×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #37 Danmarks Radio

#37 Danmarks Radio

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om Danmarks Radio og ”public service”-konceptet. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Og hvis du bliver guldlytter på www.buymeacoff.ee/danskioererne kan du finde en ordliste og opgaver til episoden.

Danmarks Radio forkortes ”DR”. Selskabet blev etableret helt tilbage i år 1925. Dengang hed det ”Statsradiofonien”. I første omgang blev det oprettet på forsøgsbasis, fordi staten ønskede at have monopol på at sende radio i Danmark. Efter et års forsøgsperiode, besluttede man at gøre radiokanalen permanent. Radioen blev finansieret gennem licensbetaling. Medielicens er en afgift, som staten opkræver. Alle, med adgang til internetforbindelse eller fjernsyn skulle betale medielicens. De første par år spillede radiokanalen primært klassisk musik, foredrag, gudstjenester og nyhedsudsendelser. Radiokanalen oprettede både et radioorkester og et børnekor, der kunne producere musik til radiokanalen. Gennem 1930'erne kom flere nye typer programmer på sendeplanen. Fx blev radioteater populært. Under 2. verdenskrig overtog den tyske besættelsesmagt kontrollen over radioen.

Efter 2. verdenskrig begyndte Statsradiofonien at eksperimentere med at producere fjernsyn. De nye fjernsynsprogrammer blev hurtigt populære i befolkningen. I år 1959 kom der en ny radiolov, og i den forbindelse skiftede Statsradiofonien navn til Danmarks Radio. I år 1984 blev det tilladt at etablere lokale radiostationer, og DR fik for første gang konkurrence på radioområdet. I år 1988 blev tv-kanalen TV2 åbnet, og DR havde ikke længere monopol på tv.

I dag har DR mange forskellige kanaler og funktioner, og det er ikke længere kun tv og radio. Der findes en lang række radiokanaler, der bl.a. sender musik i alle genrer, nyheder, underholdning og satire, dokumentarer og meget andet. Desuden producerer DR mange forskellige podcasts. DR har fire kanaler i fjernsynet: DR1, DR2, DR Ramasjang og DR Nyheder. DR Ramasjang er en kanal for børn, der blev etableret i år 2009. På DR's hjemmeside kan man til enhver tid lytte til nye og gamle radio- og tv-programmer. Der ligger også et udvalg af danske og udenlandske film, som man kan se gratis.

DR har hovedkontor i ”DR Byen” i København. Der arbejder omkring 2.500 mennesker i DR. Som tidligere nævnt, blev DR før i tiden delvist finansieret af medielicens, som alle danskere betalte. I 2018 blev danskerne opkrævet 2527 kr. årligt i medielicens. Der var mange, der kritiserede medielicensen, fordi den ikke tog hensyn til folks indkomst. En millionær betalte det samme, som en studerende og en pensionist. I år 2018 vedtog folketinget et nyt såkaldt medieforlig, hvor det blev bestemt at licens i stedet skulle betales gennem skatten. På den måde, bliver der nemlig taget hensyn til folks indkomst. Fra 2019-2021 blev licensen gradvist sænket, og fra år 2022 skulle danskerne ikke længere betale en selvstændig licensregning.

På DR's hjemmeside kan du finde mange gode podcasts, nyhedsartikler og fjernsynsprogrammer. I DR's nyhedspodcast, ”Genstart”, taler de også relativt langsomt og forklarer forskellige aktuelle danske- og udenlandske nyheder. Der er gode muligheder for at blive ved med at lytte til dansk, hvis denne podcast bliver for let for dig.

Det var alt for denne episode. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med.

#37 Danmarks Radio #37 Danmarks Radio #37 Danmarks Radio #37 Danmarks Radio #37 Radio Danmarks #37 Deense radio #37 Danmarks Radio #37 Danmarks Radio #37 Данське радіо

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hello, and welcome to "Danish in the ears". Hola, y bienvenido a "Danés por las orejas". I denne episode vil jeg fortælle om Danmarks Radio og ”public service”-konceptet. In this episode, I will talk about Danmarks Radio and the "public service" concept. En este episodio hablaré de la radio danesa y del concepto de "servicio público". このエピソードでは、デンマーク放送協会と「公共サービス」のコンセプトについてお話しします。 Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. You can find the text of the episode on the podcast's website. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast. Og hvis du bliver guldlytter på www.buymeacoff.ee/danskioererne kan du finde en ordliste og opgaver til episoden. And if you become a gold listener at www.buymeacoff.ee/danskioererne you can find a glossary and tasks for the episode. Y si te haces oyente de oro en www.buymeacoff.ee/danskioererne podrás encontrar un glosario y las tareas del episodio.

Danmarks Radio forkortes ”DR”. Danmarks Radio wird mit "DR" abgekürzt. La abreviatura de Danmarks Radio es "DR". Selskabet blev etableret helt tilbage i år 1925. Das Unternehmen wurde im Jahr 1925 gegründet. The company was established way back in 1925. La empresa se fundó en 1925. 会社の設立は1925年に遡る。 Dengang hed det ”Statsradiofonien”. Back then it was called "State Radio". En aquella época se llamaba "Radiofonía del Estado". I første omgang blev det oprettet på forsøgsbasis, fordi staten ønskede at have monopol på at sende radio i Danmark. Initially, it was set up on an experimental basis because the state wanted to have a monopoly on broadcasting radio in Denmark. Inicialmente, se creó a modo de prueba porque el Estado quería tener el monopolio de la radiodifusión en Dinamarca. Первоначально она была создана в пробном режиме, поскольку государство хотело иметь монополию на радиовещание в Дании. Efter et års forsøgsperiode, besluttede man at gøre radiokanalen permanent. Nach einer einjährigen Probezeit wurde beschlossen, den Radiosender dauerhaft einzurichten. After a one-year trial period, it was decided to make the radio channel permanent. Tras un periodo de prueba de un año, se decidió convertir la emisora en permanente. Radioen blev finansieret gennem licensbetaling. Der Rundfunk wurde durch Rundfunkgebühren finanziert. The radio was financed through license fees. La radio se financiaba mediante el canon. Medielicens er en afgift, som staten opkræver. A media license is a fee that the state collects. El canon de medios de comunicación es un impuesto recaudado por el Estado. Alle, med adgang til internetforbindelse eller fjernsyn skulle betale medielicens. Jeder, der Zugang zu einem Internetanschluss oder einem Fernseher hatte, musste eine Mediengebühr zahlen. Everyone with access to an internet connection or television had to pay a media license fee. Todas las personas con acceso a una conexión a Internet o a la televisión tenían que pagar un canon de medios de comunicación. De første par år spillede radiokanalen primært klassisk musik, foredrag, gudstjenester og nyhedsudsendelser. In den ersten Jahren spielte der Sender hauptsächlich klassische Musik, Vorträge, Gottesdienste und Nachrichtensendungen. For the first few years, the radio channel primarily played classical music, lectures, church services and news broadcasts. En los primeros años, la emisora emitía principalmente música clásica, conferencias, servicios religiosos y programas de noticias. Radiokanalen oprettede både et radioorkester og et børnekor, der kunne producere musik til radiokanalen. The radio channel created both a radio orchestra and a children's choir that could produce music for the radio channel. La emisora creó una orquesta radiofónica y un coro infantil para producir música para la emisora. Gennem 1930'erne kom flere nye typer programmer på sendeplanen. Im Laufe der 1930er Jahre wurden mehrere neue Programmtypen in das Programm aufgenommen. Throughout the 1930s, several new types of programs were added to the schedule. A lo largo de los años treinta, se añadieron nuevos tipos de programas a la programación. Fx blev radioteater populært. Zum Beispiel wurde das Radiotheater populär. For example, radio theater became popular. Por ejemplo, se popularizó el radioteatro. Under 2. verdenskrig overtog den tyske besættelsesmagt kontrollen over radioen. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de ocupación alemanas se hicieron con el control de la radio.

Efter 2. verdenskrig begyndte Statsradiofonien at eksperimentere med at producere fjernsyn. After the Second World War, the Norwegian Broadcasting Corporation began to experiment with producing television. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Corporación Estatal de Radiodifusión empezó a experimentar con la producción televisiva. De nye fjernsynsprogrammer blev hurtigt populære i befolkningen. The new television programs quickly became popular with the population. Los nuevos programas de televisión se hicieron rápidamente populares entre la población. I år 1959 kom der en ny radiolov, og i den forbindelse skiftede Statsradiofonien navn til Danmarks Radio. In the year 1959, a new radio law came into effect, and in connection with that, the State Broadcasting Corporation changed its name to Danmarks Radio. En 1959 se aprueba una nueva ley de radio y la Sociedad Estatal de Radiodifusión pasa a llamarse Danmarks Radio. I år 1984 blev det tilladt at etablere lokale radiostationer, og DR fik for første gang konkurrence på radioområdet. 1984 wurde die Gründung lokaler Radiosender zugelassen, und zum ersten Mal gab es bei der DR Wettbewerb im Hörfunkbereich. In the year 1984, it was allowed to establish local radio stations, and DR received competition in the radio field for the first time. En 1984 se autorizó la creación de emisoras de radio locales y, por primera vez, se permitió a DR competir en el sector radiofónico. I år 1988 blev tv-kanalen TV2 åbnet, og DR havde ikke længere monopol på tv. 1988 wurde der Fernsehsender TV2 eröffnet, und die DR hatte nicht länger das Fernsehmonopol inne. In the year 1988, the television channel TV2 was opened, and DR no longer had a monopoly on television. En 1988 se abrió el canal de televisión TV2 y la RD dejó de tener el monopolio de la televisión.

I dag har DR mange forskellige kanaler og funktioner, og det er ikke længere kun tv og radio. Today, DR has many different channels and functions, and it is no longer just TV and radio. Hoy en día, la RD tiene muchos canales y funciones diferentes, y ya no es sólo televisión y radio. Der findes en lang række radiokanaler, der bl.a. There are a large number of radio channels which, among other things, Existe una amplia gama de canales de radio, entre ellos sender musik i alle genrer, nyheder, underholdning og satire, dokumentarer og meget andet. broadcasts music in all genres, news, entertainment and satire, documentaries and much more. emite música de todos los géneros, noticias, entretenimiento y sátira, documentales y mucho más. Desuden producerer DR mange forskellige podcasts. Además, DR produce muchos podcasts diferentes. DR har fire kanaler i fjernsynet: DR1, DR2, DR Ramasjang og DR Nyheder. DR tiene cuatro canales de televisión: DR1, DR2, DR Ramasjang y DR News. DR Ramasjang er en kanal for børn, der blev etableret i år 2009. DR Ramasjang is a channel for children that was established in 2009. DR Ramasjang es un canal infantil creado en 2009. På DR's hjemmeside kan man til enhver tid lytte til nye og gamle radio- og tv-programmer. On DR's website you can listen to new and old radio and TV programs at any time. Der ligger også et udvalg af danske og udenlandske film, som man kan se gratis. There is also a selection of Danish and foreign films that you can watch for free. También hay una selección de películas nacionales e internacionales que puede ver gratuitamente.

DR har hovedkontor i ”DR Byen” i København. DR tiene su sede en "DR Byen", en Copenhague. Der arbejder omkring 2.500 mennesker i DR. Som tidligere nævnt, blev DR før i tiden delvist finansieret af medielicens, som alle danskere betalte. Around 2,500 people work in DR. As previously mentioned, in the past, DR was partly financed by media licences, which all Danes paid. I 2018 blev danskerne opkrævet 2527 kr. Im Jahr 2018 wurden den Dänen 2527 DKK berechnet. In 2018, Danes were charged DKK 2,527. årligt i medielicens. Der var mange, der kritiserede medielicensen, fordi den ikke tog hensyn til folks indkomst. Viele Menschen kritisierten die Mediengebühr, weil sie das Einkommen der Menschen nicht berücksichtigte. There were many who criticized the media license because it did not take people's income into account. En millionær betalte det samme, som en studerende og en pensionist. I år 2018 vedtog folketinget et nyt såkaldt medieforlig, hvor det blev bestemt at licens i stedet skulle betales gennem skatten. Im Jahr 2018 verabschiedete das dänische Parlament ein neues sogenanntes Medienabkommen, in dem beschlossen wurde, dass Lizenzen stattdessen über Steuern bezahlt werden sollen. In 2018, the Norwegian Parliament adopted a new so-called media settlement, where it was decided that the license should instead be paid through tax. På den måde, bliver der nemlig taget hensyn til folks indkomst. Auf diese Weise wird das Einkommen der Menschen berücksichtigt. Fra 2019-2021 blev licensen gradvist sænket, og fra år 2022 skulle danskerne ikke længere betale en selvstændig licensregning. Von 2019 bis 2021 wurde die Lizenz schrittweise gesenkt, und ab 2022 mussten die Dänen keine separate Lizenz mehr bezahlen.

På DR's hjemmeside kan du finde mange gode podcasts, nyhedsartikler og fjernsynsprogrammer. I DR's nyhedspodcast, ”Genstart”, taler de også relativt langsomt og forklarer forskellige aktuelle danske- og udenlandske nyheder. In DR's news podcast, "Genstart", they also speak relatively slowly and explain various current Danish and foreign news. Der er gode muligheder for at blive ved med at lytte til dansk, hvis denne podcast bliver for let for dig. Es gibt viele Möglichkeiten, weiter Dänisch zu hören, wenn dieser Podcast zu einfach für Sie wird. There are good opportunities to continue listening to Danish if this podcast becomes too easy for you.

Det var alt for denne episode. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med.