×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #4 Overblik over dansk politik – højrefløjen

#4 Overblik over dansk politik – højrefløjen

Teksten til episoden:

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Sidste episode handlede om dansk politik på venstrefløjen. I denne episode vil jeg forsøge at give et overblik over dansk politik på højrefløjen. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk.

Som jeg fortalte i sidste episode, så er der 179 folkevalgte politikere i Folketinget. Man opdeler normalt dansk politik i røde og blå partier. Partierne på højrefløjen kaldes også for de blå partier. Disse partier er mere liberale og konservative end partierne på venstrefløjen. De blå partier er i opposition til regeringen. Partierne på højrefløjen er Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne.

Venstre blev grundlagt i år 1870 og er historisk set landmændenes parti. Venstres partileder er Jakob Ellemann-Jensen og partiet har 39 pladser i Folketinget. Det kan være lidt forvirrende, at partiet hedder Venstre, når det hører til på højrefløjen, men det skyldes at de oprindeligt sad placeret mest til venstre i Folketingssalen. Nogle af Venstres mærkesager lige nu er flere praktiserende læger i de små byer og lokalsamfund, mere fokus på iværksættere og bedre muligheder for at iværksættere kan få kapital, samt at flere flygtninge og indvandrere skal på arbejdsmarkedet.

Det Konservative Folkeparti kaldes ofte bare for de Konservative. Partiet blev stiftet i år 1915, men deres historie kan føres tilbage til partiet ”Højre”, der blev stiftet helt tilbage i år 1848. Partiets leder er Søren Pape Poulsen og partiet har 13 pladser i Folketinget. Det Konservative Folkeparti er et klassisk konservativt parti, der går ind for individuel frihed og ansvar. Nogle af partiets vigtigste mærkesager er skattelettelser, fokus på den grønne omstilling og at gøre ældreplejen mere fri, så ældre mennesker har større frihed til at vælge den pleje og omsorg de har brug for.

Dansk Folkeparti kaldes ofte blot for ”DF”. Partiet blev stiftet i år 1995 og har lige nu 16 pladser i Folketinget. Deres partileder er Morten Messerschmidt. Dansk Folkepartis ideologi kan beskrives som nationalkonservativ og højrepopulistisk. Partiet er især kendt for deres holdninger til indvandrer- og flygtningepolitik og har i mange år været det mest indvandrerkritiske parti i Folketinget. Andre vigtige mærkesager for partiet er øget fokus på dyrevelfærd med oprettelse af et dyrepoliti, samt bedre vilkår for ældre mennesker.

Liberal Alliance er et liberalistisk parti, der udspringer af et parti, der blev stiftet i 2007. Partiet har tre pladser i folketinget og deres partiformand er Alex Vanopslagh. Partiets mærkesager er skattelettelser, mere frihed til individet og mindre bureaukrati. Partiet er desuden kritisk over for regeringens coronahåndtering og ønsker færre restriktioner, særligt for de erhvervsdrivende.

Nye Borgerlige er et nationalkonservativt og økonomisk liberalt parti, der blev stiftet i år 2015. De blev valgt til Folketinget for første gang ved folketingvalget i 2019, hvor partiet fik 4 pladser i Folketinget. Partiets partileder er Pernille Vermund. Nye Borgerlige er det mest indvandrerkritiske parti i Folketinget. De ønsker et fuldstændigt asylstop, at kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom, og at udlændinge skal forsørge sig selv. På den økonomiske front er de meget liberale og ønsker mindre stat, skattelettelser og mere fokus på vækst i det private erhvervsliv.

Kristendemokraterne blev stiftet i 1970 og har en enkelt plads i Folketinget. De fik faktisk ikke stemmer nok til at få en plads i Folketinget ved sidste folketingsvalg, men Jens Rohde, der blev valgt ind for De Radikale besluttede i år 2021 at skifte parti fra De Radikale til Kristendemokraterne, og dermed fik partiet ét mandat. Partiets leder er Isabella Arendt. Kristendemokraterne er bygget på kristne værdier, og deres mærkesager er mere frihed for familierne i forhold til bl.a. barsel og pasning af børn, samt mere fokus på bæredygtigt og økologisk landbrug. Det var alt for denne episode! Jeg håber at episoden har gjort dig klogere på dansk politik og de forskellige partier på højrefløjen. Husk, at du kan skrive til mig, hvis du har feedback eller forslag til fremtidige episoder. Du kan støtte podcasten på ”www.buymeacoff.ee/danskioererne”. Der ligger et link i podcastens beskrivelse. Tak fordi du lyttede med.

#4 Overblik over dansk politik – højrefløjen #4 Überblick über die dänische Politik – der rechte Flügel #4 Overview of Danish politics - the right wing #4 Panorama de la política danesa: la derecha #4 덴마크 정치의 개요 - 우익 #4 Overzicht van de Deense politiek - de rechtervleugel #4 Przegląd duńskiej polityki - prawica #4 Panorama da política dinamarquesa - a ala direita #4 Обзор датской политики - правое крыло #4 Översikt över dansk politik - högerflygeln #4 Danimarka siyasetine genel bakış - sağ kanat #4 Огляд данської політики - праве крило

Teksten til episoden: The text of the episode:

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hello, and welcome to "Danish in the ears". Sidste episode handlede om dansk politik på venstrefløjen. The last episode was about Danish politics on the left. O último episódio foi sobre a política dinamarquesa de esquerda. I denne episode vil jeg forsøge at give et overblik over dansk politik på højrefløjen. In dieser Folge werde ich versuchen, einen Überblick über die dänische Rechtspolitik zu geben. In this episode, I will try to give an overview of Danish politics on the right wing. Neste episódio, tentarei dar uma visão geral da política dinamarquesa de direita. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. You can find the text of the episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast, www.danskioererne.dk.

Som jeg fortalte i sidste episode, så er der 179 folkevalgte politikere i Folketinget. Wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, gibt es 179 gewählte Politiker im dänischen Parlament. As I said in the last episode, there are 179 elected politicians in the Folketing. Como eu disse no último episódio, há 179 políticos eleitos no Folketing. Man opdeler normalt dansk politik i røde og blå partier. Die dänische Politik ist in der Regel in rote und blaue Parteien unterteilt. Danish politics is usually divided into red and blue parties. A política dinamarquesa é geralmente dividida em partidos vermelhos e azuis. Partierne på højrefløjen kaldes også for de blå partier. Die rechtsgerichteten Parteien werden auch als blaue Parteien bezeichnet. The parties on the right wing are also called the blue parties. Disse partier er mere liberale og konservative end partierne på venstrefløjen. Diese Parteien sind liberaler und konservativer als die Parteien der Linken. These parties are more liberal and conservative than the parties on the left. Esses partidos são mais liberais e conservadores do que os partidos de esquerda. De blå partier er i opposition til regeringen. Die blauen Parteien sind in Opposition zur Regierung. The blue parties are in opposition to the government. Os partidos azuis estão na oposição ao governo. Partierne på højrefløjen er Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne. Die rechtsgerichteten Parteien sind Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberale Allianz, Nye Borgerlige und Kristendemokraterne. The parties on the right wing are Venstre, the Conservative People's Party, the Danish People's Party, the Liberal Alliance, New Citizens and the Christian Democrats. Os partidos de direita são o Venstre, o Partido Popular Conservador, o Partido Popular Dinamarquês, a Aliança Liberal, os Novos Cidadãos e os Democratas Cristãos.

Venstre blev grundlagt i år 1870 og er historisk set landmændenes parti. Die 1870 gegründete Venstre ist historisch gesehen die Partei der Bauern. Venstre was founded in 1870 and is historically the party of the farmers. Venstre foi fundada em 1870 e é historicamente a festa dos fazendeiros. Venstres partileder er Jakob Ellemann-Jensen og partiet har 39 pladser i Folketinget. The left-wing party leader is Jakob Ellemann-Jensen and the party has 39 seats in the Folketing. O líder do partido de esquerda é Jakob Ellemann-Jensen e o partido tem 39 assentos no Folketing. Det kan være lidt forvirrende, at partiet hedder Venstre, når det hører til på højrefløjen, men det skyldes at de oprindeligt sad placeret mest til venstre i Folketingssalen. Es kann etwas verwirrend sein, dass die Partei Venstre heißt, obwohl sie zum rechten Flügel gehört, aber das liegt daran, dass sie ursprünglich ganz links in der Parlamentskammer positioniert war. It can be a bit confusing that the party is called Venstre when it belongs to the right wing, but that is because they originally sat on the left most of the Parliament. Pode ser um pouco confuso que o partido se chame Venstre quando pertence à ala direita, mas isso é porque eles originalmente se sentavam à esquerda na maior parte do Parlamento. Nogle af Venstres mærkesager lige nu er flere praktiserende læger i de små byer og lokalsamfund, mere fokus på iværksættere og bedre muligheder for at iværksættere kan få kapital, samt at flere flygtninge og indvandrere skal på arbejdsmarkedet. Einige der wichtigsten Themen der Liberalen Partei sind derzeit mehr Allgemeinmediziner in Kleinstädten und Gemeinden, eine stärkere Konzentration auf Unternehmer und bessere Möglichkeiten für Unternehmer, Kapital zu erhalten, sowie mehr Flüchtlinge und Einwanderer auf dem Arbeitsmarkt. Some of Venstre's key issues right now are more general practitioners in small towns and local communities, more focus on entrepreneurs and better opportunities for entrepreneurs to get capital, as well as more refugees and immigrants entering the labor market. Niektóre z kluczowych problemów Venstre w tej chwili to więcej lekarzy ogólnych w małych miastach i społecznościach lokalnych, większy nacisk na przedsiębiorców i lepsze możliwości zdobycia kapitału przez przedsiębiorców, a także więcej uchodźców i imigrantów wchodzących na rynek pracy. Algumas das principais questões de Venstre agora são mais médicos de clínica geral em pequenas cidades e comunidades locais, mais foco nos empreendedores e melhores oportunidades para os empreendedores obterem capital, bem como mais refugiados e imigrantes entrando no mercado de trabalho.

Det Konservative Folkeparti kaldes ofte bare for de Konservative. Die Konservative Volkspartei wird oft nur als Konservative bezeichnet. The Conservative People's Party is often simply called the Conservatives. O Partido Popular Conservador é muitas vezes chamado simplesmente de Conservadores. Partiet blev stiftet i år 1915, men deres historie kan føres tilbage til partiet ”Højre”, der blev stiftet helt tilbage i år 1848. Die Partei wurde 1915 gegründet, ihre Geschichte lässt sich jedoch bis zur Partei "Die Rechte" zurückverfolgen, die bereits 1848 gegründet wurde. The party was founded in 1915, but their history can be traced back to the party "Høyre", which was founded as far back as 1848. O partido foi fundado em 1915, mas sua história remonta ao partido "Høyre", fundado em 1848. Partiets leder er Søren Pape Poulsen og partiet har 13 pladser i Folketinget. The party's leader is Søren Pape Poulsen and the party has 13 seats in the Danish Parliament. O líder do partido é Søren Pape Poulsen e o partido tem 13 assentos no Parlamento dinamarquês. Det Konservative Folkeparti er et klassisk konservativt parti, der går ind for individuel frihed og ansvar. Die Konservative Volkspartei ist eine klassische konservative Partei, die für individuelle Freiheit und Verantwortung eintritt. The Conservative People's Party is a classic conservative party that advocates individual freedom and responsibility. O Partido Popular Conservador é um partido conservador clássico que defende a liberdade e a responsabilidade individual. Nogle af partiets vigtigste mærkesager er skattelettelser, fokus på den grønne omstilling og at gøre ældreplejen mere fri, så ældre mennesker har større frihed til at vælge den pleje og omsorg de har brug for. Einige der wichtigsten Kernthemen der Partei sind Steuersenkungen, die Konzentration auf den grünen Wandel und die Liberalisierung der Altenpflege, damit ältere Menschen mehr Freiheit bei der Wahl der Pflege haben, die sie benötigen. Some of the party's most important issues are tax cuts, focus on the green transition and making care for the elderly more free, so that older people have greater freedom to choose the care and care they need. Algumas das questões mais importantes do partido são cortes de impostos, foco na transição verde e tornar o atendimento aos idosos mais gratuito, para que os idosos tenham maior liberdade para escolher os cuidados e cuidados de que precisam.

Dansk Folkeparti kaldes ofte blot for ”DF”. The Danish People's Party is often referred to simply as "DF". Partiet blev stiftet i år 1995 og har lige nu 16 pladser i Folketinget. The party was founded in 1995 and currently has 16 seats in the Danish Parliament. O partido foi fundado em 1995 e atualmente tem 16 assentos no Parlamento dinamarquês. Deres partileder er Morten Messerschmidt. Their party leader is Morten Messerschmidt. O líder do partido é Morten Messerschmidt. Dansk Folkepartis ideologi kan beskrives som nationalkonservativ og højrepopulistisk. Die Ideologie der Dänischen Volkspartei kann als nationalkonservativ und rechtspopulistisch bezeichnet werden. The Danish People's Party's ideology can be described as nationally conservative and right-wing populist. A ideologia do Partido do Povo Dinamarquês pode ser descrita como nacionalmente conservadora e populista de direita. Partiet er især kendt for deres holdninger til indvandrer- og flygtningepolitik og har i mange år været det mest indvandrerkritiske parti i Folketinget. Die Partei ist vor allem für ihre Haltung zur Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik bekannt und ist seit vielen Jahren die einwanderungsfeindlichste Partei im dänischen Parlament. The party is particularly known for its stance on immigration and refugee policy and has for many years been the most anti-immigrant party in the Danish Parliament. O partido é particularmente conhecido por sua postura em relação à política de imigração e refugiados e por muitos anos foi o partido mais anti-imigrante no Parlamento dinamarquês. Andre vigtige mærkesager for partiet er øget fokus på dyrevelfærd med oprettelse af et dyrepoliti, samt bedre vilkår for ældre mennesker. Weitere wichtige Schlüsselthemen für die Partei sind der verstärkte Fokus auf den Tierschutz mit der Einrichtung einer Tierpolizei und bessere Bedingungen für ältere Menschen. Other important milestones for the party are an increased focus on animal welfare with the establishment of an animal police, as well as better conditions for older people. Outros marcos importantes para o partido são um maior foco no bem-estar animal com o estabelecimento de uma polícia animal, bem como melhores condições para os idosos.

Liberal Alliance er et liberalistisk parti, der udspringer af et parti, der blev stiftet i 2007. The Liberal Alliance is a liberal party that emerged from a party that was founded in 2007. A Aliança Liberal é um partido liberal que surgiu de um partido fundado em 2007. Partiet har tre pladser i folketinget og deres partiformand er Alex Vanopslagh. The party has three seats in the Norwegian Parliament and their party chairman is Alex Vanoplasgh. O partido tem três assentos no Parlamento norueguês e seu presidente é Alex Vanoplasgh. Partiets mærkesager er skattelettelser, mere frihed til individet og mindre bureaukrati. Die wichtigsten Themen der Partei sind Steuersenkungen, mehr Freiheit für den Einzelnen und weniger Bürokratie. The party's signature issues are tax cuts, more freedom for the individual and less bureaucracy. As pautas do partido são cortes de impostos, mais liberdade para o indivíduo e menos burocracia. Partiet er desuden kritisk over for regeringens coronahåndtering og ønsker færre restriktioner, særligt for de erhvervsdrivende. Die Partei kritisiert auch den Umgang der Regierung mit dem Coronavirus und fordert weniger Einschränkungen, insbesondere für Unternehmen. The party is also critical of the government's handling of the corona virus and wants fewer restrictions, especially for businesses. O partido também critica a forma como o governo lida com o vírus corona e quer menos restrições, especialmente para empresas.

Nye Borgerlige er et nationalkonservativt og økonomisk liberalt parti, der blev stiftet i år 2015. Nye Borgerlige is a nationally conservative and economically liberal party that was founded in 2015. Nye Borgerlige é um partido nacionalmente conservador e economicamente liberal que foi fundado em 2015. De blev valgt til Folketinget for første gang ved folketingvalget i 2019, hvor partiet fik 4 pladser i Folketinget. They were elected to the Folketing for the first time in the 2019 general election, where the party got 4 seats in the Folketing. Eles foram eleitos para o Folketing pela primeira vez nas eleições gerais de 2019, onde o partido conquistou 4 cadeiras no Folketing. Partiets partileder er Pernille Vermund. The party's party leader is Pernille Vermund. A líder do partido é Pernille Vermund. Nye Borgerlige er det mest indvandrerkritiske parti i Folketinget. Nye Borgerlige ist die einwanderungsfeindlichste Partei im dänischen Parlament. Nye Borgerlige is the most anti-immigration party in the Danish Parliament. Nye Borgerlige é o partido mais anti-imigração no Parlamento dinamarquês. De ønsker et fuldstændigt asylstop, at kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom, og at udlændinge skal forsørge sig selv. Sie wollen einen vollständigen Asylstopp, kriminelle Ausländer sollen nach der ersten Verurteilung abgeschoben werden und Ausländer sollen für ihren Lebensunterhalt sorgen. They want a complete stop to asylum, that criminal aliens must be deported after the first conviction, and that aliens must support themselves. Eles querem o fim total do asilo, que os criminosos estrangeiros devem ser deportados após a primeira condenação e que os estrangeiros devem se sustentar. På den økonomiske front er de meget liberale og ønsker mindre stat, skattelettelser og mere fokus på vækst i det private erhvervsliv. In wirtschaftlicher Hinsicht sind sie sehr liberal und wollen weniger Staat, Steuersenkungen und eine stärkere Konzentration auf das Wachstum des Privatsektors. On the economic front, they are very liberal and want less government, tax cuts and more focus on growth in the private business world. Na frente econômica, eles são muito liberais e querem menos governo, cortes de impostos e mais foco no crescimento do mundo dos negócios privados.

Kristendemokraterne blev stiftet i 1970 og har en enkelt plads i Folketinget. The Christian Democrats were founded in 1970 and have a single seat in the Danish Parliament. Os democratas-cristãos foram fundados em 1970 e têm uma única cadeira no Parlamento dinamarquês. De fik faktisk ikke stemmer nok til at få en plads i Folketinget ved sidste folketingsvalg, men Jens Rohde, der blev valgt ind for De Radikale besluttede i år 2021 at skifte parti fra De Radikale til Kristendemokraterne, og dermed fik partiet ét mandat. Bei der letzten Wahl erhielten sie zwar nicht genügend Stimmen, um einen Sitz im dänischen Parlament zu gewinnen, aber Jens Rohde, der für die Radikale Partei Dänemarks gewählt wurde, beschloss 2021, von der Radikalen Partei zu den Christdemokraten zu wechseln, wodurch die Partei einen Sitz gewann. They did not actually get enough votes to get a place in the Folketing at the last general election, but Jens Rohde, who was elected for De Radikale, decided in 2021 to switch parties from De Radikale to the Christian Democrats, and thus the party got one mandate. Na verdade, eles não conseguiram votos suficientes para conseguir uma vaga no Folketing nas últimas eleições gerais, mas Jens Rohde, eleito por De Radikale, decidiu em 2021 mudar de partido de De Radikale para os democratas-cristãos e, assim, o partido conseguiu um mandato. Partiets leder er Isabella Arendt. The party's leader is Isabella Arendt. A líder do partido é Isabella Arendt. Kristendemokraterne er bygget på kristne værdier, og deres mærkesager er mere frihed for familierne i forhold til bl.a. Die Christdemokraten stützen sich auf christliche Werte und ihre Hauptanliegen sind mehr Freiheit für Familien in Bezug auf The Christian Democrats are built on Christian values, and their hallmarks are more freedom for families compared to e.g. Os democratas-cristãos são construídos sobre os valores cristãos e suas marcas são mais liberdade para as famílias em comparação com, por exemplo, o cristianismo. barsel og pasning af børn, samt mere fokus på bæredygtigt og økologisk landbrug. Mutterschafts- und Kinderbetreuung sowie eine stärkere Ausrichtung auf nachhaltige und ökologische Landwirtschaft. maternity and childcare, as well as more focus on sustainable and organic agriculture. maternidade e puericultura, bem como mais foco na agricultura sustentável e orgânica. Det var alt for denne episode! That's it for this episode! É isso para este episódio! Jeg håber at episoden har gjort dig klogere på dansk politik og de forskellige partier på højrefløjen. I hope that the episode has made you more aware of Danish politics and the various parties on the right. Espero que o episódio tenha tornado você mais consciente da política dinamarquesa e dos vários partidos de direita. Husk, at du kan skrive til mig, hvis du har feedback eller forslag til fremtidige episoder. Remember you can write to me if you have feedback or suggestions for future episodes. Lembre-se de que você pode escrever para mim se tiver comentários ou sugestões para episódios futuros. Du kan støtte podcasten på ”www.buymeacoff.ee/danskioererne”. You can support the podcast at "www.buymeacoff.ee/danskioererne". Você pode apoiar o podcast em "www.buymeacoff.ee/danskioererne". Der ligger et link i podcastens beskrivelse. There is a link in the podcast description. Há um link na descrição do podcast. Tak fordi du lyttede med. Thanks for listening. Obrigado por ouvir.