×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #7 Dannebrog

#7 Dannebrog

Download episoden her.Hej og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om Danmarks flag, Dannebrog. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk.

Dannebrog er det danske flags navn. Dannebrog er rødt med et hvidt kors, der går helt ud til siderne af flaget. Danskerne bruger det danske flag til mange forskellige anledninger: fødselsdage, studenterfejringer, sportsbegivenheder, begravelser, jul, påske og andre højtider. Danmark er faktisk et af de lande i verden, der bruger deres flag allermest. Det danske flag er et af verdens ældste flag, og der er mange myter og fortællinger forbundet til Dannebrog. Dannebrog er en sammentrækning af de to ord ”danne” og ”brog”. Man kunne måske tro, at ”danne” henviste til Danmark eller danskerne, men faktisk betyder ”danne” rød på det gamle sprog, frisisk. ”Brog” er et gammelt ord for et stykke tøj eller stof. Direkte oversat betyder Dannebrog altså rødt stof.

Ifølge en populær myte faldt Dannebrog ned fra himlen, som et tegn fra Gud under en krig i Estland i starten af 1200-tallet. De danske soldater var blevet angrebet af esterne, og var ved at tabe slaget. Pludselig faldt Dannebrog ned fra himlen. Kong Valdemar den 2. greb flaget og viste det til de danske soldater. Soldaterne fik herefter så meget styrke og kampgejst at de lykkedes med at besejre Estland. Historikere har senere fastsat datoen til at være præcis den 15. juni 1219. Denne dag kalder vi Valdemarsdag. Indtil 1948 fik børnene faktisk fri fra skole denne dag. I dag er der ikke så mange, der fejrer Valdemarsdag, men du kan måske se lidt flere danske flag hejst op denne dag.

I mange århundreder var Dannebrog primært et royalt symbol, som kongen benyttede. I starten af 1800-tallet startede en bevægelse i Danmark og resten af Europa, kaldet ”nationalromantikken”, hvor befolkningen blev mere optaget af en nationalistisk tankegang og af at skabe en særlig national identitet og tilknytning til deres fædreland. Her begyndte den almindelige befolkning at bruge Dannebrog mere og gøre flaget til et folkeligt symbol, i stedet for et royalt symbol.

Der er ingen dansk lovgivning der regulerer brugen af Dannebrog, men der er mange uskrevne regler. Fx er det en uskreven regel, at flaget først må hejses ved solopgang, og at det skal tages ned senest ved solnedgang. Mange mener også, at Dannebrog ikke må røre ved jorden, fordi flaget skal behandles med værdighed. En myte siger faktisk, at hvis Dannebrog rører ved jorden, så vil Danmark komme i krig igen.

I langt de fleste tilfælde hejser man Dannebrog helt til toppen af flagstangen. I forbindelse med død og begravelser forholder det sig anderledes. Hvis en person er afgået ved døden, så hejser man kun flaget halvvejs op af flagstangen. Det kalder man ”at flage på halv”. På langfredag, der er en helligdag i påsken, flager man også på halv. Det gør man fordi langfredag markerer den dag, hvor Jesus blev korsfæstet og døde. Man vil også se at kirkerne flager på halv, når der afholdes en begravelse i kirken. Sommetider kan man også opleve, at der bliver flaget på halv efter en katastrofe eller voldsom begivenhed. Fx var der mange, der flagede på halv efter terrorangrebet i København i 2015.

Oftest bliver det danske flag dog benyttet ved glade og festlige lejligheder. Det kunne bl.a. ses i sommeren 2021, hvor det danske herrelandshold klarede sig utroligt godt til EM i fodbold. Fodboldlandsholdets spilledragt er, ligesom Dannebrog, rød og hvid, og de mange glade fodboldfans malede dannebrog i ansigtet og klædte sig på i røde og hvide farver. Nogle danskere har også tradition for at hænge dannebrog på juletræet til jul. Og så bruger man naturligvis det danske flag til fødselsdage, ofte med små flag i kagen og større flag indendørs og udendørs.

Dannebrog er for alle, der er glade for Danmark. Så selvom du ikke har boet så længe i Danmark, må du gerne hejse Dannebrog til din fødselsdag, eller male danske flag i hovedet til en landsholdskamp – det bliver danskerne ikke fornærmede over.

Det var alt for denne episode! Jeg håber du er blevet klogere på Dannebrogs historie, samt hvornår man bruger Dannebrog. Husk, at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Der ligger et link i podcastens beskrivelse. Tak fordi du lyttede med.

#7 Dannebrog #7 Dannebrog #7 Dannebrog #7 Dannebrog #7 Dannebrog #7 Dannebrog #7 Dannebrog #7 Даннеброг

Download episoden her.Hej og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Download the episode here. Hello and welcome to "Danish in the ears". Baixe aqui o episódio Olá e bem-vindo ao "Dinamarquês nas orelhas". I denne episode vil jeg fortælle om Danmarks flag, Dannebrog. In this episode, I will talk about Denmark's flag, Dannebrog. Neste episódio falarei sobre a bandeira da Dinamarca, a Dannebrog. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. You can find the text of the episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast, www.danskioererne.dk.

Dannebrog er det danske flags navn. Dannebrog is the name of the Danish flag. Dannebrog é o nome da bandeira dinamarquesa. Dannebrog er rødt med et hvidt kors, der går helt ud til siderne af flaget. Dannebrog is red with a white cross that goes all the way to the sides of the flag. Dannebrog é vermelho com uma cruz branca que vai até os lados da bandeira. Danskerne bruger det danske flag til mange forskellige anledninger: fødselsdage, studenterfejringer, sportsbegivenheder, begravelser, jul, påske og andre højtider. Danes use the Danish flag for many different occasions: birthdays, student celebrations, sporting events, funerals, Christmas, Easter and other holidays. Os dinamarqueses usam a bandeira dinamarquesa em muitas ocasiões diferentes: aniversários, comemorações estudantis, eventos esportivos, funerais, Natal, Páscoa e outros feriados. Danmark er faktisk et af de lande i verden, der bruger deres flag allermest. Denmark is actually one of the countries in the world that uses their flag the most. A Dinamarca é, na verdade, um dos países do mundo que mais usa sua bandeira. Det danske flag er et af verdens ældste flag, og der er mange myter og fortællinger forbundet til Dannebrog. The Danish flag is one of the world's oldest flags, and there are many myths and stories connected to Dannebrog. A bandeira dinamarquesa é uma das bandeiras mais antigas do mundo e existem muitos mitos e histórias relacionadas a Dannebrog. Dannebrog er en sammentrækning af de to ord ”danne” og ”brog”. Dannebrog ist eine Zusammenziehung der beiden Wörter "danne" und "brog". Dannebrog is a contraction of the two words "danne" and "brog". Dannebrog é uma contração das duas palavras "danne" e "brog". Man kunne måske tro, at ”danne” henviste til Danmark eller danskerne, men faktisk betyder ”danne” rød på det gamle sprog, frisisk. You might think that "danne" referred to Denmark or the Danes, but in fact "danne" means red in the old language, Frisian. Można by pomyśleć, że „danne” odnosiło się do Danii lub Duńczyków, ale w rzeczywistości „danne” oznacza czerwony w starym języku fryzyjskim. Você pode pensar que "danne" se refere à Dinamarca ou aos dinamarqueses, mas na verdade "danne" significa vermelho na língua antiga, frísio. ”Brog” er et gammelt ord for et stykke tøj eller stof. "Brog" is an old word for a piece of clothing or fabric. "Brog" é uma palavra antiga para uma peça de roupa ou tecido. Direkte oversat betyder Dannebrog altså rødt stof. Directly translated, Dannebrog means red cloth. W bezpośrednim tłumaczeniu Dannebrog oznacza czerwone płótno. Traduzido diretamente, Dannebrog significa pano vermelho.

Ifølge en populær myte faldt Dannebrog ned fra himlen, som et tegn fra Gud under en krig i Estland i starten af 1200-tallet. According to a popular myth, Dannebrog fell from the sky as a sign from God during a war in Estonia at the beginning of the 13th century. Według popularnego mitu Dannebrog spadł z nieba jako znak od Boga podczas wojny w Estonii na początku XIII wieku. De acordo com um mito popular, Dannebrog caiu do céu como um sinal de Deus durante uma guerra na Estônia no início do século XIII. De danske soldater var blevet angrebet af esterne, og var ved at tabe slaget. The Danish soldiers had been attacked by the Estonians, and were about to lose the battle. Duńscy żołnierze zostali zaatakowani przez Estończyków i byli bliscy przegrania bitwy. Os soldados dinamarqueses foram atacados pelos estonianos e estavam prestes a perder a batalha. Pludselig faldt Dannebrog ned fra himlen. Suddenly, Dannebrog fell from the sky. De repente, Dannebrog caiu do céu. Kong Valdemar den 2. greb flaget og viste det til de danske soldater. King Valdemar the 2nd grabbed the flag and showed it to the Danish soldiers. O rei Valdemar II agarrou a bandeira e mostrou-a aos soldados dinamarqueses. Soldaterne fik herefter så meget styrke og kampgejst at de lykkedes med at besejre Estland. The soldiers then gained so much strength and fighting spirit that they succeeded in defeating Estonia. Żołnierze zdobyli wtedy tyle siły i ducha walki, że udało im się pokonać Estonię. Os soldados então ganharam tanta força e espírito de luta que conseguiram derrotar a Estônia. Historikere har senere fastsat datoen til at være præcis den 15. juni 1219. Historians later set the date to be exactly June 15, 1219. Posteriormente, os historiadores definiram a data como exatamente 15 de junho de 1219. Denne dag kalder vi Valdemarsdag. We call this day Valdemarsdag. Chamamos este dia de Valdemarsdag. Indtil 1948 fik børnene faktisk fri fra skole denne dag. Bis 1948 hatten die Kinder tatsächlich einen schulfreien Tag. Until 1948, the children actually got the day off from school. Até 1948, as crianças realmente tiravam folga da escola. I dag er der ikke så mange, der fejrer Valdemarsdag, men du kan måske se lidt flere danske flag hejst op denne dag. Today, not many people celebrate Valentine's Day, but you might see a little more Danish flags raised on this day. Hoje, muitas pessoas não comemoram o Dia dos Namorados, mas você pode ver um pouco mais de bandeiras dinamarquesas levantadas neste dia.

I mange århundreder var Dannebrog primært et royalt symbol, som kongen benyttede. For many centuries, the Dannebrog was primarily a royal symbol used by the king. Por muitos séculos, o Dannebrog foi principalmente um símbolo real usado pelo rei. I starten af 1800-tallet startede en bevægelse i Danmark og resten af Europa, kaldet ”nationalromantikken”, hvor befolkningen blev mere optaget af en nationalistisk tankegang og af at skabe en særlig national identitet og tilknytning til deres fædreland. At the beginning of the 19th century, a movement started in Denmark and the rest of Europe, called "national romanticism", where the population became more concerned with a nationalist mindset and with creating a special national identity and attachment to their fatherland. No início do século XIX, iniciou-se na Dinamarca e no resto da Europa um movimento denominado "romantismo nacional", onde a população se preocupava mais com uma mentalidade nacionalista e com a criação de uma identidade nacional especial e apego à sua pátria. Her begyndte den almindelige befolkning at bruge Dannebrog mere og gøre flaget til et folkeligt symbol, i stedet for et royalt symbol. Hier begann die Bevölkerung, den Dannebrog mehr zu verwenden, so dass die Flagge zu einem Volkssymbol und nicht mehr zu einem königlichen Symbol wurde. Here the general population began to use the Dannebrog more and make the flag a folk symbol, instead of a royal symbol. Aqui a população em geral começou a usar mais o Dannebrog e a fazer da bandeira um símbolo popular, em vez de um símbolo real.

Der er ingen dansk lovgivning der regulerer brugen af Dannebrog, men der er mange uskrevne regler. There is no Danish legislation regulating the use of Dannebrog, but there are many unwritten rules. Não existe legislação dinamarquesa que regule o uso de Dannebrog, mas existem muitas regras não escritas. Fx er det en uskreven regel, at flaget først må hejses ved solopgang, og at det skal tages ned senest ved solnedgang. For example, it is an unwritten rule that the flag must first be raised at sunrise and that it must be taken down at sunset at the latest. Por exemplo, é uma regra não escrita que a bandeira deve ser hasteada primeiro ao nascer do sol e retirada no máximo ao pôr do sol. Mange mener også, at Dannebrog ikke må røre ved jorden, fordi flaget skal behandles med værdighed. Viele sind auch der Meinung, dass der Dannebrog den Boden nicht berühren sollte, weil die Flagge mit Würde behandelt werden sollte. Many also believe that the Dannebrog must not touch the ground because the flag must be treated with dignity. Muitos também acreditam que o Dannebrog não deve tocar o chão porque a bandeira deve ser tratada com dignidade. En myte siger faktisk, at hvis Dannebrog rører ved jorden, så vil Danmark komme i krig igen. Es gibt sogar einen Mythos, dass Dänemark wieder in den Krieg zieht, wenn der Dannebrog den Boden berührt. A myth actually says that if Dannebrog touches the ground, Denmark will go to war again. Na verdade, um mito diz que se Dannebrog tocar o chão, a Dinamarca entrará em guerra novamente.

I langt de fleste tilfælde hejser man Dannebrog helt til toppen af flagstangen. In den allermeisten Fällen wird der Dannebrog bis ganz an die Spitze des Fahnenmastes gehisst. In the vast majority of cases, the Dannebrog is hoisted all the way to the top of the flagpole. Na grande maioria dos casos, o Dannebrog é içado até o topo do mastro. I forbindelse med død og begravelser forholder det sig anderledes. Anders verhält es sich im Zusammenhang mit Todesfällen und Beerdigungen. In connection with death and funerals, the situation is different. Em relação à morte e funerais, a situação é diferente. Hvis en person er afgået ved døden, så hejser man kun flaget halvvejs op af flagstangen. Wenn eine Person verstorben ist, wird die Flagge nur auf halber Höhe des Fahnenmastes gehisst. If a person has passed away, the flag is only raised halfway up the flagpole. Se uma pessoa faleceu, a bandeira é hasteada apenas na metade do mastro. Det kalder man ”at flage på halv”. Dies wird als "Zersplittern" bezeichnet. This is called "flaking in half". Isso é chamado de "descamação ao meio". På langfredag, der er en helligdag i påsken, flager man også på halv. Am Karfreitag, der ein Feiertag in Ostern ist, fliegt man ebenfalls auf Halbmast. On Good Friday, which is a public holiday in Easter, you also fly at half-mast. Na Sexta-feira Santa, feriado da Páscoa, você também voa a meio mastro. Det gør man fordi langfredag markerer den dag, hvor Jesus blev korsfæstet og døde. Dies geschieht, weil der Karfreitag den Tag markiert, an dem Jesus gekreuzigt wurde und starb. This is done because Good Friday marks the day Jesus was crucified and died. Isso é feito porque a Sexta-feira Santa marca o dia em que Jesus foi crucificado e morto. Man vil også se at kirkerne flager på halv, når der afholdes en begravelse i kirken. Sie werden auch sehen, dass die Kirchen auf Halbmast fliegen, wenn in der Kirche eine Beerdigung stattfindet. You will also see that the churches fly at half mast when a funeral is held in the church. Você também verá que as igrejas voam a meio mastro quando um funeral é realizado na igreja. Sommetider kan man også opleve, at der bliver flaget på halv efter en katastrofe eller voldsom begivenhed. Sometimes you can also experience that the flag is thrown at half-mast after a disaster or violent event. Às vezes, você também pode sentir que a bandeira é lançada a meio mastro após um desastre ou evento violento. Fx var der mange, der flagede på halv efter terrorangrebet i København i 2015. For example, there were many who flew at half-mast after the terrorist attack in Copenhagen in 2015. Por exemplo, muitas pessoas hastearam suas bandeiras a meio mastro após o ataque terrorista em Copenhague em 2015.

Oftest bliver det danske flag dog benyttet ved glade og festlige lejligheder. Am häufigsten wird die dänische Flagge jedoch zu fröhlichen und festlichen Anlässen verwendet. Most often, however, the Danish flag is used on happy and festive occasions. Na maioria das vezes, porém, a bandeira dinamarquesa é usada em ocasiões festivas e alegres. Det kunne bl.a. Es könnte unter anderem It could, among other things, Poderia, entre outras coisas, ses i sommeren 2021, hvor det danske herrelandshold klarede sig utroligt godt til EM i fodbold. wird im Sommer 2021 zu sehen sein, als die dänische Männer-Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft unglaublich gut abgeschnitten hat. will be seen in the summer of 2021, when the Danish men's national team did incredibly well at the European Football Championship. será visto no verão de 2021, quando a seleção masculina dinamarquesa se saiu incrivelmente bem no Campeonato Europeu de Futebol. Fodboldlandsholdets spilledragt er, ligesom Dannebrog, rød og hvid, og de mange glade fodboldfans malede dannebrog i ansigtet og klædte sig på i røde og hvide farver. The national football team's uniform is, like Dannebrog, red and white, and the many happy football fans painted Dannebrog on their faces and dressed in red and white. O uniforme da seleção nacional de futebol é, como Dannebrog, vermelho e branco, e os muitos torcedores de futebol felizes pintaram Dannebrog em seus rostos e se vestiram de vermelho e branco. Nogle danskere har også tradition for at hænge dannebrog på juletræet til jul. Some Danes also have a tradition of hanging dannebrog on the Christmas tree at Christmas. Alguns dinamarqueses também têm a tradição de pendurar dannebrog na árvore de Natal no Natal. Og så bruger man naturligvis det danske flag til fødselsdage, ofte med små flag i kagen og større flag indendørs og udendørs. And then of course you use the Danish flag for birthdays, often with small flags in the cake and larger flags indoors and outdoors. E é claro que você usa a bandeira dinamarquesa para aniversários, muitas vezes com pequenas bandeiras no bolo e bandeiras maiores dentro e fora de casa.

Dannebrog er for alle, der er glade for Danmark. Dannebrog ist für alle, die mit Dänemark zufrieden sind. Dannebrog is for everyone who is happy with Denmark. Dannebrog é para todos que estão felizes com a Dinamarca. Så selvom du ikke har boet så længe i Danmark, må du gerne hejse Dannebrog til din fødselsdag, eller male danske flag i hovedet til en landsholdskamp – det bliver danskerne ikke fornærmede over. Also auch wenn Sie noch nicht so lange in Dänemark leben, können Sie gerne zu Ihrem Geburtstag den Dannebrog hissen oder sich für ein Nationalmannschaftsspiel eine dänische Flagge auf den Kopf malen – die Dänen werden sich darüber nicht ärgern. So even if you haven't lived in Denmark that long, you are welcome to raise the Dannebrog for your birthday, or paint a Danish flag on your head for a national team match - the Danes will not be offended by that. Portanto, mesmo que você não more na Dinamarca há tanto tempo, pode erguer o Dannebrog no seu aniversário ou pintar uma bandeira dinamarquesa na cabeça para uma partida da seleção - os dinamarqueses não ficarão ofendidos com isso.

Det var alt for denne episode! That's it for this episode! Jeg håber du er blevet klogere på Dannebrogs historie, samt hvornår man bruger Dannebrog. I hope you have learned more about Dannebrog's history, as well as when to use Dannebrog. Espero que você tenha aprendido mais sobre a história da Dannebrog, bem como quando usar Dannebrog. Husk, at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Remember that you can support the podcast at www.buymeacoff.ee/danskioererne. Lembre-se de que você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Der ligger et link i podcastens beskrivelse. There is a link in the podcast description. Há um link na descrição do podcast. Tak fordi du lyttede med. Thank you for listening in. Obrigado por ouvir.