×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #3 Overblik over dansk politik – venstrefløjen

#3 Overblik over dansk politik – venstrefløjen

Teksten til episoden:

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Denne episode giver et overblik over dansk politik og partierne på venstrefløjen. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk.

Danmark er et parlamentarisk demokrati. Den lovgivende magt er placeret i det danske parlament, i Folketinget. Nogle ting bliver dog besluttet i Danmarks regioner og kommuner. Det vil jeg fortælle om i en anden episode.

I Folketinget sidder 179 folkevalgte politikere. De repræsenterer 16 forskellige partier; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti (SF), Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne, samt to grønlandske partier og to partier fra Færøerne. Desuden er der en håndfuld folkevalgte politikere, der ikke repræsenterer et parti.

Når man taler om partier og politik i Danmark, så snakker man ofte om blå og røde partier. De blå partier er de højreorienterede, mere liberale partier. De røde partier er de venstreorienterede og mere socialistiske partier. I denne episode vil jeg fortælle om de røde og venstreorienterede partier. I næste episode vil jeg fortælle om de blå, højreorienterede partier.

Regeringen består af Socialdemokratiet. Socialdemokratiet har 49 af de 179 pladser i Folketinget. Formanden er Mette Frederiksen, og hun er også Danmarks statsminister. Tidligere regeringer har ofte bestået af flere partier, men lige nu er det altså kun ét parti, der sidder i regering. Denne regering har vi haft siden år 2019.

Socialdemokratiet er et af Danmarks ældste partier, og blev dannet i år 1871. Socialdemokratiet har siddet i Folketinget siden 1884 og lige nu er det Danmarks største parti. Socialdemokratiets vigtigste mærkesag er velfærdsstaten. De mener at vi skal udvide og bruge flere penge på det danske velfærdssystem. En af deres vigtigste sager de sidste par år, har været retten til at gå tidligere på pension, hvis man har haft et fysisk hårdt arbejdsliv. Desuden mener de, at velfærden er blevet for centraliseret omkring storbyerne, og ønsker at skabe flere daginstitutioner, skoler og lægehuse i de mindre byer og på landet. Socialdemokratiet er positivt indstillet over for et stærkt EU-samarbejde. Desuden arbejder Socialdemokratiet for den grønne omstilling. De ønsker at reducere Danmarks CO2-udledning og gøre Danmark klimaneutralt, samt beskytte det danske grundvand, så man fortsat kan drikke vand fra vandhanen.

Regeringen har tre støttepartier: Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Radikale Venstre er et socialliberalt parti, der er placeret i midten af det politiske spektrum. Historisk set har de både støttet blå og røde regeringer. Deres leder er Sofie Carsten Nielsen og partiet har 14 pladser i Folketinget. Partiet blev stiftet i år 1905. Deres mærkesager er især miljø og klima, samt en mildere flygtningepolitik. Desuden er partiet meget EU-positive og generelt meget globalt indstillede.

Socialistisk Folkeparti kaldes som regel bare ”SF”. Partiets formand er Pia Olsen Dyhr, og de har 15 pladser i Folketinget. Partiet blev dannet i år 1959. Nogle af partiets vigtigste mærkesager de sidste par år har været ligestilling blandt mænd og kvinder i forhold til barsel, mere personale i vuggestuer og børnehaver, samt mere fokus på klima og den grønne omstilling.

Enhedslisten er det mest venstreorienterede parti i Folketinget. Partiet blev stiftet i år 1991. Som det eneste parti i Folketinget, har de ikke en formand eller en leder, da partiet styres som en kollektiv ledelse. I stedet vælger den en politisk ordfører. Mai Villadsen er lige nu partiets politiske ordfører. Enhedslisten blev valgt ind i Folketinget for første gang i år 1994. Enhedslisten er mere skeptisk over for EU, fordi de mener at EU ikke arbejder nok for klima, miljø, sundhed og velfærd. Deres vigtigste mærkesag er klimapolitikken, hvor de bl.a. ønsker at gøre offentlig transport i hele Europa billigere og gøre Europa klimaneutral allerede i år 2040.

Alternativet er også et af de røde partier, men de er ikke et af regeringens støttepartier. Det skyldes at Socialdemokratiet allerede havde et flertal i Folketinget, når de fik støtte fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, så de behøvede ikke også et samarbejde med Alternativet. I praksis støtter Alternativet dog ofte regeringens politik. Partiet blev først stiftet i år 2013. Alternativets partileder er Franciska Rosenkilde. Partiet har kun én plads i Folketinget. Ved sidste folketingvalg fik de faktisk 4 pladser i Folketinget, men efter mange interne problemer i partiet, valgte tre af de fire folketingsmedlemmer at melde sig ud af partiet. Deres mest kendte mærkesager, er ønsket om en ny politisk kultur, indførelsen af 30-timers arbejdsuge og mere fokus på miljø- og klimapolitik.

Frie Grønne blev stiftet i år 2020 og placerer sig også på venstrefløjen. Partiet er blevet stiftet af tidligere medlemmer af Alternativet, og lige nu har de tre pladser i Folketinget. Partiet er dog ikke direkte blevet valgt i Folketinget af vælgerne. De tre pladser i Folketinget skyldes, at de tre tidligere folkevalgte medlemmer af Alternativet har meldt sig ind i Frie Grønne.

Det var alt for denne episode! Jeg håber at episoden har gjort dig klogere på dansk politik og de forskellige danske partier på venstrefløjen. Tak fordi du lyttede med.

#3 Overblik over dansk politik – venstrefløjen #3 Überblick über die dänische Politik – der linke Flügel #3 Overview of Danish politics - the left wing #3 Panorama de la política danesa: el ala izquierda #3 Overzicht van de Deense politiek - de linkervleugel #3 Przegląd duńskiej polityki - lewica #3 Visão geral da política dinamarquesa - a ala esquerda #3 Обзор датской политики - левое крыло #3 Översikt över dansk politik - vänsterflygeln #3 Danimarka siyasetine genel bakış - sol kanat

Teksten til episoden: Der Text der Folge: The text of the episode: O texto do episódio:

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hallo und willkommen bei "Dänisch in den Ohren". Hello, and welcome to "Danish in the ears". Olá, bem-vindo ao "dinamarquês nas orelhas". Denne episode giver et overblik over dansk politik og partierne på venstrefløjen. Diese Folge gibt einen Überblick über die dänische Politik und die linken Parteien. This episode provides an overview of Danish politics and the parties on the left. Ten odcinek zawiera przegląd duńskiej polityki i partii lewicowych. Este episódio fornece uma visão geral da política dinamarquesa e dos partidos de esquerda. В этом эпизоде представлен обзор датской политики и левых партий. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. Den Text der Folge finden Sie auf der Podcast-Website www.danskioererne.dk. You can find the text of the episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast, www.danskioererne.dk.

Danmark er et parlamentarisk demokrati. Dänemark ist eine parlamentarische Demokratie. Denmark is a parliamentary democracy. A Dinamarca é uma democracia parlamentar. Den lovgivende magt er placeret i det danske parlament, i Folketinget. Die gesetzgebende Gewalt liegt im dänischen Parlament, dem Folketing. The legislative power is located in the Danish parliament, the Folketinget. O poder legislativo está localizado no parlamento dinamarquês, o Folketinget. Законодательная власть находится в датском парламенте - фолькетинге. Nogle ting bliver dog besluttet i Danmarks regioner og kommuner. Einige Dinge werden jedoch in Dänemarks Regionen und Gemeinden entschieden. However, some things are decided in Denmark's regions and municipalities. No entanto, algumas coisas são decididas nas regiões e municípios da Dinamarca. Однако некоторые вопросы решаются в регионах и муниципалитетах Дании. Det vil jeg fortælle om i en anden episode. Darüber werde ich in einer anderen Folge sprechen. I will talk about that in another episode. Falarei sobre isso em outro episódio. Я расскажу вам об этом в другом эпизоде.

I Folketinget sidder 179 folkevalgte politikere. 179 gewählte Politiker sitzen im Folketing. 179 elected politicians sit in the Folketing. 179 políticos eleitos sentam-se no Folketing. В датский парламент (фолькетинг) входят 179 избранных политиков. De repræsenterer 16 forskellige partier; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti (SF), Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne, samt to grønlandske partier og to partier fra Færøerne. Sie vertreten 16 verschiedene Parteien; Sozialdemokraten, Linke, Dänische Volkspartei, Sozialistische Volkspartei (SF), Radikale Linke, Einheitsliste, Konservative Volkspartei, Neue Bürger, Liberale Allianz, Freie Grüne, Alternative, Christdemokraten , sowie zwei grönländische Parteien und zwei Parteien von den Färöern. They represent 16 different parties; The Social Democrats, the Left, the Danish People's Party, the Socialist People's Party (SF), the Radical Left, the Unity List, the Conservative People's Party, New Citizens, the Liberal Alliance, the Free Greens, the Alternative, the Christian Democrats, as well as two Greenlandic parties and two parties from the Faroe Islands. Eles representam 16 partidos diferentes; Os Social-democratas, a Esquerda, o Partido Popular Dinamarquês, o Partido Popular Socialista (SF), a Esquerda Radical, a Lista da Unidade, o Partido Popular Conservador, os Novos Cidadãos, a Aliança Liberal, os Verdes Livres, a Alternativa, os Democratas Cristãos , bem como dois partidos da Gronelândia e dois partidos das Ilhas Faroé. Они представляют 16 различных партий: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti (SF), Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne, а также две гренландские партии и две партии с Фарерских островов. Desuden er der en håndfuld folkevalgte politikere, der ikke repræsenterer et parti. Hinzu kommt eine Handvoll gewählter Politiker, die keine Partei vertreten. In addition, there are a handful of elected politicians who do not represent a party. Além disso, há um punhado de políticos eleitos que não representam um partido. Кроме того, есть несколько избранных политиков, которые не представляют какую-либо партию.

Når man taler om partier og politik i Danmark, så snakker man ofte om blå og røde partier. Wenn man in Dänemark über Parteien und Politik spricht, spricht man oft von blauen und roten Parteien. When you talk about parties and politics in Denmark, you often talk about blue and red parties. Quando você fala sobre partidos e política na Dinamarca, geralmente fala sobre partidos azuis e vermelhos. Говоря о партиях и политике в Дании, мы часто упоминаем синие и красные партии. De blå partier er de højreorienterede, mere liberale partier. Die blauen Parteien sind die rechten, liberaleren Parteien. The blue parties are the right-wing, more liberal parties. Os partidos azuis são os partidos de direita, mais liberais. Синие партии - это правые и более либеральные партии. De røde partier er de venstreorienterede og mere socialistiske partier. Die roten Parteien sind die linken und eher sozialistischen Parteien. The red parties are the left-wing and more socialist parties. Os partidos vermelhos são os partidos de esquerda e mais socialistas. Красные партии - это левые и более социалистические партии. I denne episode vil jeg fortælle om de røde og venstreorienterede partier. In dieser Folge werde ich über die roten und linken Parteien sprechen. In this episode I will talk about the red and left-wing parties. Nesse episódio falarei sobre os partidos vermelhos e de esquerda. В этом эпизоде я расскажу о красных и левых партиях. I næste episode vil jeg fortælle om de blå, højreorienterede partier. In der nächsten Folge werde ich über die blauen, rechten Parteien sprechen. In the next episode, I will talk about the blue, right-wing parties. No próximo episódio, falarei sobre os partidos azuis, de direita.

Regeringen består af Socialdemokratiet. Die Regierung besteht aus den Sozialdemokraten. The government consists of the Social Democrats. O governo é composto pelos social-democratas. Правительство состоит из Социал-демократической партии. Socialdemokratiet har 49 af de 179 pladser i Folketinget. The Social Democrats have 49 of the 179 seats in the Folketing. Os social-democratas têm 49 das 179 cadeiras do Folketing. Formanden er Mette Frederiksen, og hun er også Danmarks statsminister. Vorsitzende ist Mette Frederiksen, und sie ist auch Dänemarks Premierministerin. The chairman is Mette Frederiksen, and she is also Denmark's prime minister. O presidente é Mette Frederiksen, e ela também é a primeira-ministra da Dinamarca. Председателем совета директоров является Метте Фредериксен, которая также является премьер-министром Дании. Tidligere regeringer har ofte bestået af flere partier, men lige nu er det altså kun ét parti, der sidder i regering. Frühere Regierungen bestanden oft aus mehreren Parteien, jetzt regiert nur eine Partei. Previous governments have often consisted of several parties, but right now only one party is in government. Os governos anteriores geralmente consistiam em vários partidos, mas agora apenas um partido está no governo. Предыдущие правительства часто состояли из нескольких партий, но сейчас в правительстве только одна партия. Denne regering har vi haft siden år 2019. Wir haben diese Regierung seit 2019. We have had this government since 2019. Temos esse governo desde 2019. Это правительство работает у нас с 2019 года.

Socialdemokratiet er et af Danmarks ældste partier, og blev dannet i år 1871. The Social Democracy is one of Denmark's oldest parties, and was formed in 1871. A Social Democracia é um dos partidos mais antigos da Dinamarca e foi formada em 1871. Socialdemokratiet har siddet i Folketinget siden 1884 og lige nu er det Danmarks største parti. Die Sozialdemokraten sitzen seit 1884 im Folketing und sind derzeit Dänemarks größte Partei. The Social Democrats have sat in the Folketing since 1884 and right now it is Denmark's largest party. Os sociais-democratas estão no Folketing desde 1884 e atualmente é o maior partido da Dinamarca. Социал-демократическая партия входит в парламент с 1884 года и в настоящее время является крупнейшей партией Дании. Socialdemokratiets vigtigste mærkesag er velfærdsstaten. Das wichtigste Markenzeichen der Sozialdemokraten ist der Sozialstaat. The Social Democrats' most important trademark is the welfare state. A marca registrada mais importante dos social-democratas é o estado de bem-estar. Самый важный ключевой вопрос Социал-демократической партии - государство всеобщего благосостояния. De mener at vi skal udvide og bruge flere penge på det danske velfærdssystem. Sie glauben, dass wir das dänische Sozialsystem ausbauen und mehr Geld dafür ausgeben sollten. They believe that we should expand and spend more money on the Danish welfare system. Eles acreditam que devemos expandir e gastar mais dinheiro no sistema de bem-estar dinamarquês. Они считают, что мы должны расширять и тратить больше денег на датскую систему социального обеспечения. En af deres vigtigste sager de sidste par år, har været retten til at gå tidligere på pension, hvis man har haft et fysisk hårdt arbejdsliv. Einer ihrer wichtigsten Fälle in den letzten Jahren war das Recht, früher in Rente zu gehen, wenn Sie ein körperlich hartes Arbeitsleben hatten. One of their most important cases in the last few years has been the right to retire earlier if you have had a physically hard working life. Um de seus casos mais importantes nos últimos anos foi o direito de se aposentar mais cedo se você teve uma vida de trabalho fisicamente difícil. Одним из наиболее важных дел, рассмотренных ими за последние несколько лет, стало право на более ранний выход на пенсию, если ваша трудовая деятельность была связана с физическими нагрузками. Desuden mener de, at velfærden er blevet for centraliseret omkring storbyerne, og ønsker at skabe flere daginstitutioner, skoler og lægehuse i de mindre byer og på landet. Darüber hinaus glauben sie, dass die Sozialhilfe zu zentral in den Großstädten geworden ist, und wollen mehr Kindertagesstätten, Schulen und medizinische Zentren in den kleineren Städten und auf dem Land schaffen. Furthermore, they believe that welfare has become too centralized around the big cities, and want to create more daycare centers, schools and medical centers in the smaller towns and in the countryside. Além disso, acreditam que a previdência está muito centralizada nas grandes cidades e querem criar mais creches, escolas e postos médicos nas cidades menores e no interior. Кроме того, они считают, что социальное обеспечение стало слишком централизованным в крупных городах, и хотят создать больше детских садов, школ и медицинских центров в небольших городах и сельской местности. Socialdemokratiet er positivt indstillet over for et stærkt EU-samarbejde. Die Sozialdemokratie steht einer starken EU-Kooperation positiv gegenüber. The Social Democracy is positively disposed towards strong EU cooperation. A social-democracia está positivamente disposta a uma forte cooperação da UE. Социал-демократическая партия выступает за сильное сотрудничество с ЕС. Desuden arbejder Socialdemokratiet for den grønne omstilling. The Social Democratic Party also works for the green transition. O Partido Social Democrata também trabalha pela transição verde. Кроме того, Социал-демократическая партия выступает за "зеленый переход". De ønsker at reducere Danmarks CO2-udledning og gøre Danmark klimaneutralt, samt beskytte det danske grundvand, så man fortsat kan drikke vand fra vandhanen. Sie wollen Dänemarks CO2-Emissionen reduzieren und Dänemark klimaneutral machen, sowie das dänische Grundwasser schützen, damit man weiterhin Wasser aus der Leitung trinken kann. They want to reduce Denmark's CO2 emissions and make Denmark climate neutral, as well as protect the Danish groundwater so that you can still drink water from the tap. Eles querem reduzir as emissões de CO2 da Dinamarca e tornar a Dinamarca neutra para o clima, além de proteger as águas subterrâneas dinamarquesas para que você ainda possa beber água da torneira. Они хотят сократить выбросы CO2 в атмосферу Дании и сделать ее климатически нейтральной, а также защитить датские грунтовые воды, чтобы люди могли продолжать пить воду из-под крана.

Regeringen har tre støttepartier: Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Die Regierung hat drei unterstützende Parteien: Radikale Venstre, Socialist Folkeparti und Enhedslisten. The government has three supporting parties: Radikale Venstre, Socialist Folkeparti and Enhedslisten. O governo tem três partidos de apoio: Radikale Venstre, Socialist Folkeparti e Enhedslisten. Правительство поддерживают три партии: Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti и Enhedslisten.

Radikale Venstre er et socialliberalt parti, der er placeret i midten af det politiske spektrum. Radikale Venstre ist eine sozialliberale Partei, die in der Mitte des politischen Spektrums angesiedelt ist. Radikale Venstre is a social liberal party that is located in the middle of the political spectrum. Radikale Venstre é um partido liberal social que está localizado no meio do espectro político. Radikale Venstre - социал-либеральная партия, занимающая центральное место в политическом спектре. Historisk set har de både støttet blå og røde regeringer. In der Vergangenheit haben sie sowohl blaue als auch rote Regierungen unterstützt. Historically, they have supported both blue and red governments. Historicamente, eles apoiaram os governos azul e vermelho. Исторически сложилось так, что они поддерживают как "синие", так и "красные" правительства. Deres leder er Sofie Carsten Nielsen og partiet har 14 pladser i Folketinget. Ihre Vorsitzende ist Sofie Carsten Nielsen und die Partei hat 14 Sitze im Folketing. Their leader is Sofie Carsten Nielsen and the party has 14 seats in the Folketing. Sua líder é Sofie Carsten Nielsen e o partido tem 14 assentos no Parlamento norueguês. Ее лидером является Софи Карстен Нильсен, а партия имеет 14 мест в датском парламенте. Partiet blev stiftet i år 1905. Die Partei wurde 1905 gegründet. The party was founded in 1905. O partido foi fundado em 1905. Партия была основана в 1905 году. Deres mærkesager er især miljø og klima, samt en mildere flygtningepolitik. Ihre Spezialthemen sind vor allem Umwelt und Klima sowie eine mildere Flüchtlingspolitik. Their special issues are especially the environment and climate, as well as a milder refugee policy. Suas questões especiais são especialmente o meio ambiente e o clima, bem como uma política de refugiados mais branda. Их ключевые вопросы - окружающая среда и климат, а также более мягкая политика в отношении беженцев. Desuden er partiet meget EU-positive og generelt meget globalt indstillede. Außerdem ist die Partei sehr EU-positiv und allgemein sehr global ausgerichtet. Furthermore, the party is very EU-positive and generally very globally minded. Além disso, o partido é muito positivo para a UE e geralmente muito voltado para o mundo. Кроме того, партия очень позитивно настроена по отношению к Евросоюзу и вообще очень глобально настроена.

Socialistisk Folkeparti kaldes som regel bare ”SF”. Die Sozialistische Volkspartei wird meist nur "SF" genannt. The Socialist People's Party is usually just called "SF". O Partido Popular Socialista é geralmente chamado apenas de "SF". Социалистическую народную партию обычно называют просто "SF". Partiets formand er Pia Olsen Dyhr, og de har 15 pladser i Folketinget. Vorsitzende der Partei ist Pia Olsen Dyhr, und sie hat 15 Sitze im Folketing. The party's chairman is Pia Olsen Dyhr, and they have 15 seats in the Danish Parliament. A presidente do partido é Pia Olsen Dyhr, e eles têm 15 assentos no Parlamento dinamarquês. Partiet blev dannet i år 1959. Die Partei wurde im Jahr 1959 gegründet. The party was formed in the year 1959. O partido foi formado no ano de 1959. Партия была создана в 1959 году. Nogle af partiets vigtigste mærkesager de sidste par år har været ligestilling blandt mænd og kvinder i forhold til barsel, mere personale i vuggestuer og børnehaver, samt mere fokus på klima og den grønne omstilling. Einige der wichtigsten Themen der Partei in den letzten Jahren waren die Gleichstellung von Männern und Frauen in Bezug auf Mutterschutz, mehr Personal in Kitas und Kindergärten sowie mehr Fokus auf das Klima und die grüne Wende. Some of the party's most important issues in the last few years have been equality between men and women in relation to maternity, more staff in nurseries and kindergartens, as well as more focus on climate and the green transition. Algumas das questões mais importantes do partido nos últimos anos foram a igualdade entre homens e mulheres em relação à maternidade, mais funcionários em creches e jardins de infância, além de mais foco no clima e na transição verde. Одними из наиболее важных ключевых вопросов партии за последние несколько лет были гендерное равенство в отношении декретного отпуска, увеличение числа сотрудников в детских садах и яслях, а также большее внимание к климату и "зеленому" переходу.

Enhedslisten er det mest venstreorienterede parti i Folketinget. Enhedslisten ist die am weitesten links stehende Partei im dänischen Parlament. Enhedslisten is the most left-wing party in the Danish Parliament. O Enhedslisten é o partido de maior esquerda no Parlamento dinamarquês. Enhedslisten - самая левая партия в датском парламенте. Partiet blev stiftet i år 1991. Die Partei wurde im Jahr 1991 gegründet. The party was founded in the year 1991. O partido foi fundado no ano de 1991. Som det eneste parti i Folketinget, har de ikke en formand eller en leder, da partiet styres som en kollektiv ledelse. Als einzige Partei im Folketing haben sie keinen Vorsitzenden oder Führer, da die Partei als kollektive Führung geführt wird. As the only party in the Folketing, they do not have a chairman or a leader, as the party is run as a collective leadership. Como único partido no Folketing, eles não têm um presidente ou líder, pois o partido é administrado por uma liderança coletiva. Будучи единственной партией в датском парламенте, они не имеют председателя или лидера, поскольку партия управляется коллективным руководством. I stedet vælger den en politisk ordfører. Stattdessen wählt es einen politischen Berichterstatter. Instead, it chooses a political rapporteur. Em vez disso, ele escolhe um relator político. Вместо этого он избирает политического докладчика. Mai Villadsen er lige nu partiets politiske ordfører. Mai Villadsen ist derzeit politische Sprecherin der Partei. Mai Villadsen is currently the party's political spokesperson. Mai Villadsen é atualmente a porta-voz política do partido. Enhedslisten blev valgt ind i Folketinget for første gang i år 1994. Enhedslisten wurde 1994 zum ersten Mal in das dänische Parlament gewählt. Enhedslisten was elected to the Danish Parliament for the first time in 1994. O Enhedslisten foi eleito para o Parlamento dinamarquês pela primeira vez em 1994. Enhedslisten er mere skeptisk over for EU, fordi de mener at EU ikke arbejder nok for klima, miljø, sundhed og velfærd. Enhedslisten is more skeptical of the EU because they believe that the EU is not doing enough for climate, environment, health and welfare. Enhedslisten é mais cético em relação à UE porque acredita que a UE não está fazendo o suficiente pelo clima, meio ambiente, saúde e bem-estar. Enhedslisten более скептически относится к ЕС, поскольку считает, что ЕС недостаточно работает в области климата, окружающей среды, здравоохранения и благосостояния. Deres vigtigste mærkesag er klimapolitikken, hvor de bl.a. Ihr wichtigstes Thema ist die Klimapolitik, wo sie unter anderem Their most important issue is climate policy, where they, among other things, Sua questão mais importante é a política climática, onde eles, entre outras coisas, ønsker at gøre offentlig transport i hele Europa billigere og gøre Europa klimaneutral allerede i år 2040. will den ÖPNV europaweit günstiger machen und Europa schon im Jahr 2040 klimaneutral machen. wants to make public transport cheaper throughout Europe and make Europe climate neutral as early as the year 2040. quer tornar o transporte público mais barato em toda a Europa e tornar a Europa neutra em termos climáticos já no ano de 2040. хочет сделать общественный транспорт по всей Европе дешевле и сделать Европу климатически нейтральной к 2040 году.

Alternativet er også et af de røde partier, men de er ikke et af regeringens støttepartier. Die Alternative gehört ebenfalls zu den Roten Parteien, aber sie gehören nicht zu den Stützparteien der Regierung. The alternative is also one of the red parties, but they are not one of the government's support parties. A alternativa também é um dos partidos vermelhos, mas não é um dos partidos de apoio do governo. Альтернатива" также является одной из красных партий, но она не входит в число партий, поддерживающих правительство. Det skyldes at Socialdemokratiet allerede havde et flertal i Folketinget, når de fik støtte fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, så de behøvede ikke også et samarbejde med Alternativet. Dies liegt daran, dass die Sozialdemokraten bereits eine Mehrheit im Folketing hatten, als sie Unterstützung von Radikale Venstre, SF und Enhedslisten erhielten, sodass sie nicht auch eine Zusammenarbeit mit der Alternative benötigten. This is because the Social Democrats already had a majority in the Folketing when they received support from Radikale Venstre, SF and Enhedslisten, so they did not also need cooperation with Alternativet. Isso ocorre porque os social-democratas já tinham maioria no Folketing quando receberam o apoio de Radikale Venstre, SF e Enhedslisten, então eles também não precisavam da cooperação com Alternativet. Это объясняется тем, что социал-демократы уже имели большинство в датском парламенте, когда получили поддержку от Radikale Venstre, SF и Enhedslisten, поэтому им не нужно было сотрудничать с "Альтернативой". I praksis støtter Alternativet dog ofte regeringens politik. In der Praxis unterstützt die Alternative jedoch häufig die Politik der Regierung. In practice, however, the Alternative often supports the government's policy. Na prática, entretanto, a Alternativa muitas vezes apóia a política do governo. Однако на практике "Альтернатива" часто поддерживает политику правительства. Partiet blev først stiftet i år 2013. The party was only founded in 2013. O partido só foi fundado em 2013. Alternativets partileder er Franciska Rosenkilde. The alternative's party leader is Franciska Rosenkilde. A líder do partido alternativo é Franciska Rosenkilde. Partiet har kun én plads i Folketinget. The party has only one seat in the Danish Parliament. O partido tem apenas um assento no Parlamento dinamarquês. Ved sidste folketingvalg fik de faktisk 4 pladser i Folketinget, men efter mange interne problemer i partiet, valgte tre af de fire folketingsmedlemmer at melde sig ud af partiet. At the last parliamentary election, they actually got 4 seats in the Folketing, but after many internal problems in the party, three of the four members of the Folketing chose to resign from the party. Na última eleição parlamentar, eles realmente conseguiram 4 assentos no Folketing, mas depois de muitos problemas internos no partido, três dos quatro membros do Folketing optaram por renunciar ao partido. На последних парламентских выборах они получили 4 места в датском парламенте, но после многочисленных внутренних проблем в партии трое из четырех депутатов решили покинуть ее. Deres mest kendte mærkesager, er ønsket om en ny politisk kultur, indførelsen af 30-timers arbejdsuge og mere fokus på miljø- og klimapolitik. Their most well-known notable issues are the desire for a new political culture, the introduction of the 30-hour working week and more focus on environmental and climate policy. Suas questões notáveis mais conhecidas são o desejo de uma nova cultura política, a introdução da semana de trabalho de 30 horas e mais foco na política ambiental e climática. Наиболее известными ключевыми вопросами для них являются стремление к новой политической культуре, введение 30-часовой рабочей недели и большее внимание к экологической и климатической политике.

Frie Grønne blev stiftet i år 2020 og placerer sig også på venstrefløjen. Frie Grønne wurde 2020 gegründet und stellt sich ebenfalls auf den linken Flügel. Frie Grønne was founded in 2020 and also places itself on the left wing. O Frie Grønne foi fundado em 2020 e também se posiciona na ala esquerda. Partiet er blevet stiftet af tidligere medlemmer af Alternativet, og lige nu har de tre pladser i Folketinget. The party was founded by former members of the Alternative, and right now they have three seats in the Danish Parliament. O partido foi fundado por ex-membros da Alternativa, e agora eles têm três assentos no Parlamento dinamarquês. Партия была основана бывшими членами Альтернативы и в настоящее время имеет три места в датском парламенте. Partiet er dog ikke direkte blevet valgt i Folketinget af vælgerne. However, the party has not been directly elected to the Folketing by the voters. No entanto, o partido não foi eleito diretamente para o Folketing pelos eleitores. Однако партия не была напрямую избрана избирателями в парламент. De tre pladser i Folketinget skyldes, at de tre tidligere folkevalgte medlemmer af Alternativet har meldt sig ind i Frie Grønne. The three seats in the Folketing are due to the fact that the three previously elected members of the Alternative have joined the Free Greens. As três cadeiras no Folketing devem-se ao facto de os três deputados anteriormente eleitos da Alternativa terem aderido aos Verdes Livres. Три места в датском парламенте связаны с тем, что три бывших избранных члена "Альтернативы" присоединились к "Свободным зеленым".

Det var alt for denne episode! That's it for this episode! É isso para este episódio! Jeg håber at episoden har gjort dig klogere på dansk politik og de forskellige danske partier på venstrefløjen. I hope that the episode has made you more aware of Danish politics and the various Danish parties on the left. Espero que o episódio tenha tornado você mais consciente da política dinamarquesa e dos vários partidos de esquerda dinamarqueses. Tak fordi du lyttede med. Thank you for listening in. Спасибо, что слушаете нас.