×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, \#38 Dronning Margrethe

#38 Dronning Margrethe

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om Danmarks dronning, Hendes Kongelige Højhed, Margrethe den 2. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. www.buymeacoff.ee/danskioererne kan du finde ordlister og opgaver til episoderne.

I Danmark har vi et konstitutionelt monarki. Det betyder at vi har et kongehus, men at Danmarks konger og dronninger ikke kan lovgive eller regere uden landets ministre. I en anden episode kan jeg fortælle mere om kongehusets historie og hvordan det danske monarki fungerer. I denne episode vil jeg nemlig fokusere på Danmarks dronning, Margrethe den 2. Dronning Margrethe blev født den 16. april år 1940. Hendes forældre, Frederik den 9. og dronning Ingrid, fik tre børn. Margrethe er den ældste, og hun har to yngre søstre: Benedikte og Anne Marie.

Margrethe blev student i år 1959, og herefter gennemførte hun gruppeføreruddannelsen i det kvindelige flyverkorps. Fra år 1960-1965 studerede hun på universiteter rundt omkring i Europa, bl.a. i København, Aarhus, Cambridge og London. Universitetsstudierne havde især fokus på arkæologi og politisk videnskab. Da dronningen studerede i London, mødte hun en fransk diplomat, Henri. De mødte hinanden til et middagsselskab, og i løbet af det næste år mødtes de flere gange. I oktober 1966 annoncerede parret, at de var blevet forlovet. Den 10. juni 1967 blev Margrethe og Henri gift. I den forbindelse fik Henri titlen ”prins Henrik”. Før i tiden var det kun mænd, der kunne arve tronen og blive konge i Danmark, og Margrethes forældre fik kun døtre. Derfor betød det, at Margrethes onkel egentligt skulle overtage tronen, når Margrethes far døde. I år 1953 ændrede man loven, så kvinder også kunne arve tronen – dog havde mænd stadig førsteret til tronen, så det var kun fordi Margrethe ikke havde brødre, at hun blev tronfølger. Den 14. januar år 1972 døde Margrethes far, og dagen efter blev hun udråbt som dronning af Danmark. Dermed har dronningen 50-års jubilæum i år. Selvom hun hedder Margrethe den 2., så er hun faktisk den første regerende dronning i Danmark. Dronning Margrethe den 1. var nemlig ikke officielt regerende dronning. Det var Dronning Margrethe selv, der besluttede at hun ville være Margrethe den 2., for at anerkende det store stykke arbejde, som Dronning Margrethe den 1. udførte for Danmark.

Dronning Margrethe og Prins Henrik har to børn sammen. Deres første søn og tronfølger er Kronprins Frederik. Han blev født i maj år 1968. Et år senere, i juni 1969 blev deres anden søn, Prins Joachim, født. Dronning Margrethe har otte børnebørn. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har fire børn: Christian, født i 2005, Isabella, født i 2007 og tvillingerne, Vincent og Josephine født i 2011. Prins Joachim fik to børn med sin ekskone, Alexandra: Nicolai og Felix, der er født i henholdsvis 1999 og 2001. Med sin nuværende kone, prinsesse Marie, har han to børn: Henrik, født i 2009 og Athena, født i 2011. I år 2018 døde prins Henrik, og Margrethe blev enke.

Der findes en række slotte rundt omkring i landet, som dronningen kan bruge, når hun rejser rundt i landet. Til daglig bor hun på Amalienborg i København. I sommerperioden bor dronningen på Marselisborg Slot i Aarhus, samt på Gråsten Slot i Sønderjylland. I foråret og efteråret besøger hun Fredensborg Slot på Nordsjælland. Desuden har dronningen adgang til Kongeskibet Dannebrog, som hun sejler rundt med hver sommer.

Nogle af dronningens vigtigste traditioner er omkring jul og nytår. Især dronningens nytårstale er en vigtig tradition for mange danskere. Den 31. december kl. 18:00 holder hun sin nytårstale direkte fra Amalienborg. Den bliver sendt både på radio og tv. Talen varer 10-15 minutter, og her taler dronningen til sit folk og reflekterer over det år, der er gået. Hun afslutter altid talen med at sige de traditionsrige ord: ”Gud bevare Danmark!”.

Dronning Margrethe er meget kreativ, og er især glad for at male og tegne. Hun har bl.a. designet kostumer til flere teaterforestillinger, har lagt stemme til en film, lavet scenografi til teater og ballet, og udstillet mange malerier på kunstmuseer. Dronningen har danset ballet i mange år.

Lidt forskellige interessante og sjove fakta om dronningen er bl.a., at hendes kælenavn er ”Daisy”, der betyder marguerit på engelsk, at en af hendes yndlingsbørnebøger er Peter Plys, hun har engang mødt Elvis Presley, og at hendes yndlingshunderace er gravhund. Hun har haft 16 hunde gennem sit liv. Dronning Margrethe taler fem sprog: dansk, engelsk, tysk, fransk og svensk.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på Danmarks dronning, Hendes Kongelige Højhed Margrethe den 2. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

\#38 Dronning Margrethe \#38 Königin Margrethe #38 - Queen Margrethe \#Koningin Margrethe \#38 Królowa Małgorzata \#38 Drottning Margrethe

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om Danmarks dronning, Hendes Kongelige Højhed, Margrethe den 2. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. På www.buymeacoff.ee/danskioererne kan du finde ordlister og opgaver til episoderne.

I Danmark har vi et konstitutionelt monarki. In Denmark, we have a constitutional monarchy. Det betyder at vi har et kongehus, men at Danmarks konger og dronninger ikke kan lovgive eller regere uden landets ministre. Das bedeutet, dass wir zwar ein Königshaus haben, die dänischen Könige und Königinnen aber nicht ohne die Minister des Landes Gesetze erlassen oder regieren können. This means that we have a royal house, but Denmark's kings and queens cannot legislate or rule without the country's ministers. I en anden episode kan jeg fortælle mere om kongehusets historie og hvordan det danske monarki fungerer. In another episode, I can tell you more about the history of the royal family and how the Danish monarchy works. I denne episode vil jeg nemlig fokusere på Danmarks dronning, Margrethe den 2. Dronning Margrethe blev født den 16. april år 1940. Queen Margrethe was born on April 16, 1940. Hendes forældre, Frederik den 9. og dronning Ingrid, fik tre børn. Margrethe er den ældste, og hun har to yngre søstre: Benedikte og Anne Marie.

Margrethe blev student i år 1959, og herefter gennemførte hun gruppeføreruddannelsen i det kvindelige flyverkorps. Margrethe schloss 1959 ihr Studium ab und absolvierte anschließend das Gruppenleiterprogramm des Frauenfliegerkorps. Margrethe graduated in 1959, after which she completed the group leader training in the female air corps. Fra år 1960-1965 studerede hun på universiteter rundt omkring i Europa, bl.a. From 1960-1965, she studied at universities around Europe, including i København, Aarhus, Cambridge og London. in Copenhagen, Aarhus, Cambridge and London. Universitetsstudierne havde især fokus på arkæologi og politisk videnskab. Das Universitätsstudium konzentrierte sich hauptsächlich auf Archäologie und Politikwissenschaften. University studies focused mainly on archaeology and political science. Da dronningen studerede i London, mødte hun en fransk diplomat, Henri. When the Queen was studying in London, she met a French diplomat, Henri. De mødte hinanden til et middagsselskab, og i løbet af det næste år mødtes de flere gange. Sie lernten sich auf einer Dinnerparty kennen und trafen sich im Laufe des nächsten Jahres noch mehrere Male. They met at a dinner party and over the next year they met several times. I oktober 1966 annoncerede parret, at de var blevet forlovet. In October 1966, the couple announced their engagement. Den 10. juni 1967 blev Margrethe og Henri gift. On June 10, 1967, Margrethe and Henri were married. I den forbindelse fik Henri titlen ”prins Henrik”. As a result, Henri was given the title 'Prince Henrik'. Før i tiden var det kun mænd, der kunne arve tronen og blive konge i Danmark, og Margrethes forældre fik kun døtre. In der Vergangenheit konnten nur Männer den Thron erben und König von Dänemark werden, und Margrethes Eltern hatten nur Töchter. In the past, only men could inherit the throne and become king of Denmark, and Margrethe's parents only had daughters. Derfor betød det, at Margrethes onkel egentligt skulle overtage tronen, når Margrethes far døde. Dies bedeutete, dass der Onkel von Margrethe nach dem Tod ihres Vaters den Thron übernehmen würde. Therefore, this meant that Margrethe's uncle was supposed to take over the throne when Margrethe's father died. I år 1953 ændrede man loven, så kvinder også kunne arve tronen – dog havde mænd stadig førsteret til tronen, så det var kun fordi Margrethe ikke havde brødre, at hun blev tronfølger. Im Jahr 1953 wurde das Gesetz geändert, so dass auch Frauen den Thron erben konnten - allerdings hatten die Männer nach wie vor den ersten Anspruch auf den Thron, und nur weil Margrethe keine Brüder hatte, wurde sie zur Thronfolgerin. In 1953, the law was changed so that women could also inherit the throne - however, men still had first claim to the throne, so it was only because Margrethe had no brothers that she became heir to the throne. Den 14. januar år 1972 døde Margrethes far, og dagen efter blev hun udråbt som dronning af Danmark. Am 14. Januar 1972 starb Margrethe's Vater und am nächsten Tag wurde sie zur Königin von Dänemark ernannt. On January 14, 1972, Margrethe's father died and the next day she was proclaimed Queen of Denmark. Dermed har dronningen 50-års jubilæum i år. This year marks the Queen's 50th anniversary. Selvom hun hedder Margrethe den 2., så er hun faktisk den første regerende dronning i Danmark. Although her name is Margrethe II, she is actually the first reigning queen of Denmark. Dronning Margrethe den 1. var nemlig ikke officielt regerende dronning. Queen Margrethe I was not officially the reigning queen. Det var Dronning Margrethe selv, der besluttede at hun ville være Margrethe den 2., for at anerkende det store stykke arbejde, som Dronning Margrethe den 1. udførte for Danmark. Es war Königin Margrethe selbst, die beschloss, dass sie Margrethe die 2. heißen sollte, um die große Arbeit zu würdigen, die Königin Margrethe die 1. für Dänemark geleistet hatte. It was Queen Margrethe herself who decided that she would be Margrethe the 2nd, to recognize the great work that Queen Margrethe the 1st did for Denmark.

Dronning Margrethe og Prins Henrik har to børn sammen. Queen Margrethe and Prince Henrik have two children together. Deres første søn og tronfølger er Kronprins Frederik. Their first son and successor to the throne is Crown Prince Frederik. Han blev født i maj år 1968. He was born in May 1968. Et år senere, i juni 1969 blev deres anden søn, Prins Joachim, født. Ein Jahr später, im Juni 1969, wurde ihr zweiter Sohn, Prinz Joachim, geboren. A year later, in June 1969, their second son, Prince Joachim, was born. Dronning Margrethe har otte børnebørn. Königin Margrethe hat acht Enkelkinder. Queen Margrethe has eight grandchildren. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har fire børn: Christian, født i 2005, Isabella, født i 2007 og tvillingerne, Vincent og Josephine født i 2011. Prins Joachim fik to børn med sin ekskone, Alexandra: Nicolai og Felix, der er født i henholdsvis 1999 og 2001. Prinz Joachim hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Alexandra: Nicolai und Felix, geboren 1999 bzw. 2001. Prince Joachim had two children with his ex-wife, Alexandra: Nicolai and Felix, born in 1999 and 2001 respectively. Med sin nuværende kone, prinsesse Marie, har han to børn: Henrik, født i 2009 og Athena, født i 2011. With his current wife, Princess Marie, he has two children: Henrik, born in 2009 and Athena, born in 2011. I år 2018 døde prins Henrik, og Margrethe blev enke. In 2018, Prince Henrik died and Margrethe was widowed.

Der findes en række slotte rundt omkring i landet, som dronningen kan bruge, når hun rejser rundt i landet. Es gibt eine Reihe von Schlössern im ganzen Land, die die Königin bei ihren Reisen durch das Land nutzen kann. There are a number of castles around the country that the Queen can use when she travels around the country. Til daglig bor hun på Amalienborg i København. Sie lebt im Schloss Amalienborg in Kopenhagen. She lives at Amalienborg Palace in Copenhagen. I sommerperioden bor dronningen på Marselisborg Slot i Aarhus, samt på Gråsten Slot i Sønderjylland. During the summer, the Queen lives at Marselisborg Castle in Aarhus and Gråsten Castle in Southern Jutland. I foråret og efteråret besøger hun Fredensborg Slot på Nordsjælland. In spring and fall, she visits Fredensborg Castle in North Zealand. Desuden har dronningen adgang til Kongeskibet Dannebrog, som hun sejler rundt med hver sommer. Darüber hinaus hat die Königin Zugang zur königlichen Yacht Dannebrog, auf der sie jeden Sommer herumsegelt. In addition, the Queen has access to the Royal Yacht Dannebrog, which she sails around with every summer.

Nogle af dronningens vigtigste traditioner er omkring jul og nytår. Some of the Queen's most important traditions are around Christmas and New Year. Især dronningens nytårstale er en vigtig tradition for mange danskere. Den 31. december kl. December 31st at. 18:00 holder hun sin nytårstale direkte fra Amalienborg. 18:00 she will give her New Year's speech live from Amalienborg. Den bliver sendt både på radio og tv. It is broadcast on both radio and TV. Talen varer 10-15 minutter, og her taler dronningen til sit folk og reflekterer over det år, der er gået. The speech lasts 10-15 minutes, during which the Queen addresses her people and reflects on the past year. Hun afslutter altid talen med at sige de traditionsrige ord: ”Gud bevare Danmark!”. She always ends her speech with the traditional words: "God save Denmark!".

Dronning Margrethe er meget kreativ, og er især glad for at male og tegne. Queen Margrethe is very creative and particularly enjoys painting and drawing. Hun har bl.a. She has, among other things designet kostumer til flere teaterforestillinger, har lagt stemme til en film, lavet scenografi til teater og ballet, og udstillet mange malerier på kunstmuseer. hat Kostüme für mehrere Theaterproduktionen entworfen, einen Film vertont, Bühnenbilder für Theater und Ballett entworfen und viele Bilder in Kunstmuseen ausgestellt. has designed costumes for several theater productions, voiced a film, done set design for theater and ballet, and exhibited many paintings in art museums. Dronningen har danset ballet i mange år. The Queen has been dancing ballet for many years.

Lidt forskellige interessante og sjove fakta om dronningen er bl.a., at hendes kælenavn er ”Daisy”, der betyder marguerit på engelsk, at en af hendes yndlingsbørnebøger er Peter Plys, hun har engang mødt Elvis Presley, og at hendes yndlingshunderace er gravhund. Einige interessante und lustige Fakten über die Königin sind, dass ihr Spitzname "Daisy" ist, dass eines ihrer Lieblingskinderbücher Winnie the Pooh ist, dass sie einmal Elvis Presley traf und dass ihre Lieblingshunderasse der Dackel ist. Some interesting and fun facts about the Queen include that her nickname is "Daisy", one of her favorite children's books is Winnie the Pooh, she once met Elvis Presley, and her favorite dog breed is the dachshund. Hun har haft 16 hunde gennem sit liv. She has had 16 dogs throughout her life. Dronning Margrethe taler fem sprog: dansk, engelsk, tysk, fransk og svensk.

Det var alt for denne episode. That's all for this episode. Jeg håber du er blevet klogere på Danmarks dronning, Hendes Kongelige Højhed Margrethe den 2. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!