×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #26 LEGO

#26 LEGO

Download episoden her.Hej, og velkommen tilbage til ”Dansk i ørerne” efter en lille sommerpause. I denne episode vil jeg fortælle om den store danske virksomhed, LEGO. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

LEGO er Danmarks 15. største virksomhed. Dermed er de faktisk ikke blandt Danmarks allerstørste virksomheder, men er et af Danmarks kendetegn og noget af et dansk iværksættereventyr. LEGOS historie begynder helt tilbage i år 1916, da tømrer og snedker, Ole Kirk Kristiansen, overtog en lille snedkerforretning i Billund. Ole Kirk Kristiansen begyndte at lave miniaturemodeller af sine produkter, som kunderne kunne se når de skulle overveje deres bestillinger. Med inspiration i disse små træmodeller, begyndte Ole Kirk i 1932 at sælge trælegetøj. To år senere opfandt han navnet ”LEGO”. LEGO er en sammentrækning af de to ord ”leg godt”. LEGO betyder faktisk ”jeg sammensætter” på latin, men det er et tilfælde. Det var nemlig først 15 år senere, at Ole Kirk begyndte at producere plastikklodser, der kunne sammensættes i forskellige kombinationer.

I løbet af 1940'erne voksede virksomheden, og der blev ansat 40 nye medarbejdere i løbet af dette årti. I år 1946 købte LEGO en maskine, der kunne støbe plastik. I år 1949 lancerede LEGO deres allerførste legoklodser i plastik. Plastikklodserne blev hurtigt meget populære, og i løbet af få år, stoppede virksomheden med at producere trælegetøj. I stedet investerede de i udviklingen af konceptet med plastikklodser. I løbet af 1950'erne begyndte LEGO at sælge deres produkter i udlandet også. I udlandet blev LEGO meget populært, og virksomheden oplevede en stor vækst. I slutningen af 1900-tallet havde LEGO mere end 9000 ansatte og solgte deres produkter i over 130 lande. LEGO havde også stor betydning for lokalsamfundet omkring Billund. De byggede et stort flot hovedkontor, og i 1968 åbnede LEGOLAND. De byggede en landingsbane tæt på hovedkontoret og købte et fly, der fløj mellem Billund og København. Det blev starten på Billund Lufthavn, der i dag er Danmarks næststørste lufthavn.

LEGO er en familieejet virksomhed, og da Ole Kirk trak sig tilbage fra direktørposten, overtog hans søn efter ham. I 1979 overtog Ole Kirks barnebarn, Kjeld Kirk Kristiansen, direktørposten. I dag er det ikke længere en fra Kirk-familien, der er direktør i virksomheden, men Kirk-familien ejer stadig størstedelen af LEGO-koncernen. LEGO har omkring 20.000 ansatte i dag.

I år kan LEGO fejre 90-års jubilæum. I dag består LEGO-brandet af utallige forskellige produkter og koncepter: bl.a. legoklodser til børn i alle aldre, LEGOLAND forlystelsesparker flere steder i verden, computerspil og meget mere. Desuden har LEGO investeret meget i at udvikle en mere bæredygtig type legoklods.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på virksomheden LEGO. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med.

#26 LEGO #NR. 26 LEGO #26 LEGO #26 LEGO #26 LEGO #26 LEGO #26 LEGO #26 LEGO #26 LEGO

Download episoden her.Hej, og velkommen tilbage til ”Dansk i ørerne” efter en lille sommerpause. Download the episode here. Hello, and welcome back to "Danish in the ears" after a short summer break. Descargue el episodio aquí.Hola, y bienvenido de nuevo a "Danés en los oídos" tras un breve paréntesis veraniego. Faça o download do episódio aqui Olá, e bem-vindo de volta ao "Dinamarquês nas orelhas" após uma curta pausa de verão. I denne episode vil jeg fortælle om den store danske virksomhed, LEGO. In this episode, I'm going to talk about the great Danish company, LEGO. En este episodio hablaré de la gran empresa danesa LEGO. Neste episódio, falarei sobre a grande empresa dinamarquesa, a LEGO. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast.

LEGO er Danmarks 15. største virksomhed. LEGO is Denmark's 15th largest company. LEGO es la decimoquinta empresa de Dinamarca. A LEGO é a 15ª maior empresa da Dinamarca. Dermed er de faktisk ikke blandt Danmarks allerstørste virksomheder, men er et af Danmarks kendetegn og noget af et dansk iværksættereventyr. Das macht sie zwar nicht zu einem der größten Unternehmen Dänemarks, aber sie sind eines der Markenzeichen Dänemarks und so etwas wie ein dänisches unternehmerisches Abenteuer. Thus, they are not actually among Denmark's largest companies, but are one of Denmark's hallmarks and something of a Danish entrepreneurial adventure. En realidad, esto no las convierte en una de las mayores empresas de Dinamarca, pero son una de sus señas de identidad y una especie de aventura empresarial danesa. Assim, eles não estão realmente entre as maiores empresas da Dinamarca, mas são uma das marcas registradas da Dinamarca e uma espécie de aventura empresarial dinamarquesa. LEGOS historie begynder helt tilbage i år 1916, da tømrer og snedker, Ole Kirk Kristiansen, overtog en lille snedkerforretning i Billund. LEGO's history begins way back in 1916, when carpenter and joiner, Ole Kirk Kristiansen, took over a small carpentry shop in Billund. La historia de LEGOS comienza en 1916, cuando el carpintero y ebanista Ole Kirk Kristiansen se hizo cargo de una pequeña carpintería en Billund (Dinamarca). A história da LEGO começa em 1916, quando o carpinteiro e marceneiro Ole Kirk Kristiansen assumiu uma pequena carpintaria em Billund. Ole Kirk Kristiansen begyndte at lave miniaturemodeller af sine produkter, som kunderne kunne se når de skulle overveje deres bestillinger. Ole Kirk Kristiansen begann, Miniaturmodelle seiner Produkte anzufertigen, die die Kunden sehen konnten, wenn sie ihre Bestellung in Betracht zogen. Ole Kirk Kristiansen started making miniature models of his products that customers could see when considering their orders. Ole Kirk Kristiansen empezó a fabricar modelos en miniatura de sus productos para que los clientes los vieran al considerar sus pedidos. Ole Kirk Kristiansen começou a fazer modelos em miniatura de seus produtos que os clientes podiam ver ao considerar seus pedidos. Med inspiration i disse små træmodeller, begyndte Ole Kirk i 1932 at sælge trælegetøj. Inspired by these small wooden models, Ole Kirk began selling wooden toys in 1932. Inspirado por estos pequeños modelos de madera, Ole Kirk empezó a vender juguetes de madera en 1932. Inspirado por esses pequenos modelos de madeira, Ole Kirk começou a vender brinquedos de madeira em 1932. To år senere opfandt han navnet ”LEGO”. Zwei Jahre später prägte er den Namen "LEGO". Two years later, he invented the name "LEGO". Dos años más tarde, acuñó el nombre "LEGO". Dois anos depois, ele inventou o nome "LEGO". LEGO er en sammentrækning af de to ord ”leg godt”. LEGO ist eine Zusammenziehung der beiden Wörter "gut spielen". LEGO is a contraction of the two words "play well". LEGO es una contracción de las dos palabras "play well" (jugar bien). LEGO é uma contração das duas palavras "brincar bem". LEGO betyder faktisk ”jeg sammensætter” på latin, men det er et tilfælde. LEGO bedeutet auf Lateinisch eigentlich "Ich baue zusammen", aber das ist ein Zufall. LEGO actually means "I put together" in Latin, but that's a coincidence. En realidad, LEGO significa "yo ensamblo" en latín, pero eso es una coincidencia. LEGO na verdade significa "eu montei" em latim, mas é uma coincidência. Det var nemlig først 15 år senere, at Ole Kirk begyndte at producere plastikklodser, der kunne sammensættes i forskellige kombinationer. Erst 15 Jahre später begann Ole Kirk mit der Herstellung von Kunststoffblöcken, die in verschiedenen Kombinationen zusammengesetzt werden konnten. It was not until 15 years later that Ole Kirk started producing plastic blocks that could be put together in different combinations. Sólo 15 años más tarde, Ole Kirk empezó a fabricar bloques de plástico que podían combinarse entre sí. Apenas 15 anos depois, Ole Kirk começou a produzir blocos de plástico que podiam ser montados em várias combinações.

I løbet af 1940'erne voksede virksomheden, og der blev ansat 40 nye medarbejdere i løbet af dette årti. In den 1940er Jahren wuchs das Unternehmen, und in diesem Jahrzehnt wurden 40 neue Mitarbeiter eingestellt. During the 1940s, the company grew and 40 new employees were hired during this decade. Durante la década de 1940, la empresa creció y se contrataron 40 nuevos empleados. Durante a década de 1940 a empresa cresceu e 40 novos funcionários foram contratados durante esta década. I år 1946 købte LEGO en maskine, der kunne støbe plastik. 1946 kaufte LEGO eine Maschine, mit der Kunststoff geformt werden konnte. In the year 1946, LEGO bought a machine that could mold plastic. En 1946, LEGO compró una máquina que podía moldear plástico. No ano de 1946, a LEGO comprou uma máquina que moldava plástico. I år 1949 lancerede LEGO deres allerførste legoklodser i plastik. Im Jahr 1949 brachte LEGO die ersten Lego-Steine aus Kunststoff auf den Markt. In the year 1949, LEGO launched their very first plastic Lego bricks. En 1949, LEGO lanzó sus primeros ladrillos de plástico. No ano de 1949, a LEGO lançou seus primeiros tijolos de plástico Lego. Plastikklodserne blev hurtigt meget populære, og i løbet af få år, stoppede virksomheden med at producere trælegetøj. The plastic blocks quickly became very popular, and within a few years, the company stopped producing wooden toys. Los bloques de plástico se hicieron rápidamente muy populares y, en pocos años, la empresa dejó de fabricar juguetes de madera. Os blocos de plástico rapidamente se tornaram muito populares e, em poucos anos, a empresa parou de produzir brinquedos de madeira. I stedet investerede de i udviklingen af konceptet med plastikklodser. Stattdessen investierten sie in die Entwicklung des Konzepts der Kunststoffblöcke. Instead, they invested in developing the concept of plastic blocks. En su lugar, invirtieron en desarrollar el concepto de bloques de plástico. Em vez disso, eles investiram no desenvolvimento do conceito de blocos de plástico. I løbet af 1950'erne begyndte LEGO at sælge deres produkter i udlandet også. During the 1950s, LEGO began to sell their products abroad as well. En la década de 1950, LEGO empezó a vender sus productos también en el extranjero. Durante a década de 1950, a LEGO começou a vender seus produtos também no exterior. I udlandet blev LEGO meget populært, og virksomheden oplevede en stor vækst. Abroad, LEGO became very popular and the company experienced great growth. En el extranjero, LEGO se hizo muy popular y la empresa experimentó un fuerte crecimiento. No exterior, a LEGO tornou-se muito popular e a empresa experimentou um grande crescimento. I slutningen af 1900-tallet havde LEGO mere end 9000 ansatte og solgte deres produkter i over 130 lande. At the end of the 20th century, LEGO had more than 9,000 employees and sold their products in over 130 countries. A finales del siglo XX, LEGO empleaba a más de 9.000 personas y vendía sus productos en más de 130 países. No final do século 20, a LEGO tinha mais de 9.000 funcionários e vendia seus produtos em mais de 130 países. LEGO havde også stor betydning for lokalsamfundet omkring Billund. LEGO also had a major impact on the local community around Billund. LEGO también tuvo un gran impacto en la comunidad local de Billund. A LEGO também teve grande importância para a comunidade local ao redor de Billund. De byggede et stort flot hovedkontor, og i 1968 åbnede LEGOLAND. Sie bauten einen großen, schönen Hauptsitz und 1968 wurde LEGOLAND eröffnet. They built a big, beautiful head office and in 1968 LEGOLAND opened. Construyeron una sede grande y hermosa y en 1968 abrieron LEGOLAND. Eles construíram uma grande sede e em 1968 a LEGOLAND foi inaugurada. De byggede en landingsbane tæt på hovedkontoret og købte et fly, der fløj mellem Billund og København. Sie bauten eine Landebahn in der Nähe des Hauptsitzes und kauften ein Flugzeug, das zwischen Billund und Kopenhagen flog. They built an airstrip close to the head office and bought a plane that flew between Billund and Copenhagen. Construyeron una pista de aterrizaje cerca de la sede y compraron un avión que volaba entre Billund y Copenhague. Eles construíram uma pista de pouso perto da sede e compraram um avião que voava entre Billund e Copenhague. Det blev starten på Billund Lufthavn, der i dag er Danmarks næststørste lufthavn. Dies war der Beginn des Flughafens Billund, der heute der zweitgrößte Flughafen Dänemarks ist. This was the start of Billund Airport, which today is Denmark's second largest airport. Así nació el aeropuerto de Billund, que hoy es el segundo de Dinamarca. Este foi o início do Aeroporto de Billund, que hoje é o segundo maior aeroporto da Dinamarca.

LEGO er en familieejet virksomhed, og da Ole Kirk trak sig tilbage fra direktørposten, overtog hans søn efter ham. LEGO is a family-owned company, and when Ole Kirk retired from the directorship, his son took over from him. LEGO es una empresa familiar, y cuando Ole Kirk dejó el cargo de Consejero Delegado, su hijo tomó el relevo. A LEGO é uma empresa familiar e, quando Ole Kirk se aposentou da diretoria, seu filho o substituiu. I 1979 overtog Ole Kirks barnebarn, Kjeld Kirk Kristiansen, direktørposten. In 1979, Ole Kirk's grandson, Kjeld Kirk Kristiansen, took over as CEO. En 1979, el nieto del Sr. Kirk, Kjeld Kirk Kristiansen, asumió el cargo de director. Em 1979, o neto de Ole Kirk, Kjeld Kirk Kristiansen, assumiu a direção. I dag er det ikke længere en fra Kirk-familien, der er direktør i virksomheden, men Kirk-familien ejer stadig størstedelen af LEGO-koncernen. Today, the company is no longer run by a member of the Kirk family, but the Kirk family still owns the majority of the LEGO Group. En la actualidad, la empresa ya no está dirigida por un miembro de la familia Kirk, pero ésta sigue poseyendo la mayoría del Grupo LEGO. Hoje, não é mais alguém da família Kirk que é diretor da empresa, mas a família Kirk ainda possui a maioria do Grupo LEGO. LEGO har omkring 20.000 ansatte i dag. LEGO has around 20,000 employees today. En la actualidad, LEGO emplea a unas 20.000 personas. A LEGO tem hoje cerca de 20.000 funcionários.

I år kan LEGO fejre 90-års jubilæum. This year LEGO celebrates its 90th anniversary. Este año, LEGO celebra su 90 aniversario. Este ano, a LEGO pode comemorar seu 90º aniversário. I dag består LEGO-brandet af utallige forskellige produkter og koncepter: bl.a. Heute besteht die Marke LEGO aus zahllosen verschiedenen Produkten und Konzepten, darunter Today, the LEGO brand consists of countless different products and concepts: including Hoy en día, la marca LEGO consta de innumerables productos y conceptos diferentes: entre ellos Hoje, a marca LEGO consiste em inúmeros produtos e conceitos diferentes: i.a. legoklodser til børn i alle aldre, LEGOLAND forlystelsesparker flere steder i verden, computerspil og meget mere. Lego bricks for children of all ages, LEGOLAND theme parks in several locations around the world, computer games and much more. ladrillos lego para niños de todas las edades, parques temáticos LEGOLAND en todo el mundo, juegos de ordenador y mucho más. Tijolos Lego para crianças de todas as idades, parques temáticos LEGOLAND em vários locais do mundo, jogos de computador e muito mais. Desuden har LEGO investeret meget i at udvikle en mere bæredygtig type legoklods. In addition, LEGO has invested heavily in developing a more sustainable type of Lego brick. Además, LEGO ha invertido mucho en el desarrollo de un tipo de ladrillo Lego más sostenible. Além disso, a LEGO investiu pesadamente no desenvolvimento de um tipo de peça de Lego mais sustentável.

Det var alt for denne episode. Eso es todo por este episodio. É isso para este episódio. Jeg håber du er blevet klogere på virksomheden LEGO. Ich hoffe, Sie haben mehr über das Unternehmen LEGO erfahren. Espero que hayas aprendido más cosas sobre la empresa LEGO. Espero que você tenha aprendido mais sobre a empresa LEGO. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Puedes apoyar el podcast en www.buymeacoff.ee/danskioererne. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med. Danke, dass Sie zugehört haben. Thank you for listening in.