×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #28 Carlsberg

#28 Carlsberg

Download episoden her. Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om en af Danmarks største virksomheder, nemlig Carlsberg. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

Carlsberg er et dansk bryggeriselskab. Det blev etableret i år 1847 af den københavnske mand Jacob Christian Jacobsen. I dag er Carlsberg verdens tredjestørste bryggeri. De sælger deres øl i mere end 150 lande, og har 40.000 ansatte. Carlsbergs hovedkontor ligger i Valby ved København. De har produktion i 35 forskellige lande, men i Danmark foregår størstedelen af produktionen i Fredericia.

Indtil midten af 1800-tallet drak danskerne mest hvidtøl. Carlsbergs stifter, J. C. Jacobsen, havde rejst til Tyskland og smagt bayersk øl. Han blev så begejstret for den bayerske øl, at han besluttede sig for at starte sit eget bryggeri. I år 1847 startede han derfor Carlsberg Bryggeri i Valby Bakke. Forklaringen bag navnet ”Carlsberg”, er at J. C. Jacobsens søn hed Carl. Berg er det tyske ord for bjerg, og skulle symbolisere at bryggeriet lå på Valby Bakke.

J. C. Jacobsen tog øllets kvalitet og ølbrygningsprocessen meget alvorligt. Derfor oprettede han også et laboratorium, der forskede i øl og gæringsprocesser. Det arbejde, der blev lavet i laboratoriet, bidrog til at man fik større forståelse for kemien bag øl. Laboratoriet fik også oprenset en særlig ølgær, som gjorde produktionen af øl mere sikker. Før denne særlige gærtype blev udviklet, skete det ofte at øllen blev dårlig, og folk blev syge når de drak den. Da Carlsberg-laboratoriet fandt en løsning på problemet, valgte de at dele deres opdagelse med bryggerier verden over, så alle kunne få glæde af det.

J. C. Jacobsens søn, Carl, var også interesseret i ølbrygning. I starten bryggede de øl sammen, men far og søn blev uenige om hvordan brygningen skulle foregå. Derfor byggede Carl sit eget bryggeri, lige ved siden af farens oprindelige Carlsberg Bryggeri. Det var først 9 år efter J. C. Jacobsens død, at de to nabobryggerier fusionerede til ét stort bryggeri.

Samtidig med at Carlsberg voksede i løbet af 1900-tallet, oplevede et andet københavnsk bryggeri også vækst – nemlig Tuborg Bryggeriet. I år 1970 erkendte de to bryggerier, at hvis de for alvor skulle slå igennem på det internationale marked, så var de nødt til at arbejde sammen. Derfor fusionerede de under navnet ”Carlsberg”. De fortsatte dog med at producere både Tuborg- og Carlsberg øl. Det var også kort efter sammenlægningen af bryggerierne, at man besluttede at bygge et nyt og moderne industribryggeri i Fredericia. Siden sammenlægningen har Carlsberg flere gange opkøbt andre bryggerier – både danske og udenlandske. Af kendte mærker kan bl.a. nævnes Astra, Grimbergen og Somersby.

Det oprindelige Carlsberg Bryggeri ved Valby Bakke bruges stort set ikke som bryggeri længere. Der brygges dog en smule specialøl. I stedet er bryggeriet nu et stort besøgscenter, hvor turister og interesserede kan se bryggeriet, høre om Carlsbergs historie og blive klogere på ølbrygningsprocessen. Lige i øjeblikket er besøgscenteret dog lukket, da Carlsberg er ved at renovere det.

Hele området omkring Carlsberg kaldes Carlsbergbyen. Her bliver der bygget mange nye lejligheder, og der findes mange kulturinstitutioner, bl.a. teatre, koncertsteder og kunstgallerier.

Det var alt for denne episode. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

#28 Carlsberg #28 Carlsberg #28 Carlsberg #28 Carlsberg #28 Carlsberg #28 Carlsberg #28 Carlsberg #28 Carlsberg

Download episoden her. Descargue el episodio aquí. Скачайте эпизод здесь. Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hola, y bienvenido a "Danés por las orejas". I denne episode vil jeg fortælle om en af Danmarks største virksomheder, nemlig Carlsberg. In this episode, I will talk about one of Denmark's largest companies, namely Carlsberg. En este episodio hablaré de una de las mayores empresas de Dinamarca, Carlsberg. Neste episódio, falarei sobre uma das maiores empresas da Dinamarca, a Carlsberg. В этом эпизоде я расскажу об одной из крупнейших компаний Дании - Carlsberg. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast. Текст эпизода можно найти на сайте подкаста.

Carlsberg er et dansk bryggeriselskab. Carlsberg es una empresa cervecera danesa. A Carlsberg é uma cervejaria dinamarquesa. Det blev etableret i år 1847 af den københavnske mand Jacob Christian Jacobsen. Fue fundada en 1847 por un ciudadano de Copenhague, Jacob Christian Jacobsen. Foi fundada no ano de 1847 pelo homem de Copenhague, Jacob Christian Jacobsen. I dag er Carlsberg verdens tredjestørste bryggeri. Today, Carlsberg is the world's third largest brewery. Hoy, Carlsberg es la tercera cervecera del mundo. Hoje, a Carlsberg é a terceira maior cervejaria do mundo. Сегодня Carlsberg является третьей по величине пивоваренной компанией в мире. De sælger deres øl i mere end 150 lande, og har 40.000 ansatte. They sell their beer in more than 150 countries and employ 40,000 people. Venden su cerveza en más de 150 países y emplean a 40.000 personas. Eles vendem sua cerveja em mais de 150 países e têm 40.000 funcionários. Они продают свое пиво в более чем 150 странах, и в них работают 40 000 человек. Carlsbergs hovedkontor ligger i Valby ved København. Carlsberg's head office is located in Valby near Copenhagen. La sede de Carlsberg se encuentra en Valby, cerca de Copenhague. A sede da Carlsberg está localizada em Valby, perto de Copenhague. Главный офис Carlsberg расположен в Валби, недалеко от Копенгагена. De har produktion i 35 forskellige lande, men i Danmark foregår størstedelen af produktionen i Fredericia. They have production in 35 different countries, but in Denmark the majority of production takes place in Fredericia. Producen en 35 países distintos, pero en Dinamarca la mayor parte de la producción se realiza en Fredericia. Eles têm produção em 35 países diferentes, mas na Dinamarca a maior parte da produção ocorre em Fredericia. Их производство осуществляется в 35 странах, но в Дании большая часть продукции производится во Фредерисии.

Indtil midten af 1800-tallet drak danskerne mest hvidtøl. Until the middle of the 1800s, Danes mostly drank white beer. Hasta mediados del siglo XIX, los daneses bebían sobre todo cerveza blanca. Até meados de 1800, os dinamarqueses bebiam principalmente cerveja branca. До середины 1800-х годов датчане пили в основном белое пиво. Carlsbergs stifter, J. C. Jacobsen, havde rejst til Tyskland og smagt bayersk øl. Carlsberg's founder, J. C. Jacobsen, had traveled to Germany and tasted Bavarian beer. El fundador de Carlsberg, J. C. Jacobsen, había viajado a Alemania y probado la cerveza bávara. O fundador da Carlsberg, JC Jacobsen, viajou para a Alemanha e provou a cerveja bávara. Основатель компании Carlsberg, Дж. Якобсен побывал в Германии и попробовал баварское пиво. Han blev så begejstret for den bayerske øl, at han besluttede sig for at starte sit eget bryggeri. He became so enthusiastic about the Bavarian beer that he decided to start his own brewery. Se enamoró tanto de la cerveza bávara que decidió fundar su propia fábrica. Ele ficou tão entusiasmado com a cerveja bávara que decidiu abrir sua própria cervejaria. Ему настолько понравилось баварское пиво, что он решил открыть собственную пивоварню. I år 1847 startede han derfor Carlsberg Bryggeri i Valby Bakke. In the year 1847, he therefore started the Carlsberg Brewery in Valby Bakke. Por ello, en 1847 fundó la fábrica de cerveza Carlsberg en Valby Bakke. No ano de 1847, ele iniciou a Carlsberg Brewery em Valby Bakke. Поэтому в 1847 году он основал пивоварню Carlsberg в Валби Бакке. Forklaringen bag navnet ”Carlsberg”, er at J. C. Jacobsens søn hed Carl. The explanation behind the name "Carlsberg" is that JC Jacobsen's son was called Carl. La explicación del nombre "Carlsberg" es que J. C. Jacobsen se llamaba Carl. A explicação por trás do nome "Carlsberg" é que o filho de JC Jacobsen se chamava Carl. Объяснение названия "Карлсберг" заключается в том, что Дж. Якобсена звали Карл. Berg er det tyske ord for bjerg, og skulle symbolisere at bryggeriet lå på Valby Bakke. Berg is the German word for mountain, and was meant to symbolize that the brewery was located on Valby Bakke. Berg es la palabra alemana para montaña, y pretendía simbolizar que la fábrica de cerveza estaba situada en Valby Bakke. Berg é a palavra alemã para montanha e deveria simbolizar que a cervejaria estava localizada em Valby Bakke. Берг - это немецкое слово, означающее гору, и оно должно было символизировать, что пивоварня расположена на Валби Бакке.

J. C. Jacobsen tog øllets kvalitet og ølbrygningsprocessen meget alvorligt. J. C. Jacobsen nahm die Qualität des Bieres und des Brauprozesses sehr ernst. J. C. Jacobsen took the quality of beer and the brewing process very seriously. J. C. Jacobsen se tomaba muy en serio la calidad de la cerveza y el proceso de elaboración. JC Jacobsen levou muito a sério a qualidade da cerveja e o processo de fabricação da cerveja. ДЖ. Якобсен очень серьезно относился к качеству пива и процессу пивоварения. Derfor oprettede han også et laboratorium, der forskede i øl og gæringsprocesser. Deshalb richtete er auch ein Labor zur Erforschung von Bier und Gärprozessen ein. That's why he also set up a laboratory to research beer and fermentation processes. Por ello, también creó un laboratorio de investigación sobre la cerveza y los procesos de fermentación. Por isso, montou também um laboratório que pesquisava cerveja e processos de fermentação. Поэтому он также создал лабораторию, изучающую пиво и процессы брожения. Det arbejde, der blev lavet i laboratoriet, bidrog til at man fik større forståelse for kemien bag øl. The work done in the laboratory contributed to a greater understanding of the chemistry behind beer. El trabajo realizado en el laboratorio contribuyó a comprender mejor la química de la cerveza. O trabalho feito em laboratório contribuiu para uma maior compreensão da química por trás da cerveja. Работа, проделанная в лаборатории, способствовала лучшему пониманию химического состава пива. Laboratoriet fik også oprenset en særlig ølgær, som gjorde produktionen af øl mere sikker. Das Labor reinigte auch eine spezielle Bierhefe, die die Bierherstellung sicherer machte. The laboratory also purified a special beer yeast, which made the production of beer safer. El laboratorio también purificó una levadura cervecera especial que hacía más segura la producción de cerveza. O laboratório também purificou uma levedura de cerveja especial, que tornou a produção de cerveja mais segura. В лаборатории также очистили специальные пивоваренные дрожжи, которые сделали производство пива более безопасным. Før denne særlige gærtype blev udviklet, skete det ofte at øllen blev dårlig, og folk blev syge når de drak den. Bevor diese besondere Hefeart entwickelt wurde, wurde das Bier oft schlecht und die Menschen wurden krank, wenn sie es tranken. Before this particular type of yeast was developed, it often happened that the beer went bad and people got sick after drinking it. Antes de que se desarrollara este tipo concreto de levadura, la cerveza solía estropearse y la gente enfermaba al beberla. Antes que esse tipo específico de fermento fosse desenvolvido, muitas vezes acontecia que a cerveja estragava e as pessoas adoeciam depois de bebê-la. Da Carlsberg-laboratoriet fandt en løsning på problemet, valgte de at dele deres opdagelse med bryggerier verden over, så alle kunne få glæde af det. Als das Carlsberg-Labor eine Lösung für dieses Problem fand, beschloss es, seine Entdeckung mit Brauereien auf der ganzen Welt zu teilen, damit alle davon profitieren können. When the Carlsberg laboratory found a solution to the problem, they chose to share their discovery with breweries worldwide so that everyone could benefit from it. Cuando el laboratorio de Carlsberg encontró una solución al problema, decidió compartir su descubrimiento con cerveceras de todo el mundo para que todos pudieran beneficiarse. Quando o laboratório da Carlsberg encontrou uma solução para o problema, eles decidiram compartilhar sua descoberta com cervejarias de todo o mundo para que todos pudessem se beneficiar dela.

J. C. Jacobsens søn, Carl, var også interesseret i ølbrygning. JC Jacobsen's son, Carl, was also interested in beer brewing. J. C. El hijo de Jacobsen, Carl, también se interesó por la fabricación de cerveza. O filho de JC Jacobsen, Carl, também estava interessado na produção de cerveja. I starten bryggede de øl sammen, men far og søn blev uenige om hvordan brygningen skulle foregå. At first they brewed beer together, but father and son disagreed about how the brewing should take place. Al principio elaboraban cerveza juntos, pero padre e hijo discrepaban sobre cómo hacerlo. A princípio, eles faziam cerveja juntos, mas pai e filho discordavam sobre como a fermentação deveria ocorrer. Derfor byggede Carl sit eget bryggeri, lige ved siden af farens oprindelige Carlsberg Bryggeri. That's why Carl built his own brewery, right next to his father's original Carlsberg Brewery. Así que Carl construyó su propia fábrica de cerveza, justo al lado de la fábrica original de su padre. É por isso que Carl construiu sua própria cervejaria, ao lado da Carlsberg Brewery original de seu pai. Det var først 9 år efter J. C. Jacobsens død, at de to nabobryggerier fusionerede til ét stort bryggeri. It was only 9 years after JC Jacobsen's death that the two neighboring breweries merged into one large brewery. No fue hasta 9 años después de la muerte de J. C. Jacobsen, las dos cervecerías vecinas se fusionaron en una sola. Foi apenas 9 anos após a morte de JC Jacobsen que as duas cervejarias vizinhas se fundiram em uma grande cervejaria.

Samtidig med at Carlsberg voksede i løbet af 1900-tallet, oplevede et andet københavnsk bryggeri også vækst – nemlig Tuborg Bryggeriet. At the same time that Carlsberg grew during the 20th century, another Copenhagen brewery also experienced growth – namely the Tuborg Brewery. Al mismo tiempo que Carlsberg creció durante el siglo XX, otra cervecera de Copenhague también experimentó un crecimiento: Tuborg Bryggeriet. Ao mesmo tempo que a Carlsberg cresceu durante o século 20, outra cervejaria de Copenhague também experimentou crescimento – ou seja, a Tuborg Brewery. I år 1970 erkendte de to bryggerier, at hvis de for alvor skulle slå igennem på det internationale marked, så var de nødt til at arbejde sammen. In 1970, the two breweries recognized that if they were to really break through on the international market, they had to work together. En 1970, las dos cerveceras se dieron cuenta de que si querían tener un impacto real en el mercado internacional, tendrían que trabajar juntas. No ano de 1970, as duas cervejarias reconheceram que, para realmente se destacarem no mercado internacional, teriam que trabalhar juntas. Derfor fusionerede de under navnet ”Carlsberg”. Por ello, se fusionaron bajo el nombre de "Carlsberg". Portanto, eles se fundiram sob o nome de "Carlsberg". De fortsatte dog med at producere både Tuborg- og Carlsberg øl. However, they continued to produce both Tuborg and Carlsberg beer. Sin embargo, siguieron produciendo tanto cerveza Tuborg como Carlsberg. No entanto, eles continuaram a produzir cerveja Tuborg e Carlsberg. Det var også kort efter sammenlægningen af bryggerierne, at man besluttede at bygge et nyt og moderne industribryggeri i Fredericia. It was also shortly after the merger of the breweries that the decision was made to build a new and modern industrial brewery in Fredericia. Fue también poco después de la fusión de las cerveceras cuando se tomó la decisión de construir una nueva y moderna fábrica de cerveza industrial en Fredericia. Foi também logo após a fusão das cervejarias que se decidiu construir uma nova e moderna cervejaria industrial em Fredericia. Siden sammenlægningen har Carlsberg flere gange opkøbt andre bryggerier – både danske og udenlandske. Since the merger, Carlsberg has acquired other breweries several times - both Danish and foreign. Desde la fusión, Carlsberg ha realizado varias adquisiciones de otras cerveceras, tanto danesas como extranjeras. Desde a fusão, a Carlsberg adquiriu várias vezes outras cervejarias – tanto dinamarquesas quanto estrangeiras. Af kendte mærker kan bl.a. Of well-known brands, i.a. Entre las marcas más conocidas figuran De marcas conhecidas, i.a. nævnes Astra, Grimbergen og Somersby. include Astra, Grimbergen and Somersby. incluyen Astra, Grimbergen y Somersby. Astra, Grimbergen e Somersby são mencionados.

Det oprindelige Carlsberg Bryggeri ved Valby Bakke bruges stort set ikke som bryggeri længere. Die ursprüngliche Carlsberg-Brauerei in Valby Bakke wird kaum noch als Brauerei genutzt. The original Carlsberg Brewery at Valby Bakke is largely no longer used as a brewery. La fábrica original de Carlsberg en Valby Bakke apenas se utiliza ya como fábrica de cerveza. A Carlsberg Brewery original em Valby Bakke não é mais usada como cervejaria. Der brygges dog en smule specialøl. Es werden jedoch einige Bierspezialitäten gebraut. However, a small amount of specialty beer is brewed. No obstante, se fabrica una pequeña cantidad de cerveza especial. No entanto, algumas cervejas especiais são produzidas. I stedet er bryggeriet nu et stort besøgscenter, hvor turister og interesserede kan se bryggeriet, høre om Carlsbergs historie og blive klogere på ølbrygningsprocessen. Stattdessen ist die Brauerei heute ein großes Besucherzentrum, in dem Touristen und Interessierte die Brauerei besichtigen, etwas über die Geschichte von Carlsberg erfahren und mehr über den Prozess des Bierbrauens lernen können. En su lugar, la fábrica es ahora un gran centro de visitantes donde turistas e interesados pueden ver la fábrica, conocer la historia de Carlsberg y aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza. Em vez disso, a cervejaria é agora um grande centro de visitantes onde turistas e interessados podem ver a cervejaria, ouvir sobre a história da Carlsberg e aprender mais sobre o processo de fabricação da cerveja. Lige i øjeblikket er besøgscenteret dog lukket, da Carlsberg er ved at renovere det. At the moment, however, the visitor center is closed as Carlsberg is renovating it. Por el momento, sin embargo, el centro de visitantes está cerrado porque Carlsberg lo está renovando. No momento, porém, o centro de visitantes está fechado porque a Carlsberg está reformando-o.

Hele området omkring Carlsberg kaldes Carlsbergbyen. The entire area around Carlsberg is called Carlsbergbyen. Toda la zona alrededor de Carlsberg se llama Carlsbergbyen. Toda a área ao redor de Carlsberg é chamada de Carlsbergbyen. Her bliver der bygget mange nye lejligheder, og der findes mange kulturinstitutioner, bl.a. Many new apartments are being built here and there are many cultural institutions, including Aquí se están construyendo muchos pisos nuevos y hay muchas instituciones culturales, entre ellas Muitos novos apartamentos estão sendo construídos aqui e existem muitas instituições culturais, por ex. teatre, koncertsteder og kunstgallerier. theaters, concert venues and art galleries. teatros, salas de conciertos y galerías de arte. teatros, salas de concerto e galerias de arte.

Det var alt for denne episode. Eso es todo por este episodio. É isso para este episódio. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Puedes apoyar el podcast en www.buymeacoff.ee/danskioererne. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!