. Несколько озябших одуванчиков пробились наверх сквозь гремучую смесь. Birkaç soğuk karahindiba çıngırakların arasından kendine yol bulmuştu. Det var alt. That was all. Bu kadar.

Jesper stoppede op. Jesper hielt inne. Jesper stopped. Jesper durakladı.

Øv. Oh, Mann. Practice Oh, adamım. Der havde igen været indbrud i skuret. In den Schuppen war wieder eingebrochen worden. The shed had been broken into again. Kulübeye yine girilmişti. Døren var ellers helt ny og solid. Die Tür war brandneu und solide. The door was otherwise completely new and solid. Kapı yepyeni ve sağlamdı. Det samme var den nye lås. Ebenso wie das neue Schloss. So was the new lock. Yeni kilit de öyleydi. Alligevel var det lykkedes nogen at brække den op. Dennoch hatte es jemand geschafft, sie aufzubrechen. Still, someone had managed to break it open. И все же кому-то удалось вскрыть его. Yine de biri onu kırıp açmayı başarmıştı. Skuret var et stort rod. Der Schuppen war ein einziges Durcheinander. The shed was a big mess. Kulübe darmadağındı. Alle skabe var brudt op, og værktøj og skiftetøj lå spredt ud over gulvet. Alle Schränke waren aufgebrochen und Werkzeug und Kleidung zum Wechseln lagen auf dem Boden verstreut. All the cupboards had been broken open, and tools and a change of clothes were scattered across the floor. Все шкафы были вскрыты, на полу были разбросаны инструменты и смена одежды. Tüm dolaplar kırılarak açılmış, aletler ve kıyafetler yere saçılmıştı. Det varede et stykke tid, før Jesper kunne se, hvad der manglede. Es dauerte eine Weile, bis Jesper merkte, was fehlte. It took a while before Jesper could see what was missing. Jesper'ın neyin eksik olduğunu anlaması biraz zaman aldı. En søm-pistol og en kompressor. Eine Nagelpistole und einen Kompressor. A nail gun and a compressor. Bir çivi tabancası ve bir kompresör. Fandens. Verdammt noch mal. Damn it. Lanet olsun. Han skulle sætte lofter op hele dagen. Er musste den ganzen Tag Decken aufstellen. He had to put up ceilings all day. Ему пришлось целый день возводить потолки. Bütün gün tavanları asmak zorunda kaldı.

Han sukkede og fik mobilen op af lommen. Er seufzte und zog sein Mobiltelefon aus der Tasche. He sighed and took his cell phone out of his pocket. İçini çekti ve cebinden cep telefonunu çıkardı. Han måtte ringe til mester. Er musste den Meister anrufen. He had to call the master. Ustayı aramak zorunda kaldı.

"Nå, pokkers også," sagde mester, efter Jesper havde fortalt om tyveriet. "Nun, verdammt", sagte der Meister, nachdem Jesper ihm von dem Diebstahl erzählt hatte. "Well, damn it too," said Master, after Jesper had told about the theft. Jesper ona hırsızlık olayını anlattıktan sonra efendi, "Vay canına," dedi. "Jeg tager en kompressor med. "I'm taking a compressor with me. "Bir kompresör getirdim.

Hvad med hærværk? Was ist mit Vandalismus? What about vandalism? Peki ya vandalizm? Er der ødelagt noget? Ist etwas kaputt? Is something broken? Bozuk bir şey var mı? De rødder kan jo finde på hvad som helst." Diese Wurzeln können alles schaffen." Those roots can come up with anything." Эти корни могут придумать что угодно". Bu kökler her şeyi yapabilir."

"Jeg går lige over og tjekker det andet skur." "Ich sehe mir den anderen Schuppen an." "I'll go right over and check the other shed." "Я просто пойду и проверю другой сарай". "Gidip diğer kulübeyi kontrol edeceğim."

"Gider du? "Macht es Ihnen etwas aus? "Will you? "Sakıncası var mı? Fint. Du ringer tilbage, hvis der er noget. Rufen Sie mich zurück, wenn Sie etwas brauchen. You call back if there is anything. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara.

Ok?"

"Ok."

Vand-pytterne sprøjtede om Jespers støvler, da han skyndte sig over til skuret. Wasserpfützen spritzten um Jespers Stiefel, als er zum Schuppen hinübereilte. The puddles of water splashed around Jesper's boots as he hurried over to the shed. Jesper aceleyle kulübeye doğru giderken botlarının etrafına su birikintileri sıçradı. Der var en kraftig dør med en god lås. Es gab eine schwere Tür mit einem guten Schloss. There was a sturdy door with a good lock. İyi kilitlenmiş ağır bir kapı vardı. Først troede Jesper ikke, der var noget i vejen, for døren var lukket. Zuerst dachte Jesper, es sei alles in Ordnung, weil die Tür geschlossen war. At first Jesper didn't think there was anything wrong, because the door was closed. Jesper ilk başta bir sorun olduğunu düşünmedi çünkü kapı kapalıydı. Men da han kom tæt på, kunne han se, at den havde været brudt op. But when he got close, he could see that it had been broken open. Ama yaklaştığında, eve zorla girildiğini fark etti. Tyvene havde åbenbart lukket døren efter sig. Die Diebe hatten offenbar die Tür hinter sich geschlossen. The thieves had apparently closed the door behind them. Воры, очевидно, закрыли за собой дверь. Görünüşe göre hırsızlar kapıyı arkalarından kapatmışlardı.

Hjertet slog lidt kraftigere, da han tog i håndtaget. Sein Herz schlug ein wenig schneller, als er den Griff umklammerte. His heart beat a little faster as he grabbed the handle. Kolu kavradığında kalbi biraz daha hızlı atmaya başladı. Pjat! Das ist doch Unsinn! Nonsense! Saçmalık! Tyve og den slags forsvandt, når de var færdige. Diebe und dergleichen verschwanden, als sie fertig waren. Thieves and such disappeared when they were done. Воры и подобные им исчезали, когда с ними было покончено. Hırsızlar ve benzerleri işleri bittiğinde ortadan kayboldular. De blev ikke hængende og ventede på håndværkerne. Sie blieben nicht hier und warteten auf die Handwerker. They did not hang around and wait for the craftsmen. Они не слонялись без дела и не ждали рабочих. Før i tiden havde drankerne tit overnattet her. In der Vergangenheit haben hier oft Betrunkene übernachtet. In the past, drunks had often spent the night here. В прошлом здесь часто ночевали пьяницы. Geçmişte sarhoşlar geceyi burada geçirirdi. Og de dårligste af luderne havde af mangel på bedre sommetider taget deres kunder med herind. Und die schlimmsten Huren, um ein besseres Wort zu finden, brachten manchmal ihre Kunden hierher. And the worst of the whores, for lack of better ones, had sometimes brought their customers in here. А худшие из шлюх, за неимением ничего лучшего, иногда приводили сюда своих клиентов. Ve en kötü fahişeler, daha iyi bir kelime bulamadığım için söylüyorum, bazen müşterilerini buraya getirirlerdi. Men det var lang tid siden nu. Aber das ist jetzt schon lange her. But that was a long time ago now. Ama bu uzun zaman önceydi. Så han troede ikke, det kunne være nogen af dem. Er glaubte also nicht, dass es einer von ihnen sein könnte. So he didn't think it could be any of them.

Døren knirkede. The door creaked. Kapı gıcırdadı. Det gjorde den altid. Das war schon immer so. It always did. Her zaman öyleydi. Men lige nu skar lyden i ørerne. Aber im Moment schneidet das Geräusch in meinen Ohren. But right now the sound was deafening. Но сейчас этот звук резал мне уши. Ama şu anda, ses kulaklarımı kesiyordu. Der var et eller andet. Es war etwas da. There was something or other. Jesper standsede op. Jesper stopped. Jesper durakladı. Det var ikke bare pjat. It wasn't just bullshit. Der var en underlig lugt. There was a strange smell. Garip bir koku vardı. En lugt, han ikke kendte. A smell he didn't know. Tanımadığı bir koku. Den var ikke stærk. It wasn't strong. Güçlü değildi. Men den ramte ham alligevel på en sær og ubehagelig måde. But it still hit him in a strange and unpleasant way. Ama yine de onu garip ve rahatsız edici bir şekilde etkiledi. Jesper havde mest lyst til at gå ud igen. Jesper most wanted to go out again. Jesper çoğunlukla tekrar dışarı çıkmak istiyordu. Det var ikke bare lugten. It wasn't just the smell. Sadece koku değildi. Der var en mærkelig og helt forkert stemning i skuret. There was a strange and completely wrong atmosphere in the shed. Kulübede garip ve tamamen yanlış bir hava vardı. Hvad kunne det være? What could it be? Ne olabilir ki? Jesper kunne mærke alle de små hår i nakken rejse sig. Jesper could feel all the little hairs on the back of his neck standing up. Джеспер чувствовал, как все маленькие волоски на его шее встают дыбом. Jesper ensesindeki küçük tüylerin diken diken olduğunu hissedebiliyordu.

Nå. Reach. Vrøvl, sagde han til sig selv. Nonsense, he told himself. Saçmalık, dedi kendi kendine. Hov. Oops. Hey, hey, hey. Der var jo slangen til kompressoren. There was the hose for the compressor. Så var søm-pistolen måske også her. So maybe the nail gun was here too. Men hvilke ulykker kunne der ikke være blevet lavet med den? But what accidents could not have been made with it? Måske en masse hærværk. Maybe a lot of vandalism. Jesper tøvede et øjeblik. Jesper hesitated for a moment. Jesper bir an tereddüt etti. Så tog han sig sammen og åbnede døren ind til det store rum. Then he pulled himself together and opened the door into the great room.

Hjertet gik i stå. Das Herz blieb stehen. The heart stopped. Kalp durdu. Sådan følte Jesper det i alt fald. At least that's how Jesper felt. En azından Jesper öyle hissediyordu. Helt stille stod det. It was completely silent. Он был совершенно неподвижен. Tamamen hareketsizdi. Så sprang det op i halsen og begyndte at fare af sted. Dann sprang es in die Kehle und fing an zu verschwinden. Then it sprung up in its throat and began to run away. Затем оно вскочило ему на горло и стало убегать. Sonra boğazına sıçradı ve kaçmaya başladı. Næsten som om det ville flygte væk fra det uhyggelige syn. Almost as if it wanted to flee away from the eerie sight. Как будто оно хотело убежать от жуткого зрелища. Sanki bu korkunç manzaradan kaçmak ister gibiydi. Han åbnede munden for at give et råb fra sig, men det blev siddende i halsen. He opened his mouth to let out a cry, but it stuck in his throat. Bir çığlık atmak için ağzını açtı ama boğazına takıldı. Aldrig i sit liv havde han set noget så frygteligt. Never in his life had he seen anything so terrible. Hayatında hiç bu kadar korkunç bir şey görmemişti. Han måtte række ud og støtte sig til dør-karmen. He had to reach out and lean against the door frame. Ему пришлось протянуть руку и опереться на дверную раму. Uzanıp kapı çerçevesine yaslanmak zorunda kaldı. Det var, som om der var kommet en grålig tåge ned for hans øjne. It was as if a gray mist had descended before his eyes. Перед его глазами словно опустился сероватый туман. Sanki gözlerinin önüne grimsi bir sis çökmüştü. Alligevel så han alt for tydeligt den gru, der skreg ham i møde. Still, he saw all too clearly the horror that screamed at him. Yine de kendisine bağıran dehşeti çok net görüyordu. Hans hjerne ville bare ikke være med. His brain just wouldn't join. Beyni işbirliği yapmıyordu. Den ville ikke tro, hvad øjnene fortalte. It didn't want to believe what the eyes were telling. Den blev ved med at sende de samme to sætninger: Det er løgn. It kept sending the same two sentences: That's a lie. Sürekli aynı iki cümleyi gönderiyordu: Şaka yapıyor olmalısın. Det må ikke passe. It must not fit. Sığması gerekmiyor. Det er løgn. It is a lie. Det må ikke passe. It must not fit. Sığması gerekmiyor. Det er løgn.

Men det var sandt. But it was true. Ama doğruydu. Væggen overfor var rød af blod. The wall opposite was red with blood. Karşı duvar kanla kıpkırmızı olmuştu. Det var sprøjtet i alle retninger. It was sprayed in all directions. Her yöne püskürtülmüştü. Men det meste blod var løbet ned af væggen og endt i en pøl. But most of the blood had run down the wall and ended up in a pool. Midt i pølen lå hans sømpistol. In the middle of the pool was his nail gun.

Han kunne ikke løfte blikket og se, hvor alt det blod kom fra. He couldn't look up and see where all that blood was coming from. Он не мог поднять голову и посмотреть, откуда взялась вся эта кровь. Alligevel vidste han det godt. Yet he knew it well.

Det var hende. It was her.

Det var Rikke.

Sømmet op på væggen. Nailed to the wall.

Hun hang helt nøgen. She hung completely naked.

Kroppen var kun dækket af blod. The body was covered only in blood. Vücudu kanla kaplıydı.

Hun var kors-fæstet på væggen. Sie wurde an der Wand gekreuzigt. She was crucified on the wall. Она была распята на стене.

Hun hang som Jesus på korset. Она висела, как Иисус на кресте.

En gal mand havde sømmet hende fast til væggen. A mad man had nailed her to the wall. Безумный человек прибил ее к стене. Rikkes hænder og håndled var fyldt med søm. Rikke's hands and wrists were full of nails. Руки и запястья Рикке были покрыты ногтями. Men ikke kun der. But not only there. Но не только там. Den gale mand var gået helt amok. The mad man had gone completely mad. Безумец сошел с ума. Overalt på hendes krop var der søm, og blodet havde løbet fra et utal af sår. All over her body there were nails, and blood had flowed from countless wounds. I panden alene sad der tre søm. In the forehead alone there were three nails. Только во лбу было три гвоздя.

Jespers mave kunne ikke tåle det. Jesper's stomach couldn't take it. Uden varsel kom morgenmaden op igen. Without warning, breakfast came up again. Без предупреждения завтрак появился снова. Hiçbir uyarı olmadan kahvaltı tekrar geldi. Han greb hårdere fat i dør-karmen og forsøgte at få øjnene fra det uhyggelige syn. He gripped the door frame harder and tried to tear his eyes away from the ghastly sight. Он крепче ухватился за дверную раму, пытаясь отвести взгляд от жуткого зрелища. Men han syntes, hendes øjne stirrede på ham. But he thought her eyes were staring at him. Han ville aldrig glemme det blik. He would never forget that look. Det var fuldt af rædsel og smerte. It was full of horror and pain. Åh, det var værre end noget, han nogensinde havde set. Oh, it was worse than anything he had ever seen. Selv i en gyser-film. Even in a horror movie. Даже в фильме ужасов. Korku filminde bile. Et øjeblik var han ved at besvime. For a moment he was about to pass out. На мгновение он чуть не потерял сознание. Bir an için neredeyse bayılacaktı. Så tumlede han ud på gårds-pladsen. Dann stürzte er hinaus in den Hof. Then he tumbled out into the courtyard. Затем он выскочил на дворовую площадь.

Han trak vejret hivende. Er atmete schwer. He breathed heavily. Он тяжело дышал. Ağır ağır nefes alıyordu. Det hjalp at komme ud derfra og få noget frisk luft. It helped to get out of there and get some fresh air. Han satte sig ned på en bunke skrammel. He sat down on a pile of junk. Bir çöp yığınının üzerine oturdu.

Hvem i alverden kunne finde på at gøre sådan noget? Wer in aller Welt würde auf die Idee kommen, so etwas zu tun? Who on earth would think of doing such a thing? Og så mod Rikke. And then towards Rikke. А потом против Рикке. Ve sonra Rikke'ye karşı. Hun var hverken ond eller farlig. She was neither evil nor dangerous. Она не была ни злой, ни опасной. Mest bare en stakkel. Mostly just a poor thing. В основном просто бедный парень. Han sad lidt. He sat for a while. Bir süre oturdu. Han var ikke kun i chok og havde kvalme. He was not only in shock and nauseous. Sadece şokta ve midesi bulanmış değildi. Nej han var også vred. No, he was angry too. Hayır, o da kızgındı. Rigtig vred. Really angry. Ingen havde lov til at behandle Rikke sådan. No one was allowed to treat Rikke like that. Никто не имел права так обращаться с Рикке. Det var helt forkert. It was completely wrong. Her şey yanlıştı. Den galning skulle findes og spærres inde for altid. That maniac needed to be found and locked up forever.

Ja. Han måtte straks ringe til politiet. He had to call the police immediately. Hemen polisi aramak zorunda kaldı. Han famlede ved telefonen. Он возился с телефоном. Telefonu karıştırdı. Hvad var det nu, man ringede? What was it that called? Han vidste det godt. He knew it well. Lige nu var det bare, som om hjernen var lukket ned og ikke kunne bruges til noget. Right now it was just as if the brain had shut down and could not be used for anything. В данный момент мозг словно отключился и стал бесполезен. Det var tre tal... There were three numbers... nul?... zero?... Nej, ikke nul. Det var i gamle dage. That was in the old days. Det var et. Ja, og et igen. Sådan. There you go, there you go. Og så et to-tal. And then a two-figure. Ve sonra bir B.

"Der hænger en død pige på væggen," sagde han, så snart han hørte én i den anden ende. "There's a dead girl hanging on the wall," he said as soon as he heard one on the other end. "На стене висит мертвая девушка", - сказал он, как только услышал кого-то на другом конце. "Duvarda ölü bir kız var," dedi diğer uçta birini duyar duymaz.

"Hvem taler jeg med?" "Who am i talking to?" "С кем я говорю?" Manden lød ikke rigtig, som om han troede ham. The man didn't really sound like he believed him. Adamın sesi ona inanmış gibi gelmiyordu.

"Jeg siger, der hænger en død pige på væggen." "I say there's a dead girl hanging on the wall." Jespers stemme blev en smule højere. Jesper's voice got a little louder. Jesper'ın sesi biraz daha yükseldi. Den var ved at knække over. It was about to break over.

"Jeg hørte dig godt første gang. “I heard you right the first time. Jeg sender en patruljevogn hen til dig. I'll send a patrol car over to you. Jeg skal bare lige have dit navn, og hvor vi kan finde pigen." I just need your name and where we can find the girl."

"Jesper Lund. "Jesper Lund. I skal køre til Knudsvej 5 B. Baghuset. You must drive to Knudsvej 5 B. Baghuset. Knudsvej 5 B'ye gitmeniz gerekiyor. Arka ev. I skal ind gennem porten. You must enter through the gate. Kapıdan girmeniz gerekiyor. Der sidder jeg." There I sit." Ben de orada oturuyorum."

"Vognen er på vej. "Araba yolda. Den vil være der lige straks. It will be there right away. Og hvor bor du henne?" And where do you live?"

Jesper fortalte betjenten, hvad han ville vide. Jesper told the officer what he wanted to know. Jesper memura bilmek istediği şeyi söyledi. Kort efter kunne han allerede høre sirenen. Soon after, he could already hear the siren. Вскоре после этого он уже слышал сирену.