×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #32 Efterårsferie

#32 Efterårsferie

Download episoden her. Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I næste uge er det efterårsferie, og mange holder fri fra skole og arbejde. I denne episode vil jeg fortælle om hvorfor vi holder efterårsferie i Danmark, hvem der holder fri i efterårsferien, og hvad danskerne typisk laver i ferien. Jeg kommer også til at fortælle lidt om kartofler i denne episode. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

I Danmark holder vi efterårsferie i uge 42. Datoerne varierer altså fra år til år, men uge 42 er altid i oktober. Efterårsferien er den eneste ferie i efteråret, mens der i foråret er flere ferier og helligdage. Alle børn og unge i folkeskoler og på ungdomsuddannelser holder efterårsferie. Nogle virksomheder sender deres personale på efterårsferie, men det er langt fra alle. Nogle forældre vælger at holde ferie i uge 42, for at være sammen med deres børn.

Man har sendt børn på efterårsferie i rigtig mange år. I år 1814 indførte man en skolelov i Danmark, der gjorde at alle danske børn havde undervisningspligt. Men børn på landet var en vigtig arbejdskraft i landbruget, og derfor blev loven indrettet, så børnene kunne tilpasse deres skolegang til deres arbejde i landbruget. I år 1823 blev det besluttet ved lov, at børn kunne få lov til at holde fri én uge når kartoflerne skulle tages op af jorden. Igennem en del årtier holdt børnene bare fri, når kartoflerne var klar til at blive høstet. Men forskellige kartoffelsorter skal høstes på forskellige tidspunkter, og det betød at børnene var fraværende fra skolen i forskellige perioder i løbet af efteråret. Det var svært for lærerne at planlægge undervisningen, når der hver uge var nogle elever, der ikke var til stede. I 1899 besluttede politikerne derfor, at alle børn kunne holde fri til kartoffelhøsten i uge 42. Ferien blev kaldt for kartoffelferien.

En sjov detalje er, at kartofler faktisk slet ikke var lige så populære dengang, som de er i dag. Man brugte dem primært som svinefoder. Bl.a. fordi man ikke dengang vidste at man skulle koge kartofler, for at de smagte godt. En kartoffelglad bonde skrev i sin dagbog, at det ville være nemmere at indføre en ny religion hos de andre bønder, end at indføre kartoflen til middagsbordet. I dag høster vi kartofler i det sene forår og sommermånederne, men de kartoffelsorter man dyrkede dengang, havde andre egenskaber, og blev derfor først høstet i oktober.

Fra 1950'erne og 1960'erne udviklede efterårsferien sig til en almindelig afslapningsferie, i takt med at børnene stoppede med at arbejde i landbruget. I dag bruger børnene ferien til at hygge og slappe af. Nogle rejser på ferie, fx til europæiske storbyer eller til Sydeuropa, hvor det stadig er lunt i oktober. Efterårsferien er også en god anledning til at bruge tid med sine bedsteforældre. De fleste kommuner laver spændende aktiviteter for børn og unge, fx kreative kurser, spejderlejre og sportsaktiviteter, såsom fodboldlejre og ridelejre.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på efterårsferien. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!


#32 Efterårsferie #32 Herbstferien #32 Autumn vacation #32 Vacaciones de otoño #32 Vacanze d'autunno #32 Herfstvakantie #32 Jesienne wakacje #32 Férias de outono

Download episoden her. Descargue el episodio aquí. Baixe o episódio aqui. Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hola, y bienvenido a "Danés por las orejas". I næste uge er det efterårsferie, og mange holder fri fra skole og arbejde. La semana que viene son las vacaciones de otoño y mucha gente se toma vacaciones en la escuela y el trabajo. Na próxima semana são as férias de outono e muitas pessoas estão tirando uma folga da escola e do trabalho. I denne episode vil jeg fortælle om hvorfor vi holder efterårsferie i Danmark, hvem der holder fri i efterårsferien, og hvad danskerne typisk laver i ferien. En este episodio hablaré de por qué tenemos vacaciones de otoño en Dinamarca, quién se toma tiempo libre durante las vacaciones de otoño y qué suelen hacer los daneses durante sus vacaciones. Neste episódio, falarei sobre por que temos férias de outono na Dinamarca, quem tira folga durante as férias de outono e o que os dinamarqueses costumam fazer durante as férias. Jeg kommer også til at fortælle lidt om kartofler i denne episode. I'm also going to talk a little about potatoes in this episode. En este episodio también voy a hablar un poco de las patatas. Também vou falar um pouco sobre batatas neste episódio. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast.

I Danmark holder vi efterårsferie i uge 42. In Denmark, we have an autumn holiday in week 42. En Dinamarca, tenemos vacaciones de otoño en la semana 42. Na Dinamarca, temos um feriado de outono na semana 42. Datoerne varierer altså fra år til år, men uge 42 er altid i oktober. The dates therefore vary from year to year, but week 42 is always in October. Las fechas varían de un año a otro, pero la semana 42 siempre es en octubre. As datas, portanto, variam de ano para ano, mas a semana 42 é sempre em outubro. Efterårsferien er den eneste ferie i efteråret, mens der i foråret er flere ferier og helligdage. Die Herbstferien sind die einzigen Ferien im Herbst, während es im Frühjahr mehr Ferien und Feiertage gibt. The autumn holiday is the only holiday in autumn, while in spring there are several holidays and public holidays. En otoño sólo hay vacaciones, mientras que en primavera hay más vacaciones y días festivos. O feriado de outono é o único feriado do outono, enquanto na primavera existem vários feriados e feriados. Alle børn og unge i folkeskoler og på ungdomsuddannelser holder efterårsferie. All children and young people in primary schools and in secondary education have an autumn holiday. Todos los niños y jóvenes de primaria y secundaria están de vacaciones de otoño. Todas as crianças e jovens do ensino básico e do ensino secundário têm férias de outono. Nogle virksomheder sender deres personale på efterårsferie, men det er langt fra alle. Some companies send their staff on autumn vacation, but this is far from all. Algunas empresas envían a sus empleados de vacaciones en otoño, pero no todas. Algumas empresas enviam seus funcionários nas férias de outono, mas isso está longe de ser tudo. Nogle forældre vælger at holde ferie i uge 42, for at være sammen med deres børn. Some parents choose to take a holiday in week 42 to be with their children. Algunos padres deciden tomarse vacaciones en la semana 42 para pasar tiempo con sus hijos. Alguns pais optam por tirar férias na semana 42 para ficar com seus filhos.

Man har sendt børn på efterårsferie i rigtig mange år. Children have been sent on autumn holidays for many years. Desde hace muchos años se envía a los niños a las vacaciones de otoño. As crianças foram enviadas nas férias de outono por muitos anos. I år 1814 indførte man en skolelov i Danmark, der gjorde at alle danske børn havde undervisningspligt. In the year 1814, a school law was introduced in Denmark, which made it compulsory for all Danish children to attend school. En 1814 se introdujo en Dinamarca una ley escolar que hacía obligatoria la educación para todos los niños daneses. No ano de 1814, uma lei escolar foi introduzida na Dinamarca, tornando obrigatório que todas as crianças dinamarquesas frequentassem a escola. У 1814 році в Данії був прийнятий шкільний закон, який зробив освіту обов'язковою для всіх данських дітей. Men børn på landet var en vigtig arbejdskraft i landbruget, og derfor blev loven indrettet, så børnene kunne tilpasse deres skolegang til deres arbejde i landbruget. But children in the countryside were an important workforce in agriculture, and therefore the law was arranged so that the children could adapt their schooling to their work in agriculture. Pero los niños de las zonas rurales eran una mano de obra importante en la agricultura, por lo que la ley se diseñó para que los niños pudieran adaptar su escolarización a su trabajo en la agricultura. Mas as crianças do campo eram uma força de trabalho importante na agricultura e, portanto, a lei foi elaborada para que as crianças pudessem adaptar sua escolaridade ao trabalho na agricultura. I år 1823 blev det besluttet ved lov, at børn kunne få lov til at holde fri én uge når kartoflerne skulle tages op af jorden. Im Jahr 1823 wurde per Gesetz beschlossen, dass Kinder eine Woche Urlaub nehmen durften, wenn die Kartoffeln aus dem Boden geholt werden mussten. In the year 1823, it was decided by law that children could be allowed to take one week off when the potatoes had to be picked up from the ground. En 1823, se decidió por ley que los niños podían tener una semana libre cuando se sacaban las patatas de la tierra. No ano de 1823, foi decidido por lei que as crianças poderiam tirar uma semana de folga quando as batatas tivessem que ser colhidas no chão. Igennem en del årtier holdt børnene bare fri, når kartoflerne var klar til at blive høstet. Jahrzehntelang nahmen sich die Kinder nur dann frei, wenn die Kartoffeln erntereif waren. For several decades, the children only had time off when the potatoes were ready to be harvested. Durante décadas, los niños sólo se tomaban tiempo libre cuando las patatas estaban listas para ser cosechadas. Durante várias décadas, as crianças só tinham folga quando as batatas estavam prontas para serem colhidas. Men forskellige kartoffelsorter skal høstes på forskellige tidspunkter, og det betød at børnene var fraværende fra skolen i forskellige perioder i løbet af efteråret. But different potato varieties have to be harvested at different times, and this meant that the children were absent from school at different times during the autumn. Pero las distintas variedades de patata deben cosecharse en momentos diferentes, lo que obligaba a los niños a ausentarse de la escuela durante distintos periodos del otoño. Mas variedades diferentes de batata precisam ser colhidas em épocas diferentes, e isso significava que as crianças faltavam à escola em épocas diferentes durante o outono. Det var svært for lærerne at planlægge undervisningen, når der hver uge var nogle elever, der ikke var til stede. It was difficult for the teachers to plan the lessons when every week there were some students who were not present. A los profesores les resultaba difícil planificar las clases cuando algunos alumnos faltaban todas las semanas. Era difícil para os professores planejar as aulas quando todas as semanas havia alguns alunos que não estavam presentes. I 1899 besluttede politikerne derfor, at alle børn kunne holde fri til kartoffelhøsten i uge 42. In 1899, the politicians therefore decided that all children could take time off for the potato harvest in week 42. En 1899, los políticos decidieron que todos los niños podían tener vacaciones por la cosecha de patatas en la semana 42. Em 1899, os políticos decidiram, portanto, que todas as crianças poderiam tirar uma folga para a colheita da batata na semana 42. Ferien blev kaldt for kartoffelferien. The holiday was called the potato holiday. La fiesta se llamaba la fiesta de la patata. O feriado foi chamado de feriado da batata.

En sjov detalje er, at kartofler faktisk slet ikke var lige så populære dengang, som de er i dag. Eine lustige Tatsache ist, dass Kartoffeln damals nicht annähernd so beliebt waren, wie sie es heute sind. A funny detail is that potatoes were actually not as popular back then as they are today. Un dato curioso es que en aquella época las patatas no eran tan populares como ahora. Um detalhe engraçado é que as batatas não eram tão populares naquela época quanto são hoje. Man brugte dem primært som svinefoder. Se utilizaban principalmente como pienso para cerdos. Eles foram usados principalmente como ração para porcos. Bl.a. Entre otros. fordi man ikke dengang vidste at man skulle koge kartofler, for at de smagte godt. Denn damals wusste man noch nicht, dass man Kartoffeln kochen muss, damit sie gut schmecken. because you didn't know back then that you had to boil potatoes in order for them to taste good. porque entonces la gente no sabía que había que hervir las patatas para que supieran bien. porque você não sabia naquela época que tinha que ferver as batatas para que elas ficassem saborosas. En kartoffelglad bonde skrev i sin dagbog, at det ville være nemmere at indføre en ny religion hos de andre bønder, end at indføre kartoflen til middagsbordet. Ein kartoffelfreudiger Bauer schrieb in sein Tagebuch, dass es einfacher sei, den anderen Bauern eine neue Religion vorzustellen, als die Kartoffel auf den Tisch zu bringen. A potato-loving farmer wrote in his diary that it would be easier to introduce a new religion to the other farmers than to introduce the potato to the dinner table. Un agricultor amante de la patata escribió en su diario que sería más fácil introducir una nueva religión a los demás agricultores que introducir la patata en la mesa. Um agricultor amante da batata escreveu em seu diário que seria mais fácil apresentar uma nova religião aos outros agricultores do que introduzir a batata na mesa de jantar. I dag høster vi kartofler i det sene forår og sommermånederne, men de kartoffelsorter man dyrkede dengang, havde andre egenskaber, og blev derfor først høstet i oktober. Today we harvest potatoes in the late spring and summer months, but the potato varieties grown back then had different characteristics and were therefore only harvested in October. Hoy en día, cosechamos las patatas a finales de la primavera y en los meses de verano, pero las variedades de patata que se cultivaban entonces tenían características diferentes y por eso se cosechaban en octubre. Hoje colhemos batatas no final da primavera e nos meses de verão, mas as variedades de batata cultivadas naquela época tinham características diferentes e, portanto, só eram colhidas em outubro.

Fra 1950'erne og 1960'erne udviklede efterårsferien sig til en almindelig afslapningsferie, i takt med at børnene stoppede med at arbejde i landbruget. Ab den 1950er und 1960er Jahren entwickelten sich die Herbstferien zu einem regelmäßigen Erholungsurlaub, da die Kinder nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiteten. From the 1950s and 1960s, the autumn holiday developed into a regular relaxation holiday, as the children stopped working in agriculture. A partir de los años 50 y 60, las vacaciones de otoño se convirtieron en unas vacaciones de descanso regulares, ya que los niños dejaron de trabajar en la agricultura. A partir das décadas de 1950 e 1960, as férias de outono se transformaram em férias regulares de relaxamento, pois as crianças pararam de trabalhar na agricultura. I dag bruger børnene ferien til at hygge og slappe af. Today, the children use the holidays to have fun and relax. Hoy en día, los niños aprovechan las vacaciones para socializar y relajarse. Hoje, as crianças aproveitam as férias para se divertir e relaxar. Nogle rejser på ferie, fx til europæiske storbyer eller til Sydeuropa, hvor det stadig er lunt i oktober. Some travel on holiday, for example to European cities or to Southern Europe, where it is still warm in October. Algunos se van de vacaciones, por ejemplo a ciudades europeas o al sur de Europa, donde aún hace calor en octubre. Alguns viajam de férias, por exemplo para cidades europeias ou para o sul da Europa, onde ainda faz calor em outubro. Efterårsferien er også en god anledning til at bruge tid med sine bedsteforældre. The autumn holidays are also a good opportunity to spend time with your grandparents. Las vacaciones de otoño también son una gran oportunidad para pasar tiempo con los abuelos. As férias de outono também são uma boa oportunidade para passar tempo com os avós. De fleste kommuner laver spændende aktiviteter for børn og unge, fx kreative kurser, spejderlejre og sportsaktiviteter, såsom fodboldlejre og ridelejre. Most municipalities run exciting activities for children and young people, e.g. creative courses, scout camps and sports activities, such as football camps and riding camps. La mayoría de los municipios organizan actividades interesantes para niños y jóvenes, como cursos creativos, campamentos de scouts y actividades deportivas como campamentos de fútbol y de equitación. A maioria dos municípios organiza atividades emocionantes para crianças e jovens, por exemplo, cursos criativos, acampamentos de escuteiros e atividades desportivas, como campos de futebol e campos de equitação.

Det var alt for denne episode. É isso para este episódio. Jeg håber du er blevet klogere på efterårsferien. Espero que você tenha se tornado mais sábio durante as férias de outono. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!