×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #30 Danske bryllupstraditioner

#30 Danske bryllupstraditioner

I denne episode vil jeg fortælle lidt om ægteskabet og hvilke danske bryllupstraditioner, der findes. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Efter denne episode holder podcasten en lille pause. Næste episode udkommer den 4. oktober.

Hvert år bliver omkring 30.000 par gift. I 2020 og 2021 var tallet dog lidt lavere, men det skyldes at mange udskød deres bryllupper pga. coronarestriktioner. Langt de fleste ægteskaber i Danmark er mellem en mand og en kvinde, men hvert år bliver omkring 400 homoseksuelle par gift i Danmark. Det er mest udbredt, at man bliver gift i alderen 25-35 år. Gennemsnitsalderen når en dansk mand bliver gift for første gang er 34,9 år, mens den for kvinder er 32,4 år. Før i tiden var det mere normalt, at man blev gift før man fyldte 25 år, men i dag er traditionerne anderledes. Det er fx ikke unormalt, at nogle par aldrig bliver gift, selvom de er sammen i mange årtier. Det er heller ikke unormalt at få børn med sin partner, selvom man ikke er gift.

En vielse i Danmark foregår som regel i kirken eller på rådhuset, men den kan også foregå andre steder, fx i haven eller på en strand. I dag foregår hver tredje vielse i kirken, mens hver anden vielse er en borgerlig vielse. En borgerlig vielse betyder, at ægteskabet ikke er knyttet til en bestemt trosretning. En borgerlig vielse foregår ofte på byens rådhus, men kan også foregå andre steder.

Der er mange traditioner forbundet med bryllupper. Nogle traditioner hører særligt til de vielser, der foregår i kirken, men de fleste traditioner hører til alle typer af bryllupsfester. Det er ikke sikkert at alle brudepar følger alle traditionerne. I forbindelse med bryllupper kaldes kvinden, der skal giftes, for ”bruden”, mens manden, der skal giftes, kaldes for ”gommen”. Ofte har brudeparret ikke sovet sammen dagen inden brylluppet, og gommen har ikke set brudekjolen før. Man siger, at det bringer uheld, hvis brudeparret ser hinanden på bryllupsdagen inden vielsen. Hvis man bliver gift i kirken, foregår selve vielsesritualet på denne måde: Gommen ankommer til kirken i god tid før vielsen. Han kan gå rundt og hilse på gæsterne, når de ankommer. Alle brudens familiemedlemmer og venner sidder i den ene side af kirken, mens gommens familie og venner sidder i den anden side. Kirkeklokkerne begynder at ringe, når vielsen skal til at begynde, og så vil gommen stille sig op til alteret. Efter kirkeklokkerne har ringet, vil bruden blive fulgt op til alteret af sin far. Der vil blive sunget et par salmer, og præsten vil bede en bøn og læse højt fra biblen. Præsten vil derefter holde en personlig tale for brudeparret, og spørge bruden og gommen om de vil gifte sig med hinanden. Når brudeparret har sagt ja, giver de hinanden vielsesringen på. Præsten vil velsigne brudeparret og bede en bøn for dem, og der vil blive sunget en salme mere. Brudeparret eller gæsterne kan desuden overraske med en ekstra sang, som en professionel sanger eller en af vennerne fremfører. Det kan fx være en kærlighedssang, som har en særlig betydning for brudeparret.

Ude foran kirken kaster gæsterne ris på brudeparret. Risene er et symbol på frugtbarhed, og viser at man håber at parret snart får børn. I dag er det dog en fast tradition, også selvom brudeparret allerede har børn eller slet ikke ønsker at få børn. Efter ceremonien i kirken kører gæsterne hen til det sted, hvor bryllupsfesten skal holdes. Brudeparret bliver kørt hen til et flot udendørs område, hvor de bliver fotograferet af en dygtig fotograf.

Herefter kører brudeparret hen til bryllupsfesten. Det er meget forskelligt hvordan festen afholdes og hvor mange gæster man har inviteret. Nogle holder en meget formel fest, hvor der serveres mange retter mad, der bliver holdt taler, og alle har meget fint tøj på. Andre holder en mere uformel fest, hvor alle gæster fx har taget noget mad med til en buffet, og der ikke er faste pladser ved bordene. Nogle holder en lille bryllupsfest, kun for den nærmeste familie og de tætteste venner. Andre inviterer hele familien og alle deres venner. Til de fleste danske bryllupsfester deltager 30-70 gæster.

Der er nogle uskrevne regler og traditioner omkring både brudeparrets og gæsternes tøj. De kvindelige gæster må ikke have hvidt tøj på, den farve er nemlig forbeholdt bruden. De mandlige gæster må ikke være finere klædt end gommen. Bruden skal være iklædt noget nyt, noget gammelt, noget lånt og noget blåt.

Inden midnat skal der danses brudevals. Brudevalsen er en særlig dans, som brudeparret danser sammen. Imens står gæsterne i en cirkel rundt om dem, og klapper i takt med musikken. Efter brudevalsen løftes gommen op, hans sko tages af, og tåen på hans sokker klippes i stykker. Samtidig får bruden klippet et stykke af sit slør. Efter brudevalsen samler de ugifte kvindelige bryllupsgæster sig bag ved bruden. Med ryggen til kaster bruden sin brudebuket. Den, der griber buketten, er den næste i selskabet, der bliver gift – det siger traditionen i hvert fald. Til nogle bryllupsfester er der gang i dansegulvet hele natten, og gæsterne går meget sent i seng.

Når bryllupsfesten er slut, er der tradition for at gommen bærer bruden hen over dørtærsklen til soveværelset. Brudeparret tilbringer bryllupsnatten sammen, og morgenen efter spiser de ofte morgenmad med deres allernærmeste familie og venner.

Det var alt for denne episode. Husk, at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioerne. Tak fordi du lyttede med!

#30 Danske bryllupstraditioner #30 Dänische Hochzeitstraditionen #30 Danish wedding traditions #30 tradiciones danesas en las bodas #30 Duńskie tradycje ślubne #30 Tradições de casamento dinamarquesas #30 датских свадебных традиций #30 Danska bröllopstraditioner #30 Данські весільні традиції

I denne episode vil jeg fortælle lidt om ægteskabet og hvilke danske bryllupstraditioner, der findes. In this episode, I will talk a little about marriage and which Danish wedding traditions exist. En este episodio hablaré sobre el matrimonio y las tradiciones danesas en las bodas. Neste episódio, falarei um pouco sobre o casamento e quais são as tradições de casamento dinamarquesas. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast. Текст епізоду можна знайти на сайті подкасту. Efter denne episode holder podcasten en lille pause. Después de este episodio, el podcast se tomará un breve descanso. Após este episódio, o podcast faz uma pequena pausa. Після цього епізоду подкаст зробить невелику перерву. Næste episode udkommer den 4. oktober. El próximo episodio se estrenará el 4 de octubre. O próximo episódio será lançado em 4 de outubro. Наступна серія вийде 4 жовтня.

Hvert år bliver omkring 30.000 par gift. Jedes Jahr heiraten rund 30.000 Paare. Every year around 30,000 couples get married. Cada año se casan unas 30.000 parejas. Todos os anos, cerca de 30.000 casais se casam. Щороку близько 30 000 пар одружуються. I 2020 og 2021 var tallet dog lidt lavere, men det skyldes at mange udskød deres bryllupper pga. In 2020 and 2021, the number was slightly lower, but that's because many people postponed their weddings. En 2020 y 2021, sin embargo, la cifra fue ligeramente inferior, pero esto se debe a que muchos pospusieron sus bodas por el coste de las mismas. Em 2020 e 2021, porém, o número foi um pouco menor, mas isso porque muitos adiaram seus casamentos devido a У 2020 та 2021 роках цей показник був дещо нижчим, але це пов'язано з тим, що багато хто відкладав весілля через його вартість. coronarestriktioner. Corona restrictions. restricciones coronarias. коронарні обмеження. Langt de fleste ægteskaber i Danmark er mellem en mand og en kvinde, men hvert år bliver omkring 400 homoseksuelle par gift i Danmark. The vast majority of marriages in Denmark are between a man and a woman, but every year around 400 homosexual couples get married in Denmark. La inmensa mayoría de los matrimonios en Dinamarca son entre un hombre y una mujer, pero cada año se casan en Dinamarca unas 400 parejas homosexuales. A grande maioria dos casamentos na Dinamarca é entre um homem e uma mulher, mas todos os anos cerca de 400 casais homossexuais se casam na Dinamarca. Переважна більшість шлюбів у Данії укладається між чоловіком і жінкою, але щороку в країні одружується близько 400 гей-пар. Det er mest udbredt, at man bliver gift i alderen 25-35 år. It is most common for people to get married between the ages of 25-35. El matrimonio es más frecuente entre los 25 y los 35 años. É mais comum que as pessoas se casem entre os 25 e os 35 anos. Шлюб найчастіше укладають у віці від 25 до 35 років. Gennemsnitsalderen når en dansk mand bliver gift for første gang er 34,9 år, mens den for kvinder er 32,4 år. The average age when a Danish man gets married for the first time is 34.9 years, while it is 32.4 years for women. La edad media a la que un hombre danés se casa por primera vez es de 34,9 años, mientras que para las mujeres es de 32,4 años. A idade média em que um homem dinamarquês se casa pela primeira vez é de 34,9 anos, enquanto para as mulheres é de 32,4 anos. Før i tiden var det mere normalt, at man blev gift før man fyldte 25 år, men i dag er traditionerne anderledes. In der Vergangenheit war es üblich, vor dem 25. Lebensjahr zu heiraten, aber die heutigen Traditionen sind anders. In the past, it was more normal to get married before turning 25, but today the traditions are different. Antes era más común casarse antes de los 25 años, pero hoy en día las tradiciones son diferentes. Antigamente era mais normal casar antes dos 25 anos, mas hoje as tradições são outras. Det er fx ikke unormalt, at nogle par aldrig bliver gift, selvom de er sammen i mange årtier. Es ist zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass manche Paare nie heiraten, obwohl sie schon seit Jahrzehnten zusammen sind. For example, it is not unusual for some couples to never get married, even though they have been together for many decades. Por ejemplo, no es raro que algunas parejas no se casen nunca, aunque lleven juntas muchas décadas. Por exemplo, não é incomum que alguns casais nunca se casem, embora estejam juntos há muitas décadas. Det er heller ikke unormalt at få børn med sin partner, selvom man ikke er gift. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Sie mit Ihrem Partner Kinder haben, auch wenn Sie nicht verheiratet sind. It is also not unusual to have children with your partner, even if you are not married. Tampoco es raro tener hijos con tu pareja aunque no estéis casados. Também não é incomum ter filhos com seu parceiro, mesmo que você não seja casado.

En vielse i Danmark foregår som regel i kirken eller på rådhuset, men den kan også foregå andre steder, fx i haven eller på en strand. A wedding in Denmark usually takes place in the church or at the town hall, but it can also take place elsewhere, for example in the garden or on a beach. Una ceremonia de matrimonio en Dinamarca suele celebrarse en una iglesia o en el ayuntamiento, pero también puede tener lugar en otro lugar, por ejemplo en el jardín o en una playa. Um casamento na Dinamarca geralmente acontece na igreja ou na prefeitura, mas também pode acontecer em outro lugar, por exemplo, no jardim ou na praia. I dag foregår hver tredje vielse i kirken, mens hver anden vielse er en borgerlig vielse. Heute wird jede dritte Ehe kirchlich geschlossen, während jede zweite Ehe standesamtlich geschlossen wird. Today, every third marriage takes place in the church, while every second marriage is a civil marriage. Hoy en día, uno de cada tres matrimonios se celebra en una iglesia, mientras que uno de cada dos es un matrimonio civil. Hoje, todo terceiro casamento ocorre na igreja, enquanto todo segundo casamento é um casamento civil. En borgerlig vielse betyder, at ægteskabet ikke er knyttet til en bestemt trosretning. A civil marriage means that the marriage is not linked to a specific religious denomination. Un matrimonio civil significa que el matrimonio no está vinculado a una confesión religiosa concreta. Um casamento civil significa que o casamento não está vinculado a uma denominação religiosa específica. En borgerlig vielse foregår ofte på byens rådhus, men kan også foregå andre steder. A civil ceremony often takes place at the town hall, but can also take place elsewhere. El matrimonio civil suele celebrarse en el ayuntamiento, pero también puede tener lugar en otro lugar. Um casamento civil geralmente ocorre na prefeitura da cidade, mas também pode ocorrer em outro lugar.

Der er mange traditioner forbundet med bryllupper. There are many traditions associated with weddings. Hay muchas tradiciones asociadas a las bodas. Existem muitas tradições associadas aos casamentos. Nogle traditioner hører særligt til de vielser, der foregår i kirken, men de fleste traditioner hører til alle typer af bryllupsfester. Einige Traditionen sind spezifisch für kirchliche Hochzeiten, aber die meisten Traditionen gelten für alle Arten von Hochzeitsfeiern. Some traditions belong especially to weddings that take place in the church, but most traditions belong to all types of wedding celebrations. Algunas tradiciones son específicas de las bodas por la iglesia, pero la mayoría son comunes a todo tipo de celebraciones nupciales. Algumas tradições pertencem especialmente aos casamentos que acontecem na igreja, mas a maioria das tradições pertence a todos os tipos de celebrações de casamento. Det er ikke sikkert at alle brudepar følger alle traditionerne. Nicht jedes Brautpaar muss alle Traditionen befolgen. It is not certain that all brides and grooms follow all the traditions. Puede que no todas las parejas sigan todas las tradiciones. Não é certo que todos os noivos sigam todas as tradições. I forbindelse med bryllupper kaldes kvinden, der skal giftes, for ”bruden”, mens manden, der skal giftes, kaldes for ”gommen”. Bei Hochzeiten wird die Frau, die heiratet, "Braut" genannt, während der Mann, der heiratet, "Bräutigam" genannt wird. In connection with weddings, the woman to be married is called the "bride", while the man to be married is called the "groom". En el contexto de las bodas, la mujer que se casa se llama "la novia", mientras que el hombre que se casa se llama "el novio". Em relação aos casamentos, a mulher para casar é chamada de "noiva", enquanto o homem para casar é chamado de "noivo". Ofte har brudeparret ikke sovet sammen dagen inden brylluppet, og gommen har ikke set brudekjolen før. Oft haben Braut und Bräutigam am Tag vor der Hochzeit noch nicht miteinander geschlafen, und der Bräutigam hat das Hochzeitskleid noch nicht gesehen. Often the bride and groom have not slept together the day before the wedding, and the groom has not seen the wedding dress before. A menudo, los novios no han dormido juntos la víspera de la boda y el novio no ha visto antes el vestido de novia. Freqüentemente, a noiva e o noivo não dormiram juntos na véspera do casamento e o noivo não viu o vestido de noiva antes. Man siger, at det bringer uheld, hvis brudeparret ser hinanden på bryllupsdagen inden vielsen. Es soll Unglück bringen, wenn sich Braut und Bräutigam am Tag der Hochzeit vor der Zeremonie sehen. It is said to bring bad luck if the bride and groom see each other on their wedding day before the wedding. Se dice que trae mala suerte que los novios se vean el día de la boda antes de la ceremonia. Diz-se que traz má sorte se os noivos se encontrarem no dia do casamento antes do casamento. Hvis man bliver gift i kirken, foregår selve vielsesritualet på denne måde: Gommen ankommer til kirken i god tid før vielsen. Wenn Sie kirchlich heiraten, läuft die eigentliche Trauung so ab: Der Bräutigam trifft rechtzeitig vor der Zeremonie in der Kirche ein. If you get married in the church, the actual wedding ritual takes place in this way: The groom arrives at the church well in advance of the wedding. Si te casas por la iglesia, la ceremonia se organiza de la siguiente manera: el novio llega a la iglesia con bastante antelación. Se você se casar na igreja, o verdadeiro ritual do casamento ocorre da seguinte maneira: o noivo chega à igreja bem antes do casamento. Han kan gå rundt og hilse på gæsterne, når de ankommer. Er kann herumlaufen und die Gäste begrüßen, wenn sie ankommen. He can walk around and greet the guests when they arrive. Puede pasearse y saludar a los invitados a medida que llegan. Ele pode andar por aí e cumprimentar os convidados quando eles chegam. Alle brudens familiemedlemmer og venner sidder i den ene side af kirken, mens gommens familie og venner sidder i den anden side. All the bride's family members and friends sit on one side of the church, while the groom's family and friends sit on the other side. Todos los familiares y amigos de la novia se sientan en un lado de la iglesia, mientras que los familiares y amigos del novio lo hacen en el otro. Todos os familiares e amigos da noiva sentam-se de um lado da igreja, enquanto a família e os amigos do noivo sentam-se do outro lado. Kirkeklokkerne begynder at ringe, når vielsen skal til at begynde, og så vil gommen stille sig op til alteret. The church bells start ringing when the wedding is about to begin, and then the groom will stand up at the altar. Las campanas de la iglesia empezarán a sonar cuando la ceremonia esté a punto de comenzar, y entonces el novio se situará en el altar. Os sinos da igreja começam a tocar quando o casamento está prestes a começar, e então o noivo se levanta no altar. Efter kirkeklokkerne har ringet, vil bruden blive fulgt op til alteret af sin far. Nachdem die Kirchenglocken geläutet haben, wird die Braut von ihrem Vater zum Altar geführt. After the church bells have rung, the bride will be followed up to the altar by her father. Tras el repique de campanas, la novia será acompañada al altar por su padre. Depois que os sinos da igreja tocarem, a noiva será acompanhada até o altar por seu pai. Der vil blive sunget et par salmer, og præsten vil bede en bøn og læse højt fra biblen. A few hymns will be sung and the priest will say a prayer and read aloud from the Bible. Se cantarán algunos himnos y el sacerdote rezará una oración y leerá la Biblia. Alguns hinos serão cantados e o padre fará uma oração e lerá a Bíblia em voz alta. Præsten vil derefter holde en personlig tale for brudeparret, og spørge bruden og gommen om de vil gifte sig med hinanden. The priest will then give a personal speech to the bride and groom, and ask the bride and groom if they want to marry each other. A continuación, el sacerdote dirigirá un discurso personalizado a los novios y les preguntará si desean casarse. O padre então fará um discurso pessoal aos noivos e perguntará aos noivos se eles querem se casar. Når brudeparret har sagt ja, giver de hinanden vielsesringen på. When the bride and groom have said yes, they give each other the wedding ring. Quando os noivos dizem sim, eles dão a aliança um ao outro. Præsten vil velsigne brudeparret og bede en bøn for dem, og der vil blive sunget en salme mere. The priest will bless the bride and groom and say a prayer for them, and one more hymn will be sung. El sacerdote bendecirá a los novios y rezará una oración por ellos, y se cantará un segundo himno. O padre abençoará os noivos e fará uma oração por eles, e mais um hino será cantado. Brudeparret eller gæsterne kan desuden overraske med en ekstra sang, som en professionel sanger eller en af vennerne fremfører. Die Braut und der Bräutigam oder die Gäste können auch mit einem zusätzlichen Lied überrascht werden, das von einem professionellen Sänger oder einem ihrer Freunde vorgetragen wird. The bride and groom or the guests can also surprise with an extra song performed by a professional singer or one of their friends. También se puede sorprender a los novios o a los invitados con una canción extra interpretada por un cantante profesional o uno de sus amigos. Os noivos ou convidados também podem surpreender com uma música extra interpretada por um cantor profissional ou um de seus amigos. Det kan fx være en kærlighedssang, som har en særlig betydning for brudeparret. It can, for example, be a love song which has a special meaning for the bride and groom. Puede ser una canción de amor que tenga un significado especial para los novios. Pode ser, por exemplo, uma canção de amor com um significado especial para os noivos.

Ude foran kirken kaster gæsterne ris på brudeparret. Out in front of the church, the guests throw rice at the bride and groom. Fuera de la iglesia, los invitados arrojan arroz a los novios. Em frente à igreja, os convidados jogam arroz nos noivos. Risene er et symbol på frugtbarhed, og viser at man håber at parret snart får børn. Der Reis ist ein Symbol der Fruchtbarkeit und zeigt die Hoffnung, dass das Paar bald Kinder haben wird. The rice is a symbol of fertility, and shows that it is hoped that the couple will soon have children. El arroz es símbolo de fertilidad y muestra la esperanza de que la pareja tenga pronto hijos. O arroz é símbolo de fertilidade, e mostra que se espera que o casal tenha filhos em breve. I dag er det dog en fast tradition, også selvom brudeparret allerede har børn eller slet ikke ønsker at få børn. Heutzutage ist es jedoch eine feste Tradition, auch wenn das Brautpaar bereits Kinder hat oder gar keine Kinder haben möchte. Today, however, it is a fixed tradition, even if the bride and groom already have children or do not want to have children at all. Hoy en día, sin embargo, es una tradición establecida, incluso si los novios ya tienen hijos o no quieren tenerlos. Hoje, porém, é uma tradição fixa, mesmo que os noivos já tenham filhos ou não queiram ter filhos. Efter ceremonien i kirken kører gæsterne hen til det sted, hvor bryllupsfesten skal holdes. After the ceremony in the church, the guests drive to the place where the wedding party is to be held. Tras la ceremonia en la iglesia, los invitados se dirigen al lugar donde se celebrará el banquete de bodas. Após a cerimônia na igreja, os convidados se dirigem ao local onde será realizada a festa de casamento. Brudeparret bliver kørt hen til et flot udendørs område, hvor de bliver fotograferet af en dygtig fotograf. The bride and groom are driven to a beautiful outdoor area, where they are photographed by a skilled photographer. Los novios son conducidos a una hermosa zona al aire libre donde son fotografiados por un fotógrafo experto. Os noivos são conduzidos a uma bela área ao ar livre, onde são fotografados por um fotógrafo especializado.

Herefter kører brudeparret hen til bryllupsfesten. The bride and groom then drive to the wedding party. A continuación, los novios se dirigen al banquete. Os noivos então dirigem para a festa de casamento. Det er meget forskelligt hvordan festen afholdes og hvor mange gæster man har inviteret. It is very different how the party is held and how many guests have been invited. La organización de la fiesta y el número de invitados varían mucho. É muito diferente como a festa é realizada e quantos convidados foram convidados. Nogle holder en meget formel fest, hvor der serveres mange retter mad, der bliver holdt taler, og alle har meget fint tøj på. Manche veranstalten eine sehr förmliche Party, bei der mehrere Gänge serviert werden, Reden gehalten werden und jeder sich schick anzieht. Some hold a very formal party, where many courses of food are served, speeches are made, and everyone wears very fine clothes. Algunas personas celebran una fiesta muy formal en la que se sirve mucha comida, se pronuncian discursos y todo el mundo va bien vestido. Alguns fazem uma festa muito formal, onde são servidos muitos pratos, discursos são feitos e todos usam roupas muito finas. Andre holder en mere uformel fest, hvor alle gæster fx har taget noget mad med til en buffet, og der ikke er faste pladser ved bordene. Andere veranstalten eine informellere Party, bei der alle Gäste Essen für ein Buffet mitgebracht haben und es keine festen Plätze an den Tischen gibt. Others hold a more informal party, where all guests have, for example, brought some food for a buffet, and there are no fixed seats at the tables. Otros organizan una fiesta más informal en la que, por ejemplo, todos los invitados han traído comida para un bufé y no hay asientos fijos en las mesas. Outros fazem uma festa mais informal, onde todos os convidados, por exemplo, trouxeram alguma comida para um buffet, e não há lugares fixos nas mesas. Nogle holder en lille bryllupsfest, kun for den nærmeste familie og de tætteste venner. Some hold a small wedding party, only for the immediate family and closest friends. Alguns realizam uma pequena festa de casamento, apenas para a família imediata e amigos mais próximos. Andre inviterer hele familien og alle deres venner. Others invite the whole family and all their friends. Otros invitan a toda la familia y a todos sus amigos. Outros convidam toda a família e todos os seus amigos. Til de fleste danske bryllupsfester deltager 30-70 gæster. At most Danish wedding parties, 30-70 guests attend. Na maioria das festas de casamento dinamarquesas, participam de 30 a 70 convidados.

Der er nogle uskrevne regler og traditioner omkring både brudeparrets og gæsternes tøj. There are some unwritten rules and traditions regarding the clothes of both the bride and groom and the guests. Existen algunas normas y tradiciones no escritas sobre la vestimenta de los novios y sus invitados. Existem algumas regras e tradições não escritas em relação às roupas da noiva e do noivo e dos convidados. De kvindelige gæster må ikke have hvidt tøj på, den farve er nemlig forbeholdt bruden. The female guests must not wear white clothes, because that color is reserved for the bride. Las invitadas no pueden vestir de blanco, ya que este color está reservado a la novia. As convidadas não devem usar roupas brancas, pois essa cor é reservada para a noiva. De mandlige gæster må ikke være finere klædt end gommen. Die männlichen Gäste dürfen nicht schicker gekleidet sein als der Bräutigam. The male guests must not be better dressed than the groom. Los invitados masculinos no deben ir más elegantes que el novio. Os convidados do sexo masculino não devem estar mais bem vestidos que o noivo. Bruden skal være iklædt noget nyt, noget gammelt, noget lånt og noget blåt. Die Braut sollte etwas Neues, etwas Altes, etwas Geliehenes und etwas Blaues tragen. The bride must be dressed in something new, something old, something borrowed and something blue. La novia debe llevar algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. A noiva deve estar vestida com algo novo, algo velho, algo emprestado e algo azul.

Inden midnat skal der danses brudevals. Before midnight, the bridal waltz must be danced. Antes de medianoche hay un vals nupcial. Antes da meia-noite, a valsa nupcial deve ser dançada. Brudevalsen er en særlig dans, som brudeparret danser sammen. The bridal waltz is a special dance that the bride and groom dance together. El vals nupcial es un baile especial que los novios bailan juntos. A valsa nupcial é uma dança especial que os noivos dançam juntos. Imens står gæsterne i en cirkel rundt om dem, og klapper i takt med musikken. Meanwhile, the guests stand in a circle around them and clap along with the music. Enquanto isso, os convidados formam um círculo ao redor deles e batem palmas junto com a música. Efter brudevalsen løftes gommen op, hans sko tages af, og tåen på hans sokker klippes i stykker. Nach dem Brautwalzer wird der Bräutigam hochgehoben, seine Schuhe werden ausgezogen und die Zehen seiner Socken werden in Stücke geschnitten. After the bridal waltz, the groom is lifted up, his shoes are removed, and the toe of his socks is cut off. Tras el vals nupcial, se levanta al novio, se le quitan los zapatos y se le corta en trozos la punta de los calcetines. Após a valsa nupcial, o noivo é levantado, seus sapatos são removidos e a ponta de suas meias é cortada. Samtidig får bruden klippet et stykke af sit slør. Gleichzeitig wird der Braut ein Stück ihres Schleiers abgeschnitten. At the same time, the bride has a piece of her veil cut. Al mismo tiempo, a la novia se le corta un trozo del velo. Ao mesmo tempo, a noiva corta um pedaço do véu. Efter brudevalsen samler de ugifte kvindelige bryllupsgæster sig bag ved bruden. After the bridal waltz, the unmarried female wedding guests gather behind the bride. Tras el vals nupcial, las invitadas solteras se reúnen detrás de la novia. Após a valsa nupcial, as convidadas solteiras do casamento se reúnem atrás da noiva. Med ryggen til kaster bruden sin brudebuket. Mit dem Rücken zugewandt wirft die Braut ihren Brautstrauß. With her back turned, the bride throws her bridal bouquet. De espaldas, la novia lanza su ramo. De costas, a noiva joga seu buquê de noiva. Den, der griber buketten, er den næste i selskabet, der bliver gift – det siger traditionen i hvert fald. Die Person, die den Brautstrauß schnappt, ist die nächste Person in der Gruppe, die heiratet - so zumindest die Tradition. The one who grabs the bouquet is the next in the company to get married – at least that's what tradition says. La persona que coja el ramo será la siguiente de la fiesta en casarse, o al menos eso dice la tradición. Quem pega o buquê é a próxima a se casar – pelo menos é o que manda a tradição. Til nogle bryllupsfester er der gang i dansegulvet hele natten, og gæsterne går meget sent i seng. Bei manchen Hochzeitsfeiern ist die Tanzfläche die ganze Nacht über belegt und die Gäste gehen erst sehr spät ins Bett. At some wedding parties, the dance floor goes on all night and the guests go to bed very late. En algunas fiestas de boda, la pista de baile permanece ocupada toda la noche y los invitados se acuestan muy tarde. Em algumas festas de casamento, a pista de dança dura a noite toda e os convidados vão dormir muito tarde.

Når bryllupsfesten er slut, er der tradition for at gommen bærer bruden hen over dørtærsklen til soveværelset. When the wedding party is over, there is a tradition for the groom to carry the bride across the threshold to the bedroom. Al final del banquete nupcial, es tradición que el novio lleve a la novia en brazos a través del umbral hasta el dormitorio. Quando a festa de casamento termina, há uma tradição de o noivo carregar a noiva até o quarto. Brudeparret tilbringer bryllupsnatten sammen, og morgenen efter spiser de ofte morgenmad med deres allernærmeste familie og venner. The bride and groom spend the wedding night together, and the following morning they often have breakfast with their closest family and friends. Los novios pasan juntos la noche de bodas, y a la mañana siguiente suelen desayunar con sus familiares y amigos más cercanos. Os noivos passam a noite de núpcias juntos e, na manhã seguinte, costumam tomar café da manhã com a família e os amigos mais próximos.

Det var alt for denne episode. Eso es todo por este episodio. É isso para este episódio. Husk, at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioerne. Recuerda que puedes apoyar el podcast en www.buymeacoff.ee/danskioerne. Tak fordi du lyttede med! Gracias por escucharnos.