×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #8 Det danske skolesystem

#8 Det danske skolesystem

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om det danske skolesystem. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. Jeg er desværre blevet forkølet og har en hæs stemme. Jeg har forsøgt at indtale denne episode så godt som jeg kunne alligevel.

I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Det betyder, at man har pligt til at gå i skole i 10 år. De 10 års skolegang kan finde sted i den danske folkeskole eller i en privatskole. Den danske folkeskole er statens 10-årige skoletilbud. Der findes mere end 1000 folkeskoler i Danmark. Alle børn har ret til at gå i den danske folkeskole, og det er gratis at gå i folkeskole. Forældre kan også vælge, at deres barn skal gå i en privatskole. Der findes omkring 500 privatskoler i Danmark. Her koster det penge at gå. Mange privatskoler har nogle særlige værdier. Fx findes der privatskoler, der er bygget på religiøse værdier, eller privatskoler for særligt begavede børn. I meget små byer, er der sommetider en privatskole i stedet for en folkeskole, fordi kommunen har lukket folkeskolen pga. for få elever. I stedet har lokalsamfundet sørget for at etablere en privatskole i lokalsamfundet. Der er dog intet krav om, at de 10 års undervisning skal foregå i skolen. Forældre kan fx vælge selv at undervise deres børn derhjemme. Det kalder man ”hjemmeskoling”. I Danmark er hjemmeskoling dog ikke så udbredt.

Når børn er cirka 6 år gamle starter de i 0. klasse. Når børn går i 0., 1., 2. og 3. klasse, kalder man det for ”indskolingen”. I denne periode har eleverne følgende fag i skolen: dansk, matematik, engelsk, kristendomskundskab, historie, natur og teknologi, idræt, musik og billedkunst. Der er altså både meget teoretiske fag og mere kreative fag.

Mange skoler har også en ”SFO”. SFO betyder skolefritidsordning. SFO'en er åben for elever i indskolingen. SFO'en er åben tidligt om morgenen og indtil sidst på eftermiddagen. Her kan børnene opholde sig, hvis deres forældre er på arbejde før eller efter skoledagen starter. I SFO'en laver børnene ikke skolearbejde. I SFO'en arbejder pædagoger, som laver forskellige indendørs og udendørs aktiviteter og lege med børnene.

4., 5. og 6. klasse kalder man for ”mellemtrinnet”. Eleverne fortsætter med de samme fag, som de havde i indskolingen, men begynder også på nogle nye fag: svømning, håndværk og design, madkundskab og tysk. På nogle skoler kan eleverne vælge mellem fransk og tysk.

7., 8. og 9. klasse kaldes for ”udskolingen”. Her undervises børnene ikke længere i svømning, håndværk og design, madkundskab, natur og teknologi, billedkunst og musik. I stedet får børnene nogle nye fag: samfundsfag, geografi, biologi og fysik/kemi. På de fleste skoler begynder eleverne først at få karakterer i 8. klasse. Indtil 8. klasse benyttes andre systemer, hvor børnene får en udtalelse fra deres lærer, om hvordan de klarer sig. Når eleverne afslutter 9. klasse, har de modtaget 10 års skolegang, fordi den første klasse jo hedder 0. klasse. Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne til både skriftlige og mundtlige eksaminer. Eleverne fejrer naturligvis at de har afsluttet folkeskolen. Ofte er der en festdag, den dag de går på læseferie, hvor de klæder sig ud og kaster karameller til de yngre elever på skolen. På nogle skoler arrangerer 9. klasses eleverne også underholdning for de yngre elever. Derudover afholdes en dimission i slutningen af juni, for at markere at eleverne er helt færdige med deres 10 års skolegang. Til denne dimission bliver forældrene inviteret med, og eleverne modtager deres eksamensbevis. Man er som regel 15-16 år gammel, når man afslutter folkeskolen.

Når man har afsluttet 9. klasse, er der flere forskellige muligheder, og eleven beslutter selv, med vejledning fra folkeskolen, hvilken retning han eller hun nu vil gå i. Først og fremmest kan man beslutte ikke at gå mere i skole, og i stedet begynde at arbejde. Det er dog sjældent, at folk stopper deres skolegang efter 9. klasse. Derudover kan man vælge at gå i 10. klasse. 10. klasse er et års ekstra skolegang, som fungerer som en fortsættelse af folkeskolen. Ofte ligger 10. klasse på en skole for sig selv, men på de meget store folkeskoler tilbyder de også 10. klasse. 10. klasse er et tilbud til de elever, der ikke helt ved hvilken retning de skal fortsætte i, eller som ikke følte sig socialt eller fagligt klar til at begynde på gymnasiet lige efter 9. klasse. I 10. klasse har man mere eller mindre de samme fag, som man havde i 9. klasse.

Mange elever vælger at gå på efterskole i 9. eller 10. klasse. Jeg vil fortælle mere om efterskoler i et andet afsnit, men kort fortalt er en efterskole en slags kostskole, hvor eleven bor i et helt skoleår, sammen med andre, jævnaldrende elever. Udover de sædvanlige folkeskolefag, vælger eleverne særlige ”linjer” på efterskolen, fx fodbold, sejlads, outdoor, e-sport eller musik. Efterskolen giver eleverne en mulighed for at udvikle sig mentalt og socialt, blive mere selvstændige og få en pause fra den sædvanlige skolegang i et klasselokale.

Efter 9. eller 10. klasse kan eleven vælge mellem en praktisk uddannelse eller en mere boglig uddannelse. De praktiske uddannelser kalder man ”erhvervsuddannelser”. Det dækker over uddannelser som bl.a. kok, tømrer, SOSU-assistent, elektriker, mekaniker, frisør og mange flere. Erhvervsuddannelserne tager som regel 3-3,5 år at gennemføre, og under uddannelsen kombinerer man teori og praksis, og eleven er i praktik på en arbejdsplads i flere perioder. Når eleven har afsluttet en erhvervsuddannelse, er han eller hun klar til at komme på arbejdsmarkedet.

De boglige uddannelser kaldes også for de ”gymnasiale uddannelser”. De tager tre år at gennemføre. Der findes det almindelige gymnasium, STX, hvor den studerende får en bred grunduddannelse, og bl.a. har sprogfag, naturvidenskabelige fag, religionsvidenskab, samfundsfag, idræt, kreative fag, historie og oldtidskundskab. Eleven kan vælge en bestemt retning, fx en naturvidenskabelig retning, en sproglig retning eller en samfundsvidenskabelig retning, og på den måde få flere af en bestemt type fag. Hvis man ønsker en gymnasial uddannelse med fokus på erhvervsliv og det merkantile arbejdsmarked, kan man tage en HHX i stedet for. Her har man også nogle grundlæggende sprogfag og matematik, men også merkantile fag, som erhvervsøkonomi, virksomhedsøkonomi og international økonomi. Hvis man ønsker en teknisk og naturvidenskabelig gymnasial uddannelse, kan man vælge HTX. Igen undervises i nogle grundlæggende sprogfag, men derudover er der stor fokus på de tekniske og naturvidenskabelige fag, som fysik, kemi, biologi og bioteknologi. Desuden kan man faktisk kombinere en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Dette kaldes EUX og tager fire år. Når man afslutter sin gymnasiale uddannelse og bliver student, så markeres det med en masse festligheder, og man fejrer sin titel som student i mindst en uge. Det kalder man ”studenterugen”. Gymnasieelever er typisk 18-21 år, når de afslutter gymnasiet.

En gymnasial uddannelse forbereder eleverne på at studere på en videregående uddannelse efterfølgende. Langt de fleste unge mennesker i Danmark tager dog 1-2 sabbatår efter gymnasiet, inden de fortsætter deres uddannelse. I sit sabbatår kan man fx arbejde og spare penge op, tage på højskole og tage ud og rejse.

Der findes både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. De korte videregående uddannelser tager 2 år at gennemføre. Man kan blive optaget på en kort videregående uddannelse, hvis man har gennemført gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Det er bl.a. uddannelsen til tandplejer, handelsøkonom og farmakonom. De mellemlange videregående uddannelser dækker bl.a. over professionsbachelorer og diplomingeniører. Det er fx sygeplejersker, pædagoger, folkeskolelærere og fysioterapeuter. Det tager 3,5-4 år at gennemføre en mellemlang videregående uddannelse. De lange videregående uddannelser er de 5-årige universitetsuddannelser.

Andre landes skolesystemer er altid lidt komplicerede at forstå, fordi alle lande gør det forskelligt. Selv i Skandinavien, hvor landene på mange måder minder om hinanden, har vi forskellige skolesystemer. Så jeg må hellere lige kort opsummere, hvad jeg har fortalt. Alle danske børn modtager 10 års obligatorisk skolegang, ofte i en folkeskole eller en privatskole. Herefter kan man fortsætte med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Hvis man tager en erhvervsuddannelse, er man klar til arbejdsmarkedet efter uddannelsen. Hvis man tager en gymnasial uddannelse, så kan man efterfølgende fortsætte med en videregående uddannelse. Og efter den videregående uddannelse er man klar til arbejdsmarkedet.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du har fået et bedre overblik over det danske skolesystem. Husk, at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med!

#8 Det danske skolesystem #8 Das dänische Schulsystem #8 The Danish school system #8 El sistema escolar danés #8 Il sistema scolastico danese #8 Het Deense schoolsysteem #8 Duński system szkolnictwa #8 O sistema escolar dinamarquês #8 Датская школьная система #8 Det danska skolsystemet

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hallo und herzlich willkommen zu "Dänisch in den Ohren". Download the episode here. Hello, and welcome to "Danish in the ears". Baixe o episódio aqui Olá, seja bem-vindo ao "Dinamarquês nas orelhas". I denne episode vil jeg fortælle om det danske skolesystem. In dieser Folge werde ich über das dänische Schulsystem sprechen. In this episode I will talk about the Danish school system. Neste episódio falarei sobre o sistema escolar dinamarquês. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. Den Text der Folge finden Sie auf der Website des Podcasts, www.danskioererne.dk. You can find the text of the episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast, www.danskioererne.dk. Jeg er desværre blevet forkølet og har en hæs stemme. Leider habe ich mich erkältet und habe eine heisere Stimme. Unfortunately, I have caught a cold and have a hoarse voice. Infelizmente, peguei um resfriado e estou com a voz rouca. Jeg har forsøgt at indtale denne episode så godt som jeg kunne alligevel. Ich habe versucht, diese Episode so gut wie möglich auszusprechen. I've tried to voice this episode as well as I could anyway. Eu tentei dar voz a este episódio o melhor que pude de qualquer maneira.

I Danmark er der 10 års undervisningspligt. In Dänemark besteht eine zehnjährige Schulpflicht. In Denmark, there is 10 years of compulsory education. Na Dinamarca, há 10 anos de escolaridade obrigatória. Det betyder, at man har pligt til at gå i skole i 10 år. Das bedeutet, dass Sie 10 Jahre lang zur Schule gehen müssen. This means that you are obliged to go to school for 10 years. Isso significa que você é obrigado a ir à escola por 10 anos. De 10 års skolegang kan finde sted i den danske folkeskole eller i en privatskole. Die 10-jährige Schulzeit kann in der dänischen öffentlichen Schule oder in einer Privatschule absolviert werden. The 10 years of schooling can take place in the Danish public school or in a private school. Os 10 anos de escolaridade podem decorrer na escola pública dinamarquesa ou numa escola privada. Den danske folkeskole er statens 10-årige skoletilbud. Die dänische Grundschule ist das 10-jährige Bildungsprogramm des Staates. The Danish primary school is the state's 10-year school provision. A escola primária dinamarquesa é a oferta escolar de 10 anos do estado. Der findes mere end 1000 folkeskoler i Danmark. In Dänemark gibt es mehr als 1.000 Grundschulen. There are more than 1,000 primary schools in Denmark. Existem mais de 1.000 escolas primárias na Dinamarca. Alle børn har ret til at gå i den danske folkeskole, og det er gratis at gå i folkeskole. Alle Kinder haben das Recht, die dänische Grundschule zu besuchen, und der Besuch der Grundschule ist kostenlos. All children have the right to go to Danish primary school, and it is free to go to primary school. Todas as crianças têm o direito de frequentar a escola primária dinamarquesa e é gratuita. Forældre kan også vælge, at deres barn skal gå i en privatskole. Eltern können sich auch dafür entscheiden, ihr Kind auf eine Privatschule zu schicken. Parents can also choose for their child to go to a private school. Os pais também podem escolher que seus filhos frequentem uma escola particular. Der findes omkring 500 privatskoler i Danmark. In Dänemark gibt es rund 500 Privatschulen. There are around 500 private schools in Denmark. Existem cerca de 500 escolas particulares na Dinamarca. Her koster det penge at gå. Hier kostet es Geld, zu Fuß zu gehen. It costs money to go here. Custa dinheiro para ir aqui. Mange privatskoler har nogle særlige værdier. Viele Privatschulen haben einige besondere Werte. Many private schools have some special values. Muitas escolas particulares têm alguns valores especiais. Fx findes der privatskoler, der er bygget på religiøse værdier, eller privatskoler for særligt begavede børn. Es gibt zum Beispiel Privatschulen, die auf religiösen Werten aufbauen, oder Privatschulen für besonders begabte Kinder. For example, there are private schools that are built on religious values, or private schools for specially gifted children. Na przykład istnieją prywatne szkoły zbudowane na wartościach religijnych lub prywatne szkoły dla szczególnie uzdolnionych dzieci. Por exemplo, existem escolas particulares construídas com base em valores religiosos ou escolas particulares para crianças superdotadas. I meget små byer, er der sommetider en privatskole i stedet for en folkeskole, fordi kommunen har lukket folkeskolen pga. In sehr kleinen Städten gibt es manchmal eine Privatschule anstelle einer öffentlichen Schule, weil die Gemeinde die öffentliche Schule wegen geschlossen hat In very small towns, there is sometimes a private school instead of a public school because the municipality has closed the public school due to Em cidades muito pequenas, às vezes há uma escola particular em vez de uma escola pública porque o município fechou a escola pública devido a for få elever. zu wenig Schüler. too few students. poucos alunos. I stedet har lokalsamfundet sørget for at etablere en privatskole i lokalsamfundet. Stattdessen hat die lokale Gemeinde dafür gesorgt, dass eine Privatschule in der lokalen Gemeinde errichtet wird. Instead, the local community has made sure to establish a private school in the local community. Zamiast tego lokalna społeczność zadbała o utworzenie prywatnej szkoły w lokalnej społeczności. Em vez disso, a comunidade local fez questão de estabelecer uma escola particular na comunidade local. Der er dog intet krav om, at de 10 års undervisning skal foregå i skolen. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der 10-jährige Unterricht in der Schule stattfindet. However, there is no requirement that the 10 years of teaching take place in school. Nie ma jednak wymogu, aby 10 lat nauki odbywało się w szkole. No entanto, não há exigência de que os 10 anos de ensino ocorram na escola. Forældre kan fx vælge selv at undervise deres børn derhjemme. Eltern können sich beispielsweise dafür entscheiden, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Parents can, for example, choose to teach their children at home themselves. Os pais podem, por exemplo, optar por ensinar seus filhos em casa. Det kalder man ”hjemmeskoling”. Dies wird als "Hausunterricht" bezeichnet. This is called "home schooling". Isso é chamado de "educação em casa". I Danmark er hjemmeskoling dog ikke så udbredt. In Dänemark ist der Hausunterricht jedoch nicht so weit verbreitet. In Denmark, however, home schooling is not that widespread. No entanto, a educação domiciliar não é tão difundida na Dinamarca.

Når børn er cirka 6 år gamle starter de i 0. klasse. Wenn Kinder etwa 6 Jahre alt sind, beginnen sie die 0. Klasse. When children are approximately 6 years old, they start in 0th grade. Quando as crianças têm cerca de 6 anos, iniciam-se no 0º ano. Når børn går i 0., 1., 2. og 3. klasse, kalder man det for ”indskolingen”. Wenn Kinder in die 0., 1., 2. und 3. Klasse gehen, nennen sie das „Einschulung“. When children go to the 0th, 1st, 2nd and 3rd grades, they call it the "enrolment". Quando as crianças vão para o 0º, 1º, 2º e 3º ano, chamam-lhe “matrícula”. I denne periode har eleverne følgende fag i skolen: dansk, matematik, engelsk, kristendomskundskab, historie, natur og teknologi, idræt, musik og billedkunst. In dieser Zeit belegen die Schüler folgende Fächer in der Schule: Dänisch, Mathematik, Englisch, Christliche Studien, Geschichte, Natur und Technik, Sport, Musik und Bildende Kunst. During this period, the students have the following subjects at school: Danish, mathematics, English, Christian studies, history, nature and technology, sports, music and visual arts. Durante este período, os alunos têm as seguintes disciplinas na escola: dinamarquês, matemática, inglês, estudos cristãos, história, natureza e tecnologia, esportes, música e artes visuais. Der er altså både meget teoretiske fag og mere kreative fag. Es gibt also sowohl sehr theoretische Fächer als auch kreativere Fächer. There are therefore both very theoretical subjects and more creative subjects. Existem, portanto, disciplinas muito teóricas e disciplinas mais criativas.

Mange skoler har også en ”SFO”. Viele Schulen haben auch ein "SFO". Many schools also have an "SFO". Muitas escolas também têm um "SFO". SFO betyder skolefritidsordning. SFO steht für außerschulische Betreuung. SFO means after-school program. SFO significa programa pós-escola. SFO'en er åben for elever i indskolingen. Der Hort steht Schülerinnen und Schülern offen. The after-school center is open to pupils in school. O centro pós-escolar está aberto aos alunos na escola. SFO'en er åben tidligt om morgenen og indtil sidst på eftermiddagen. Das SFO ist von früh morgens bis spät nachmittags geöffnet. The SFO is open early in the morning and until late in the afternoon. O SFO está aberto no início da manhã e até o final da tarde. Her kan børnene opholde sig, hvis deres forældre er på arbejde før eller efter skoledagen starter. Die Kinder können hier übernachten, wenn ihre Eltern vor oder nach Schulbeginn arbeiten. The children can stay here if their parents are at work before or after the school day starts. As crianças podem ficar aqui se os pais estiverem no trabalho antes ou depois do início do dia escolar. I SFO'en laver børnene ikke skolearbejde. Im SFO erledigen die Kinder keine Schularbeiten. In the SFO, the children do not do schoolwork. No SFO, as crianças não fazem trabalhos escolares. I SFO'en arbejder pædagoger, som laver forskellige indendørs og udendørs aktiviteter og lege med børnene. Im Hort arbeiten Erzieherinnen und Erzieher, die mit den Kindern verschiedene Aktivitäten und Spiele drinnen und draußen durchführen. Educators work in the SFO, who do various indoor and outdoor activities and play with the children. No SFO trabalham pedagogos, que fazem diversas atividades internas e externas e brincam com as crianças.

4., 5. og 6. klasse kalder man for ”mellemtrinnet”. Die Klassen 4, 5 und 6 werden als "Mittelstufe" bezeichnet. 4th, 5th and 6th grade are called the "intermediate stage". 4ª, 5ª e 6ª séries são chamadas de “estágio intermediário”. Eleverne fortsætter med de samme fag, som de havde i indskolingen, men begynder også på nogle nye fag: svømning, håndværk og design, madkundskab og tysk. Die Schüler setzen die Fächer fort, die sie in der Grundschule hatten, beginnen aber auch mit einigen neuen Fächern: Schwimmen, Handwerk und Design, Kochen und Deutsch. Pupils continue with the same subjects they had in primary school, but also start some new subjects: swimming, craft and design, food science and German. Os alunos continuam com as mesmas disciplinas que tinham na escola primária, mas também iniciam algumas novas disciplinas: natação, artesanato e design, ciência alimentar e alemão. På nogle skoler kan eleverne vælge mellem fransk og tysk. An einigen Schulen können die Schüler zwischen Französisch und Deutsch wählen. In some schools, students can choose between French and German. Em algumas escolas, os alunos podem escolher entre francês e alemão.

7., 8. og 9. klasse kaldes for ”udskolingen”. Die 7., 8. und 9. Klasse nennt man „out-schooling“. 7th, 8th and 9th grade is called "out-schooling". 7ª, 8ª e 9ª séries são chamadas de “out-schooling”. Her undervises børnene ikke længere i svømning, håndværk og design, madkundskab, natur og teknologi, billedkunst og musik. Hier werden die Kinder nicht mehr in den Fächern Schwimmen, Handwerk und Design, Kochen, Naturwissenschaften und Technik, Kunst und Musik unterrichtet. Here the children are no longer taught swimming, crafts and design, food knowledge, nature and technology, visual arts and music. Aqui as crianças não aprendem mais natação, artesanato e design, conhecimento alimentar, natureza e tecnologia, artes visuais e música. I stedet får børnene nogle nye fag: samfundsfag, geografi, biologi og fysik/kemi. Stattdessen werden die Kinder in neuen Fächern unterrichtet: Sozialkunde, Geografie, Biologie und Physik/Chemie. Instead, the children get some new subjects: social studies, geography, biology and physics/chemistry. Em vez disso, as crianças recebem algumas novas disciplinas: estudos sociais, geografia, biologia e física/química. På de fleste skoler begynder eleverne først at få karakterer i 8. klasse. In den meisten Schulen erhalten die Schüler erst ab der 8. Klasse Noten. In most schools, students don't start getting grades until 8th grade. W większości szkół uczniowie dostają oceny dopiero w ósmej klasie. Na maioria das escolas, os alunos não começam a receber notas até a 8ª série. Indtil 8. klasse benyttes andre systemer, hvor børnene får en udtalelse fra deres lærer, om hvordan de klarer sig. Bis zur 8. Klasse kommen andere Systeme zum Einsatz, bei denen die Kinder von ihrem Lehrer eine Aussage darüber bekommen, wie es ihnen geht. Until the 8th grade, other systems are used, where the children get a statement from their teacher about how they are doing. Do ósmej klasy stosowane są inne systemy, w których dzieci otrzymują od nauczyciela oświadczenie o tym, jak sobie radzą. Até a 8ª série, são utilizados outros sistemas, onde as crianças recebem um depoimento da professora sobre como estão se saindo. Når eleverne afslutter 9. klasse, har de modtaget 10 års skolegang, fordi den første klasse jo hedder 0. klasse. Wenn die Schüler die 9. Klasse beenden, haben sie 10 Schuljahre erhalten, da die erste Klasse 0. Klasse genannt wird. When students finish 9th grade, they have received 10 years of schooling, because the first grade is called 0th grade. Quando os alunos terminam o 9.º ano, recebem 10 anos de escolaridade, porque o primeiro ano é denominado 0.º ano. Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne til både skriftlige og mundtlige eksaminer. Am Ende der 9. Klasse legen die Schüler sowohl schriftliche als auch mündliche Prüfungen ab. At the end of the 9th grade, students have to take both written and oral exams. No final do 9.º ano, os alunos têm de realizar provas escritas e orais. Eleverne fejrer naturligvis at de har afsluttet folkeskolen. Natürlich feiern die Schüler, dass sie die Grundschule abgeschlossen haben. The pupils naturally celebrate that they have finished primary school. Os alunos naturalmente comemoram o término do ensino fundamental. Ofte er der en festdag, den dag de går på læseferie, hvor de klæder sig ud og kaster karameller til de yngre elever på skolen. Oft gibt es einen Partytag, den Tag, an dem sie in den Leseurlaub fahren, an dem sie sich verkleiden und Karamellbonbons auf die jüngeren Schüler in der Schule werfen. Often there is a party day, the day they go on a reading holiday, where they dress up and throw caramels to the younger students at school. Muitas vezes há dia de festa, dia de férias de leitura, onde se fantasiam e atiram caramelos aos mais novos da escola. På nogle skoler arrangerer 9. klasses eleverne også underholdning for de yngre elever. In einigen Schulen organisieren die Schüler der 9. Klasse auch Unterhaltung für die jüngeren Schüler. In some schools, the 9th grade students also organize entertainment for the younger students. Em algumas escolas, os alunos do 9º ano também organizam animação para os mais novos. Derudover afholdes en dimission i slutningen af juni, for at markere at eleverne er helt færdige med deres 10 års skolegang. Außerdem findet Ende Juni eine Abschlussfeier statt, um zu markieren, dass die Schüler ihre 10-jährige Schulzeit vollständig abgeschlossen haben. In addition, a graduation is held at the end of June, to mark that the students have completely finished their 10 years of schooling. Além disso, uma formatura é realizada no final de junho, para marcar que os alunos concluíram completamente seus 10 anos de escolaridade. Til denne dimission bliver forældrene inviteret med, og eleverne modtager deres eksamensbevis. Bei dieser Abschlussfeier sind auch die Eltern eingeladen, und die Schüler erhalten ihr Abschlusszeugnis. Parents are invited to this graduation, and the students receive their diplomas. Os pais são convidados para esta formatura, e os alunos recebem seus diplomas. Man er som regel 15-16 år gammel, når man afslutter folkeskolen. Du bist normalerweise 15-16 Jahre alt, wenn du die Grundschule abschließt. You are usually 15-16 years old when you finish primary school.

Når man har afsluttet 9. klasse, er der flere forskellige muligheder, og eleven beslutter selv, med vejledning fra folkeskolen, hvilken retning han eller hun nu vil gå i. Først og fremmest kan man beslutte ikke at gå mere i skole, og i stedet begynde at arbejde. Wenn Sie die 9. Klasse beendet haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, und der Schüler entscheidet unter Anleitung der Grundschule selbst, in welche Richtung er gehen möchte: Zunächst einmal können Sie sich entscheiden, nicht mehr zur Schule zu gehen , und beginnen Sie stattdessen mit der Arbeit. When you have finished the 9th grade, there are several different options, and the student decides for himself, with guidance from the primary school, which direction he or she wants to go. First of all, you can decide not to go to school anymore, and instead start working. Ao terminar o 9º ano, existem várias opções, e o aluno decide por si, com a orientação da escola primária, que rumo quer seguir. e, em vez disso, comece a trabalhar. Det er dog sjældent, at folk stopper deres skolegang efter 9. klasse. Es ist jedoch selten, dass Menschen ihre Schule nach der 9. Klasse abbrechen. However, it is rare for people to stop their schooling after the 9th grade. No entanto, é raro as pessoas interromperem os estudos após o 9º ano. Derudover kan man vælge at gå i 10. klasse. Darüber hinaus können Sie wählen, in die 10. Klasse zu gehen. In addition, you can choose to go to the 10th grade. Além disso, você pode optar por ir para a 10ª série. 10. klasse er et års ekstra skolegang, som fungerer som en fortsættelse af folkeskolen. Die 10. Klasse ist ein zusätzliches Schuljahr, das als Fortsetzung der Grundschule fungiert. 10th grade is a year of extra schooling, which functions as a continuation of primary school. Klasa 10 to rok nauki dodatkowej, która funkcjonuje jako kontynuacja szkoły podstawowej. A 10ª classe é um ano de escolaridade extra, que funciona como uma continuação da escola primária. Ofte ligger 10. klasse på en skole for sig selv, men på de meget store folkeskoler tilbyder de også 10. klasse. Oft ist die 10. Klasse in einer eigenen Schule, aber an den sehr großen Grundschulen wird auch die 10. Klasse angeboten. Often 10th grade is in a school by itself, but at the very large primary schools they also offer 10th grade. Frequentemente, a 10ª série está em uma escola separada, mas nas escolas primárias muito grandes elas também oferecem a 10ª série. 10. klasse er et tilbud til de elever, der ikke helt ved hvilken retning de skal fortsætte i, eller som ikke følte sig socialt eller fagligt klar til at begynde på gymnasiet lige efter 9. klasse. Die 10. Klasse ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die noch nicht genau wissen, in welche Richtung es weitergehen soll, oder die sich sozial und schulisch noch nicht bereit fühlten, direkt nach der 9. Klasse ins Gymnasium zu gehen. 10th grade is an offer for students who don't quite know which direction they should continue in, or who didn't feel socially or academically ready to start high school right after 9th grade. A 10ª série é uma oferta para alunos que não sabem bem em que direção devem seguir, ou que não se sentem social ou academicamente preparados para iniciar o ensino médio logo após a 9ª série. I 10. klasse har man mere eller mindre de samme fag, som man havde i 9. klasse. In der 10. Klasse hast du mehr oder weniger die gleichen Fächer wie in der 9. Klasse. In the 10th grade you have more or less the same subjects as you had in the 9th grade. No 10º ano tens mais ou menos as mesmas disciplinas que tinhas no 9º ano.

Mange elever vælger at gå på efterskole i 9. eller 10. klasse. Viele Schüler entscheiden sich für den Besuch der Sekundarschule in der 9. oder 10. Klasse. Many students choose to attend secondary school in the 9th or 10th grade. Muitos alunos optam por frequentar o ensino secundário no 9º ou 10º ano. Jeg vil fortælle mere om efterskoler i et andet afsnit, men kort fortalt er en efterskole en slags kostskole, hvor eleven bor i et helt skoleår, sammen med andre, jævnaldrende elever. Ich werde in einem anderen Abschnitt mehr über Horte sprechen, aber kurz gesagt, ein Hort ist eine Art Internat, in dem der Schüler ein ganzes Schuljahr lang zusammen mit anderen gleichaltrigen Schülern lebt. I will talk more about after-schools in another section, but in short, an after-school is a kind of boarding school where the student lives for an entire school year, together with other students of the same age. Falarei mais sobre o pós-escola em outra seção, mas resumindo, o pós-escola é uma espécie de internato onde o aluno mora durante um ano letivo inteiro, junto com outros alunos da mesma idade. Udover de sædvanlige folkeskolefag, vælger eleverne særlige ”linjer” på efterskolen, fx fodbold, sejlads, outdoor, e-sport eller musik. Neben den üblichen Grundschulfächern wählen die Schülerinnen und Schüler an der weiterführenden Schule spezielle „Linien“, z.B. Fußball, Segeln, Natur, E-Sport oder Musik. In addition to the usual primary school subjects, students choose special "lines" at post-secondary school, e.g. football, sailing, outdoors, e-sports or music. Oprócz zwykłych przedmiotów w szkole podstawowej uczniowie wybierają specjalne „kierunki” w szkole policealnej, np. piłka nożna, żeglarstwo, outdoor, e-sport czy muzyka. Além das disciplinas habituais da escola primária, os alunos escolhem "linhas" especiais na escola pós-secundária, por exemplo, futebol, vela, atividades ao ar livre, e-sports ou música. Efterskolen giver eleverne en mulighed for at udvikle sig mentalt og socialt, blive mere selvstændige og få en pause fra den sædvanlige skolegang i et klasselokale. Nach der Schule haben die Schüler die Möglichkeit, sich geistig und sozial zu entwickeln, unabhängiger zu werden und eine Pause vom üblichen Unterricht in einem Klassenzimmer zu machen. After school gives students an opportunity to develop mentally and socially, become more independent and have a break from the usual schooling in a classroom. Po szkole daje uczniom możliwość rozwoju umysłowego i społecznego, usamodzielnienia się i oderwania od zwykłej nauki szkolnej w klasie. Depois da escola, os alunos têm a oportunidade de se desenvolver mental e socialmente, tornando-se mais independentes e fazendo uma pausa na escola normal em sala de aula.

Efter 9. eller 10. klasse kan eleven vælge mellem en praktisk uddannelse eller en mere boglig uddannelse. Nach der 9. oder 10. Klasse kann der Schüler zwischen einer praktischen Ausbildung oder einer eher buchstäblichen Ausbildung wählen. After the 9th or 10th grade, the student can choose between a practical education or a more bookish education. A partir do 9º ou 10º ano, o aluno pode escolher entre um ensino prático ou um ensino mais livresco. De praktiske uddannelser kalder man ”erhvervsuddannelser”. Die praktischen Kurse heißen "Berufskurse". The practical courses are called "vocational courses". Os cursos práticos são denominados "cursos vocacionais". Det dækker over uddannelser som bl.a. Es umfasst Kurse wie z It covers courses such as Abrange cursos como kok, tømrer, SOSU-assistent, elektriker, mekaniker, frisør og mange flere. Koch, Tischler, SOSU-Assistent, Elektriker, Mechaniker, Friseur und viele mehr. cook, carpenter, SOSU assistant, electrician, mechanic, hairdresser and many more. cozinheiro, carpinteiro, assistente SOSU, eletricista, mecânico, cabeleireiro e muitos mais. Erhvervsuddannelserne tager som regel 3-3,5 år at gennemføre, og under uddannelsen kombinerer man teori og praksis, og eleven er i praktik på en arbejdsplads i flere perioder. Die Berufsausbildung dauert in der Regel 3-3,5 Jahre, und während der Ausbildung verbinden Sie Theorie und Praxis, und der Student absolviert ein mehrstündiges Praktikum an einem Arbeitsplatz. Vocational training usually takes 3-3.5 years to complete, and during the training you combine theory and practice, and the student does an internship at a workplace for several periods. O treinamento profissional geralmente leva de 3 a 3,5 anos para ser concluído e, durante o treinamento, você combina teoria e prática, e o aluno faz um estágio em um local de trabalho por vários períodos. Når eleven har afsluttet en erhvervsuddannelse, er han eller hun klar til at komme på arbejdsmarkedet. Nach Abschluss der Berufsausbildung ist der Schüler oder die Schülerin bereit für den Eintritt in den Arbeitsmarkt. When the student has completed a vocational education, he or she is ready to enter the labor market. Quando o aluno conclui uma educação profissionalizante, ele está pronto para ingressar no mercado de trabalho.

De boglige uddannelser kaldes også for de ”gymnasiale uddannelser”. Die buchbasierten Ausbildungen werden auch als "Hochschulausbildungen" bezeichnet. The book-based educations are also called the "high school educations". As educações baseadas em livros também são chamadas de "ensino médio". De tager tre år at gennemføre. Ihre Fertigstellung dauert drei Jahre. They take three years to complete. Eles levam três anos para serem concluídos. Der findes det almindelige gymnasium, STX, hvor den studerende får en bred grunduddannelse, og bl.a. Es gibt die allgemeine Sekundarschule STX, wo der Schüler eine breite Grundausbildung erhält, und u.a. There is the general secondary school, STX, where the student receives a broad basic education, and i.a. Existe a escola secundária geral, STX, onde o aluno recebe uma educação básica ampla, e i.a. har sprogfag, naturvidenskabelige fag, religionsvidenskab, samfundsfag, idræt, kreative fag, historie og oldtidskundskab. hat sprachliche Fächer, Naturwissenschaften, Religionskunde, Sozialkunde, Leibeserziehung, Sport, kreative Fächer, Geschichte und Altertumskunde. has language subjects, science subjects, religious studies, social studies, sports, creative subjects, history and ancient studies. tem disciplinas de linguagem, disciplinas de ciências, estudos religiosos, estudos sociais, esportes, disciplinas criativas, história e estudos antigos. Eleven kan vælge en bestemt retning, fx en naturvidenskabelig retning, en sproglig retning eller en samfundsvidenskabelig retning, og på den måde få flere af en bestemt type fag. Der Student kann eine bestimmte Richtung wählen, z.B. eine naturwissenschaftliche Richtung, eine sprachliche Richtung oder eine gesellschaftswissenschaftliche Richtung, und so mehr von einem bestimmten Fachtyp bekommen. The student can choose a specific direction, e.g. a natural science direction, a language direction or a social science direction, and in this way get more of a certain type of subject. O aluno pode escolher uma direção específica, por exemplo, uma direção de ciências naturais, uma direção de linguagem ou uma direção de ciências sociais, e assim obter mais de um determinado tipo de assunto. Hvis man ønsker en gymnasial uddannelse med fokus på erhvervsliv og det merkantile arbejdsmarked, kan man tage en HHX i stedet for. Wenn Sie eine Ausbildung auf der Sekundarstufe II mit Schwerpunkt Wirtschaft und kaufmännischer Arbeitsmarkt anstreben, können Sie stattdessen eine HHX absolvieren. If you want a high school education with a focus on business and the mercantile labor market, you can take an HHX instead. Se você deseja um ensino médio com foco em negócios e no mercado de trabalho mercantil, pode fazer um HHX. Her har man også nogle grundlæggende sprogfag og matematik, men også merkantile fag, som erhvervsøkonomi, virksomhedsøkonomi og international økonomi. Dazu gehören auch einige sprachliche und mathematische Grundlagen, aber auch wirtschaftliche Fächer wie Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und internationale Wirtschaft. Here you also have some basic language subjects and mathematics, but also mercantile subjects, such as business economics, business economics and international economics. Aqui você também tem algumas disciplinas básicas de linguagem e matemática, mas também disciplinas mercantis, como economia empresarial, economia empresarial e economia internacional. Hvis man ønsker en teknisk og naturvidenskabelig gymnasial uddannelse, kan man vælge HTX. Wenn Sie eine technisch-naturwissenschaftliche Ausbildung auf der Sekundarstufe II anstreben, können Sie HTX wählen. If you want a technical and scientific upper secondary education, you can choose HTX. Se pretende um ensino secundário superior técnico-científico, pode optar pela HTX. Igen undervises i nogle grundlæggende sprogfag, men derudover er der stor fokus på de tekniske og naturvidenskabelige fag, som fysik, kemi, biologi og bioteknologi. Auch hier werden einige grundlegende sprachliche Fächer gelehrt, aber darüber hinaus liegt ein starker Schwerpunkt auf technischen und naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik, Chemie, Biologie und Biotechnologie. Again, some basic language subjects are taught, but in addition there is a strong focus on the technical and natural science subjects, such as physics, chemistry, biology and biotechnology. Mais uma vez, algumas disciplinas básicas de linguagem são ensinadas, mas, além disso, há um forte foco nas disciplinas técnicas e de ciências naturais, como física, química, biologia e biotecnologia. Desuden kan man faktisk kombinere en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Außerdem können Sie eine Berufsausbildung mit einer weiterführenden Ausbildung kombinieren. In addition, you can actually combine a vocational education and a high school education. Além disso, você pode realmente combinar uma educação profissional e um ensino médio. Dette kaldes EUX og tager fire år. Dies wird EUX genannt und dauert vier Jahre. This is called EUX and takes four years. Isso se chama EUX e leva quatro anos. Når man afslutter sin gymnasiale uddannelse og bliver student, så markeres det med en masse festligheder, og man fejrer sin titel som student i mindst en uge. Wenn man die Sekundarstufe II abschließt und Student wird, gibt es viele Feste und man feiert mindestens eine Woche lang seinen Titel als Student. When you finish your upper secondary education and become a student, it is marked with a lot of festivities, and you celebrate your title as a student for at least a week. Quando você termina o ensino médio e se torna um estudante, é marcado por muitas festividades e você comemora seu título de estudante por pelo menos uma semana. Det kalder man ”studenterugen”. Sie wird "Studentenwoche" genannt. This is called "student week". Isso é chamado de "semana do estudante". Gymnasieelever er typisk 18-21 år, når de afslutter gymnasiet. Sekundarschüler sind in der Regel 18-21 Jahre alt, wenn sie die Sekundarschule abschließen. High school students are typically 18-21 years old when they finish high school. Os alunos do ensino médio geralmente têm entre 18 e 21 anos quando terminam o ensino médio.

En gymnasial uddannelse forbereder eleverne på at studere på en videregående uddannelse efterfølgende. Die Sekundarstufe II bereitet die Schüler auf ein anschließendes Hochschulstudium vor. An upper secondary education prepares students to study at a higher education afterwards. Um ensino secundário superior prepara os alunos para estudar em um ensino superior depois. Langt de fleste unge mennesker i Danmark tager dog 1-2 sabbatår efter gymnasiet, inden de fortsætter deres uddannelse. Die überwiegende Mehrheit der jungen Menschen in Dänemark nimmt jedoch nach der Sekundarstufe II 1-2 Jahre Pause, bevor sie ihre Ausbildung fortsetzen. However, the vast majority of young people in Denmark take 1-2 sabbatical years after high school before continuing their education. No entanto, a grande maioria dos jovens na Dinamarca tira 1-2 anos sabáticos após o ensino médio antes de continuar seus estudos. I sit sabbatår kan man fx arbejde og spare penge op, tage på højskole og tage ud og rejse. Während deines Gap Year kannst du arbeiten und Geld sparen, eine Volkshochschule besuchen oder auf Reisen gehen. During your sabbatical year you can, for example, work and save money, go to university and travel. Durante o seu ano sabático pode, por exemplo, trabalhar e poupar dinheiro, ir para a universidade e viajar.

Der findes både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Es gibt kurz-, mittel- und langfristige Hochschulbildungsprogramme. There are short, medium and long higher education courses. Istnieją krótkie, średnie i długie kursy szkolnictwa wyższego. Existem cursos superiores de curta, média e longa duração. De korte videregående uddannelser tager 2 år at gennemføre. Kurzzeit-Hochschulprogramme dauern 2 Jahre bis zum Abschluss. The short higher education programs take 2 years to complete. Os programas curtos de ensino superior levam 2 anos para serem concluídos. Man kan blive optaget på en kort videregående uddannelse, hvis man har gennemført gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Sie können sich für ein kurzes Hochschulstudium einschreiben, wenn Sie den Sekundarbereich II oder eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. You can be admitted to a short higher education if you have completed upper secondary school or a vocational education. Você pode ser admitido em um ensino superior de curta duração se tiver concluído o ensino médio ou uma educação profissional. Det er bl.a. Dazu gehören It is, among other things, uddannelsen til tandplejer, handelsøkonom og farmakonom. Dentalhygienikerin, Betriebswirtin und Pharmazietechnikerin. the education for dental hygienist, business economist and pharmacologist. a educação para higienista dental, economista de negócios e farmacologista. De mellemlange videregående uddannelser dækker bl.a. Zu den Hochschulprogrammen für den mittleren Bildungsabschluss gehören The medium-term higher education programs cover, among other things, Os programas de ensino superior de médio prazo cobrem, entre outras coisas, over professionsbachelorer og diplomingeniører. über Bachelor of Science und Bachelor of Engineering. over professional bachelors and diploma engineers. sobre bacharéis profissionais e engenheiros diplomados. Det er fx sygeplejersker, pædagoger, folkeskolelærere og fysioterapeuter. Dazu gehören Krankenpfleger, Pädagogen, Grundschullehrer und Physiotherapeuten. These are, for example, nurses, pedagogues, primary school teachers and physiotherapists. Estes são, por exemplo, enfermeiros, pedagogos, professores primários e fisioterapeutas. Det tager 3,5-4 år at gennemføre en mellemlang videregående uddannelse. Es dauert 3,5 bis 4 Jahre, um ein Hochschulstudium auf mittlerem Niveau abzuschließen. It takes 3.5-4 years to complete a medium-term higher education. Leva de 3,5 a 4 anos para concluir uma educação superior de médio prazo. De lange videregående uddannelser er de 5-årige universitetsuddannelser. Langfristige Hochschulprogramme sind die 5-jährigen Universitätsprogramme. The long higher education programs are the 5-year university programs. Długie programy szkolnictwa wyższego to 5-letnie programy uniwersyteckie. Os programas de ensino superior longos são os programas universitários de 5 anos.

Andre landes skolesystemer er altid lidt komplicerede at forstå, fordi alle lande gør det forskelligt. Die Schulsysteme anderer Länder sind immer ein bisschen kompliziert zu verstehen, weil jedes Land anders vorgeht. Other countries' school systems are always a bit complicated to understand because every country does it differently. Systemy szkolne w innych krajach są zawsze nieco skomplikowane do zrozumienia, ponieważ każdy kraj robi to inaczej. Os sistemas escolares de outros países são sempre um pouco complicados de entender porque cada país faz isso de maneira diferente. Selv i Skandinavien, hvor landene på mange måder minder om hinanden, har vi forskellige skolesystemer. Selbst in Skandinavien, wo die Länder in vielerlei Hinsicht ähnlich sind, haben wir unterschiedliche Schulsysteme. Even in Scandinavia, where the countries resemble each other in many ways, we have different school systems. Mesmo na Escandinávia, onde os países se assemelham em muitos aspectos, temos sistemas escolares diferentes. Så jeg må hellere lige kort opsummere, hvad jeg har fortalt. Ich fasse also besser kurz zusammen, was ich gesagt habe. So I'd rather briefly summarize what I've said. Então eu prefiro resumir brevemente o que eu disse. Alle danske børn modtager 10 års obligatorisk skolegang, ofte i en folkeskole eller en privatskole. Alle dänischen Kinder haben eine 10-jährige Schulpflicht, die häufig in einer öffentlichen oder privaten Schule erfüllt wird. All Danish children receive 10 years of compulsory schooling, often in a public school or a private school. Todas as crianças dinamarquesas recebem 10 anos de escolaridade obrigatória, muitas vezes em uma escola pública ou privada. Herefter kan man fortsætte med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Anschließend können Sie eine Berufsausbildung oder eine Ausbildung in der Sekundarstufe II absolvieren. After this, you can continue with a vocational education or a high school education. Depois disso, você pode continuar com uma educação profissional ou ensino médio. Hvis man tager en erhvervsuddannelse, er man klar til arbejdsmarkedet efter uddannelsen. Wenn Sie eine Berufsausbildung machen, sind Sie nach dem Abschluss bereit für den Arbeitsmarkt. If you take a vocational training, you are ready for the labor market after the training. Se você fizer um treinamento profissional, estará pronto para o mercado de trabalho após o treinamento. Hvis man tager en gymnasial uddannelse, så kan man efterfølgende fortsætte med en videregående uddannelse. Wenn Sie die Sekundarstufe II abgeschlossen haben, können Sie anschließend ein Hochschulstudium absolvieren. If you take a secondary education, you can then continue with a higher education. Se você fizer o ensino médio, poderá continuar com o ensino superior. Og efter den videregående uddannelse er man klar til arbejdsmarkedet. Und nach der Hochschulausbildung sind Sie bereit für den Arbeitsmarkt. And after higher education you are ready for the labor market. E depois do ensino superior você está pronto para o mercado de trabalho.

Det var alt for denne episode. Das war's für diese Folge. That's it for this episode. É isso para este episódio. Jeg håber du har fået et bedre overblik over det danske skolesystem. Ich hoffe, Sie haben einen besseren Überblick über das dänische Schulsystem gewonnen. I hope you have gained a better overview of the Danish school system. Espero que você tenha obtido uma visão geral melhor do sistema escolar dinamarquês. Husk, at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Denken Sie daran, dass Sie den Podcast auf www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk unterstützen können. Remember that you can support the podcast at www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Lembre-se de que você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med! Danke, dass Sie zugehört haben! Thank you for listening in! Obrigado por ouvir!