×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #31 Bornholm

#31 Bornholm

Hej, og velkommen til ”dansk i ørerne”. Podcasten har holdt en lille pause, men nu udkommer der igen en ny episode hver tirsdag. I denne episode vil jeg fortælle om den danske ø, Bornholm. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

Bornholm er en dansk ø, der ligger i Østersøen. Den ligger øst for Danmark og syd for Sverige. Der bor omkring 40.000 mennesker på Bornholm. Øen er ikke så stor: nord- og sydsiden er 40 km lang, mens øst- og vestsiden er 30 km lang. Bornholm er en del af Region Hovedstaden, men har sin egen kommune, kaldet Bornholms regionskommune.

Der har boet mennesker på Bornholm i rigtig mange år. Historikere mener, at der har boet mennesker på Bornholm siden den tidlige stenalder. I vikingetiden og middelalderen udviklede øen sig meget, og Bornholm fik bl.a. sin egen konge. Der blev også opført flere borge på øen. I denne periode begyndte Danmark og Sverige også at strides om, hvem der skulle styre Bornholm. I en periode frem til år 1658, hørte Bornholm til Danmark, men efter Danmark tabte en krig mod Sverige, kom Bornholm til at høre til Sverige. Bornholmerne gjorde dog oprør og løsrev sig efter kort tid fra Sverige, så de i 1660 igen officielt hørte til det danske kongerige.

Bornholm spillede en vigtig rolle i 2. verdenskrig. Bornholm blev besat af Tyskland den 10. april år 1940 – altså dagen efter at resten af Danmark blev besat. Med Bornholms beliggenhed lige midt i Østersøen, var øen et godt strategisk mål for tyskerne. De etablerede flere observationsposter, både radarstationer og målestationer. Desuden startede de byggeriet af to store kanonanlæg, der ville kunne skyde mere end 100 km. Kanonerne blev dog aldrig færdigbygget. Den 5. maj år 1945 blev Danmark befriet fra tyskerne, og til at starte med troede bornholmerne, at de også ville blive befriet. Det ville tyskerne ikke. Tyskerne havde nemlig brug for Bornholm, som en evakueringsrute for de tyske soldater. Den 7. og 8. maj bombede Rusland Bornholm, for at få tyskerne til at overgive sig. Både bornholmere og tyskere døde i angrebene, og mere end 200 bygninger blev ødelagt. Dagen efter det sidste bombardement gik de russiske soldater i land på Bornholm, og herefter var Bornholm besat af Rusland. I de danske historiebøger kaldes perioden for ”den russiske besættelse”, mens russerne omtaler perioden som ”befrielsen af Bornholm”. Bornholm var under russisk styre i omkring et år. Den 5. april år 1946 blev Bornholm endeligt befriet.

Bornholms natur og geologi er meget anderledes end resten af Danmark. Der er nemlig klipper på Bornholm. Der findes mange plante- og dyrearter på Bornholm, som ikke findes nogen andre steder i Danmark. Fx findes der fugleedderkopper på Bornholm, samt intet mindre end 9 forskellige flagermusarter. Bornholm kaldes sommetider for ”solskinsøen”, fordi det er det sted i Danmark hvor solen skinner mest. Derfor er Bornholm også en populær feriedestination, både for danskere og for udlændinge.

Den største by på Bornholm hedder Rønne og har omkring 13.000 indbyggere. I byen ligger Bornholms hospital, avisen ”Bornholms Tidende”, og Bornholms største uddannelsesinstitution. Der er også forskellige attraktioner, bl.a. Bornholms museum, Bornholms forsvarsmuseum og Rønne teater. Rønne ligger ud til kysten, og der er mange hyggelige bindingsværkshuse i byen.

På Bornholm ligger der fire meget specielle kirker – nemlig rundkirker. Som navnet antyder, er det kirker, der er runde i stedet for kantede. Rundkirkerne er meget populære turistdestinationer. En anden populær turistattraktion på øen er Hammershus borgruin, der er Nordeuropas største borgruin og har en lang, spændende historie. Helligdomsklipperne ligger tæt på Bornholms kunstmuseum, og er et meget smukt klippeområde. Danmarks største vandfald findes på Bornholm. Svaneke Bryghus producerer øl på Bornholm. Der findes et stykke smørrebrød, som er opkaldt efter den bornholmske by Gudhjem. Smørrebrødet hedder ”sol over Gudhjem”, og er en skive rugbrød med røget sild, en rå æggeblomme, løg eller purløg, og sommetider radiser.

Man kan rejse til Bornholm med fly eller med færge. Der ligger en lufthavn tæt på Rønne. Man kan sejle mellem Bornholm og Køge på Sjælland. Det tager 5,5 time. Man kan også sejle fra Ystad i Sverige, og så tager rejsen kun 80 minutter.

Det var alt for denne episode. Jeg håber at du er blevet klogere på solskinsøen Bornholm. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

#31 Bornholm #31 Bornholm #31 Bornholm #31 Bornholm #31 Bornholm #31 Bornholm #31 Bornholm #31 Борнгольм

Hej, og velkommen til ”dansk i ørerne”. Hola, y bienvenido a "Danés por las orejas". Podcasten har holdt en lille pause, men nu udkommer der igen en ny episode hver tirsdag. The podcast has been on hiatus for a while, but now a new episode will be released every Tuesday. El podcast ha estado en pausa durante un tiempo, pero ahora se publicará un nuevo episodio cada martes. O podcast teve uma pequena pausa, mas agora um novo episódio é lançado novamente toda terça-feira. I denne episode vil jeg fortælle om den danske ø, Bornholm. En este episodio hablaré de la isla danesa de Bornholm. Neste episódio falarei sobre a ilha dinamarquesa, Bornholm. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast.

Bornholm er en dansk ø, der ligger i Østersøen. Bornholm is a Danish island located in the Baltic Sea. Bornholm es una isla danesa situada en el mar Báltico. Bornholm é uma ilha dinamarquesa localizada no Mar Báltico. Den ligger øst for Danmark og syd for Sverige. It is located east of Denmark and south of Sweden. Está situada al este de Dinamarca y al sur de Suecia. Fica a leste da Dinamarca e ao sul da Suécia. Der bor omkring 40.000 mennesker på Bornholm. En Bornholm viven unas 40.000 personas. Øen er ikke så stor: nord- og sydsiden er 40 km lang, mens øst- og vestsiden er 30 km lang. The island is not that big: the north and south sides are 40 km long, while the east and west sides are 30 km long. La isla no es tan grande: los lados norte y sur miden 40 kilómetros, mientras que los lados este y oeste miden 30 kilómetros. A ilha não é tão grande: os lados norte e sul têm 40 km de extensão, enquanto os lados leste e oeste têm 30 km. Bornholm er en del af Region Hovedstaden, men har sin egen kommune, kaldet Bornholms regionskommune. Bornholm faz parte da Região da Capital, mas tem seu próprio município, denominado município regional de Bornholm.

Der har boet mennesker på Bornholm i rigtig mange år. Seit vielen Jahren leben Menschen auf Bornholm. People have lived on Bornholm for many years. En Bornholm se vive desde hace muchísimos años. As pessoas vivem em Bornholm há muitos anos. Historikere mener, at der har boet mennesker på Bornholm siden den tidlige stenalder. Historians believe that people have lived on Bornholm since the early Stone Age. Los historiadores creen que la gente ha vivido en Bornholm desde principios de la Edad de Piedra. Os historiadores acreditam que as pessoas vivem em Bornholm desde o início da Idade da Pedra. I vikingetiden og middelalderen udviklede øen sig meget, og Bornholm fik bl.a. In the Viking Age and the Middle Ages, the island developed a lot, and Bornholm got, among other things, Na Era Viking e na Idade Média, a ilha se desenvolveu muito, e Bornholm conseguiu, entre outras coisas, sin egen konge. his own king. seu próprio rei. Der blev også opført flere borge på øen. Auf der Insel wurden auch mehrere Schlösser gebaut. Several castles were also built on the island. También se construyeron varios castillos en la isla. Vários castelos também foram construídos na ilha. I denne periode begyndte Danmark og Sverige også at strides om, hvem der skulle styre Bornholm. In dieser Zeit begannen auch Dänemark und Schweden darüber zu streiten, wer über Bornholm herrschen sollte. During this period, Denmark and Sweden also began to argue about who should rule Bornholm. Durante este periodo, Dinamarca y Suecia también empezaron a discutir sobre quién debía gobernar Bornholm. Durante este período, a Dinamarca e a Suécia também começaram a discutir sobre quem deveria governar Bornholm. I en periode frem til år 1658, hørte Bornholm til Danmark, men efter Danmark tabte en krig mod Sverige, kom Bornholm til at høre til Sverige. Bis 1658 gehörte Bornholm zu Dänemark, aber nachdem Dänemark einen Krieg gegen Schweden verloren hatte, wurde Bornholm Teil von Schweden. For a period up to the year 1658, Bornholm belonged to Denmark, but after Denmark lost a war against Sweden, Bornholm came to belong to Sweden. Durante un tiempo, hasta 1658, Bornholm perteneció a Dinamarca, pero después de que Dinamarca perdiera una guerra contra Suecia, Bornholm pasó a formar parte de Suecia. Por um período até o ano de 1658, Bornholm pertenceu à Dinamarca, mas depois que a Dinamarca perdeu uma guerra contra a Suécia, Bornholm passou a pertencer à Suécia. Bornholmerne gjorde dog oprør og løsrev sig efter kort tid fra Sverige, så de i 1660 igen officielt hørte til det danske kongerige. Die Bornholmer rebellierten jedoch und trennten sich bald von Schweden, um 1660 offiziell wieder Teil des dänischen Königreichs zu werden. However, the Bornholms rebelled and after a short time seceded from Sweden, so that in 1660 they again officially belonged to the Danish kingdom. Sin embargo, los habitantes de Bornholm se rebelaron y pronto se separaron de Suecia, volviendo a formar parte oficialmente del reino danés en 1660. No entanto, os Bornholms se rebelaram e após um curto período de tempo se separaram da Suécia, de modo que em 1660 eles novamente pertenceram oficialmente ao reino dinamarquês.

Bornholm spillede en vigtig rolle i 2. verdenskrig. Bornholm played an important role in World War II. Bornholm desempeñó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Bornholm desempenhou um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Bornholm blev besat af Tyskland den 10. april år 1940 – altså dagen efter at resten af Danmark blev besat. Bornholm was occupied by Germany on 10 April 1940 – i.e. the day after the rest of Denmark was occupied. Bornholm fue ocupada por Alemania el 10 de abril de 1940, al día siguiente que el resto de Dinamarca. Bornholm foi ocupado pela Alemanha em 10 de abril de 1940 - ou seja, um dia após o resto da Dinamarca ter sido ocupado. Med Bornholms beliggenhed lige midt i Østersøen, var øen et godt strategisk mål for tyskerne. With Bornholm's location right in the middle of the Baltic Sea, the island was a good strategic target for the Germans. Al estar situada en el centro del mar Báltico, Bornholm era un buen objetivo estratégico para los alemanes. Com a localização de Bornholm bem no meio do Mar Báltico, a ilha era um bom alvo estratégico para os alemães. De etablerede flere observationsposter, både radarstationer og målestationer. They established several observation posts, both radar stations and measuring stations. Establecieron varios puestos de observación, tanto estaciones de radar como estaciones de medición. Eles estabeleceram vários postos de observação, tanto estações de radar quanto estações de medição. Desuden startede de byggeriet af to store kanonanlæg, der ville kunne skyde mere end 100 km. In addition, they started the construction of two large cannon installations that would be able to fire more than 100 km. También iniciaron la construcción de dos grandes emplazamientos de cañones capaces de disparar a más de 100 kilómetros. Além disso, iniciaram a construção de duas grandes instalações de canhão que seriam capazes de disparar a mais de 100 km. Kanonerne blev dog aldrig færdigbygget. Die Kanonen wurden jedoch nie fertiggestellt. However, the cannons were never completed. Sin embargo, las armas nunca se terminaron. No entanto, os canhões nunca foram concluídos. Den 5. maj år 1945 blev Danmark befriet fra tyskerne, og til at starte med troede bornholmerne, at de også ville blive befriet. Am 5. Mai 1945 wurde Dänemark von den Deutschen befreit, und anfangs dachten die Bornholmer, sie würden auch befreit werden. On May 5, 1945, Denmark was liberated from the Germans, and to begin with, the people of Bornholm believed that they too would be liberated. El 5 de mayo de 1945, Dinamarca fue liberada de los alemanes, y al principio los habitantes de Bornholm pensaron que ellos también lo serían. Em 5 de maio de 1945, a Dinamarca foi libertada dos alemães e, para começar, o povo de Bornholm acreditava que eles também seriam libertados. Det ville tyskerne ikke. Die Deutschen würden das nicht tun. The Germans wouldn't. Los alemanes no lo harían. Os alemães não queriam isso. Tyskerne havde nemlig brug for Bornholm, som en evakueringsrute for de tyske soldater. Die Deutschen brauchten Bornholm als Evakuierungsweg für deutsche Soldaten. The Germans needed Bornholm as an evacuation route for the German soldiers. Los alemanes necesitaban Bornholm como ruta de evacuación para los soldados alemanes. Os alemães precisavam de Bornholm como rota de evacuação para os soldados alemães. Den 7. og 8. maj bombede Rusland Bornholm, for at få tyskerne til at overgive sig. Am 7. und 8. Mai bombardierte Russland Bornholm, um die Deutschen zur Kapitulation zu bewegen. On 7 and 8 May, Russia bombed Bornholm to make the Germans surrender. Los días 7 y 8 de mayo, Rusia bombardeó Bornholm para que los alemanes se rindieran. Em 7 e 8 de maio, a Rússia bombardeou Bornholm para fazer os alemães se renderem. Både bornholmere og tyskere døde i angrebene, og mere end 200 bygninger blev ødelagt. Bei den Angriffen starben sowohl Bornholmer als auch Deutsche, und mehr als 200 Gebäude wurden zerstört. Both Bornholmers and Germans died in the attacks, and more than 200 buildings were destroyed. Tanto bornholmers como alemanes murieron en los ataques y más de 200 edificios quedaron destruidos. Ambos Bornholmers e alemães morreram nos ataques, e mais de 200 edifícios foram destruídos. Dagen efter det sidste bombardement gik de russiske soldater i land på Bornholm, og herefter var Bornholm besat af Rusland. Am Tag nach der letzten Bombardierung landeten russische Soldaten auf Bornholm, und von da an war Bornholm von Russland besetzt. The day after the last bombardment, the Russian soldiers landed on Bornholm, and thereafter Bornholm was occupied by Russia. Al día siguiente del último bombardeo, soldados rusos desembarcaron en Bornholm, y desde entonces Bornholm estuvo ocupada por Rusia. No dia seguinte ao último bombardeio, os soldados russos desembarcaram em Bornholm e, posteriormente, Bornholm foi ocupado pela Rússia. I de danske historiebøger kaldes perioden for ”den russiske besættelse”, mens russerne omtaler perioden som ”befrielsen af Bornholm”. In den dänischen Geschichtsbüchern wird dieser Zeitraum als "russische Besatzung" bezeichnet, während die Russen von der "Befreiung Bornholms" sprechen. In the Danish history books, the period is called "the Russian occupation", while the Russians refer to the period as "the liberation of Bornholm". Los libros de historia daneses se refieren a este periodo como "la ocupación rusa", mientras que los rusos lo llaman "la liberación de Bornholm". Nos livros de história dinamarqueses, o período é chamado de "a ocupação russa", enquanto os russos se referem ao período como "a libertação de Bornholm". Bornholm var under russisk styre i omkring et år. Bornholm war etwa ein Jahr lang unter russischer Herrschaft. Bornholm was under Russian rule for about a year. Bornholm estuvo bajo dominio ruso durante aproximadamente un año. Bornholm esteve sob domínio russo por cerca de um ano. Den 5. april år 1946 blev Bornholm endeligt befriet. On April 5, 1946, Bornholm was finally liberated. Em 5 de abril de 1946, Bornholm foi finalmente libertado.

Bornholms natur og geologi er meget anderledes end resten af Danmark. Bornholms Natur und Geologie unterscheiden sich stark vom Rest Dänemarks. Bornholm's nature and geology are very different from the rest of Denmark. A natureza e geologia de Bornholm são muito diferentes do resto da Dinamarca. Der er nemlig klipper på Bornholm. There are cliffs on Bornholm. Hay rocas en Bornholm. Existem falésias em Bornholm. Der findes mange plante- og dyrearter på Bornholm, som ikke findes nogen andre steder i Danmark. Auf Bornholm gibt es viele Pflanzen- und Tierarten, die sonst nirgendwo in Dänemark zu finden sind. There are many plant and animal species on Bornholm that cannot be found anywhere else in Denmark. Existem muitas espécies de plantas e animais em Bornholm que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Dinamarca. Fx findes der fugleedderkopper på Bornholm, samt intet mindre end 9 forskellige flagermusarter. For example, there are bird spiders on Bornholm, as well as no less than 9 different bat species. Por ejemplo, en Bornholm hay tarántulas, así como nada menos que 9 especies diferentes de murciélagos. Por exemplo, existem aranhas-pássaros em Bornholm, bem como nada menos que 9 espécies diferentes de morcegos. Bornholm kaldes sommetider for ”solskinsøen”, fordi det er det sted i Danmark hvor solen skinner mest. Bornholm is sometimes called the "sunshine island" because it is the place in Denmark where the sun shines the most. Bornholm recibe a veces el nombre de "isla del sol" porque es el lugar de Dinamarca donde más brilla el sol. Bornholm é às vezes chamada de "ilha do sol" porque é o lugar na Dinamarca onde o sol mais brilha. Derfor er Bornholm også en populær feriedestination, både for danskere og for udlændinge. That is why Bornholm is also a popular holiday destination, both for Danes and for foreigners. É por isso que Bornholm também é um destino de férias popular, tanto para dinamarqueses quanto para estrangeiros.

Den største by på Bornholm hedder Rønne og har omkring 13.000 indbyggere. The largest town on Bornholm is Rønne, with around 13,000 inhabitants. La ciudad más grande de Bornholm es Rønne, con unos 13.000 habitantes. A maior cidade de Bornholm chama-se Rønne e tem cerca de 13.000 habitantes. I byen ligger Bornholms hospital, avisen ”Bornholms Tidende”, og Bornholms største uddannelsesinstitution. The town is home to Bornholm's hospital, the newspaper "Bornholms Tidende", and Bornholm's largest educational institution. La ciudad alberga el hospital de Bornholm, el periódico "Bornholms Tidende" y la mayor institución educativa de Bornholm. A cidade abriga o hospital de Bornholm, o jornal "Bornholms Tidende" e a maior instituição educacional de Bornholm. Der er også forskellige attraktioner, bl.a. There are also various attractions, i.a. También hay varias atracciones, entre ellas Existem também várias atrações, i.a. Bornholms museum, Bornholms forsvarsmuseum og Rønne teater. Bornholm Museum, Bornholm Defense Museum and Rønne Theater. Museo de Bornholm, Museo de la Defensa de Bornholm y Teatro de Rønne. Museu de Bornholm, museu de defesa de Bornholm e teatro Rønne. Rønne ligger ud til kysten, og der er mange hyggelige bindingsværkshuse i byen. Rønne lies along the coast, and there are many cozy half-timbered houses in the town. Rønne está situada en la costa y en la ciudad hay muchas y acogedoras casas con entramado de madera. Rønne fica ao longo da costa e há muitas casas aconchegantes em enxaimel na cidade.

På Bornholm ligger der fire meget specielle kirker – nemlig rundkirker. On Bornholm there are four very special churches – namely round churches. En Bornholm hay cuatro iglesias muy especiales: las iglesias redondas. Em Bornholm existem quatro igrejas muito especiais – ou seja, igrejas redondas. Som navnet antyder, er det kirker, der er runde i stedet for kantede. As the name suggests, these are churches that are round rather than angular. Como su nombre indica, se trata de iglesias redondas en lugar de angulares. Como o nome sugere, são igrejas redondas e não angulares. Rundkirkerne er meget populære turistdestinationer. The round churches are very popular tourist destinations. Las iglesias redondas son destinos turísticos muy populares. As igrejas redondas são destinos turísticos muito populares. En anden populær turistattraktion på øen er Hammershus borgruin, der er Nordeuropas største borgruin og har en lang, spændende historie. Eine weitere beliebte Touristenattraktion auf der Insel ist die Burgruine Hammershus, die größte Burgruine Nordeuropas, die auf eine lange und spannende Geschichte zurückblicken kann. Another popular tourist attraction on the island is Hammershu's castle ruins, which are Northern Europe's largest castle ruins and have a long, exciting history. Otra popular atracción turística de la isla son las ruinas del castillo de Hammershus, el mayor del norte de Europa y con una larga y fascinante historia. Outra atração turística popular na ilha são as ruínas do castelo de Hammershu, que são as maiores ruínas de castelos do norte da Europa e têm uma longa e emocionante história. Helligdomsklipperne ligger tæt på Bornholms kunstmuseum, og er et meget smukt klippeområde. In der Nähe des Bornholmer Kunstmuseums gelegen, ist Helligdomsklipperne ein wunderschönes Felsengebiet. The sanctuary rocks are close to Bornholm's art museum, and are a very beautiful rock area. Situada cerca del Museo de Arte de Bornholm, Helligdomsklipperne es una zona rocosa de gran belleza. As rochas do santuário ficam perto do museu de arte de Bornholm e são uma área rochosa muito bonita. Danmarks største vandfald findes på Bornholm. Denmark's largest waterfall is found on Bornholm. La cascada más grande de Dinamarca está en Bornholm. A maior cachoeira da Dinamarca é encontrada em Bornholm. Svaneke Bryghus producerer øl på Bornholm. Svaneke Bryghus produces beer on Bornholm. Svaneke Bryghus produce cerveza en Bornholm. Svaneke Bryghus produz cerveja em Bornholm. Der findes et stykke smørrebrød, som er opkaldt efter den bornholmske by Gudhjem. Es gibt ein Stück Smørrebrød, das nach der Bornholmer Stadt Gudhjem benannt ist. There is a piece of smørrebrød which is named after the town of Gudhjem in Bornholm. Hay un trozo de smørrebrød que lleva el nombre de la ciudad de Gudhjem, en Bornholm. Há um pedaço de smørrebrød que leva o nome da cidade de Gudhjem em Bornholm. Smørrebrødet hedder ”sol over Gudhjem”, og er en skive rugbrød med røget sild, en rå æggeblomme, løg eller purløg, og sommetider radiser. The sandwich is called "sol over Gudhjem", and is a slice of rye bread with smoked herring, a raw egg yolk, onions or chives, and sometimes radishes. El bocadillo se llama "Sol sobre Gudhjem", y es una rebanada de pan de centeno con arenque ahumado, una yema de huevo cruda, cebolla o cebollino y, a veces, rábanos. O sanduíche é chamado de "sol sobre Gudhjem" e é uma fatia de pão de centeio com arenque defumado, gema de ovo crua, cebola ou cebolinha e, às vezes, rabanete.

Man kan rejse til Bornholm med fly eller med færge. You can travel to Bornholm by plane or by ferry. Puede viajar a Bornholm en avión o en ferry. Você pode viajar para Bornholm de avião ou de balsa. Der ligger en lufthavn tæt på Rønne. There is an airport close to Rønne. Hay un aeropuerto cerca de Rønne. Existe um aeroporto perto de Rønne. Man kan sejle mellem Bornholm og Køge på Sjælland. Sie können zwischen Bornholm und Køge auf Seeland fahren. You can sail between Bornholm and Køge on Zealand. Puede navegar entre Bornholm y Køge en Zealand. Você pode navegar entre Bornholm e Køge na Zelândia. Det tager 5,5 time. Sie dauert 5,5 Stunden. It takes 5.5 hours. Tarda 5,5 horas. Demora 5,5 horas. Man kan også sejle fra Ystad i Sverige, og så tager rejsen kun 80 minutter. Sie können auch von Ystad in Schweden aus fahren, die Fahrt dauert nur 80 Minuten. You can also sail from Ystad in Sweden and the journey takes just 80 minutes. Você também pode navegar de Ystad, na Suécia, e a viagem leva apenas 80 minutos.

Det var alt for denne episode. That's all for this episode. É isso para este episódio. Jeg håber at du er blevet klogere på solskinsøen Bornholm. Espero que haya aprendido más cosas sobre la soleada isla de Bornholm. Espero que você tenha aprendido mais sobre a ensolarada ilha de Bornholm. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med! Gracias por escucharnos.