×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #27 Odense

#27 Odense

Download episoden her. Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om Danmarks tredjestørste by, Odense. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

Odense ligger på Fyn og har omkring 180.000 indbyggere. Odense er en del af region Syddanmark. Desuden er Odense en af Danmarks ældste byer. Man har fundet spor af jernalderbyer i udkanten af Odense, og byen nævnes første gang på skrift i år 988. I vikingetiden og middelalderen udviklede byen sig meget. Odense Å løber ind gennem byen og munder ud i Odense fjord, og derudover ligger det lige på vejen, når man krydser Fyn. Derfor havde byen en strategisk beliggenhed, der gjorde den god til handel via vej og via havet. I middelalderen ramte pesten store dele af Danmark, og også Odense, hvor en tredjedel af byens indbyggere døde af pest.

I dag kan man stadig se mange gamle bygninger og bindingsværkshuse i Odense. Bl.a. har Odense flere gamle kirker, så som Odense Domkirke, kaldet Skt. Knuds Kirke, Sankt Hans Kirke og Dalum Kirke. Desuden ligger Odense Slot i Kongens Have i Odense. Nogle kalder Odense for ”villakvarterernes by”. Det skyldes, at de fleste indbyggere i Odense faktisk ikke bor i Odense centrum. I stedet findes der mange store parcelhuskvarterer i Odense.

Den kendte digter og forfatter, H. C. Andersen blev født i Odense og havde en del af sin opvækst i byen. I Odense kan man besøge museet, ”H. C. Andersens hus”, der er et kreativt museum, hvor man bliver introduceret til H. C. Andersens liv, karriere og ikke mindst hans eventyr. Sammen med museet er der desuden bygget en smuk have.

Danmarks tredjestørste universitet ligger i Odense, og hedder ”Syddansk Universitet”. I daglig tale kaldes det blot ”SDU”. Universitetet har dog også afdelinger i andre byer. Der er omkring 30.000 studerende og 3.700 ansatte på SDU. Universitetet blev grundlagt i år 1966, og størstedelen af universitetet ligger i et stort byggeri i den sydøstlige del af byen. Udover universitetet, findes flere store uddannelsesinstitutioner i Odense. Bl.a. Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt. Uddannelsesinstitutionerne trækker mange unge mennesker til Odense.

I Odense ligger også et lokalt bryghus, kaldet ”Albani Bryggerierne”. Det blev grundlagt helt tilbage i år 1859. Bryggeriet blev en af de første store industrivirksomheder i Odense. Albani Bryggeri har omkring 200 medarbejdere, og har siden år 2000 været en del af ”Royal Unibrew”. Hvis man besøger Odense, kan man komme på rundvisning hos Albani og se hvordan ølbrygningen foregår. Og en lille sjov detalje er, at selveste H. C. Andersen faktisk var utroligt glad for Albani øl! I et brev til en ven skrev han følgende: ”Jeg kan ikke rose denne øl højt nok! Den er forfriskende, delikat og stærk. Prøv den!”.

Der er mange spændende turistattraktioner og kulturtilbud i Odense. Odense Zoo er en af Danmarks mest populære turistattraktioner, og her bor der omkring 150 forskellige dyrearter. I udkanten af byen ligger ”Den Fynske Landsby”, et frilandsmuseum, der viser hvordan fynske landmænd levede i 1800-tallet. Odense Teater er en populær kulturinstitution i Odense, og faktisk også Danmarks næstældste teater. Det blev etableret i år 1796. H. C. Andersen havde sin debut som statist på Odense Teater.

Odense har også en fodboldklub, der spiller i den bedste danske liga. Klubben hedder ”Odense Boldklub”, og kaldes ofte bare for ”OB”. Sidst OB vandt medalje i Superligaen, var i år 2010, hvor de vandt sølv. En af fodboldklubbens største sponsorer er naturligvis det lokale Albani Bryggeri.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på Odense. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

#27 Odense #27 Odense #27 Odense #27 Odense #27 Odense #27 Odense #27 Odense #27 Odense #27 Оденсе

Download episoden her. Descargue el episodio aquí. Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hola, y bienvenido a "Danés por las orejas". Olá, bem-vindo ao "dinamarquês nas orelhas". I denne episode vil jeg fortælle om Danmarks tredjestørste by, Odense. En este episodio hablaré de la tercera ciudad más grande de Dinamarca, Odense. Neste episódio, falarei sobre a terceira maior cidade da Dinamarca, Odense. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast.

Odense ligger på Fyn og har omkring 180.000 indbyggere. Odense is located on the island of Funen and has around 180,000 inhabitants. Odense está situada en la isla de Funen y tiene unos 180.000 habitantes. Odense está localizada em Funen e tem cerca de 180.000 habitantes. Odense er en del af region Syddanmark. Odense forma parte de la Región del Sur de Dinamarca. Odense faz parte da região sul da Dinamarca. Desuden er Odense en af Danmarks ældste byer. Furthermore, Odense is one of Denmark's oldest cities. Además, Odense es una de las ciudades más antiguas de Dinamarca. Além disso, Odense é uma das cidades mais antigas da Dinamarca. Man har fundet spor af jernalderbyer i udkanten af Odense, og byen nævnes første gang på skrift i år 988. Am Stadtrand von Odense wurden Spuren von Dörfern aus der Eisenzeit gefunden, und die Stadt wurde erstmals 988 schriftlich erwähnt. Traces of Iron Age cities have been found on the outskirts of Odense, and the city is first mentioned in writing in the year 988. En las afueras de Odense se han encontrado vestigios de aldeas de la Edad de Hierro, y la ciudad se menciona por primera vez por escrito en el año 988. Traços de cidades da Idade do Ferro foram encontrados nos arredores de Odense, e a cidade é mencionada pela primeira vez por escrito no ano de 988. I vikingetiden og middelalderen udviklede byen sig meget. In the Viking Age and the Middle Ages, the city developed a lot. Durante la época vikinga y la Edad Media, la ciudad se desarrolló mucho. Na Era Viking e na Idade Média, a cidade se desenvolveu muito. Odense Å løber ind gennem byen og munder ud i Odense fjord, og derudover ligger det lige på vejen, når man krydser Fyn. Der Fluss Odense fließt durch die Stadt und mündet in den Odensefjord, und er liegt auch direkt auf dem Weg, wenn man Fünen überquert. Odense Å runs through the city and empties into Odense Fjord, and in addition it is right on the road when you cross Funen. El río Odense Å atraviesa la ciudad y desemboca en el fiordo de Odense, y también está justo en el camino al cruzar Funen. Odense Å atravessa a cidade e deságua no fiorde de Odense e, além disso, fica bem na estrada quando você cruza Funen. Derfor havde byen en strategisk beliggenhed, der gjorde den god til handel via vej og via havet. Die Stadt hatte also eine strategische Lage, die sie für den Handel auf der Straße und auf dem Seeweg gut geeignet machte. Therefore, the city had a strategic location that made it good for trade by road and by sea. Por tanto, la ciudad tenía una ubicación estratégica que la hacía buena para el comercio por carretera y por mar. Portanto, a cidade tinha uma localização estratégica que a tornava boa para o comércio rodoviário e marítimo. I middelalderen ramte pesten store dele af Danmark, og også Odense, hvor en tredjedel af byens indbyggere døde af pest. In the Middle Ages, the plague hit large parts of Denmark, and also Odense, where a third of the city's inhabitants died of plague. En la Edad Media, la peste afectó a grandes zonas de Dinamarca, incluida Odense, donde un tercio de los habitantes de la ciudad murieron a causa de ella. Na Idade Média, a peste atingiu grande parte da Dinamarca e também Odense, onde um terço dos habitantes da cidade morreu de peste.

I dag kan man stadig se mange gamle bygninger og bindingsværkshuse i Odense. Today you can still see many old buildings and half-timbered houses in Odense. Hoy en día aún se pueden ver muchos edificios antiguos y casas con entramado de madera en Odense. Hoje você ainda pode ver muitos edifícios antigos e casas em enxaimel em Odense. Bl.a. Entre otros Entre outras coisas. har Odense flere gamle kirker, så som Odense Domkirke, kaldet Skt. Odense has several old churches, such as Odense Cathedral, called Skt. Odense cuenta con varias iglesias antiguas, como la Catedral de Odense, llamada Skt. Odense tem várias igrejas antigas, como a Catedral de Odense, chamada Skt. Knuds Kirke, Sankt Hans Kirke og Dalum Kirke. Knuds Church, Saint Hans Church and Dalum Church. Iglesia de Knuds, Iglesia de Sankt Hans e Iglesia de Dalum. Igreja de Knuds, Igreja de Saint Hans e Igreja de Dalum. Desuden ligger Odense Slot i Kongens Have i Odense. Odense Castle is also located in the Kongens Have in Odense. Además, el Castillo de Odense se encuentra en Kongens Have, en Odense. O Castelo de Odense também está localizado em Kongens Have, em Odense. Nogle kalder Odense for ”villakvarterernes by”. Some call Odense the "city of villa districts". Algunos llaman a Odense la "ciudad de los barrios". Alguns chamam Odense de "cidade dos distritos de vilas". Det skyldes, at de fleste indbyggere i Odense faktisk ikke bor i Odense centrum. Das liegt daran, dass die meisten Einwohner von Odense gar nicht im Stadtzentrum wohnen. This is because most residents of Odense don't actually live in the city center. Esto se debe a que la mayoría de los habitantes de Odense no viven realmente en el centro de la ciudad. Isso ocorre porque a maioria dos residentes de Odense não vive no centro de Odense. I stedet findes der mange store parcelhuskvarterer i Odense. Instead, there are many large detached house neighborhoods in Odense. En cambio, en Odense hay muchos barrios de casas unifamiliares grandes. Em vez disso, existem muitos grandes bairros de casas isoladas em Odense.

Den kendte digter og forfatter, H. C. Andersen blev født i Odense og havde en del af sin opvækst i byen. The well-known poet and writer HC Andersen was born in Odense and spent part of his upbringing in the city. El famoso poeta y escritor Hans Christian Andersen nació en Odense y pasó parte de su infancia en la ciudad. O conhecido poeta e escritor HC Andersen nasceu em Odense e passou parte de sua criação na cidade. I Odense kan man besøge museet, ”H. En Odense puede visitar el museo "H. Em Odense você pode visitar o museu "H. C. Andersens hus”, der er et kreativt museum, hvor man bliver introduceret til H. C. Andersens liv, karriere og ikke mindst hans eventyr. C. Andersens Haus", ein kreatives Museum, in dem Sie das Leben, den Werdegang und nicht zuletzt die Märchen von Hans Christian Andersen kennenlernen können. C. Andersen's House", a creative museum where you are introduced to Hans Christian Andersen's life, career and not least his fairy tales. C. Andersen", un museo creativo donde se presenta la vida, la carrera y, no menos importante, las aventuras de Hans Christian Andersen. C. Andersen's house", que é um museu criativo onde você conhece a vida, a carreira e, não menos importante, as aventuras de HC Andersen. Sammen med museet er der desuden bygget en smuk have. A beautiful garden has also been built together with the museum. También se ha construido un hermoso jardín junto al museo. Um belo jardim também foi construído junto com o museu.

Danmarks tredjestørste universitet ligger i Odense, og hedder ”Syddansk Universitet”. Denmark's third largest university is located in Odense and is called the University of Southern Denmark. La tercera universidad más grande de Dinamarca se encuentra en Odense, y se llama Universidad del Sur de Dinamarca. A terceira maior universidade da Dinamarca está localizada em Odense e é chamada de "Universidade do Sul da Dinamarca". I daglig tale kaldes det blot ”SDU”. In everyday speech, it is simply called "SDU". En el lenguaje cotidiano, se denomina simplemente "SDU". Na fala cotidiana, é simplesmente chamado de "SDU". Universitetet har dog også afdelinger i andre byer. However, the university also has branches in other cities. Sin embargo, la universidad también tiene sucursales en otras ciudades. No entanto, a universidade também possui departamentos em outras cidades. Der er omkring 30.000 studerende og 3.700 ansatte på SDU. There are around 30,000 students and 3,700 employees at SDU. Existem cerca de 30.000 alunos e 3.700 funcionários na SDU. Universitetet blev grundlagt i år 1966, og størstedelen af universitetet ligger i et stort byggeri i den sydøstlige del af byen. Die Universität wurde 1966 gegründet und der größte Teil der Universität befindet sich in einem großen Gebäude im südöstlichen Teil der Stadt. The university was founded in 1966 and the majority of the university is located in a large building in the southeastern part of the city. La universidad se fundó en 1966 y la mayor parte de sus instalaciones se encuentran en un gran edificio al sureste de la ciudad. A universidade foi fundada no ano de 1966, e a maior parte da universidade está localizada em um grande prédio na parte sudeste da cidade. Udover universitetet, findes flere store uddannelsesinstitutioner i Odense. In addition to the university, Odense is home to several major educational institutions. Además de la universidad, hay varias instituciones educativas importantes en Odense. Além da universidade, existem várias grandes instituições educacionais em Odense. Bl.a. Entre otros Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt. Lillebaelt Academy and University College Lillebaelt. Academia Lillebaelt y Escuela Universitaria Lillebaelt. Business Academy Lillebælt e University College Lillebælt. Uddannelsesinstitutionerne trækker mange unge mennesker til Odense. Educational institutions attract many young people to Odense. Las instituciones educativas atraen a muchos jóvenes a Odense. As instituições educativas atraem muitos jovens a Odense.

I Odense ligger også et lokalt bryghus, kaldet ”Albani Bryggerierne”. Odense también alberga una cervecería local llamada "Albani Bryggerierne". Em Odense também existe uma cervejaria local, chamada "Albani Bryggerierne". Det blev grundlagt helt tilbage i år 1859. Se fundó en 1859. Foi fundada no ano de 1859. Bryggeriet blev en af de første store industrivirksomheder i Odense. The brewery became one of the first large industrial companies in Odense. La fábrica de cerveza se convirtió en una de las primeras grandes empresas industriales de Odense. A cervejaria se tornou uma das primeiras grandes empresas industriais de Odense. Albani Bryggeri har omkring 200 medarbejdere, og har siden år 2000 været en del af ”Royal Unibrew”. Albani Bryggeri has around 200 employees, and has been part of "Royal Unibrew" since 2000. La cervecera Albani emplea a unas 200 personas y forma parte de Royal Unibrew desde 2000. Albani Bryggeri tem cerca de 200 funcionários e faz parte da "Royal Unibrew" desde 2000. Hvis man besøger Odense, kan man komme på rundvisning hos Albani og se hvordan ølbrygningen foregår. Wenn Sie Odense besuchen, können Sie an einer Führung durch Albani teilnehmen und sehen, wie das Bier gebraut wird. If you're visiting Odense, you can take a tour of Albani and see how beer is brewed. Si visita Odense, puede hacer una visita guiada a Albani y ver cómo se fabrica la cerveza. Se você visitar Odense, poderá fazer um tour em Albani e ver como a cerveja é produzida. Og en lille sjov detalje er, at selveste H. C. Andersen faktisk var utroligt glad for Albani øl! And a fun fact is that Hans Christian Andersen himself was actually very fond of Albani beer! Y un dato curioso: ¡al propio Hans Christian Andersen le gustaba mucho la cerveza Albani! E um pequeno detalhe engraçado é que o próprio HC Andersen gostava muito de cerveja Albani! I et brev til en ven skrev han følgende: ”Jeg kan ikke rose denne øl højt nok! In einem Brief an einen Freund schrieb er: "Ich kann dieses Bier nicht hoch genug loben! In a letter to a friend, he wrote the following: “I cannot praise this beer highly enough! En una carta a un amigo escribió: "¡No puedo elogiar esta cerveza lo suficiente! Em carta a um amigo, ele escreveu o seguinte: “Não posso elogiar esta cerveja o suficiente! Den er forfriskende, delikat og stærk. It is refreshing, delicate and strong. Es refrescante, delicado y fuerte. É refrescante, delicado e forte. Prøv den!”. Try it!”. Pruébalo". Tente!".

Der er mange spændende turistattraktioner og kulturtilbud i Odense. There are many exciting tourist attractions and cultural offerings in Odense. Hay muchas atracciones turísticas y ofertas culturales interesantes en Odense. Há muitas atrações turísticas emocionantes e ofertas culturais em Odense. Odense Zoo er en af Danmarks mest populære turistattraktioner, og her bor der omkring 150 forskellige dyrearter. Odense Zoo is one of Denmark's most popular tourist attractions and home to around 150 different animal species. El zoo de Odense es una de las atracciones turísticas más populares de Dinamarca, y alberga alrededor de 150 especies animales diferentes. O zoológico de Odense é uma das atrações turísticas mais populares da Dinamarca, e cerca de 150 espécies diferentes de animais vivem aqui. I udkanten af byen ligger ”Den Fynske Landsby”, et frilandsmuseum, der viser hvordan fynske landmænd levede i 1800-tallet. On the outskirts of the city is "Den Fynske Landsby", an open-air museum that shows how Funen farmers lived in the 1800s. A las afueras de la ciudad se encuentra "La aldea de Funen", un museo al aire libre que muestra cómo vivían los campesinos de Funen en el siglo XIX. Nos arredores da cidade fica "Den Fynske Landsby", um museu ao ar livre que mostra como os fazendeiros de Fyn viviam no século XIX. Odense Teater er en populær kulturinstitution i Odense, og faktisk også Danmarks næstældste teater. Odense Teater is a popular cultural institution in Odense, and actually Denmark's second oldest theater. El Teatro Odense es una popular institución cultural de Odense y, de hecho, el segundo teatro más antiguo de Dinamarca. Odense Theatre é uma instituição cultural popular em Odense e, de fato, também o segundo teatro mais antigo da Dinamarca. Det blev etableret i år 1796. Se fundó en 1796. Foi fundada no ano de 1796. H. C. Andersen havde sin debut som statist på Odense Teater. Hans Christian Andersen gab sein Debüt als Statist am Odense Theater. HC Andersen made his debut as an extra at Odense Theatre. Hans Christian Andersen debutó como figurante en el teatro de Odense. HC Andersen estreou-se como figurante no Odense Theatre.

Odense har også en fodboldklub, der spiller i den bedste danske liga. Odense also has a football club that plays in the best Danish league. Odense también cuenta con un club de fútbol que juega en la máxima categoría de la liga danesa. Odense também tem um clube de futebol que joga na melhor liga dinamarquesa. Klubben hedder ”Odense Boldklub”, og kaldes ofte bare for ”OB”. The club is called "Odense Boldklub", and is often just called "OB". El club se llama "Odense Boldklub", y a menudo se le llama simplemente "OB". O clube é chamado de "Odense Boldklub" e geralmente é chamado apenas de "OB". Sidst OB vandt medalje i Superligaen, var i år 2010, hvor de vandt sølv. The last time OB won a medal in the Super League was in 2010, when they won silver. La última vez que OB ganó una medalla en la Superligaen fue en 2010, cuando obtuvo la plata. A última vez que o OB conquistou uma medalha na Superliga foi em 2010, quando conquistou a prata. En af fodboldklubbens største sponsorer er naturligvis det lokale Albani Bryggeri. One of the football club's biggest sponsors is of course the local Albani Brewery. Uno de los principales patrocinadores del club de fútbol es, por supuesto, la cervecería local Albani. Um dos maiores patrocinadores do clube de futebol é, obviamente, a Albani Brewery local.

Det var alt for denne episode. Eso es todo por este episodio. É isso para este episódio. Jeg håber du er blevet klogere på Odense. Espero que você tenha aprendido mais sobre Odense. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!